Hlavní navigace

Nemocnice Písek, a.s.

Firma Nemocnice Písek, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1462, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 702 669 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26095190

Sídlo:

Karla Čapka 589, Písek, 397 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 9. 2005

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 1000 - 1499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

1101 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
49410 Silniční nákladní doprava
55109 Ostatní podobná ubytovací zařízení
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
86100 Ústavní zdravotní péče
931 Sportovní činnosti
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1462, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Nemocnice Písek, a.s. od 9. 7. 2015

Obchodní firma

Nemocnice Písek, a.s. do 9. 7. 2015 od 30. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 30. 9. 2005

adresa

Karla Čapka 589
Písek 39701 od 5. 4. 2013

adresa

Karla Čapka 589
Písek 39723 do 5. 4. 2013 od 30. 9. 2005

Předmět podnikání

poskytování zdravotních služeb od 10. 2. 2021

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 25. 7. 2014

Čištění a praní textilu a oděvů od 25. 7. 2014

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 25. 7. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 4. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 25. 7. 2014 od 24. 4. 2009

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 27. 10. 2008

hostinská činnost od 27. 10. 2008

ubytovací služby do 24. 4. 2009 od 27. 10. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 24. 4. 2009 od 27. 10. 2008

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 24. 4. 2009 od 27. 10. 2008

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 24. 4. 2009 od 27. 10. 2008

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti do 24. 4. 2009 od 27. 10. 2008

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti do 24. 4. 2009 od 27. 10. 2008

komplexní poskytování zdravotnických služeb do 10. 2. 2021 od 9. 12. 2005

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních lužeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 3.6.2021 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 692 669 000,- Kč, slovy šestsetdevadesátdvamilionůšestsetšedesátdevěttisíc korun českých, o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, na částku 702 669 000,- Kč, slovy sedmsetdvamilionůšestsetšedesátdev ěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu . Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nové akcie, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 687 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, zní na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelná, je omezeně převoditelná převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcio náře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcie je Písek, Budějovické Předměstí, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitý m vkladem jediného akcionáře. od 10. 7. 2021

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 4.6.2020 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 671 969 000,- Kč, slovy šestsetsedmdesát jednamilionůdevětsetšedesátdevěttisíc korun českých, o částku 20 700 000,- Kč, slovy dvacetmilionůsedmsettisíc korun českých, na částku 692 669 000,- Kč, slovy šestsetdevadesátd vamilionůšestsetšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného z výšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 678 a 679 a 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akc ie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 680 až 686 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Budějovické Předměstí, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočesk ý kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 20 700 000,- Kč, slovy dvacetmilionůsedmsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základní ho kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 10. 2. 2021 od 22. 7. 2020

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 19.12.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 664 969 000,- Kč, slovy šestsetšedesátčtyřimilionůdevětsetšedesátdevěttisíc korun českých, o částku 7 000 000,- Kč, slovy sedmmilionů korun českých, na částku 671 969 000,- Kč, slovy šestsetsedmdesátjednamilionůdevět setšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 671 až 677 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Budějovické Předměstí, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 7 ks (sedmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 7 000 000,- Kč, slovy sedmmilionů korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do o bchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 22. 7. 2020 od 12. 1. 2020

