Hlavní navigace

Nemocnice Tábor, a.s.

Firma Nemocnice Tábor, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1463, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 650 454 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26095203

Sídlo:

Kpt. Jaroše 2000/10, Tábor, 390 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 9. 2005

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 1000 - 1499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

1101 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
86100 Ústavní zdravotní péče

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1463, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Nemocnice Tábor, a.s. od 4. 3. 2015

Obchodní firma

Nemocnice Tábor, a.s. od 9. 7. 2015

Obchodní firma

Nemocnice Tábor, a.s. do 9. 7. 2015 od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Nemocnice Tábor, a.s. do 16. 4. 2015 od 30. 9. 2005

Obchodní firma

Nemocnice Tábor, a.s. do 4. 3. 2015 od 19. 2. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 30. 9. 2005

adresa

kpt. Jaroše 2000
Tábor 39003 od 30. 9. 2005

Předmět podnikání

velkoobchod a maloobchod do 8. 7. 2014 od 4. 9. 2013

realitní činnost, správa a údržba nemovitostí do 8. 7. 2014 od 4. 9. 2013

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti do 8. 7. 2014 od 4. 9. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 4. 2009

hostinská činnost od 29. 10. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

komplexní poskytování zdravotnických služeb od 9. 12. 2005

realitní činnost do 24. 4. 2009 od 30. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 4.6.2020 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 629 054 000,- Kč, slovy šestsetdvacetdevětmilionůpadesátčtyřitisíc korun českých, o částku 21 400 000,- Kč, slovy dvacetjednamilionůčtyřistatisíc korun českých, na částku 650 454 000,- Kč, slovy šestsetpadesátmilionůčt yřistapadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení zák ladního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 709 a 710, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000, - Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 711 a 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 712 až 715 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000/10, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemoc nice Tábor, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 7 ks (sedmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 21 400 000,- Kč, slovy dvacetjednamilionůčtyřistatisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové vý še základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. od 22. 7. 2020

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 6.6.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 603 254 000,- Kč, slovy šestsettřimilionůdvěstěpadesátčtyřitisíc korun českých, o částku 25 800 000,- Kč, slovy dvacetpětmilionůosmsettisíc korun českých, na částku 629 054 000,- Kč, slovy šestsetdvacetdevětmilionůpad esátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 694 až 695, 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akci e 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 696 až 700 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 701 až 708 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenový mi, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000/10, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 15 ks (patnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoč eský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 25 800 000,- Kč, slovy dvacetpětmilionůosmsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 22. 7. 2020 od 21. 7. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 28.2.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 593 754 000,- Kč, slovy pětsetdevadesáttřimilionůsedmsetpadesátčtyřitisíc korun českých, o částku 9 500 000,- Kč, slovy devětmilionůpětsettisíc korun českých, v rámci projektu Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a .s., dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 603 254 000,-Kč, slovy šestsettřimilionůdvěstěpadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korpora cích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 680 až 688 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé ak cie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 689 a 693 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000/10, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 14 ks (čtrnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj . Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 9 500 000,- Kč, slovy devětmilionůpětsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 21. 7. 2019 od 17. 4. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 16.11.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 580 554 000,- Kč, slovy pětsetosmdesát milionůpětsetpadesátčtyřitisíc korun českých, o částku 13 200 000,- Kč, slovy třináctmilionůdvěstětisíc korun českých, na částku 593 754 000,- Kč, slovy pětsetdevadesáttřimilionů sedmsetpadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 674, 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, s lovy jedenmilion korun českých, označené čísly 675 až 677 a 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 678 a 679 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v li stinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000/10, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábo r, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 6 ks (šesti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702 /0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 13 200 000,- Kč, slovy třináctmilionůdvěstětisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 19.7.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 570 054 000,- Kč, slovy pětsetsedmdesátmilionůpadesátčtyřitisíc korun českých, o částku 10 500 000,- Kč, slovy desetmilionůpětsettisíc korun českých, na částku 580 554 000,- Kč, slovy pětsetosmdesátmilionůpětset pades átčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 10 ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 659 až 668 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé a kcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 669 až 673 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem val né hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 15 ks (patnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj . Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 10 500 000,- Kč, slovy deset milionůpětsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 15. 12. 2018 od 9. 9. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 19.4.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 565 254 000,- Kč, slovy pětsetšedesátpětmilionůdvěstěpadesátčtyřitisíc korun českých, o částku 4 800 000,- Kč, slovy čtyřimilionyosmsettisíc korun českých, na částku 570 054 000,- Kč, slovy pětsetsedmdesátmilionůpades átčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 647 až 650 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akc ie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 651 až 658 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj . Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceny budou 4 800 000,- Kč, slovy čtyřimilionyosmsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 9. 9. 2018 od 5. 6. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 5.10.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 528 254 000,- Kč, slovy pětsetdvacetosmmilionůdvěstěpadesátčtyřitisíc korun českých, o částku 37 000 000,- Kč, slovy třicetsedmmilionů korun českých, na částku 565 254 000,- Kč, slovy pětsetšedesátpětmilionůdvěstěpad esátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 637 až 639 a 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé ak cie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 640 až 646 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem v alné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 37 000 000,- Kč, slovy třicetsedmmilionů korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstřík u, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 5. 6. 2018 od 20. 11. 2017

