Hlavní navigace

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Firma Nemocnice České Budějovice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1349, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 2 616 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26068877

Sídlo:

B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 11. 2003

DIČ:

Skupinove_DP

Aktuální kontaktní údaje Nemocnice České Budějovice, a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 3000 - 3999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
86100 Ústavní zdravotní péče

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1349, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Nemocnice České Budějovice, a.s. od 3. 2. 2015

Obchodní firma

Nemocnice České Budějovice, a.s. do 3. 2. 2015 od 26. 11. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 26. 11. 2003

adresa

B. Němcové 585/54
České Budějovice 37001 od 1. 12. 2016

adresa

B.Němcové 585/54
České Budějovice 37001 do 1. 12. 2016 od 27. 10. 2008

adresa

B.Němcové 585/54
České Budějovice 37087 do 27. 10. 2008 od 26. 11. 2003

Předmět podnikání

poskytování zdravotních služeb od 16. 2. 2021

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 22. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 6. 2009

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem spojených od 22. 6. 2009

hostinská činnost od 27. 10. 2008

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti do 22. 6. 2009 od 27. 10. 2008

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 22. 6. 2009 od 27. 10. 2008

realitní činnost do 22. 6. 2009 od 27. 10. 2008

technické činnosti v dopravě do 22. 6. 2009 od 27. 10. 2008

reklamní činnost a marketing do 22. 6. 2009 od 27. 10. 2008

montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení do 22. 6. 2009 od 27. 10. 2008

ubytovací služby do 22. 6. 2009 od 27. 10. 2008

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 22. 6. 2009 od 27. 10. 2008

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 22. 6. 2009 od 27. 10. 2008

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do 22. 6. 2009 od 27. 10. 2008

maloobchod se smíšeným zbožím do 22. 6. 2009 od 27. 10. 2008

komplexní poskytování zdravotnických služeb do 16. 2. 2021 od 9. 1. 2004

pronájem nemovitosti do 22. 6. 2009 od 26. 11. 2003

Ostatní skutečnosti

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., rozhodl dne 3.6.2021 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 486 400 000,00 Kč, slovy dvěmiliardyčtyřistaosmdesátšestmilionůčtyřistatisíc korun českých, o částku 130 000 000,- Kč, slovy jednostotřicetmilionů korun českých, na částku 2 616 400 000,00 Kč, slovy dvěmiliardyšests etšestnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýš ení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 13 ks (třináct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 2059 až 2071 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými , znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 13 ks (třinácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kter ým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přičemž splaceno bude 130 000 000,- Kč, slovy jednostotřicetmilionů korun českých, a to před podán ím návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. od 9. 7. 2021

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. rozhodl dne 15.10.2020 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 479 700 000,- Kč, slovy dvěmiliardy čtyřistasedmdesátdevětmilionůsedmsettisíc korun českých, o částku 6 700 000,- Kč, slovy šestmilionůsedmsettisíc korun českých, v rámci projektu Modernizace přístrojového vybavení p ro vysoce specializovanou péči v oblasti perinatologie Nemocnice České Budějovice a.s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 2 486 400 000,- Kč, slovy dvěmiliardyčtyřistaosmdesátšestmilionůčtyřistatis íc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 2046 až 2051 a 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 2052 až 2058 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 13 ks (třinácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kter ým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přičemž splaceno bude 6 700 000,- Kč, slovy šestmilionůsedmsettisíc korun českých, a to před podán ím návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 16. 2. 2021 od 12. 11. 2020