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 6.6.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 635 669 000,- Kč, slovy šestsettřicetpětmilionůšestsetšedesátdevěttisíc korun českých, o celkovou částku 29 300 000,- Kč, slovy dvacetdevětmilionůtřistatisíc korun českých, z toho: 1.zvýšení základního kapitálu o částku 22 000 000,- Kč, slovy dvacetdvamilionů korun českých 2.zvýšení základního kapitálu o částku 7 300 000,- Kč, slovy sedmmilionůtřistatisíc korun českých v rámci projektu Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s., dle SM/115/RK, na částku 664 969 000,- Kč, slovy šestsetšedesátčtyřimilionůdevětsetšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předp isů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 657 až 658, 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé ak cie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 659 až 667 a 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 668 až 670 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenový mi, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Budějovické Předměstí, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 14 ks (čtrnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoč eský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 29 300 000,- Kč, slovy dvacetdevětmilionůtřistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhod nutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 12. 1. 2020 od 25. 7. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 19.7.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 626 369 000,- Kč, slovy šestsetdvacetšestmilionůtřistašedesátdevěttisíc korun českých, o částku 9 300 000,- Kč, slovy devětmilionůtřistatisíc korun českých, na částku 635 669 000,-Kč, slovy šestsettřicetpětmilionůšests etšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základn ího kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 645 až 653 a 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé ak cie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 654 až 656 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoč eský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 9 300 000,- Kč, slovy devětmilionůtřistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí je diného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 25. 7. 2019 od 9. 9. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 19.4.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 617 369 000,- Kč, slovy šestsetsedmnáctmilionůtřistašedesátdevěttisíc korun českých, o částku 9 000 000,- Kč, slovy devětmilionů korun českých, na částku 626 369 000,- Kč, slovy šestsetdvacetšestmilionůtřistašedesátdev ěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu . Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 636 až 644 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočesk ý kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 9 000 000,- Kč, slovy devětmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcioná ře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 9. 9. 2018 od 6. 6. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 21.12.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 617 169 000,- Kč, slovy šestsetsedmnáctmilionůjednostošedesátdevěttisíc korun českých, o částku 200 000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, v rámci projektu Revitalizace zeleně areálu Nemocnice Písek, a.s., dle SM/1 15/ZK, na částku 617 369 000,- Kč, slovy šestsetsedmnáctmilionůtřistašedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších před pisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 634 a 635 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 200 000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 6. 6. 2018 od 13. 2. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 5.10.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 612 169 000,- Kč, slovy šestsetdvanáctmilionůjednostošedesátdevěttisíc korun českých, o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 617 169 000,- Kč, slovy šestsetsedmnáctmilionůjednostošedesátdevě ttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu . Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 629 až 633 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí n a jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-75 3240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 13. 2. 2018 od 20. 11. 2017

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 25.5.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 592 169 000,- Kč, slovy pětsetdevadesát dvamilionůjednostošedesátdevěttisíc korun českých, o celkovou částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacet milionů korun českých, na částku 612 169 000,- Kč, slovy šestsetdvanáctmilio nůjednostošedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšen í základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 627 a 628 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí n a jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v p ůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 10. 8. 2017 od 30. 6. 2017

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 4.8.2016 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 553 269 000,- Kč, slovy pětsetpadesáttřimilionůdvěstě šedesátdevěttisíc korun českých, o celkovou částku 38 900 000,- Kč, slovy třicetosmmilionůdevětsettisíc korun českých, z toho: 1. zvýšení základního kapitálu o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých 2. zvýšení základního kapitálu o částku 18 900 000,- Kč, slovy osmnáctmilionůdevětsettisíc korun českých v rámci projektu Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a.s., dle SM/115/RK, na částku 592 169 000,- Kč, slovy pětsetdevadesátdvamilionůjednostošedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpi sů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 607 až 609, 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akci e 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 610 až 617 a 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 618 až 626 - nově upisované akcie jsou akciemi kmeno vými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. --- Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 20 ks (dvaceti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 38 900 000,- Kč, slovy třicetosmmilionůdevětset tisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí j ediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 9. 3. 2017 od 27. 9. 2016

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 30.4.2015 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 533 269 000,- Kč, slovy pětsettřicettřimilionůdvěstě šedesátdevěttisíc korun českých, o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, na částku 553 269 000,- Kč, slovy pětsetpadesáttřimilionůdvěstěš edesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základníh o kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 605 a 606 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí n a jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v p ůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 27. 9. 2016 od 9. 7. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. od 25. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 10. 7. 2017 od 25. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 10. 7. 2017 od 25. 7. 2014

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 13.3.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 529 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetdevětmilionů dvěstěšedesátdevěttisíc korun českých o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých na částku 533 269 000,- Kč, slovy pětsettřicettřimilionůdvěstěšede sátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 601 až 604 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upi sovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 25. 7. 2014 od 23. 5. 2014

