Hlavní navigace

Nemocnice Prachatice, a.s.

Firma Nemocnice Prachatice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1461, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 461 640 500 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26095165

Sídlo:

Nebahovská 1015, Prachatice Prachatice II, 383 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 9. 2005

DIČ:

CZ26095165

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
4725 Maloobchod s nápoji
47750 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
81290 Ostatní úklidové činnosti
855 Ostatní vzdělávání
86100 Ústavní zdravotní péče
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1461, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Nemocnice Prachatice, a.s. od 30. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 30. 9. 2005

adresa

Nebahovská 1015
Prachatice 38301 od 8. 12. 2016

adresa

Nebahovská 1015
Prachatice 38301 do 8. 12. 2016 od 30. 9. 2005

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody - velkoobchod a maloobchod - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - poskytování technických služeb od 21. 12. 2021

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 21. 12. 2021

poskytování zdravotních služeb od 10. 2. 2021

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 21. 12. 2021 od 24. 4. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, do 21. 12. 2021 od 24. 4. 2009

nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

hostinská činnost od 29. 10. 2008

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 29. 10. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

technické činnosti v dopravě do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

komplexní poskytování zdravotnických služeb do 10. 2. 2021 od 8. 12. 2005

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 21. 12. 2021 od 30. 9. 2005

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem spojených od 21. 12. 2021

uskutečňování vzdělávání podle vzdělávacích programů schválených Ministerstvem zdravotnictví, a to v rozsahu rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace od 21. 12. 2021

zajišťování praktické výuky studentů a žáků ve spolupráci s vysokými školami a středními školami zdravotnického zaměření od 21. 12. 2021

Ostatní skutečnosti

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., rozhodl dne 25.5.2023 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 451 640 500,- Kč, slovy čtyřistapadesátjednamilionůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, na částku 461 640 500,- Kč, slovy čtyřistašedesátjednamilionůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nové akcie až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nové akcie, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1480 - nově upisovaná akcie zní na jméno, je v listinné podobě, není imobilizovaná, je veřejně neobchodovatelná, omezeně převoditelná převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcie jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč, slovy deset milionů korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. od 23. 6. 2023

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., rozhodl dne 26.5.2022 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 449 640 500,- Kč, slovy čtyřistačtyřicetdevětmilionůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých, na částku 451 640 500,- Kč, slovy čtyřistapadesátjednamilionůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1478 a 1479 - nově upisované akcie znějí na jméno, jsou v listinné podobě, nejsou imobilizované, jsou veřejně neobchodovatelné, omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceny budou 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 1. 10. 2022 od 2. 7. 2022

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., rozhodl dne 3.6.2021 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 438 840 500,- Kč, slovy čtyřistatřicetosmmilionůosmsetčtyřicettisícpětset korun českých, o celkovou částku 10 800 000,- Kč, slovy desetmilionůosmsettisíc korun českých, z toho: 1. o částku 10 000 000,- Kč, 2. o částku 800 000,- Kč v rámci projektu Modernizace NIS v Nemocnici Prachatice, a.s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 449 640 500,- Kč, slovy čtyřistačtyřicetdevětmilionůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1469 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1470 až 1477 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 10 800 000,- Kč, slovy desetmilionůosmsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 3. 10. 2021 od 10. 7. 2021

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 4.6.2020 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 422 540 500,- Kč, slovy čtyřistadvacet dvamilionůpětsetčtyřicettisícpětset korun českých, o celkovou částku 16 300 000,- Kč, slovy šestnáctmilionůtřistatisíc korun českých, z toho: 1. o částku 15 800 000,- Kč, slovy patnáctmilionůosmsettisíc korun českých 2. o částku 500 000,- Kč, slovy pětsettisíc korun českých, v rámci projektu Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 438 840 500,- Kč, slovy čtyřistatřicetosmmilionůosmsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1459, 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1460 až 1465 a 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 1466 až 1468 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 16 300 000,- Kč, slovy šestnáctmilionů třistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 10. 2. 2021 od 21. 7. 2020

