Hlavní navigace

PPF GATE a.s.

Firma PPF GATE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11542, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 22 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27654524

Sídlo:

Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 1. 2007

DIČ:

CZ27654524

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11542, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PPF GATE a.s. od 17. 7. 2007

Obchodní firma

DEGATE, a.s. do 17. 7. 2007 od 31. 1. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 31. 1. 2007

adresa

Evropská 2690/17
Praha 6 16041 od 14. 1. 2009

adresa

Na Pankráci 1658/121
Praha 4 14021 do 14. 1. 2009 od 31. 1. 2007

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 29. 12. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 1. 2009

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. do 29. 12. 2009 od 31. 1. 2007

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 30. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 30. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 7. 2014

Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní sppolečnost PPF GATE a.s., IČ: 27654524, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 14021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11542, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti E-GATE a.s, IČ: 27067726, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ: 14021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8373. od 26. 6. 2008

Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 20 000 000 Kč o 2 000 000 Kč na 22 000 000 Kč s tím ,že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýše ní stanovuje jediný akcionář v souladu se znění m § 202 a násl. akcionář v souladu se znění m § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizované úpisem 20 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč. S nově upisovanými akciemi Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 7 500 000 Kč je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100 000 Kč a výše emisního ážia, které činí 7 400 000 Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií Společnosti v celkové výši 150 000 000 Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť j ediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst.5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení zák ladního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost PPf Group N.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království pod registračním číslem 33264887, se sídlem Amsterdam, Tower B, Strawinskylaan 933 , 1077 SXX, Nizozemské království(dále jen ,, Určený zájemce").Úpis všech nových akcií Společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis( lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sděl. Místem pro upisování akcií budou prostory Společnosti, na a drese Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 140 21, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to:(i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 150 000 000 Kč a pohledávky, které má Určený zájemce za Společností z titulu Smlouvy o úvěru (Loan Agreement ), uzavřené mezi Společností a Určeným zájemcem dne 27.6.2007, (ii) úhradou finančních prostředků na zvláštní účet Společnosti, vedená u společnosti Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 501 001 1398/5500, a to v případě, že by výše pohledávky, kterou má Určený zájemce za Společností, nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu formou jejich vzájemném započtení. Emisní kurs musí být splacen nejpozději do 14 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, a to formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Spol ečností a Určeným zájemcem a úhradou emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společnosti v případě, že by výše započítávané pohledávky nepostačovala na úhradou emisního kursu na výše uvedený zvláštní účet Společnosti v případě, že by výše započítávan é pohledávky nepostačovala na úhradu celé výše emisního kursu.Dohoda o započtení pohledávek mezi Společnosti a Určeným zájemcem musí být uzavřena písemně a její návrh musí Určený zájme předložit Společnosti nejpozději do 5 dnů ode dne řádného úpisu nových akcií, přičemž v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku musí být tato dohoda uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Okamžikem vzájemného započtení Pohledávky Určeného zájemce za Společn osti a Pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem podle této dohody dojde ke splacení emisního kursu nových akcií. Dohoda o započtení nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu Určeného zájemce a Společnosti. Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinn ě upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uveden v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií Společnosti je právní moc rozhodnutí přísluš ného soudu o zamítnutí návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. do 31. 12. 2007 od 18. 12. 2007

Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 2.000.000,- Kč o 18.000.000,- Kč na 20.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu Společnost se nepřipouští. Podmínky tohoto z výšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 180 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. S nově upisovanými akciemi Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 935.000,- Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100.000,- Kč a výše emisního ážia, které činí 835.000 Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií Společnosti v celkové výši 168.300.000, - Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost PPF Group N.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského kr álovství pod registračním číslem 33264887, se sídlem Amsterdam, Tower B, Strawinskylaan 933, 1077 XX, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce"). Úpis všech nových akcií Společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určené mu zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sdělí. Místem pro upisování akcií budou prostory Společnosti, na adrese Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: 140 21, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií Společosti byla připsána na zvláštní účet Společnosti, vedený u Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale P rag, organizační složka, číslo účtu 3125400909/7910, s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií Společnosti Určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného sou du o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. do 29. 6. 2007 od 13. 6. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

od 31. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 31. 12. 2007 od 29. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 29. 6. 2007 od 31. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 219 od 26. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 1 000 od 26. 6. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 220 do 26. 6. 2008 od 31. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 do 31. 12. 2007 od 29. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 29. 6. 2007 od 31. 1. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