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 18. 7. 2013 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 526 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetšestmilionůdvěstěšedesátdevěttisíc korun českých o částku 3 000 000,- Kč, slovy třimiliony korun českých na částku 529 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetdevětmilionůdvěstěšedesátdevět tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každí akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 598 až 600 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 3 ks (tří kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upis ovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceny budou 3 000 000,- Kč, slovy třimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 10. 9. 2013 od 9. 8. 2013

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 26. 6. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 516 269 000,- Kč, slovy pětsetšestnáctmilionůdvěstě šedesátdevěttisíc korun českých o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých na částku 526 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetšestmilionůdvěstěšedesátdevě ttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nové akcie, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 597 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, zní na jméno, v listinné podob ě, veřejně neobchodovatelná, je omezeně převoditelná - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Up isovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapi tálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 28. 8. 2012 od 6. 8. 2012

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 14. 6. 2011 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 496 269 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesát šestmilionůdvěstěšedesátdevěttisíc korun českých o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých na částku 516 269 000,- Kč, slovy pětsetšestnáctmilionů dvě stěšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 595 a 596 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upi sovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapi tálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 26. 8. 2011 od 20. 7. 2011

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 21. 12. 2010 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 493 469 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesáttřimilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých, o částku 2 800 000,- Kč, slovy dvamilionyosmset tisíc korun českých, na částku 496 269 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesát šestmilionůdvěstě šedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 585 - 586, 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 587 - 594 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hr omady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 2 800 000,- Kč, slovy dvamilionyosmsettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 25. 2. 2011 od 24. 1. 2011

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8. 6. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 482 469 000,- Kč, slovy čtyřistaosmdesátdvamilionůčtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 11 000 000,- Kč, slovy jedenáctmilionů korun českých na částku 493 469 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesáttřimilionůčty řistašedesátdevět tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 11 ks (jedenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 574 až 584 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, z nějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 11 ks (jedenácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kra j. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 11 000 000,- Kč, slovy jedenáctmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 19. 8. 2010 od 2. 7. 2010

Zapisuje se: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. roz-hodl dne 30. 6. 2009 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 478 469 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesátosmmi-lionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony ko-run českých na částku 482 469 000,- Kč, slovy čtyřistaosmdesátdvamilionůčtyř istašedesátde-vět tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun čes-kých), označené čísly 570 až 573 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zněj í na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné ? převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Ji-hočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uza-vření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií . Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje sou-hlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Up isovatel je po-vinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstří-ku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydá-vaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 25. 8. 2009 od 22. 7. 2009

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 15. 4. 2008 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 462 469 000,- Kč, slovy čtyřistašedesátdvamilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 16 000 000,- Kč, slovy šestnáctmilionů korun českých na částku 478 469 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesátosmm ilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 16 ks (šestnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 554 až 569 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 16 ks (šestnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kr aj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 16 000 000,- Kč, slovy šestnáctmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 29. 5. 2008 od 30. 4. 2008

Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 452 469 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátdvamilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých na částku 462 469 000,- Kč, slovy čtyřistašedesátdvamilionůčtyřist ašedesátdevět tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 10 ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 544 až 553 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zn ějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 19. 12. 2007 od 5. 12. 2007

Jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 13.12.2005 na základě písemné zprávy představenstva dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. předložené jedinému akcionáři, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základního k apitálu společnosti takto: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2 400 000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisíc korun českých) o částku 450 069 000,- Kč (slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých) na částku 452 469 000,- Kč (slovy čtyřistapadesátdvami lionůčtyřistašedesátdevěttisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 450 ks (čtyřistapadesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 25 - 474 a 69 ks (šedesátdevět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akci e 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 475 - 543, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, akcie nejsou obchodovatelné na veřejn ém trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů 3. jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu a to smlouvou o upsání akcií dle ust. §204 odst. 5) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude uzavřena v Českých Budějovicích nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií, jako návrh smlouvy podepsaný společností, bude doručena upisovateli ihned po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akc ií o 450 069 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých, tj. v den rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, informace dle ust. §204a odst. 2) obchodního zákoníku se nevyžaduje 4. emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jehož předmětem je: Podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Jihočeského kraje s názvem Nemocnice Písek, se sídlem Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23, IČ 00582905, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce č. 397. - hmotnou složku podniku tvoří: a) věci nemovité do katastru nemovitostí zapisované a věci nemovité do katastru nemovitostí nezapisované včetně těch, které se dosud výstavbou nestaly věcmi nemovitými v právním slova smyslu a do katastru nemovitostí zapsány být nemohou b) věci movité včetně zásob c) finanční majetek d) pohledávky - nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software; přechod na společnost neodporuje povaze těchto práv a uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí - osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. přecházejí na společnost, která bude zajišťovat čin nost dosud prováděnou vkladatelem 5. nepeněžitý vklad - podnik - byl oceněn znaleckým posudkem zpracovatele HZ Praha, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 17049644, ze dne 31.10.2005, č. posudku B 93/2005, jmenovaného za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicíc h ze dne 30.9.2005, č.j. Nc 1654/2005-4, které nabylo právní moci dne 30.9.2005 na částku 450 069 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých. Celá tato částka ve výši 450 069 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátmilionů šedesátdevě ttisíc korun českých je určena ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. 6. za shora blíže specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydáno 450 ks (čtyřistapadesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 25 - 474 a 69 ks (šedesátdevět kusů) akcií o jmenovit é hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 475 - 543, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; akcie nejsou obcho dovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, jedinému akcionáři bude vydáno jako protiplnění 100% nově v ydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 450 069 000,- Kč (slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých) 7. nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením "smlouvy o vkladu podniku ke zvýšení účasti akcionáře ve společnosti" a faktickým předáním podniku společnosti; o předání bude akcionářem a společností sepsán zápis 8. nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do tří týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 13. 1. 2006 od 19. 12. 2005

Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 16. 9. 2005, sep sané ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. zn. NZ 562/2005. od 30. 9. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 702 669 000 Kč

od 10. 7. 2021

Základní kapitál

vklad 692 669 000 Kč

do 10. 7. 2021 od 22. 7. 2020

Základní kapitál

vklad 671 969 000 Kč

do 22. 7. 2020 od 12. 1. 2020

Základní kapitál

vklad 664 969 000 Kč

do 12. 1. 2020 od 25. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 635 669 000 Kč

do 25. 7. 2019 od 9. 9. 2018

Základní kapitál

vklad 626 369 000 Kč

do 9. 9. 2018 od 6. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 617 369 000 Kč

do 6. 6. 2018 od 13. 2. 2018

Základní kapitál

vklad 617 169 000 Kč

do 13. 2. 2018 od 20. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 612 169 000 Kč

do 20. 11. 2017 od 30. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 592 169 000 Kč

do 30. 6. 2017 od 27. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 553 269 000 Kč

do 27. 9. 2016 od 9. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 533 269 000 Kč

do 9. 7. 2015 od 23. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 529 269 000 Kč

do 23. 5. 2014 od 10. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 526 269 000 Kč

do 10. 9. 2013 od 28. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 516 269 000 Kč

do 28. 8. 2012 od 26. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 496 269 000 Kč

do 26. 8. 2011 od 25. 2. 2011

Základní kapitál

vklad 493 469 000 Kč

do 25. 2. 2011 od 19. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 482 469 000 Kč

do 19. 8. 2010 od 25. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 478 469 000 Kč

do 25. 8. 2009 od 29. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 462 469 000 Kč

do 29. 5. 2008 od 19. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 452 469 000 Kč