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. rozhodl dne 4.6.2020 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 212 900 000,- Kč, slovy dvěmiliardydvěstědvanáctmilionůdevětsettisíc korun českých, o celkovou částku 266 800 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátšestmilionůosmsettisíc korun českých, z toho: 1. o částku 257 900 000,- Kč, slovy dvěstěpadesátsedmmilionůdevětsettisíc korun českých 2. o částku 8 900 000,- Kč, slovy osmmilionůdevětsettisíc korun českých v rámci projektu Modernizace přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v oblasti onkogynekologie Nemocnice České Budějovice a.s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 2 479 700 000,- Kč, slovy dvěmiliardyčtyřistasedmdesátdevětmilionůsedmsettisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších př edpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 26 ks (dvacetšest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 2006 až 2031 a 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodno tě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 2032 až 2037 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 2038 až 2045 - nově upisované akcie jso u akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 40 ks (čtyřiceti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kte rým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přičemž splaceno bude 266 800 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátšestmilionůosmsettisíc korun českých k orun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. do 12. 11. 2020 od 23. 7. 2020

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. rozhodl dne 3.10.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 015 900 000,- Kč, slovy dvěmiliardypatnáctmilionů devětsettisíc korun českých, o celkovou částku 197 000 000,- Kč, slovy jednostodevadesát sedmmilionů korun českých, z toho: 1. o částku 170 000 000,- Kč, slovy jednostosedmdesátmilionů korun českých, - 2. o částku 27 000 000,- Kč, slovy dvacetsedmmilionů korun českých v rámci projektu Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského kraje, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 2 212 900 000,- Kč, slovy dvěmiliardydvěstědvanáctmilionůdevětsettisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 19 ks (devatenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů ko run českých, označených čísly 1980 až 1998 a 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1999 až 2005 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné po době, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 26 ks (dvacetišesti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přičemž splaceno bude 197 000 000,- Kč, slovy jednostodevadesátsedmmilionů korun českých korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 23. 7. 2020 od 26. 11. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. rozhodl dne 6.6.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 001 100 000,- Kč, slovy dvěmiliardyjedenmilionjednostotisíc korun českých, o částku 14 800 000,- Kč, slovy čtrnáctmilionůosmsettisíc korun českých, v rámci projektu Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici České Budějovice, a.s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 2 015 900 000,- Kč, slovy dvěmiliardypatnáctmilionůdevětsettisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č . 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1967, 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč , slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1968 až 1971 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1972 až 1979 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na j méno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 13 ks (třinácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kter ým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přičemž splaceno bude 14 800 000,- Kč, slovy čtrnáctmilionůosmsettisíc korun českých, a to nejpozd ěji do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 26. 11. 2019 od 25. 7. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. rozhodl dne 1.11.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 1 951 100 000,- Kč, slovy jednamiliardadevětsetpadesát jednamilionůjednostotisíc korun českých, o částku 50 000 000,- Kč, slovy padesátmilionů korun českých, na částku 2 001 100 000,- Kč, slovy dvěmiliardyjedenmilionje dnostotisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kap itálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 1962 až 1966 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zně jí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přičemž splaceno bude 50 000 000,- Kč, slovy padesátmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měs íců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 25. 7. 2019 od 15. 12. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. rozhodl dne 16.11.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 1 801 100 000,- Kč, slovy jednamiliarda osmsetjednamilionůjednostotisíc korun českých, o částku 150 000 000,- Kč, slovy jednostopadesátmilionů korun českých, na částku 1 951 100 000,- Kč, slovy jednamiliardadevětsetpad esátjednamilionůjednostotisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýš ení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 15 ks (patnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 1947 až 1961 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými , znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 15 ks (patnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kter ým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přičemž splaceno bude 150 000 000,- Kč, slovy jednostopadesátmilionů korun českých, a to nejpozdě ji do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 15. 12. 2018 od 19. 12. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 27. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 10. 7. 2017 od 27. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 10. 7. 2017 od 27. 6. 2014

Na společnost Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, B.Němcové 585/54, PSČ 37001, IČ 260 68 877, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení s rozhodným dnem sloučení 1.1.2009 veškeré jmění společnosti DIANEM a.s. se sídlem České Budějovice, B.Němcové 585/54, PSČ 370 87, IČ 260 81 954, jako zanikající společnosti. Společnost Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, B.Němcové 585/54, PSČ 37001, IČ 260 68 877 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti DIANEM a.s. se sídlem České Budějovice, B.Němcové 585/54, PSČ 370 87, IČ 260 81 954, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1414. od 5. 1. 2010