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 21.7.2016 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 520 254 000,- Kč, slovy pětsetdvacetmilionůdvěstěpadesátčtyřitisíc korun českých, o částku 8 000 000,- Kč, slovy osmmilionů korun českých, na částku 528 254 000,- Kč, slovy pětsetdvacetosmmilionůdvěstěpadesátčtyřitisí c korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 629 až 636 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a .s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 8 ks (osmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300 , vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 8 000 000,- Kč, slovy osmmilionů korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti va lné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 9. 3. 2017 od 30. 9. 2016

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 8.10.2015 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 518 754 000,- Kč, slovy pětsetosmnáctmilionůsedmset padesátčtyřitisíc korun českých, o částku 1 500 000,- Kč, slovy jedenmilionpětsettisíc korun českých, na částku 520 254 000,- Kč, slovy pětsetdvacetmilionůdvěstěpa desátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 623 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč , slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 624 až 628 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emi sní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 6 ks (šesti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/03 00, vedený u ČSOB, přičemž splacen bude 1 500 000,- Kč, slovy jedenmilionpětsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 30. 9. 2016 od 11. 12. 2015

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 30.4.2015 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 507 254 000,- Kč, slovy pětsetsedmmilionůdvěstě padesátčtyřitisíc korun českých, o částku 11 500 000,-Kč, slovy jedenáctmilionůpětsettisíc korun českých, na částku 518 754 000,- Kč, slovy pětsetosmnáctmilionůsedmsetp adesát čtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 616, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 617 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 618 až 622 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v li stinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocni ce Tábor, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 7 ks (sedmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 22 0707702/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 11 500 000,- Kč, slovy jedenáctmilionůpětsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jedin ého akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 11. 12. 2015 od 9. 7. 2015

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 13.11.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 502 254 000,- Kč, slovy pětsetdvamilionůdvěstěpadesát čtyřitisíc korun českých, o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 507 254 000,- Kč, slovy pětsetsedmmilionůdvěstěpadesátčtyřitisíc koru n českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 611 až 615. Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upi sovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozděj i do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 4. 3. 2015 od 23. 1. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 10. 7. 2017 od 8. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 10. 7. 2017 od 8. 7. 2014

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 13.3.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 497 254 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesátsedmmilionů dvěstěpadesátčtyřitisíc korun českých o celkovou částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 502 254 000,- Kč, slovy pětsetdvamilionůdvěstěpa desátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 606 610 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akci í. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 8. 7. 2014 od 21. 5. 2014