do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 2 400 000 Kč

do 1. 1. 2007 od 30. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 15 od 10. 7. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 56 od 22. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 14 do 10. 7. 2021 od 22. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 547 od 12. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 540 do 12. 1. 2020 od 25. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 12 do 22. 7. 2020 od 25. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 49 do 22. 7. 2020 od 25. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 531 do 25. 7. 2019 od 9. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 46 do 25. 7. 2019 od 9. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 522 do 9. 9. 2018 od 6. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 43 do 9. 9. 2018 od 13. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 513 do 6. 6. 2018 od 20. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 do 25. 7. 2019 od 30. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 8 do 30. 6. 2017 od 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 508 do 20. 11. 2017 od 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 41 do 13. 2. 2018 od 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 5 do 27. 9. 2016 od 9. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 69 od 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 3 do 9. 7. 2015 od 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 500 do 27. 9. 2016 od 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 32 do 27. 9. 2016 od 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 496 do 23. 5. 2014 od 10. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 3 do 23. 5. 2014 od 28. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 2 do 28. 8. 2012 od 26. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 493 do 10. 9. 2013 od 26. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 32 do 23. 5. 2014 od 26. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 69 do 23. 5. 2014 od 26. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 493 do 26. 8. 2011 od 25. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 32 do 26. 8. 2011 od 25. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 491 do 25. 2. 2011 od 19. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 24 do 25. 2. 2011 od 19. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 69 do 26. 8. 2011 od 19. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 480 do 19. 8. 2010 od 25. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 476 do 25. 8. 2009 od 29. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 460 do 29. 5. 2008 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 24 do 19. 8. 2010 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 69 do 19. 8. 2010 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 450 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 24 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 69 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 24 do 1. 1. 2007 od 30. 9. 2005

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Ing. Stanislav Kázecký CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 17. 12. 2020

Erbenova 746, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Eva Vanžurová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 17. 12. 2020

Putimská Vysoká 128, Písek, 397 01, Česká republika

Dana Jahodová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Topělecká 475, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Chyšky 2, 399 01, Česká republika

Michal Průša

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Třebízského 403/11, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Soumar

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Jaromíra Malého 2194, Písek, 397 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Rostislav Homola B.Th.

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2020

vznik členství: 13. 6. 2019

Pod Školkou 308, Písek, 397 01, Česká republika

Marie Pavlíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

Budovatelská 1902, Písek, 397 01, Česká republika

Iveta Česká

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

Jablonského 437, Písek, 397 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Rostislav Homola B.Th.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2019 - Poslední vztah: 21. 2. 2020

vznik členství: 13. 6. 2019

Nádražní 1782, Písek, 397 01, Česká republika

Mgr. Eva Vanžurová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2019 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 9. 5. 2019

zánik členství: 1. 12. 2020

Putimská Vysoká 128, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Martin Gregora

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2018 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Mlýnská 1442, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Hořánek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Přemyslova 461, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Petr Hladík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Na Pakšovce 2610, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Rudolf Tyll

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 31. 5. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2020

Na Houpačkách 1338/31, Písek, 397 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Kázecký CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 31. 5. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2020

Erbenova 746, Milevsko, 399 01, Česká republika

MUDr. Martin Gregora

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 12. 5. 2017

Radomyšlská 435, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. Martin Gregora

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 12. 5. 2017

Radomyšlská 435, Strakonice, 386 01, Česká republika

JUDr. Luboš Průša

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Dobrovského 1059/40, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Stanislav Kázecký CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Erbenova 746, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Stanislav Kázecký CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Erbenova 746, Milevsko, 399 01, Česká republika

JUDr. Luboš Průša

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Dobrovského 1059/40, Písek, 397 01, Česká republika

JUDr. Luboš Průša

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Dobrovského 1059/40, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jiří Hořánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Přemyslova 461, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Petr Kalina

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Dobev 33, 397 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Hořánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Přemyslova 461, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Petr Kalina

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Dobev 33, 397 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Martin Gregora

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Radomyšlská 435, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. Martin Gregora

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Radomyšlská 435, Strakonice, 386 01, Česká republika

Mgr. Petr Matouš

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Putim 162, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Petr Matouš

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Putim 162, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Věra Müllerová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 10. 11. 2016