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 3.10.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 421 240 500,- Kč, slovy čtyřistadvacetjednamilionů dvěstěčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 1 300 000,- Kč, slovy jedenmiliontřistatisíc korun českých, v rámci projektu Multifunkční informační a komunikační systém v Nemocnici Prachatice, a.s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 422 540 500,- Kč, slovy čtyřistadvacetdvamilionů pětsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 1455 a 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 1456 až 1458 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splacen bude 1 300 000,- Kč, slovy jedenmiliontřistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 21. 7. 2020 od 17. 11. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 6.6.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 394 440 500,- Kč, slovy třistadevadesátčtyřimilionůčtyřistačtyřicettisícpětset korun českých, o částku 26 800 000,- Kč, slovy dvacetšestmilionůosmsettisíc korun českých, na částku 421 240 500,- Kč, slovy čtyřistadvacetjednamilionůdvěstěčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 1439 až 1440, 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1441 až 1446 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1447 až 1454 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 16 ks (šestnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 26 800 000,- Kč, slovy dvacetšestmilionůosmsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 17. 11. 2019 od 24. 7. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 28.2.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 389 640 500,- Kč, slovy třistaosmdesátdevětmilionůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 4 800 000,- Kč, slovy čtyřimilionyosmsettisíc korun českých, v rámci projektu Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Prachatice, a.s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 394 440 500,- Kč, slovy třistadevadesátčtyřimilionůčtyřistačtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1427 až 1430 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1431 až 1438 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceny budou 4 800 000,- Kč, slovy čtyřimilionyosmset tisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 24. 7. 2019 od 17. 4. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 16.11.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 378 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesát osmmilionůčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 11 600 000,- Kč, slovy jedenáctmilionůšestsettisíc korun českých, na částku 389 640 500,- Kč, slovy třistaosmdesátdevětmilionůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1419, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 1420 a 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1421 až 1426 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 8 ks (osmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 11 600 000,- Kč, slovy jedenáctmilionůšestsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 19.4.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 373 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesáttřimilionů čtyřicettisícpětset korun českých, o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 378 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesátosmmilionůčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1414 až 1418 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 15. 12. 2018 od 30. 5. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 25.5.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 369 040 500,- Kč, slovy třistašedesát devětmilionůčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, na částku 373 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesáttřimilionůčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1410 až 1413 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 10. 8. 2017 od 30. 6. 2017

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 21.7.2016 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 364 040 500,- Kč, slovy třistašedesátčtyřimilionů čtyřicettisícpětset korun českých, o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 369 040 500,- Kč, slovy třistašedesátdevětmilionůčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1405 až 1409 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 9. 3. 2017 od 24. 9. 2016

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 30.4.2015 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 344 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetčtyřimilionů pětsetčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 19 500 000,- Kč, slovy devatenáctmilionů pětsettisíc korun českých, na částku 364 040 500,- Kč, slovy třistašedesátčtyřimilionů čtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1390, 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1391 až 1399 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1400 až 1404 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 15 ks (patnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 19 500 000,- Kč, slovy devatenáct milionůpětsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 8. 10. 2015 od 9. 7. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 10. 7. 2017 od 5. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 10. 7. 2017 od 5. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 7. 2014

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 13.3.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 342 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetdvamilionůpětset čtyřicettisícpětset korun českých o částku 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých na částku 344 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetčtyřimilionůpětsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1388 a 1389 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceny budou 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 5. 7. 2014 od 21. 5. 2014

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 18. 7. 2013 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 337 540 500,- Kč, slovy třistatřicetsedmmilionůpětsetčtyřicettisícpětset korun českých o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých na částku 342 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetdvamilionůpětsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1383 až 1387 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 4. 9. 2013 od 5. 8. 2013

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. rozhodl dne 26. 6. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 324 540 500,- Kč, slovy třistadvacetčtyřimilionůpětset čtyřicettisícpětset korun českých o částku 13 000 000,- Kč, slovy třináctmilionů korun českých na částku 337 540 500,- Kč, slovy třistatřicetsedmmilionůpětsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1379, 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1380 až 1382 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 13 000 000,- Kč, slovy třináctmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 28. 8. 2012 od 6. 8. 2012