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. rozhodl dne 15. 4. 2008 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 1 781 100 000,- Kč, slovy jednamiliarda sedmsetosmdesátjednamilionůstotisíc korun českých o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých na částku 1 801 100 000,- Kč, slovy jednamiliarda osmsetjednamili onůstotisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 20 ks (dvacet kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 1927 až 1946 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 87. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 20 ks (dvaceti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jiho český kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 51-9101920237/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 26. 5. 2008 od 30. 4. 2008

Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 1 776 100 000,- Kč, slovy jednamiliarda sedmsetsedmdesátšestmilionůstotisíc korun českých o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých na částku 1 781 100 000,- Kč, slovy jednamiliarda sedmsetosmdesátjedna milionůstotisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 1922 až 1926 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zně jí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 87. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočesk ý kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 51-9101920237/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 19. 12. 2007 od 5. 12. 2007

Jediný akcionář společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. rozhodl dne 29.12.2003 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 16.100.000,-Kč (slovy šestnáctmilionůjednostotisíc korun českých) o částku 1.760.000.000,-Kč (slovy jednumiliardusedmsetšedesátmilionů korun českých) na částku 1.776.100.000,-Kč ( slovy jednamiliardasedmset sedmdesátšestmilionůjednostotisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 1760ks (jedentisícsedmsetšedesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč (slovy jedenmilionkorun českých), akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní ku rz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu a to smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude uzavřena v Českých Budějovicích ne jpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií, jako návrh smlouvy podepsaný společností, bude doručena upisovateli ihned po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií o 1.760.000.000,-Kč, slovy jednumiliardusedmsetšedesátmilionů korun českých, tj. v den rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, informace dle ust. § 204 a odst. 2) obchodního zákoníku se nevyžaduje. Emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jehož předmětem je: Podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladů příspěvkovou organizací Jihočeského kraje s názvem Nemocnice České Budějovice, sídlem České Budějovice, B. Ně mcové 54, PSČ 370 78, IČ 000 72 711, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr, vložce č. 161. Hmotnou složku podniku tvoří: a) věci nemovité do katastru nemovitostí zapisované a věci nemovité do katastru nemovitostí nezapisované včetně těch, které se dosud výstavbou nestaly věcmi nemovitými v právním slova smyslu a do katastru nemovitostí zapsány být nemohou b) věci movité včetně zásob c) finanční majetek d) pohledávky Nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software; přechod na společnost neodporuje povaze těchto práv a uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí. Osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. přecházejí na společnost, který bude zajišťovat činno st dosud prováděnou vkladatelem. Nepeněžitý vklad - podnik - byl oceněn znaleckým posudkem zpracovatele HZ Praha, spol. s r.o. , Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 170 49 644, ze dne 27.11.2003, č. posudku B/53/2003, jmenovaného za účelem ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27.11.2003, které nabylo právní moci dne 27.11.2003 a to na částku 1.864.597.000,-Kč (slovy jednumiliarduosmsetšedesátčtyřimilionůpětsetdevadesátsedmtisíc korun českých). Za shora blíže specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydáno 1760 ks (jedentisícsedmsetšedesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč (slovy jedenmilion korun českých), akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějí cí na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převed akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, jedinému akcionáři bude vydáno jako protiplnění 100% nově vydávaných akcií v cel kové jmenovité hodnotě 1.760.000.000,-Kč ( slovy jednamiliardasedmsetšedesátmilionů korun českých) . Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění v částce 104.597.000,-Kč (slovy jednostočtyřimilionypětsetdevadesátsedmtisíc korun českých) se použije v souladu s ust. § 163 a odst. 3 a článkem XII. odstavec 7) stanov společnosti na tvorbu rezervního fondu. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením "smlouvy o vkladu podniku ke zvýšení účasti akcionáře ve společnosti " a faktickým předáním podniku společnosti; o předání bude akcionářem a společností sepsán zápis. Nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do dvou týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 1. 1. 2004 od 29. 12. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 616 400 000 Kč