Otavská 1055/20, Písek, 397 01, Česká republika

Věra Müllerová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 10. 11. 2016

Otavská 1055/20, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Renáta Doležalová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 10. 11. 2016

Pažoutova 2603, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Renáta Doležalová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 10. 11. 2011

zánik členství: 10. 11. 2016

Pažoutova 2603, Písek, 397 01, Česká republika

JUDr. Luboš Průša

První vztah: 19. 1. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Dobrovského 1059/40, Písek, 397 01, Česká republika

JUDr. Luboš Průša

První vztah: 19. 1. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Dobrovského 1059/40, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Martin Votýpka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2019

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 12. 6. 2019

V Oudolí 1925, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Martin Votýpka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 12. 6. 2014

Karla Boromejského 395, Písek, 397 01, Česká republika

Stanislav Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Sepekov 247, 398 51, Česká republika

Stanislav Češka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Branice 94, 398 43, Česká republika

Stanislav Češka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Branice 94, 398 43, Česká republika

Stanislav Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Sepekov 247, 398 51, Česká republika

Ing. Karel Kratochvíle

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

nábřeží 1. máje 1820, Písek, 397 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Kázecký CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 22. 3. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Erbenova 746, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Stanislav Kázecký CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 22. 3. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Erbenova 746, Milevsko, 399 01, Česká republika

Marie Šukovská Vranovská

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 19. 2. 2014

zánik členství: 12. 12. 2013

Kollárova 1459, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Karel Kratochvíle

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

nábřeží 1. máje 1820, Písek, 397 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Ondřej Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

U Vodáka 1812, Písek, 397 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Luboš Průša

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 19. 1. 2015

vznik členství: 20. 12. 2012

Fráni Šrámka 183, Písek, 397 01, Česká republika

JUDr. Ondřej Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

U Vodáka 1812, Písek, 397 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Renáta Doležalová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 11. 2011

Pažoutova 2603, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Zdeněk Hobzek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 20. 12. 2012

5. května 1204, Milevsko, 399 01, Česká republika

Věra Müllerová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 10. 11. 2011

Otavská 1055, Písek, 397 01, Česká republika

Marie Vranovská

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2012 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

zánik členství: 12. 12. 2013

Kollárova 1459, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Renáta Doležalová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 8. 2012

vznik členství: 10. 11. 2011

Lipová alej 1908, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Miroslav Sládek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

zánik funkce: 20. 12. 2012

Kocínova 1979, Písek, 397 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Kázecký

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Erbenova 749, Milevsko, 399 01, Česká republika

JUDr. Ondřej Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

U Vodáka 1812, Písek, 397 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Marie Hrdinová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Táborská 219, Mirovice, 398 06, Česká republika

Ing. Karel Kratochvíle

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Nábřeží 1.máje 1820, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Martin Kuba

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 6. 8. 2012

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 29. 4. 2009

Fr. Ondříčka 978/10, České Budějovice, 370 11, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Irena Hlaváčová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 11. 1. 2012

vznik členství: 10. 11. 2006

zánik členství: 10. 11. 2011

Karla Čapka 1679, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Miroslav Sládek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 21. 11. 2006

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 11. 12. 2006

zánik funkce: 17. 3. 2009

Kocínova 1979, Písek, 397 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Michal Turek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 11. 1. 2012

vznik členství: 10. 11. 2006

zánik členství: 10. 11. 2011

V Lukách 298, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jiří Kálal

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

Čížová 119, 398 31, Česká republika

Roman Carda

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

Jablonského 395, Písek, 397 01, Česká republika

JUDr. Luboš Průša

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 17. 3. 2009

Fráni Šrámka 183, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Ivan Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

Hlinecká 681, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

ThMgr. Michael Štojdl

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

Budějovická 204, Písek, 397 01, Česká republika

JUDr. Ing. Petr Holátko

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

Moskevská 2716, Tábor, 390 05, Česká republika

MUDr. Zdeněk Hobzek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

5. května 1204, Milevsko, 399 01, Česká republika

Věra Müllerová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 11. 1. 2012

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 10. 11. 2011

vznik funkce: 30. 9. 2005

Otavská 1055, Písek, 397 01, Česká republika

Bc. Marie Havlanová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

Otakara Ševčíka 658, Písek, 397 01, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Dana Čagánková

