Hlavní navigace

PPF Advisory (CR) a.s.

Firma PPF Advisory (CR) a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6081, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25792385

Sídlo:

Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 8. 1999

DIČ:

CZ25792385

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6081, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PPF Advisory (CR) a.s. od 30. 9. 2008

Obchodní firma

PPF Investments (CR) a.s. do 30. 9. 2008 od 17. 8. 2005

Obchodní firma

Homenet a.s. do 17. 8. 2005 od 11. 7. 2001

Obchodní firma

Home Net a.s. do 11. 7. 2001 od 27. 8. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 27. 8. 1999

adresa

Evropská 2690/17
Praha 6 16041 od 1. 12. 2008

adresa

Na Pankráci 1658
Praha 4 14021 do 1. 12. 2008 od 16. 1. 2002

adresa

Hrdinů 1634
Praha 4 14000 do 16. 1. 2002 od 11. 7. 2001

adresa

Na Pankráci 121
Praha 4 14021 do 11. 7. 2001 od 27. 8. 1999

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 9. 2008

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 30. 9. 2008 od 9. 11. 2005

zprostředkování obchodu a služeb do 30. 9. 2008 od 9. 11. 2005

velkoobchod do 30. 9. 2008 od 9. 11. 2005

realitní činnost do 30. 9. 2008 od 9. 11. 2005

pronájem a půjčování věcí movitých do 30. 9. 2008 od 9. 11. 2005

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 30. 9. 2008 od 9. 11. 2005

činnost technických poradců v stavebnictví a architektuře do 30. 9. 2008 od 9. 11. 2005

správa a údržba nemovitostí do 30. 9. 2008 od 9. 11. 2005

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 5. 10. 2005 od 11. 7. 2001

Zpracování dat, služby databank, správa sítí do 5. 10. 2005 od 11. 7. 2001

Reklamní činnost a marketing do 5. 10. 2005 od 11. 7. 2001

Specializovaný maloobchod do 5. 10. 2005 od 11. 7. 2001

Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 5. 10. 2005 od 11. 7. 2001

Velkoobchod do 9. 11. 2005 od 11. 7. 2001

reklamní činnost do 5. 10. 2005 od 27. 8. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 9. 11. 2005 od 27. 8. 1999

pronájem movitých věcí do 9. 11. 2005 od 27. 8. 1999

činnost organizačních a ekonomických poradců do 9. 11. 2005 od 27. 8. 1999

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 7. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 7. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 7. 2014

1. Jediný akcinoář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemž upisování akcií Společnosti nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. Obchodního zákoníku takto: do 22. 5. 2002 od 6. 5. 2002

a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 10 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě s tím, že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 22. 5. 2002 od 6. 5. 2002

b) Emisní kurs upisované akcie Společnosti činí 710.000,-Kč (slovy: sedm set deset tisíc korun českých), přičemž z této částky emisního kursu akcie tvoří jmenovitá hodnota upisované akcie částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a emisní ážio upisované akcie částku 610.000,-Kč (slovy: šest set deset tisíc korun českých). emsiní kurs upisované akcie bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs upisovaných akcií Společnosti, budou splácen na účet navrhovatele vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu 400587963/0300. do 22. 5. 2002 od 6. 5. 2002

c) Předností právo Jediného akcionáře na úpis nové akcie Společnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti, jejímž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z toho důvodu, že nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se ralizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost PPF burzovní společnost a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 121, IČ: 60 19 62 11 (dále jen "PPF BS"). Úpis nových akcií, jejichž úpisem se raelizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen PPF BS, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smouvy o úpisu akcií doručit PPF BS akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem upisování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 121. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zákoníku s tím, že lhůta prosplacení celých 100 % emisního kursu upsané akcie bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti. do 22. 5. 2002 od 6. 5. 2002

d) Nebudou-li nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku. do 22. 5. 2002 od 6. 5. 2002

2. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře, zejména pak zajistit jejich zápis do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a učinit veškeré kroky nutné k řádné a včasné realizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře. do 22. 5. 2002 od 6. 5. 2002

1. Jediný akcinoář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemž upisování akcií Společnosti nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. Obchodního zákoníku takto: do 6. 5. 2002 od 16. 1. 2002

a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 10 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě s tím, že upisování akcií Společnosti nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 6. 5. 2002 od 16. 1. 2002

b) Emisní kurs upisované akcie Společnosti činí 710.000,-Kč (slovy: sedm set deset tisíc korun českých), přičemž z této částky emisního kursu akcie tvoří jmenovitá hodnota upisované akcie částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a emisní ážio upisované akcie částku 610.000,-Kč (slovy: šest set deset tisíc korun českých). emsiní kurs upisované akcie bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs upisovaných akcií Společnosti, budou splácen na účet navrhovatele vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu 500234073/0300. do 6. 5. 2002 od 16. 1. 2002

c) Předností právo Jediného akcionáře na úpis nové akcie Společnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společnosti, jejímž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z toho důvodu, že nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se ralizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost PPF burzovní společnost a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 121, IČ: 60 19 62 11 (dále jen "PPF BS"). Úpis nových akcií, jejichž úpisem se raelizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o úpisu akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen PPF BS, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smouvy o úpisu akcií doručit PPF BS akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem upisování akcie budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 121. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zákoníku s tím, že lhůta prosplacení celých 100 % emisního kursu upsané akcie bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti. do 6. 5. 2002 od 16. 1. 2002

d) Nebudou-li nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o úpisu akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku. do 6. 5. 2002 od 16. 1. 2002