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 14. 6. 2011 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 308 110 500,- Kč, slovy třistaosmmilionůjednosto desettisícpětset korun českých o částku 16 430 000,- Kč, slovy šestnáctmilionů čtyřistatřicettisíc korun českých na částku 324 540 500,- Kč, slovy třistadvacetčtyřimilionů pětsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1365, 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1366 až 1371, 4 kusy (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1372 až 1375, 3 kusy (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, označených čísly 1376 - 1378 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 14 ks (čtrnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 16 430 000,- Kč, slovy šestnáctmilionůčtyřista třicettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 29. 8. 2011 od 20. 7. 2011

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 21. 12. 2010 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 307 110 500,- Kč, slovy třistasedmmilionůjednosto desettisícpětset korun českých, o částku 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, na částku 308 110 500,- Kč, slovy třistaosmmilionůjednostodesettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 1364 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelnou, je omezeně převoditelnou - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splacen bude 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 25. 2. 2011 od 24. 1. 2011

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8. 6. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 298 110 500,- Kč, slovy dvěstědevadesátosmmilionůjednostodesettisícpětset korun českých o částku 9 000 000,- Kč, slovy devětmilionů korun českých na částku 307 110 500,- Kč, slovy třistasedmmmilionůjednostodesettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 1355 až 1363 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 9 000 000,- Kč, slovy devětmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 27. 8. 2010 od 2. 7. 2010

Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 297 110 500,- Kč, slovy dvěstědevadesátsedmmilionůstodesettisícpětset korun českých o částku 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých na částku 298 110 500,- Kč, slovy dvěstědevadesátosmmilionůstodesettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označený číslem 1354 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelná, je omezeně převoditelná - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., přičemž splacen bude 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 19. 11. 2008 od 29. 10. 2008

Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 272 916 000,- Kč, slovy dvěstěsedmdesátdvamilionů devětsetšestnáct korun českých o částku 24 194 500,- Kč, slovy dvacetčtyřimilionů stodevadesátčtyřitisícpětset korun českých na částku 297 110 500,- Kč, slovy dvěstě devadesátsedmmilionůstodesettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 24 ks (dvacetčtyři kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 1234 až 1257, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (stotisíc korun českých), označený číslem 1258, 94 ks (devadesátčtyři kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (jedentisíc korun českých) označené čísly 1259 až 1352 a 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pětset korun českých), označený číslem 1353 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 120 ks (stodvaceti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 24 194 500,- Kč, slovy dvacetčtyřimilionůstodevadesátčtyřitisícpětset korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 27. 12. 2007 od 5. 12. 2007

Jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 13.12.2005 na základě písemné zprávy představenstva dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. předložené jedinému akcionáři, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 5 000 000,- Kč (slovy pětmilionů korun českých) o částku 267 916 000,- Kč, slovy (dvěstěšedesátsedmmilionů devětsetšestnácttisíc korun českých) na částku 272 916 000,- Kč, slovy dvěstěsedmdesátdvamilionůdevětsetšestnácttisíc korun českých s tím, že upisování akcií nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 267 ks (dvěstěšedesátsedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 51 - 317 a 916 ks (devětsetšestnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 318 - 1233, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů 3. jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu a to smlouvou o upsání akcií dle ust. §204 odst. 5) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude uzavřena v Českých Budějovicích nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií, jako návrh smlouvy podepsaný společností, bude doručena upisovateli ihned po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionů devětsetšestnácttisíc korun českých, tj. v den rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, informace dle ust. §204a odst. 2) obchodního zákoníku se nevyžaduje 4. emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jehož předmětem je: Podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Jihočeského kraje s názvem Nemocnice Prachatice, se sídlem Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20, IČ 00583219, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce č. 400 - hmotnou složku podniku tvoří: a) věci nemovité do katastru nemovitostí zapisované a věci nemovité do katastru nemovitostí nezapisované včetně těch, které se dosud výstavbou nestaly věcmi nemovitými v právním slova smyslu a do katastru nemovitostí zapsány být nemohou b) věci movité včetně zásob c) finanční majetek d) pohledávky - nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software; přechod na společnost neodporuje povaze těchto práv a uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí - osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. přecházejí na společnost, která bude zajišťovat činnost dosud prováděnou vkladatelem 5. nepeněžitý vklad - podnik - byl oceněn znaleckým posudkem zpracovatele HZ Praha, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 17049644, ze dne 20.10.2005, č. posudku B 89/2005, jmenovaného za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30.9.2005, č.j. Nc 1651/2005-4, které nabylo právní moci dne 30.9.2005 na částku 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionů devětsetšestnácttisíc korun českých. Celá tato částka ve výši 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionůdevětsetšestnácttisíc korun českých je určena ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. 6. za shora blíže specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydáno 267 ks (dvěstěšedesátsedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 51 - 317, a 916 ks (devětsetšestnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 318 - 1233, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, jedinému akcionáři bude vydáno jako protiplnění 100% nově vydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionůdevětsetšestnácttisíc korun českých 7. nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením "smlouvy o vkladu podniku ke zvýšení účasti akcionáře ve společnosti" a faktickým předáním podniku společnosti; o předání bude akcionářem a společností sepsán zápis 8. nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do tří týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 13. 1. 2006 od 19. 12. 2005

Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 16.9.2005, sepsané ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. zn. NZ 564/2005. od 30. 9. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 461 640 500 Kč

od 23. 6. 2023

Základní kapitál

vklad 451 640 500 Kč

do 23. 6. 2023 od 2. 7. 2022

Základní kapitál

vklad 449 640 500 Kč

do 2. 7. 2022 od 10. 7. 2021

Základní kapitál

vklad 438 840 500 Kč

do 10. 7. 2021 od 21. 7. 2020

Základní kapitál

vklad 422 540 500 Kč

do 21. 7. 2020 od 17. 11. 2019

Základní kapitál

vklad 421 240 500 Kč

do 17. 11. 2019 od 24. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 394 440 500 Kč

do 24. 7. 2019 od 17. 4. 2019

Základní kapitál

vklad 389 640 500 Kč

do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 378 040 500 Kč

do 15. 12. 2018 od 30. 5. 2018

Základní kapitál

vklad 373 040 500 Kč

do 30. 5. 2018 od 30. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 369 040 500 Kč

do 30. 6. 2017 od 24. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 364 040 500 Kč

do 24. 9. 2016 od 9. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 344 540 500 Kč

do 9. 7. 2015 od 21. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 342 540 500 Kč

do 21. 5. 2014 od 4. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 337 540 500 Kč

do 4. 9. 2013 od 28. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 324 540 500 Kč

do 28. 8. 2012 od 29. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 308 110 500 Kč

do 29. 8. 2011 od 25. 2. 2011

Základní kapitál

vklad 307 110 500 Kč

do 25. 2. 2011 od 27. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 298 110 500 Kč

do 27. 8. 2010 od 19. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 297 110 500 Kč

do 19. 11. 2008 od 27. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 272 916 000 Kč