MUDr. Martin Schaffer

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 3. 3. 2018

Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha, 182 00, Česká republika

Mgr. Katarína Kmeťová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2018

Hnězdenská 767/4b, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  EMPTYCO a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

Ing. Kateřina Jirásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2018

vznik členství: 9. 1. 2018

vznik funkce: 9. 1. 2018

Zvonická 710/3, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  PPF Art a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • člen představenstva

  Tanemo a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • předseda správní rady

  Nadace PPF

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • předseda představenstva

  Moranda, a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • předseda představenstva

  PPF a.s.

  Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

 • předseda dozorčí rady

  PPF Advisory (CR) a.s.

  Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

Historické vztahy

MUDr. Martin Schaffer

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 3. 3. 2018

Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha, 180 00, Česká republika

Mgr. Šárka Hacklová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 10. 2. 2016

zánik členství: 31. 8. 2018

Na okruhu 388/15, Praha, 142 00, Česká republika

Mgr. Šárka Hacklová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 10. 2. 2016

zánik členství: 31. 8. 2018

Na okruhu 388/15, Praha, 142 00, Česká republika

František Tlustoš

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 2. 2. 2013

zánik členství: 9. 2. 2016

Krouzova 3049/24, Praha, 143 00, Česká republika

Martin Schaffer

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 2. 3. 2013

zánik členství: 2. 3. 2018

Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha, 180 00, Česká republika

Martin Schaffer

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 9. 2018

vznik členství: 2. 3. 2013

zánik členství: 2. 3. 2018

Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha, 180 00, Česká republika

Kateřina Jirásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 29. 3. 2018

vznik členství: 8. 1. 2013

zánik členství: 8. 1. 2018

vznik funkce: 8. 1. 2013

zánik funkce: 8. 1. 2018

Zvonická 710/3, Praha, 160 00, Česká republika

Kateřina Jirásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 29. 3. 2018

vznik členství: 8. 1. 2013

zánik členství: 8. 1. 2018

vznik funkce: 8. 1. 2013

zánik funkce: 8. 1. 2018

Zvonická 710/3, Praha, 160 00, Česká republika

František Tlustoš

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 2. 2. 2013

Krouzova 3049/24, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Pavel Horák

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2009 - Poslední vztah: 6. 2. 2013

vznik členství: 7. 1. 2009

zánik členství: 7. 1. 2013

vznik funkce: 7. 1. 2009

zánik funkce: 7. 1. 2013

Nad Vernerákem 1579/9, Praha 4, 148 00, Česká republika

MUDr. Mgr. Martin Schaffer

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2008 - Poslední vztah: 4. 6. 2013

vznik členství: 1. 3. 2008

zánik členství: 1. 3. 2013

Nad Okrouhlíkem 2290/3, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Kamil Ziegler

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2008 - Poslední vztah: 29. 1. 2009

vznik členství: 1. 2. 2008

zánik členství: 6. 1. 2009

vznik funkce: 1. 2. 2008

zánik funkce: 6. 1. 2009

Vídeňská 1185/112, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. František Tlustoš

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2008 - Poslední vztah: 6. 2. 2013

vznik členství: 1. 2. 2008

zánik členství: 1. 2. 2013

Krouzova 3049, Praha 4, 143 00, Česká republika

Mgr. Lubomír Král

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2008 - Poslední vztah: 23. 4. 2008

vznik členství: 1. 2. 2008

zánik členství: 29. 2. 2008

Ke Skalkám 3086/70, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Kamil Ziegler

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 19. 2. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 31. 1. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2007

zánik funkce: 31. 1. 2008

Vídeňská 1185/112, Praha 4, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. František Tlustoš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 19. 2. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 31. 1. 2008