2. Jediný akcionář ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře, zejména pak zajistit jejich zápis do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a učinit veškeré kroky nutné k řádné a včasné realizaci výše uvedených rozhodnutí Jediného akcionáře. do 6. 5. 2002 od 16. 1. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 22. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 22. 5. 2002 od 27. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 26. 3. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 26. 3. 2003 od 22. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 22. 5. 2002 od 27. 8. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Katarína Kmeťová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 3. 12. 2020

Hnězdenská 767/4, Praha, 181 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Hellebrand

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 3. 12. 2020

Wassermannova 1145/11, Praha, 152 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Kateřina Jirásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 9. 1. 2018

vznik funkce: 9. 1. 2018

Zvonická 710/3, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  PPF Art a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • člen představenstva

  Tanemo a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • předseda správní rady

  Nadace PPF

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • předseda představenstva

  Moranda, a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • předseda představenstva

  PPF a.s.

  Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

 • předseda dozorčí rady

  PPF GATE a.s.

  Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

Historické vztahy

Mgr. Katarína Kmeťová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 2. 12. 2015

zánik členství: 2. 12. 2020

Hnězdenská 767/4, Praha, 181 00, Česká republika

Mgr. Pavel Hellebrand

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 2. 12. 2015

zánik členství: 2. 12. 2020

Wassermannova 1145/11, Praha, 152 00, Česká republika

Mgr. Pavel Hellebrand

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

Wassermannova 1145/11, Praha, 152 00, Česká republika

Kateřina Jirásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 8. 1. 2013

zánik členství: 8. 1. 2018

vznik funkce: 8. 1. 2013

zánik funkce: 8. 1. 2018

Zvonická 710/3, Praha, 160 00, Česká republika

Kateřina Jirásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 8. 1. 2013

zánik členství: 8. 1. 2018

vznik funkce: 8. 1. 2013

zánik funkce: 8. 1. 2018

Zvonická 710/3, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Pavel Hellebrand

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 1. 12. 2010

Wassermannova 1145/11, Praha 5, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Katarína Kmeťová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2010 - Poslední vztah: 17. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 1. 12. 2015

Hnězdenská 767/4b, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Pavel Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2008 - Poslední vztah: 5. 2. 2013

vznik členství: 6. 9. 2008

zánik členství: 7. 1. 2013

vznik funkce: 8. 9. 2008

zánik funkce: 7. 1. 2013

Nad Vernerákem 1575/9, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Štefan Koštialik

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2007 - Poslední vztah: 20. 12. 2010

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 30. 11. 2010

Rychtáře Šimona 212, Praha 9, 196 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Brzobohatý

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 30. 9. 2008

vznik členství: 1. 2. 2006

zánik členství: 5. 9. 2008

vznik funkce: 3. 2. 2006

zánik funkce: 5. 9. 2008

Jasanová 104, Dolní Břežany, Česká republika

Marek Košecký

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 20. 12. 2010

vznik členství: 1. 9. 2005

zánik členství: 30. 11. 2010

Zlatnická dolina 7251, Skalica, 909 01, Slovenská republika

Ing. Petr Havlíček

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 4. 4. 2007

vznik členství: 1. 9. 2005

zánik členství: 26. 9. 2006

Ptice 182, 252 18, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vít Nantl

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

vznik členství: 1. 9. 2005

zánik členství: 31. 1. 2006

vznik funkce: 1. 9. 2005

zánik funkce: 31. 1. 2006

Notečská 562/14, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Jan Andrlík

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2005 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

vznik členství: 7. 11. 2004

zánik členství: 31. 8. 2005

Lékařská 291/6, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. František Tlustoš