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 18. 7. 2013 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 489 654 000,- Kč, slovy čtyřistaosmdesátdevětmilionů šestsetpadesátčtyřitisíc korun českých o celkovou částku 7 600 000,- Kč, slovy sedmmilionů šestsettisíc korun českých, z toho: 1. zvýšení základního kapitálu o částku 6 000 000,- Kč, slovy šestmilionů korun českých 2. zvýšení základního kapitálu v rámci projektu "Modernizace vybavení intenzivní péče Nemocnice Tábor, a.s.", o částku 1 600 000,- Kč, slovy jedenmilionšestsettisíc korun českých dle SM/115/RK, na částku 497 254 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesátsedmmilionůdvěstěpadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 593 - 599, 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé ak cie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 600 - 605 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem val né hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 13 ks (třinácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kra j. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 7 600 000,- Kč, slovy sedmmilionůšestsettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 4. 9. 2013 od 5. 8. 2013

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 26. 6. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 473 554 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesáttřimilionů pětsetpadesátčtyřitisíc korun českých o částku 16 100 000,- Kč, slovy šestnáctmilionů jednostotisíc korun českých na částku 489 654 000,- Kč, slovy čtyřistaosmdes átdevětmilionů šestsetpadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 585, 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč , slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 586 - 591, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označený číslem 592 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě , veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 8 ks (osmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upi sovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 16 100 000,- Kč, slovy šestnáctmilionůjednostotisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 28. 8. 2012 od 6. 8. 2012

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 21. 12. 2010 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 470 954 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesátmilionů devětsetpadesátčtyřitisíc korun českých, o částku 2 600 000,- Kč, slovy dvamilionyšestset tisíc korun českých, na částku 473 554 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesáttř imilionůpětset padesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 577 - 578, 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 579 - 584 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné h romady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 8 ks (osm kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upi sovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u ČSOB, přičemž splaceno bude 2 600 000,- Kč, slovy dvamilionyšestsettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 25. 2. 2011 od 24. 1. 2011

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8. 6. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 450 954 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátmilionůdevětset padesátčtyřitisíc korun českých o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých na částku 470 954 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesátmilionůdevětsetpade sátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 575 a 576 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zněj í na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upi sovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 19. 8. 2010 od 13. 7. 2010

Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. dne 17. 3. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 410 954 000,- Kč, slovy čtyřistadesetmilionůdevětset padesátčtyřitisíc korun českých o částku 40 000 000,- Kč, slovy čtyřicetmilionů korun českých na částku 450 954 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátmilionůdevětsetpade sátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 571 až 574 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zn ějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Up isovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceno bude 40 000 000,- Kč, slovy čtyřicetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 8. 4. 2009 od 20. 3. 2009

Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. dne 7. 10. 2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 399 854 000,- Kč, slovy třistadevadesátdevětmilionůosmsetpadesátčtyřitisíc korun českých o částku 11 100 000,- Kč, slovy jedenáctmilionů stotisíc korun českých na částku 410 954 000,- Kč, slovy čtyřistadesetmilionů devětsetpadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 11 ks (jedenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 559 až 569 a 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 0.000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj . Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceno bude 11 100 000,- Kč, slovy jedenáctmilionů stotisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 19. 11. 2008 od 29. 10. 2008

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 15. 4. 2008 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 359 854 000,- Kč, slovy třistapadesátdevět milionůosmsetpadesátčtyřitisíc korun českých o částku 40 000 000,- Kč, slovy čtyřicetmilionů korun českých na částku 399 854 000,- Kč, slovy třistadevadesátdevět milionůos msetpadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 40 ks (čtyřicet kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 519 až 558 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovým i, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 40 ks (čtyřiceti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kr aj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceno bude 40 000 000,- Kč, slovy čtyřicemilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu us nesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 26. 5. 2008 od 30. 4. 2008

Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 346 337 000,- Kč, slovy třistačtyřicetšestmilionů třistatřicetsedmtisíc korun českých o částku 13 517 000,- Kč, slovy třináctmilionů pětsetsedmnácttisíc korun českých na částku 359 854 000,- Kč, slovy třistapadesátd evět milionůosmsetpadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 13 ks (třináct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 500 až 512, 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě ka ždé akcie 100 000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých), označené čísly 513 až 517 a 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 17 000,- Kč (slovy sedmnácttisíc korun českých), označené číslem 518 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 19 ks (devatenácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 217919894/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., přičemž splaceno bude 13 517 000,- Kč, slovy třináctmilionůpětsetsedmnácttisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti d nů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 27. 12. 2007 od 5. 12. 2007

Jediný akcionář společnosti Nemocnice Tábor, a.s. rozhodl dne 13.12.2005 na základě písemné zprávy představenstva dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. předložené jedinému akcionáři, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základního ka pitálu společnosti takto: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 9 377 000,- Kč (slovy devětmilionůtřistasedmdesátsedmtisíc korun českých) o částku 336 960 000,- Kč (slovy třistatřicetšestmilionůdevětsetšedesáttisíc korun českých) na celkovou výši 346 337 000,- Kč ( slovy třistačtyřicetšestmilionůtřistatřicetsedmtisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 336 ks (třistatřicetšest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 95 - 430, 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.0 00,- Kč (slovy stotisíc korun českých), označené čísly 431 - 439 a 60 ks (šedesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 440 - 499, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů 3. jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu a to smlouvou o upsání akcií dle ust. §204 odst. 5) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude uzavřena v Českých Budějovicích nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií, jako návrh smlouvy podepsaný společností, bude doručena upisovateli ihned po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akc ií o 336 960 000,- Kč, slovy třistatřicetšestmilionůdevětsetšedesáttisíc korun českých, tj. v den rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, informace dle ust. §204a odst. 2) obchodního zákoníku se nevyžaduje 4. emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jehož předmětem je: Podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Jihočeského kraje s názvem Okresní nemocnice Tábor, se sídlem Tábor, Třída kpt. Jaroš e 2000, PSČ 390 03, IČ 00582425, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce č. 402 - hmotnou složku podniku tvoří: a) věci nemovité do katastru nemovitostí zapisované a věci nemovité do katastru nemovitostí nezapisované včetně těch, které se dosud výstavbou nestaly věcmi nemovitými v právním slova smyslu a do katastru nemovitostí zapsány být nemohou b) věci movité včetně zásob c) finanční majetek d) pohledávky - nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software; přechod na společnost neodporuje povaze těchto práv a uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí - osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. přecházejí na společnost, která bude zajišťovat čin nost dosud prováděnou vkladatelem 5. nepeněžitý vklad - podnik - byl oceněn znaleckým posudkem zpracovatele HZ Praha, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 17049644, ze dne 21.10.2005, č. posudku B 90/2005, jmenovaného za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicíc h ze dne 30.9.2005, č.j. Nc 1656/2005-4, které nabylo právní moci dne 30.9.2005 na částku 336 960 528,71 Kč, slovy třistatřicetšestmilionůdevětsetšedesáttisícpětsetdvacetosm korun českých 71/100. Z této částky je 336 960 000,- Kč, slovy třistatřicetšest milionůdevětsetšedesáttisíc korun českých určeno ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. 6. za shora blíže specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydáno 336 ks (třistatřicetšest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 95 - 430, 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodno tě každé akcie 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých), označené čísly 431 - 439 a 60 ks (šedesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 440 - 499, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, jedinému akcionáři bude vydáno jako protiplnění 100% nově vydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 336 960 000,- Kč, slovy třistatřicetšestmilionůdevětsetšedesáttisíc korun českých 7. nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením "smlouvy o vkladu podniku ke zvýšení účasti akcionáře ve společnosti" a faktickým předáním podniku společnosti; o předání bude akcionářem a společností sepsán zápis 8. nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do tří týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 9. rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění v částce 528,71,- Kč (slovy pětsedvacetosm korun českých 71/100) se považuje v souladu s ust. § 163a odst. 3 za emisní ážio. do 13. 1. 2006 od 19. 12. 2005

Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 15. 9. 2005, sep sané ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. szn. NZ 554/2005. od 30. 9. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 650 454 000 Kč

od 22. 7. 2020

Základní kapitál

vklad 629 054 000 Kč

do 22. 7. 2020 od 21. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 603 254 000 Kč

do 21. 7. 2019 od 17. 4. 2019

Základní kapitál

vklad 593 754 000 Kč

do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 580 554 000 Kč

do 15. 12. 2018 od 9. 9. 2018

Základní kapitál

vklad 570 054 000 Kč

do 9. 9. 2018 od 5. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 565 254 000 Kč

do 5. 6. 2018 od 20. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 528 254 000 Kč

do 20. 11. 2017 od 30. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 520 254 000 Kč

do 30. 9. 2016 od 11. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 518 754 000 Kč

do 11. 12. 2015 od 9. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 507 254 000 Kč

do 9. 7. 2015 od 23. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 502 254 000 Kč

do 23. 1. 2015 od 21. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 497 254 000 Kč

do 21. 5. 2014 od 4. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 489 654 000 Kč

do 4. 9. 2013 od 28. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 473 554 000 Kč

do 28. 8. 2012 od 25. 2. 2011

Základní kapitál

vklad 470 954 000 Kč

do 25. 2. 2011 od 19. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 450 954 000 Kč

do 19. 8. 2010 od 8. 4. 2009

Základní kapitál

vklad 410 954 000 Kč

do 8. 4. 2009 od 19. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 399 854 000 Kč

do 19. 11. 2008 od 26. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 359 854 000 Kč

do 26. 5. 2008 od 27. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 346 337 000 Kč

do 27. 12. 2007 od 1. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 9 377 000 Kč

do 1. 1. 2007 od 30. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 16 od 22. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 474 od 22. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 163 od 22. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 14 do 22. 7. 2020 od 21. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 473 do 22. 7. 2020 od 21. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 159 do 22. 7. 2020 od 21. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 468 do 21. 7. 2019 od 17. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 151 do 21. 7. 2019 od 17. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 459 do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 146 do 17. 4. 2019 od 15. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 12 do 21. 7. 2019 od 15. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 456 do 15. 12. 2018 od 9. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 144 do 15. 12. 2018 od 9. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 446 do 9. 9. 2018 od 5. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 139 do 9. 9. 2018 od 5. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 442 do 5. 6. 2018 od 20. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 11 do 15. 12. 2018 od 20. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 435 do 20. 11. 2017 od 30. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 427 do 30. 9. 2016 od 11. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 131 do 5. 6. 2018 od 11. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 426 do 11. 12. 2015 od 9. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 126 do 11. 12. 2015 od 9. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 8 do 20. 11. 2017 od 9. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 425 do 9. 7. 2015 od 23. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 77 000 Kč, počet: 1 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 17 000 Kč, počet: 1 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 420 do 23. 1. 2015 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 7 do 9. 7. 2015 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 121 do 9. 7. 2015 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 415 do 21. 5. 2014 od 4. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 121 do 21. 5. 2014 od 4. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 408 do 4. 9. 2013 od 28. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 115 do 4. 9. 2013 od 28. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 7 do 21. 5. 2014 od 28. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 402 do 28. 8. 2012 od 25. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 114 do 28. 8. 2012 od 25. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 400 do 25. 2. 2011 od 19. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 108 do 25. 2. 2011 od 19. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 6 do 28. 8. 2012 od 19. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 77 000 Kč, počet: 1 do 21. 5. 2014 od 19. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 17 000 Kč, počet: 1 do 21. 5. 2014 od 19. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 do 21. 5. 2014 od 19. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 do 19. 8. 2010 od 8. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 400 do 19. 8. 2010 od 19. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 108 do 19. 8. 2010 od 19. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 389 do 19. 11. 2008 od 26. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 349 do 26. 5. 2008 od 27. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 107 do 19. 11. 2008 od 27. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 77 000 Kč, počet: 1 do 19. 8. 2010 od 27. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 17 000 Kč, počet: 1 do 19. 8. 2010 od 27. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 do 19. 8. 2010 od 27. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 336 do 27. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 102 do 27. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 77 000 Kč, počet: 1 do 27. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 do 27. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 93 do 1. 1. 2007 od 30. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 77 000 Kč, počet: 1 do 1. 1. 2007 od 30. 9. 2005