Krouzova 3049, Praha 4, 143 00, Česká republika

Mgr. Lubomír Král

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 19. 2. 2008

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 31. 1. 2008

Ke Skalkám 3086/70, Praha 10, 106 00, Česká republika

David Meixner

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 31. 1. 2007

zánik členství: 16. 5. 2007

Bukovina 63, Turnov, 511 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 31. 1. 2007

zánik členství: 16. 5. 2007

vznik funkce: 31. 1. 2007

zánik funkce: 16. 5. 2007

K Netlukám 957, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Ondřej Daněk

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 31. 1. 2007

zánik členství: 16. 5. 2007

Wolkerova 667, Benešov, 256 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Kateřina Čiháková

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 19. 5. 2017

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Lenka Šafránková

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 19. 5. 2017

Myslbekova 685/19, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Tošek

předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 2. 1. 2017

vznik funkce: 2. 1. 2017

Terasy IV 1214, Unhošť, 273 51, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Lenka Šafránková

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

Myslbekova 685/19, Praha, 169 00, Česká republika

Mgr. Lenka Šafránková

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

Myslbekova 685/19, Praha, 169 00, Česká republika

Jiří Tošek

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 2. 1. 2012

zánik funkce: 1. 1. 2017

Terasy IV 1214, Unhošť, 273 51, Česká republika

Jiří Tošek

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2014 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 1. 1. 2017

vznik funkce: 2. 1. 2012

zánik funkce: 1. 1. 2017

Terasy IV 1214, Unhošť, 273 51, Česká republika

Ing. Kateřina Čiháková

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2012 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Mgr. Lenka Šafránková

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2012 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 18. 5. 2012

Záhřebská 264/9, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Kateřina Čiháková

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2012 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 18. 5. 2012

zánik členství: 18. 5. 2017

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Jiří Tošek

předseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2012

vznik funkce: 2. 1. 2012

Terasy IV 1214, Unhošť, 273 51, Česká republika

Mgr. Lenka Šafránková

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 24. 5. 2012

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 17. 5. 2012

Záhřebská 9, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Tomáš Krones

předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 11. 1. 2012

vznik členství: 7. 1. 2009

zánik členství: 31. 12. 2011

vznik funkce: 1. 2. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2011

K Zeleným domkům 1267/30A, Praha 4, Česká republika

Ing. Kateřina Čiháková

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2009 - Poslední vztah: 24. 5. 2012

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 17. 5. 2012

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Tomáš Krones

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2009 - Poslední vztah: 23. 2. 2009

vznik členství: 7. 1. 2009

K Zeleným domkům 1267/30A, Praha 4, Česká republika

Mgr. Lenka Šafránková

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 23. 2. 2009

vznik členství: 17. 5. 2007

vznik funkce: 17. 5. 2007

zánik funkce: 31. 1. 2009

Záhřebská 9, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Kateřina Čiháková

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 23. 2. 2009

vznik členství: 17. 5. 2007

Litoměřická 583/18, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Ondřej Tyrpekl

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2009

vznik členství: 17. 5. 2007

zánik členství: 6. 1. 2009

Cihlářská 730/14, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Tomáš Krones

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 31. 1. 2007

zánik členství: 16. 5. 2007

K Zeleným domkům 1267/30a, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Petr Havlíček

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 6. 2007

vznik členství: 31. 1. 2007

zánik členství: 16. 5. 2007

Ptice 182, 252 18, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 30. 7. 2014

Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva společnosti. Společnost zavazjí a za ní podepisují vždy dva členové představenstva společně.

do 30. 7. 2014 od 13. 6. 2007

Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně.

do 13. 6. 2007 od 31. 1. 2007

Další vztahy firmy PPF GATE a.s.

Akcionáři

PPF Real Estate Holding B.V.

Nizozemské království

od 12. 1. 2011

PPF ECM Holding B.V.

Strawinskylaan, Nizozemské království, Amsterdam, 1077

do 12. 1. 2011 od 29. 12. 2009

PPF Group N.V.

Nizozemské království

do 26. 6. 2008 od 13. 6. 2007

ROUGHWATERS LIMITED

Kyperská republika

do 13. 6. 2007 od 31. 1. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 9. 2008

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 9. 2008
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).