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

vznik členství: 28. 8. 2004

zánik členství: 31. 8. 2005

vznik funkce: 28. 8. 2004

zánik funkce: 31. 8. 2005

Krouzova 3049, Praha 4, 143 00, Česká republika

Mgr. Lenka Šafránková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

vznik členství: 28. 8. 2004

zánik členství: 31. 8. 2005

Záhřebská 9, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2001 - Poslední vztah: 22. 4. 2005

vznik členství: 18. 10. 2000

zánik členství: 6. 12. 2004

vznik funkce: 18. 10. 2000

Pod Havránkou 657/10B, Praha 7, Česká republika

JUDr. František Tlustoš

předseda

První vztah: 27. 8. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

zánik členství: 27. 8. 2004

vznik funkce: 27. 8. 1999

zánik funkce: 27. 8. 2004

Krouzova 3049, Praha 4 - Modřany, Česká republika

Mgr. Lenka Šafránková

člen

První vztah: 27. 8. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

zánik členství: 27. 8. 2004

vznik funkce: 27. 8. 1999

Záhřebská 9, Praha 2, Česká republika

Ing. Petr Duchek

člen

První vztah: 27. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 7. 2001

zánik členství: 18. 10. 2000

Dreyerova 639/11, Praha 5 - Hlubočepy, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Kateřina Čiháková

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2018

vznik členství: 8. 9. 2018

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Kateřina Čiháková

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2018

vznik členství: 7. 9. 2013

zánik členství: 7. 9. 2018

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Kateřina Čiháková

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2018

vznik členství: 7. 9. 2013

zánik členství: 7. 9. 2018

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Kateřina Čiháková

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2009 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik funkce: 6. 9. 2008

zánik funkce: 6. 9. 2013

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Kateřina Čiháková

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2008 - Poslední vztah: 6. 5. 2009

vznik funkce: 6. 9. 2008

Litoměřická 583/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Pavel Kuta

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 30. 9. 2008

vznik členství: 1. 2. 2006

zánik členství: 5. 9. 2008

Bělohorská 195/147, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Kuna

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

vznik členství: 1. 2. 2006

Bělohorská 195/147, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Brzobohatý Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2005 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

vznik členství: 7. 12. 2004

zánik členství: 31. 1. 2006

Jasanová 104, Dolní Břežany, Česká republika

Ing. Aleš Minx

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

vznik členství: 28. 8. 2004

Na hvězdárně 429/28, Praha 5, 159 00, Česká republika

Ing. Ladislav Chvátal

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 18. 3. 2005

vznik členství: 28. 8. 2004

zánik členství: 6. 12. 2004

Smidarská 742, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Ladislav Chvátal

Předseda

První vztah: 16. 1. 2002 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

zánik členství: 27. 8. 2004

vznik funkce: 27. 8. 1999

zánik funkce: 27. 8. 2004

Krausova 605, Praha 9, Česká republika

Ing. Aleš Minx

člen

První vztah: 16. 1. 2002 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

zánik členství: 27. 8. 2004

vznik funkce: 27. 8. 1999

Na Hvězdárně 429/28, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Novák

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2001 - Poslední vztah: 16. 1. 2002

vznik členství: 18. 10. 2000

zánik funkce: 27. 6. 2001

Černockého 1487/6, Praha 4, Česká republika

Ing. Ladislav Chvátal

předseda

První vztah: 27. 8. 1999 - Poslední vztah: 22. 5. 2002

Krausova 605, Praha 9 - Letňany, Česká republika

Ing. Aleš Minx

člen

První vztah: 27. 8. 1999 - Poslední vztah: 16. 1. 2002

Pod Vlkem 121, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

JUDr. Čestmír Sajda MBA

člen

První vztah: 27. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 7. 2001

zánik členství: 18. 10. 2000

Dobratická 523, Praha 9, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 7. 7. 2014

Jménem společnosti je oprávněn jednat člen představenstva samostatně.

do 7. 7. 2014 od 9. 11. 2005

Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.

do 9. 11. 2005 od 16. 1. 2002

Společnost zastupuje navenek v celém rozsahu představenstvo. Jednat jménem společnosti jsou oprávněni členové představenstva samostatně. Jmenuje-li představenstvo prokuristu, je tento oprávněn vedle představenstva jednat za společnost samostatně. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva. Jmenuje-li představenstvo prokuristu je oprávněn vedle představenstva podepisovat za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí oprávněné osoby svůj podpis. Prokurista pak připojí dodatek označující prokuru.

do 16. 1. 2002 od 27. 8. 1999

Další vztahy firmy PPF Advisory (CR) a.s.

PPF a.s.

První vztah: 27. 8. 1999 - Poslední vztah: 22. 5. 2002

Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

PPF Group N.V.

Strawinskylaan, Nizozemské království, Amsterdam

od 20. 12. 2010

PPF Group N.V. ident.č. 332 64 887

Strawinskylaan, Nizozemské království, Amsterdam, 1077

do 20. 12. 2010 od 30. 9. 2008

PPF Investments Ltd.

Jersey (Spojené království)

do 30. 9. 2008 od 22. 11. 2005

PPF burzovní společnost a.s., IČ: 60196211

Na Pankráci, Česká republika, Praha 4, 140 21

do 22. 11. 2005 od 26. 3. 2003

PPF a.s., IČ: 25099345

Na Pankráci, Česká republika, Praha 4, 140 21

do 22. 5. 2002 od 27. 8. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 8. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 8. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).