Statutární orgán

4 fyzické osoby

MUDr. Jana Chocholová

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2019

vznik členství: 2. 9. 2019

Přední Výtoň 91, 382 73, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 29. 6. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

MUDr. Zuzana Roithová MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 20. 7. 2017

Dvory nad Lužnicí 1, 378 08, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Ivo Houška MBA

předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2017

vznik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 31. 1. 2017

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Historické vztahy

MUDr. Jana Chocholová

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 2. 9. 2019

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 1. 9. 2019

Přední Výtoň 91, 382 73, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 4. 2017

Petrohradská 2853, Tábor, 390 03, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 4. 2017

Petrohradská 2853, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2019

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 10. 6. 2019

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

MUDr. Jana Chocholová

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 9. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2017

Přední Výtoň 91, 382 73, Česká republika

MUDr. Jana Chocholová

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 9. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2017

Přední Výtoň 91, 382 73, Česká republika

Ing. Ivo Houška MBA

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 31. 1. 2017

vznik členství: 31. 1. 2012

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 31. 1. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2017

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Ivo Houška MBA

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 31. 1. 2017

vznik členství: 31. 1. 2012

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 31. 1. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2017

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

MUDr. Jana Chocholová

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 1. 9. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2014

Přední Výtoň 91, 382 73, Česká republika

MUDr. Jana Chocholová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 1. 9. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2014

ČSLA 555, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Miroslava Člupková

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Miroslava Člupková

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Ivo Houška MBA

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 31. 1. 2012

vznik funkce: 31. 1. 2012

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Miroslav Kubeš

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 1. 1. 2013

Lázeňská 2322/42a, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16, Česká republika

Ing. Ivo Houška MBA

předseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 30. 1. 2012

vznik funkce: 2. 2. 2007

zánik funkce: 30. 1. 2012

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

MUDr. Jana Chocholová

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2009 - Poslední vztah: 1. 9. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 1. 9. 2014

vznik funkce: 2. 9. 2009

zánik funkce: 1. 9. 2014

ČSLA 555, Planá nad Lužnicí, 391 11, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2009 - Poslední vztah: 6. 8. 2012

vznik členství: 10. 6. 2009

Na Zdolnici 299, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Martin Bláha

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Zdeněk Hejduk

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 3. 7. 2009

vznik členství: 19. 8. 2008

zánik členství: 10. 6. 2009

Antonína Barcala 1372/9, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Milan Voldřich

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 1. 2009

vznik členství: 19. 8. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

Nábřežní 83, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Jan Švejda

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2010

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 1. 1. 2010

Plzeňská 2142/14, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Ivo Houška

předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2010

vznik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 2. 2. 2007

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Jana Zadražilová

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 19. 8. 2008

U Kuželníku 390, Chýnov, 391 55, Česká republika

MUDr. Jan Neškudla

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 31. 8. 2009

vznik funkce: 2. 2. 2007

zánik funkce: 31. 8. 2009

Komenského 1148, Tábor, 390 02, Česká republika

MUDr. Jan Neškudla

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

vznik funkce: 6. 12. 2006

zánik funkce: 2. 2. 2007

Komenského 1148, Tábor, 390 02, Česká republika

MUDr. Vladislava Míková

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 1. 8. 2006

zánik členství: 30. 1. 2007

Petrohradská 2380, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Jirků

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 9. 5. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 9. 5. 2006