od 9. 7. 2021

Základní kapitál

vklad 2 486 400 000 Kč

do 9. 7. 2021 od 12. 11. 2020

Základní kapitál

vklad 2 479 700 000 Kč

do 12. 11. 2020 od 23. 7. 2020

Základní kapitál

vklad 2 212 900 000 Kč

do 23. 7. 2020 od 26. 11. 2019

Základní kapitál

vklad 2 015 900 000 Kč

do 26. 11. 2019 od 25. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 2 001 100 000 Kč

do 25. 7. 2019 od 15. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 1 951 100 000 Kč

do 15. 12. 2018 od 19. 12. 2017

Základní kapitál

vklad 1 801 100 000 Kč

do 19. 12. 2017 od 26. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 1 781 100 000 Kč

do 26. 5. 2008 od 19. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 1 776 100 000 Kč

do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2004

Základní kapitál

vklad 16 100 000 Kč

do 1. 1. 2004 od 26. 11. 2003
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 79 od 9. 7. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 808 od 12. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 184 od 12. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 802 do 12. 11. 2020 od 23. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 177 do 12. 11. 2020 od 23. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 66 do 9. 7. 2021 od 23. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 796 do 23. 7. 2020 od 26. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 40 do 23. 7. 2020 od 26. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 789 do 26. 11. 2019 od 25. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 21 do 26. 11. 2019 od 25. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 169 do 23. 7. 2020 od 25. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 20 do 25. 7. 2019 od 15. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 15 do 15. 12. 2018 od 19. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 785 do 25. 7. 2019 od 26. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 765 do 26. 5. 2008 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 161 do 25. 7. 2019 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 161 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 760 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 161 do 1. 1. 2004 od 26. 11. 2003

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Ing. Jiří Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

N. Frýda 1246/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Jan Zahradník

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 7. 12. 2020

Boh. Kafky 1296/17, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 7. 12. 2020

L. B. Schneidera 384/24, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Šimon Heller

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Dělnická 146/19, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ivana Stráská

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 7. 12. 2020

Nádražní 816, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Krob

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Panská 164/20, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Lubomír Francl

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 19. 12. 2019

U Cihelny 20, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Petr Pták

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 19. 12. 2019

Sedlářská 2095/7, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Bc. Jan Šusta

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 19. 12. 2019

Plzeňská 600/55, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Šimon Heller

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Dělnická 146/19, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Pavel Kašpárek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Úsilné 20, 370 10, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

N. Frýda 1246/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

RSDr. Petr Braný

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

B. Martinů 600/39, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 29. 5. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2020

L. B. Schneidera 384/24, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Jiří Boček

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 29. 5. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2020

U Školky 313, Borek, 373 67, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Pavel Burda

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Heřmánková 2264/7, České Budějovice, 370 06, Česká republika

MUDr. Pavel Burda

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Heřmánková 2264/7, České Budějovice, 370 06, Česká republika

RSDr. Petr Braný

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

B. Martinů 600/39, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

N. Frýda 1246/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

RSDr. Petr Braný

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

B. Martinů 600/39, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Zimola

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 31. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Nová Bystřice 47, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Zimola

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 31. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Nová Bystřice 47, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vlastislav Bříza

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 31. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

U Vltavy 1719/2, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Vlastislav Bříza

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 31. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

U Vltavy 1719/2, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Kašpárek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Úsilné 20, 370 10, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Kašpárek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Úsilné 20, 370 10, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

N. Frýda 1246/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Lucie Braná

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

U Pramene 2787/22, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Lucie Braná