do 27. 12. 2007 od 1. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 1. 1. 2007 od 30. 9. 2005
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 9 od 23. 6. 2023
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 361 od 2. 7. 2022
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 8 do 23. 6. 2023 od 10. 7. 2021
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 96 od 10. 7. 2021
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 7 do 10. 7. 2021 od 21. 7. 2020
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 359 do 2. 7. 2022 od 21. 7. 2020
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 88 do 10. 7. 2021 od 21. 7. 2020
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 353 do 21. 7. 2020 od 17. 11. 2019
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 85 do 21. 7. 2020 od 17. 11. 2019
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 6 do 21. 7. 2020 od 24. 7. 2019
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 352 do 17. 11. 2019 od 24. 7. 2019
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 82 do 17. 11. 2019 od 24. 7. 2019
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 346 do 24. 7. 2019 od 17. 4. 2019
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 74 do 24. 7. 2019 od 17. 4. 2019
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 do 24. 7. 2019 od 15. 12. 2018
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 342 do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 66 do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 341 do 15. 12. 2018 od 30. 5. 2018
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 336 do 30. 5. 2018 od 30. 6. 2017
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 332 do 30. 6. 2017 od 24. 9. 2016
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 3 do 15. 12. 2018 od 9. 7. 2015
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 327 do 24. 9. 2016 od 9. 7. 2015
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 15. 12. 2018 od 9. 7. 2015
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 2 do 9. 7. 2015 od 21. 5. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 318 do 9. 7. 2015 od 21. 5. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 55 do 9. 7. 2015 od 21. 5. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 od 21. 5. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 010 od 21. 5. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 500 Kč, počet: 1 od 21. 5. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 316 do 21. 5. 2014 od 4. 9. 2013
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 2 do 21. 5. 2014 od 28. 8. 2012
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 311 do 4. 9. 2013 od 28. 8. 2012
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 1 do 28. 8. 2012 od 29. 8. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 308 do 28. 8. 2012 od 29. 8. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 55 do 21. 5. 2014 od 29. 8. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 do 21. 5. 2014 od 29. 8. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 010 do 21. 5. 2014 od 29. 8. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 500 Kč, počet: 1 do 21. 5. 2014 od 29. 8. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 302 do 29. 8. 2011 od 25. 2. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 301 do 25. 2. 2011 od 27. 8. 2010
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 292 do 27. 8. 2010 od 19. 11. 2008
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 291 do 19. 11. 2008 od 27. 12. 2007
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 51 do 29. 8. 2011 od 27. 12. 2007
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 010 do 29. 8. 2011 od 27. 12. 2007
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 500 Kč, počet: 1 do 29. 8. 2011 od 27. 12. 2007
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 267 do 27. 12. 2007 od 1. 1. 2007
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 27. 12. 2007 od 1. 1. 2007
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 916 do 27. 12. 2007 od 1. 1. 2007
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 1. 1. 2007 od 30. 9. 2005

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Michal Čarvaš, MBA

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2024

vznik členství: 11. 6. 2019

vznik funkce: 10. 6. 2014

Na Hájcích 284, Římov, 373 24, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

MUDr. Roman Čerkl

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2022

vznik členství: 1. 10. 2022

Přímá 1267, Prachatice, 383 01, Česká republika

Mgr. Petr Studenovský

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2022

vznik členství: 1. 5. 2022

Labská 1148/2, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

MUDr. Jiří Holan, MBA

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2021

vznik funkce: 16. 9. 2021

Gregorova 2600, Písek, 397 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Miroslav Gros

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2021

vznik členství: 2. 1. 2021

Kaštanová 254, Prachatice, 383 01, Česká republika

Historické vztahy

MUDr. František Stráský

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2020 - Poslední vztah: 1. 10. 2022

vznik členství: 2. 10. 2020

zánik členství: 30. 9. 2022

Nemocniční 206, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš, MBA

předseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2019 - Poslední vztah: 12. 1. 2024

vznik členství: 11. 6. 2019

vznik funkce: 10. 6. 2014

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Mgr. Miroslav Gros

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2019 - Poslední vztah: 2. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2021

Kaštanová 254, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2022

vznik členství: 20. 7. 2017

zánik členství: 30. 4. 2022

Dvory nad Lužnicí 1, 378 08, Česká republika

MUDr. František Stráský

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 2. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 1. 10. 2020

Nemocniční 206, Prachatice, 383 01, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 4. 2017

Petrohradská 2853, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš, MBA

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 10. 6. 2019

vznik funkce: 10. 6. 2014

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Mgr. Miroslav Gros

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 13. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 1. 1. 2016

Kaštanová 254, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. František Stráský

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2017

Nemocniční 206, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš, MBA

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Martin Bláha, MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Bláha, MBA

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Miroslava Člupková

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš

předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2010

zánik funkce: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Mgr. Miroslav Gros

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2011

Kaštanová 254, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. František Stráský

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2010

zánik funkce: 1. 10. 2015

Nemocniční 206, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 6. 8. 2012

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2010

zánik funkce: 10. 6. 2014

Na Zdolnici 299, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Ivo Houška, MBA