Kotlářská 655, Pacov, 395 01, Česká republika

MUDr. Jan Neškudla

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

vznik funkce: 30. 9. 2005

Komenského 1148, Tábor, 390 02, Česká republika

MUDr. Jan Turek

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2005

J. Kubiše 112, Tábor, 390 03, Česká republika

Jana Zadražilová

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 2. 2. 2007

U Kuželníku 390, Chýnov, 391 55, Česká republika

MUDr. Petr Pumpr

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 19. 8. 2008

vznik funkce: 30. 9. 2005

Fráni Šrámka 156, Písek, 397 01, Česká republika

Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

od 10. 7. 2017

Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva.

do 10. 7. 2017 od 8. 7. 2014

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné.

do 8. 7. 2014 od 30. 9. 2005

Dozorčí rada

9 fyzických osob

MUDr. Robert Jenčík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2019

vznik členství: 12. 12. 2018

Sokolovská 2377, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. František Dědič

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

K Tůni 520, Tábor, 391 56, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Božena Daňková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

vznik funkce: 30. 5. 2017

Sepekov 292, 398 51, Česká republika

Mgr. Ing. Martin Doležal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

vznik funkce: 30. 5. 2017

Svépomoc 659, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Krůček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

Zahradní 341, Tábor, 390 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Nestával

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

Budějovická 605, Veselí nad Lužnicí, 391 81, Česká republika

Ing. Jiří Fišer

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 12. 5. 2017

Žižkovo nám. 18/18, Tábor, 390 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Martina Holoubková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

Želeč 145, 391 74, Česká republika

Mgr. Alexandra Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

Janáčkova 3086, Tábor, 390 02, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Radka Maxová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Varšavská 2745/12, Tábor, 390 05, Česká republika

Ing. Radka Maxová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Varšavská 2745/12, Tábor, 390 05, Česká republika

Bc. Karel Vrkoč

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Svépomoc 659, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Bc. Karel Vrkoč

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Svépomoc 659, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Ing. Martin Doležal

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Svépomoc 659, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Ing. Martin Doležal

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Svépomoc 659, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Ing. Jan Smitka MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 9. 2. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Želeč 166, 391 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Smitka MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 9. 2. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Želeč 166, 391 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radek Springer

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Havanská 2817/19, Tábor, 390 05, Česká republika

Radek Springer

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Havanská 2817/19, Tábor, 390 05, Česká republika

Ing. Božena Daňková

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 9. 2. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Sepekov 292, 398 51, Česká republika

Ing. Božena Daňková

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 9. 2. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Sepekov 292, 398 51, Česká republika

Ing. Olga Bastlová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 16. 7. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Dukelských bojovníků 1994/64, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. Olga Bastlová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 16. 7. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Dukelských bojovníků 1994/64, Tábor, 390 03, Česká republika

MUDr. Rostislav Král

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 7. 10. 2016

vznik funkce: 27. 1. 2015

zánik funkce: 7. 10. 2016

Vítkovecká 1128, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

MUDr. Rostislav Král

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 7. 10. 2016

vznik funkce: 27. 1. 2015

zánik funkce: 7. 10. 2016

Vítkovecká 1128, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

Martina Holoubková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 7. 10. 2016

Želeč 145, 391 74, Česká republika

Martina Holoubková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 7. 10. 2011

zánik členství: 7. 10. 2016

Želeč 145, 391 74, Česká republika

MUDr. Rostislav Král

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 7. 10. 2011

vznik funkce: 27. 1. 2015

Vítkovecká 1128, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

MUDr. Petr Vošta

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Malšice 345, 391 75, Česká republika

MUDr. Petr Vošta

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Malšice 345, 391 75, Česká republika