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

U Pramene 2787/22, České Budějovice, 370 06, Česká republika

MUDr. Petr Pták

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 18. 12. 2014

zánik členství: 18. 12. 2019

Sedlářská 2095/7, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Bc. Jan Šusta

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 18. 12. 2014

zánik členství: 18. 12. 2019

Plzeňská 600/55, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Mgr. Lubomír Francl

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 18. 12. 2014

zánik členství: 18. 12. 2019

U Cihelny 20, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

Lucie Braná

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 20. 1. 2013

U Pramene 2787/22, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Lucie Počtová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 20. 1. 2013

U Pramene 2787/22, České Budějovice, 370 06, Česká republika

RSDr. Petr Braný

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

B. Martinů 600/39, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lucie Počtová, Dis.

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 31. 1. 2014

vznik členství: 20. 12. 2012

Na Kopečku 252, Hlincová Hora, 373 71, Česká republika

Mgr. Petr Podhola

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 25. 2. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Lidická tř. 85/10, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Mgr. Vlasta Bohdalová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Zavadilka 2543, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Mgr. Vlasta Bohdalová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Zavadilka 2543, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Mgr. Petr Podhola

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 25. 2. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Lidická tř. 85/10, České Budějovice, 370 01, Česká republika

RNDr. Jan Zahradník

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Boh. Kafky 1296/17, České Budějovice, 370 07, Česká republika

RNDr. Jan Zahradník

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Boh. Kafky 1296/17, České Budějovice, 370 07, Česká republika

MUDr. Pavel Burda

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Heřmánková 2264/7, České Budějovice, 370 06, Česká republika

MUDr. Pavel Burda

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Heřmánková 2264/7, České Budějovice, 370 06, Česká republika

RSDr. Petr Braný

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

B. Martinů 600/39, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Petr Pták

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 27. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

Sedlářská 2095/7, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Bc. Jana Štěpánová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 27. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

Do Zahrádek 699, Srubec, 370 06, Česká republika

Zdeňka Jaukerová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2009 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 27. 11. 2009

zánik členství: 27. 11. 2014

Vodňanská 1013/14, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Mgr. Vlasta Bohdalová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Zavadilka 2543, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

RSDr. Petr Braný

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

B.Martinů 600/39, České Budějovice, 370 01, Česká republika

MUDr. Martin Kuba

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Fr. Ondříčka 987/10, České Budějovice, 370 11, Česká republika

RNDr. Jan Zahradník

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Boh. Kafky 17, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Mgr. Jiří Zimola

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

vznik funkce: 3. 4. 2009

zánik funkce: 20. 12. 2012

Hradecká 390, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

MUDr. Vladimír Pavelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2006 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 20. 4. 2005

zánik funkce: 17. 3. 2009

Sokolovská 1336, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Lumír Mraček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

Bezdrevská 8, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Ing. arch. Robin Schinko

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

Latrán 79, Český Krumlov, Česká republika

MUDr. Luděk Štěrba

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2009

vznik členství: 26. 11. 2004

zánik členství: 26. 11. 2009

U Vltavy 9, České Budějovice, Česká republika

Doc. RNDr. Miroslav Tetter CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

Plzeňská 5, České Budějovice, Česká republika

MUDr. Vladimír Pavelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 21. 11. 2006

vznik členství: 1. 2. 2005

vznik funkce: 20. 4. 2005

Mládežnická 1239, Strakonice, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

Roudné 167, České Budějovice, Česká republika

MUDr. Ivan Fanta

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2009

vznik členství: 26. 11. 2004

zánik členství: 26. 11. 2009

Riegrova 1703/85, České Budějovice, Česká republika

Mgr. Lubomír Francl

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2009

vznik členství: 26. 11. 2004

zánik členství: 26. 11. 2009

U Cihelny 20, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

RNDr. Jan Zahradník

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 1. 2. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