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2020

vznik členství: 2. 1. 2020

V Portyči 472, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

MUDr. Jiří Holan MBA

předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2018

vznik členství: 3. 6. 2018

vznik funkce: 3. 6. 2018

Gregorova 2600, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Zuzana Roithová MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 20. 7. 2017

Dvory nad Lužnicí 1, 378 08, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Dana Čagánková

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 2. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 1. 2020

V Portyči 472, Písek, 397 01, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 4. 2017

Petrohradská 2853, Tábor, 390 03, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 4. 2017

Petrohradská 2853, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 10. 6. 2019

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Dana Čagánková

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2017

V Portyči 472, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Dana Čagánková

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2017

V Portyči 472, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Dana Čagánková

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 10. 2013 - Poslední vztah: 19. 1. 2015

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2010

zánik funkce: 1. 1. 2015

V Portyči 472, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Jiří Holan MBA

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 3. 6. 2018

vznik funkce: 3. 6. 2013

zánik funkce: 3. 6. 2018

Gregorova 2600, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Jiří Holan MBA

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 3. 6. 2013

zánik členství: 3. 6. 2018

vznik funkce: 3. 6. 2013

zánik funkce: 3. 6. 2018

Gregorova 2600, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Miroslava Člupková

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Miroslava Člupková

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Ivo Houška MBA

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2010 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 1. 1. 2013

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Jiří Holan MBA

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2010 - Poslední vztah: 10. 9. 2013

vznik členství: 3. 6. 2008

zánik členství: 2. 6. 2013

vznik funkce: 1. 1. 2010

zánik funkce: 2. 6. 2013

Gregorova 2600, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Dana Krákorová

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2010 - Poslední vztah: 4. 10. 2013

vznik členství: 1. 1. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2010

Záhoří 47, 398 18, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 8. 2012

vznik členství: 10. 6. 2009

Na Zdolnici 299, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Martin Bláha

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2009 - Poslední vztah: 5. 4. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Voldřich

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 1. 2009

vznik členství: 19. 8. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

Nábřežní 83, Strakonice, 386 01, Česká republika

MUDr. Jiří Holan

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 26. 1. 2010

vznik členství: 3. 6. 2008

vznik funkce: 3. 6. 2008

zánik funkce: 1. 1. 2010

Gregorova 2600, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jan Švejda

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 26. 1. 2010

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2010

Plzeňská 2142/14, České Budějovice, 370 04, Česká republika

MUDr. Zdeněk Hejduk

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 10. 6. 2009

Ant. Barcala 1372/9, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jana Somrová

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2005

Mírové nám. 1466, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Kabátek

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2005

Václavské nám. 313, Písek, 397 01, Česká republika

MUDr. Jozef Filka CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 3. 6. 2008

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 3. 6. 2008

Polárna 6, Košice, 040 12, Slovenská republika

MUDr. Petr Pumpr

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 19. 8. 2008

vznik funkce: 30. 9. 2005

Fráni Šrámka 156, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Miroslav Janovský

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 26. 1. 2010

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 1. 1. 2010

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 1. 1. 2010

Nádražní 2296, Písek, 397 01, Česká republika

Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

od 10. 7. 2017

Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva.

do 10. 7. 2017 od 25. 7. 2014

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné.

do 25. 7. 2014 od 30. 9. 2005

Další vztahy firmy Nemocnice Písek, a.s.

Akcionáři

Jihočeský kraj, IČ: 70890650

U Zimního stadionu, Česká republika, České Budějovice, 370 76

od 30. 9. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 2. 2007

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 5. 2. 2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 6. 4. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 2. 2007
Čištění a praní textilu a oděvů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 2. 2007
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 2. 2007
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 2. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).