MUDr. Jiří Berka

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2013 - Poslední vztah: 7. 2. 2019

vznik členství: 11. 12. 2013

zánik členství: 11. 12. 2018

Údolní 974/25, Tábor, 390 02, Česká republika

Mgr. Ing. Martin Doležal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Svépomoc 659, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Mgr. Ing. Martin Doležal

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Svépomoc 659, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Václav Ebert

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Křížová 88/10, Tábor, 390 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Ebert

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Křížová 88/10, Tábor, 390 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Božena Daňková

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 29. 1. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Sepekov 292, 398 51, Česká republika

Ing. Božena Daňková

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 29. 1. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Sepekov 292, 398 51, Česká republika

Ing. Jan Babor

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 11. 12. 2015

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 10. 3. 2015

Kamenná 308, Tábor, 390 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ladislav Šedivý

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Vančurova 2575, Tábor, 390 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Petr Vošta

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 20. 12. 2012

Budějovická 2551, Tábor, 390 02, Česká republika

Ladislav Šedivý

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Vančurova 2575, Tábor, 390 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martina Holoubková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 7. 10. 2011

Sofijská 2830, Tábor, 390 05, Česká republika

MUDr. Rostislav Král

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 7. 10. 2011

Vítkovecká 1128, Sezimovo Ústí, 391 01, Česká republika

MUDr. Lukáš Štrincl

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2010 - Poslední vztah: 23. 12. 2013

vznik členství: 16. 12. 2009

zánik členství: 10. 12. 2013

U Cihelny 2560, Tábor, 390 02, Česká republika

Ing. František Dědič

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

K Tůni 520, Tábor, 391 56, Česká republika

MUDr. Petr Vošta

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Budějovická 2551, Tábor, 390 02, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

vznik funkce: 6. 4. 2009

zánik funkce: 20. 12. 2012

K Hůrce 285, Staré Hodějovice, 370 08, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Ing. Božena Daňková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Sepekov 292, Česká republika

Bc. Simona Žirovnická

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Tržní 274, Tábor, 390 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Krákora

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Wolkerova 412, Sezimovo Ústí, 391 02, Česká republika

Mgr. Helena Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 23. 12. 2011

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 7. 10. 2011

Míkova 26, Tábor - Měšice, 391 56, Česká republika

MUDr. Jan Kasl

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 23. 12. 2011

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 7. 10. 2011

Nad Dolinami 230, Tábor, 390 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Dáša Karlovská

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

Ojířova 165, Tábor, 390 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Hana Randová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

zánik členství: 17. 3. 2009

zánik funkce: 17. 3. 2009

Bezručova 1950, Tábor, 390 03, Česká republika

MUDr Jindřich Charouzek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2010

vznik členství: 20. 11. 2006

zánik členství: 29. 9. 2009

vznik funkce: 11. 12. 2006

zánik funkce: 29. 9. 2009

Čsl. armády 2692, Tábor, 390 03, Česká republika

Bc. Helena Plocková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

Nám. Fr. Křižíka 2881, Tábor, 390 01, Česká republika

MUDr. Dáša Karlovarská

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

vznik funkce: 30. 9. 2005

Ojířova 165, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. František Lambert

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 3. 9. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 30. 9. 2006

Pod Klášterem 367, Tábor, 390 03, Česká republika

JUDr.Ing. Petr Holátko

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

Tábor 2716, 390 05, Česká republika

František Zrzavecký

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

Chotoviny, Červené Záhoří 106, PSČ 391 37

Ing. Václav Protiva

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

Chvalšinská 231, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. František Dědič

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

K Tůni 520, Tábor, 391 56, Česká republika

Bc. Blanka Roháčková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

Mikuláše z Husi 36, Tábor, 390 01, Česká republika

Iva Glatzová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

Soběslav, Lžín 41, PSČ 392 01

Další vztahy firmy Nemocnice Tábor, a.s.

Akcionáři

Jihočeský kraj, IČ: 70890650

U Zimního stadionu, Česká republika, České Budějovice, 370 76

od 26. 5. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 2005

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 2. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 11. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 2005

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).