B. Kafky 17, České Budějovice, 370 07, Česká republika

RNDr. Jana Krejsová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2003

Budovatelská 1048, Prachatice, 383 01, Česká republika

PhDr. Jiří Vlach

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2003

Alešova 12, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Mgr. Juraj Thoma

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2003

U Trojice 23, České Budějovice, 370 04, Česká republika

MUDr. Vladimír Pavelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2003

zánik funkce: 26. 11. 2004

Mládežnická 1239, Strakonice, Česká republika

MUDr. Ivan Vonke

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2003

Čsl. legií 31, České Budějovice, 370 06, Česká republika

MUDr. Lumír Mraček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2003

Bezdrevská 8, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Mgr. Lubomír Francl

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2003

U Cihelny 20, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

RNDr. Jan Zahradník

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 26. 11. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2003

B. Kafky 17, České Budějovice, 370 07, Česká republika

MUDr. Břetislav Shon

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 22. 11. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2003

Ke kapličce 471, Hrdějovice, 373 61, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

MUDr. Ing. Michal Šnorek Ph.D.

předseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2019

vznik členství: 5. 4. 2019

vznik funkce: 5. 4. 2019

Okružní 715, Včelná, 373 82, Česká republika

MUDr. Jaroslav Novák MBA

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 20. 8. 2018

U Rozvodny 972/11, České Budějovice, 370 05, Česká republika

MUDr. Zuzana Roithová MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 20. 7. 2017

Dvory nad Lužnicí 1, 378 08, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

MUDr. Jaroslav Novák MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 19. 8. 2013

zánik členství: 19. 8. 2018

U Rozvodny 972/11, České Budějovice, 370 05, Česká republika

MUDr. Jaroslav Novák MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 5. 9. 2018

vznik členství: 19. 8. 2013

zánik členství: 19. 8. 2018

U Rozvodny 972/11, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Petr Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 4. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2017

zánik funkce: 27. 4. 2017

Petrohradská 2853, Tábor, 390 03, Česká republika

Petr Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 4. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2017

zánik funkce: 27. 4. 2017

Petrohradská 2853, Tábor, 390 03, Česká republika

MUDr. Jaroslav Novák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 19. 8. 2013

vznik funkce: 19. 8. 2013

zánik funkce: 1. 7. 2017

U Rozvodny 972/11, České Budějovice, 370 05, Česká republika

MUDr. Jaroslav Novák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2016 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 19. 8. 2013

vznik funkce: 19. 8. 2013

zánik funkce: 1. 7. 2017

U Rozvodny 972/11, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 10. 6. 2019

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 10. 6. 2019

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

MUDr. Břetislav Shon

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 4. 2019

vznik členství: 23. 10. 2014

zánik členství: 28. 3. 2019

vznik funkce: 23. 10. 2014

zánik funkce: 28. 3. 2019

Ke kapličce 471, Hrdějovice, 373 61, Česká republika

MUDr. Jaroslav Novák MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 19. 8. 2013

vznik funkce: 19. 8. 2013

U Rozvodny 972/11, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Martin Bláha MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2017

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Bláha MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2017

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Jaroslav Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2013 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 19. 8. 2013

vznik funkce: 19. 8. 2013

U Rozvodny 972/11, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Martin Bláha, Mba

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 7. 1. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2013

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Ing. Martin Bláha

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 21. 3. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 7. 1. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2013

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Miroslava Člupková

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

MUDr. Miroslava Člupková

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 11. 3. 2017

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Michal Čarvaš

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Jan Švejda

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2011 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 20. 12. 2012

vznik funkce: 12. 1. 2010

zánik funkce: 20. 12. 2012

U Parku 1151, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Ing. Jan Švejda

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2010 - Poslední vztah: 11. 4. 2011

vznik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 12. 1. 2010

Plzeňská 2142/14, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Ivo Houška

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2010 - Poslední vztah: 26. 1. 2010

vznik členství: 1. 1. 2010

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Ivo Houška MBA

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2010 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 1. 1. 2013