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 1. 1. 2013

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Čarvaš

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2009 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 10. 6. 2009

Na Zdolnici 299, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Martin Bláha

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2009 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Voldřich

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 1. 2009

vznik členství: 19. 8. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

Nábřežní 83, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. Zdeněk Hejduk

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 10. 6. 2009

Ant. Barcala 1372/9, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Jan Švejda

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2010

Plzeňská 2142/14, České Budějovice, 370 04, Česká republika

MUDr. Karel Krpoun

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2005

Neumannova 154, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dagmar Janoušková

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2005

Neumannova 149, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. Petr Pumpr

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 19. 8. 2008

vznik funkce: 30. 9. 2005

Fráni Šrámka 156, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. František Stráský

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 30. 9. 2010

Nemocniční 206, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Bohumil Ondřich

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 30. 9. 2010

Pod Hradbami 62, Prachatice, 383 01, Česká republika

Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

od 10. 7. 2017

Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva.

do 10. 7. 2017 od 5. 7. 2014

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti přípojí své podpisy osoby oprávněné.

do 5. 7. 2014 od 30. 9. 2005

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Hana Pěstová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2021

vznik členství: 25. 3. 2021

Pod Hradbami 56, Prachatice, 383 01, Česká republika

Daniela Jilečková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2021

vznik členství: 25. 3. 2021

Národní 1005, Prachatice, 383 01, Česká republika

Václav Müller

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2021

vznik členství: 25. 3. 2021

Budovatelská 1039, Prachatice, 383 01, Česká republika

RNDr. Jana Krejsová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 15. 12. 2020

Budovatelská 1048, Prachatice, 383 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

PaedDr. Jan Klimeš

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Pod Skalkou 279, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ludmila Pánková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Prokopovo náměstí 105, Husinec, 384 21, Česká republika

Ing. Martin Malý

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

SNP 428, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Dagmar Rückerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 15. 12. 2020

Smetanova 380/5, Vimperk, 385 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Bc. Zuzana Švamberová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Slunečná 1161, Prachatice, 383 01, Česká republika

Historické vztahy

RNDr. Jana Krejsová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Budovatelská 1048, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Bohumil Petrášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 6. 6. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2020

Brantlova 537, Vimperk, 385 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ludmila Pánková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Prokopovo náměstí 105, Husinec, 384 21, Česká republika

Ing. Martin Malý

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 6. 6. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2020

SNP 428, Prachatice, 383 01, Česká republika

Mgr. Bc. Jiří Heller

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Družstevní 1793/11, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Kutil

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Rűckerova 343/35, Vimperk, 385 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

RNDr. Jana Krejsová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Budovatelská 1048, Prachatice, 383 01, Česká republika

Mgr. Vladimír Pešek

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Na Horánku 682, Netolice, 384 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

PaedDr. Jan Klimeš

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Pod Skalkou 279, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Bohumil Petrášek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Brantlova 537, Vimperk, 385 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ludmila Pánková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Prokopovo náměstí 105, Husinec, 384 21, Česká republika

Ing. Martin Malý

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

SNP 428, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. Roman Čerkl

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2016 - Poslední vztah: 14. 4. 2021

vznik členství: 24. 3. 2016

zánik členství: 24. 3. 2021

Přímá 1267, Prachatice, 383 01, Česká republika

Petr Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2016 - Poslední vztah: 14. 4. 2021

vznik členství: 24. 3. 2016

zánik členství: 24. 3. 2021

Pod Hradbami 57, Prachatice, 383 01, Česká republika

Hana Pěstová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2016 - Poslední vztah: 14. 4. 2021

vznik členství: 24. 3. 2016

zánik členství: 24. 3. 2021

Pod Hradbami 56, Prachatice, 383 01, Česká republika

Hana Pěstová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 24. 3. 2011

zánik členství: 23. 3. 2016

Pod Hradbami 56, Prachatice, 383 01, Česká republika

Hana Pěstová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 24. 3. 2011

Borová 1191, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. Roman Čerkl

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 24. 3. 2011

zánik členství: 23. 3. 2016

Přímá 1267, Prachatice, 383 01, Česká republika

Petr Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 24. 3. 2011

zánik členství: 23. 3. 2016

Pod Hradbami 57, Prachatice, 383 01, Česká republika

Stanislav Rosa

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Nebahovy 55, 383 01, Česká republika