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Břetislav Shon

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2009 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

vznik členství: 23. 10. 2009

zánik členství: 23. 10. 2014

vznik funkce: 23. 10. 2009

zánik funkce: 23. 10. 2014

Ke kapličce 471, Hrdějovice, 373 61, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 6. 2014

Na Zdolnici 299, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Martin Bláha

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2009 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jaroslav Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 7. 10. 2013

vznik členství: 19. 8. 2008

zánik členství: 18. 8. 2013

vznik funkce: 19. 8. 2008

zánik funkce: 18. 8. 2013

U rozvodny 11, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Milan Voldřich

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 1. 2009

vznik členství: 19. 8. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

Nábřežní 83, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. František Vorel CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2008 - Poslední vztah: 26. 1. 2010

vznik členství: 19. 8. 2008

zánik členství: 1. 1. 2010

vznik funkce: 19. 8. 2008

zánik funkce: 1. 1. 2010

Karla IV. 5, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Jan Švejda

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 26. 1. 2010

vznik členství: 30. 1. 2007

Plzeňská 2142/14, České Budějovice, 370 04, Česká republika

MUDr. Zdeněk Hejduk

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 10. 6. 2009

Ant. Barcala 1372/9, České Budějovice, 370 05, Česká republika

MUDr. Petr Pumpr

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2008

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 19. 8. 2008

Fráni Šrámka 156, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. František Vorel CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 6. 10. 2008

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 19. 8. 2008

vznik funkce: 2. 2. 2007

zánik funkce: 19. 8. 2008

Karla IV. 5, České Budějovice, 370 01, Česká republika

MUDr. Břetislav Shon

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2005 - Poslední vztah: 14. 12. 2009

vznik členství: 22. 10. 2004

zánik členství: 22. 10. 2009

vznik funkce: 14. 3. 2005

zánik funkce: 22. 10. 2009

Ke kapličce 471, Hrdějovice, 373 61, Česká republika

MUDr. Miroslav Verner

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2005 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 15. 3. 2005

zánik členství: 30. 1. 2007

Vodárenská 618, Borovany, 373 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Břetislav Shon

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 20. 4. 2005

vznik členství: 22. 10. 2004

Ke kapličce 471, Hrdějovice, 373 61, Česká republika

MUDr. Jiří Bouzek

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 20. 4. 2005

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 20. 12. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2003

zánik funkce: 20. 12. 2004

L. B. Schneidera 24, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Jiřina Bursová

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 22. 10. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2003

Staroměstská 6, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Ivo Houška

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 26. 11. 2003

zánik funkce: 30. 1. 2007

Ledenická 85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Milan Voldřich

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 26. 11. 2003

Nábřežní 83, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. František Vorel CSc.

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 26. 11. 2003

vznik funkce: 26. 11. 2003

Karla IV. 5, České Budějovice, 370 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 6. 10. 2008

vznik členství: 26. 11. 2003

zánik členství: 19. 8. 2008

vznik funkce: 26. 11. 2003

zánik funkce: 19. 8. 2008

U rozvodny 11, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

od 10. 7. 2017

Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva.

do 10. 7. 2017 od 27. 6. 2014

Za společnost jednají dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí osoby oprávněné své podpisy.

do 27. 6. 2014 od 26. 11. 2003

Další vztahy firmy Nemocnice České Budějovice, a.s.

Akcionáři

Jihočeský kraj, IČ: 70890650

U Zimního stadionu, Česká republika, České Budějovice, 370 06

od 26. 11. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 1. 2004

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 13. 2. 2004
Přerušeno od 29. 3. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
  • Maloobchod se smíšeným zbožím
  • Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
  • Ubytovací služby
  • Technické činnosti v dopravě
  • Realitní činnost
  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
  • Reklamní činnost a marketing
  • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 1. 2004
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 1. 2004
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 1. 2004
Přerušeno od 1. 12. 2013
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).