Vilém Klapsia

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 27. 2. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Zdíkov 14, 384 73, Česká republika

MUDr. Jaroslava Ambrožová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 7. 3. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Šmidingerova 628, Strakonice, 386 01, Česká republika

František Sklář

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

9. května 573, Netolice, 384 11, Česká republika

Ing. Martin Malý

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2013 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 7. 3. 2012

SNP 428, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. Jaroslava Ambrožová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2013 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik funkce: 7. 3. 2012

Šmidingerova 628, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ladislav Velich

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2013 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 27. 2. 2014

Česká 679, Prachatice, 383 01, Česká republika

Stanislav Rosa

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 20. 12. 2012

Prachatice 55, Česká republika

RNDr. Jana Krejsová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 31. 1. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Budovatelská 1048, Prachatice, 383 01, Česká republika

Zdeněk Kollar

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

nám. Přátelství 687, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Toman

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 20. 12. 2012

Větrná 885, Prachatice, 383 01, Česká republika

Petr Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 24. 3. 2011

Pod Hradbami 57, Prachatice, 383 01, Česká republika

Hana Pěstová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 24. 3. 2011

Borová 1191, Prachatice, 383 01, Česká republika

Petr Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2012

vznik členství: 24. 3. 2011

Národní 1007, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. Roman Čerkl

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 24. 3. 2011

Přímá 1267, Prachatice, 383 01, Česká republika

Mgr. Růžena Štemberková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Duhová 1177, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. Ladislav Přívozník

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

vznik funkce: 9. 4. 2009

zánik funkce: 20. 12. 2012

Neumannova 154, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. Růžena Štemberková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 17. 3. 2009

Duhová 1177, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. Martin Kuba

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 6. 8. 2012

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 26. 6. 2012

Fr. Ondříčka 978/10, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

František Sklář

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

9. května 573, Netolice, 384 11, Česká republika

RNDr. Petr Šebelík, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Říhov 52, Stachy, 384 73, Česká republika

Stanislav Rosa

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Zdenice, Prachatice, Česká republika

Ing. Václav Protiva

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2008 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 24. 4. 2007

zánik členství: 17. 3. 2009

Chvalšinská 231, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Jaroslava Ambrožová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2007 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 2. 8. 2007

zánik členství: 24. 3. 2011

Šmidingerova 628, Strakonice, 386 01, Česká republika

Dr.Bc. Ludvík Zíma

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2006

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 11. 12. 2006

zánik funkce: 17. 3. 2009

Kaštanová 827, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dr. Bc. Ludvík Zíma

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

vznik funkce: 30. 9. 2005

Kaštanová 827, Prachatice, 383 01, Česká republika

MUDr. Zdeněk Hejduk

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2005

Česká 9/53, České Budějovice, 370 01, Česká republika

MUDr. David Bunda

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 12. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 2. 8. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2005

Nemocniční 206, Prachatice, 383 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Toman

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

Větrná 885, Prachatice, 383 01, Česká republika

Jiří Netík

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 17. 3. 2009

Kolodějská 410, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

MUDr. Ladislav Přívozník

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

Neumannova 154, Prachatice, 383 01, Česká republika

Hana Rabenhauptová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

Ševčíkova 535, Prachatice, 383 01, Česká republika

Mgr. Miroslav Gros

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 21. 12. 2010

vznik funkce: 30. 9. 2005

Nebahovská 1016, Prachatice, 383 01, Česká republika

Hana Pěstová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 24. 3. 2011

vznik funkce: 30. 9. 2005

Borová 1191, Prachatice, 383 01, Česká republika

Akcionáři

Jihočeský kraj, IČ: 70890650

U Zimního stadionu 1952, Česká republika, České Budějovice, 370 01

od 30. 9. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 2. 2007

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 1. 2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 2. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 2. 2007
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 2. 2007
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 2. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).