Hlavní navigace

SYNER Group a.s.

Firma SYNER Group a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1808, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 490 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27334121

Sídlo:

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, 460 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 10. 2007

DIČ:

CZ27334121

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

18200 Rozmnožování nahraných nosičů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
70100 Činnosti vedení podniků
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1808, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

S group holding, a.s. od 1. 10. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 1. 10. 2007

adresa

Dr. Milady Horákové 580/7
Liberec 46001 od 20. 8. 2014

adresa

Dr. Milady Horákové 580/7
Liberec 4 46001 do 20. 8. 2014 od 7. 8. 2008

adresa

Tř. M. Horákové 580/7
Liberec 4 46001 do 7. 8. 2008 od 10. 7. 2008

adresa

Rumunská 655/9
Liberec 4 46001 do 10. 7. 2008 od 1. 10. 2007

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 8. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 20. 8. 2014

velkoobchod do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

realitní činnost do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

správa a údržba nemovitostí do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

reklamní činnost a marketing do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, který byl vyhotoven dne 24.11.2020 představenstvem rozdělované společnosti SYNER Group a.s., IČO 27334121, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, a jednateli nástupnické společnosti SYNER, s.r.o., IČO 48292516 se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, a který byl schválen rozhodnutím valné hromady společnosti SYNER GROUP a.s. dne 29.12.2020 a jediným společníkem při výkonu působnosti valné hromady společnosti SYNER, s.r.o., dne 29.12.2020, došlo k rozdělení společnosti SYNER Group a.s. odštěpením sloučením, když vyčleněná část jmění rozdělované společnosti SYNER Group a.s., kterou tvoří majetek určený v projektu rozdělení, se odštěpila z ro zdělované společnosti a přešla na existující - nástupnickou společnost SYNER, s.r.o., IČO 48292516 se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, za podmínek blíže specifikovaných v projektu rozdělení. od 29. 12. 2020

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 20. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 20. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 20. 8. 2014

Valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií, a to zvýšením z částky 150,000.000,- Kč na částku 1.000.000.000,- Kč, tedy o částku 850,000.000. Kč (slovy: osm set padesát miliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 8 ku sů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100,000.000,- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých) a 200 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). Akcie budou upsány bez využití přednostního práva na základě dohody akcionářů společnosti na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu tak, že akcionář Petr Syrovátko upíše celkem 4 kusy akcií o jmenovité hodn otě 100,000.000,- Kč a dále 117 kusů akcií o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč a akcionář Ing. Jiří Urban upíše celkem 4 kusy akcií o jmenovité hodnotě 100,000.000,- Kč a dále 83 kusů akcií o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč. Místem pro upisování nových akcií je adresa sídla společnosti - Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta patnácti pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením po čátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti akcionářům nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Výše emisního kurzu pro akcie o jmenovité hodnotě 100,000.000,- Kč činí 100,000.000,- Kč a výše emisního kurzu pro akcie o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč činí 250.000,- Kč, tj. emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě nových akcií. Připouští se možnost částečného započtení peněžitých pohledávek zájemců - akcionářů vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu, tj. vyslovuje se souhlas se započtením: části pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Urbana (r.č. 560827/0239) za společností ve výši 420,750.000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů sedm set padesát tisíc korun českých) z titulu nezaplacení úplaty za převod obchodního podílu dle smlouvy o převodu části obchodního podílu ve výši 49,5 % ve společnosti SYNER, s.r.o., IČ: 48292516, se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01, uzavřené mezi Ing. Jiřím Urbanem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, proti pohledávce společnosti za Ing. Jiřím Urbanem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 420,75 0.000,- Kč a části pohledávky akcionáře Petra Syrovátka (r.č. 670426/1146) za společností ve výši 429,250.000,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet devět milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) z titulu nezaplacení úplaty za převod obchodního podílu dle smlo uvy o převodu části obchodního podílu ve výši 50,5 % ve společnosti SYNER, s.r.o., IČ:48292516, se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01, uzavřené mezi Petrem Syrovátkem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, proti pohledávce společnosti za Petrem Syrovátkem na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 429,250.000,- Kč. Emisní kurz nových akcií bude splacen výlučně započtením tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena smlouva o započtení části pohled ávky akcionáře Ing. Jiřího Urbana (r.č. 560827/0239) za společností ve výši 420,750.000,- Kč z titulu nezaplacení úplaty za převod obchodního podílu dle smlouvy o převodu části obchodního podílu ve výši 49,5 % ve společnosti SYNER, s.r.o., IČ: 48292516, s e sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01, uzavřené mezi Ing. Jiřím Urbanem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, proti pohledávce společnosti za Ing. Jiřím Urbanem na splacení emisného kursu nově upsaných akcií ve výši 420,750.000,- Kč a sm louva o započtení části pohledávky akcionáře Petra Syrovátka (r.č. 670426/1146) za společností ve výši 429,250.000,- Kč z titulu nezaplacení úplaty za převod obchodního podílu dle smlouvy o převodu části obchodního podílu ve výši 50,5 % ve společnosti SYN ER, s.r.o., IČ: 48292516, se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01, uzavřené mezi Petrem Syrovátkem jako převodcem a společností jako nabyvatelem, proti pohledávce společnosti za Petrem Syrovátkem na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve v ýši 429,250.000,- Kč. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost společno sti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek; návrh smluv o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti akcionářům současně s návrhem smluv o upsání akcií. do 31. 3. 2008 od 28. 2. 2008

Společnost S group holding, a.s., se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01, vznikla rozdělením společnosti SYNER, s.r.o., IČ 482 92 516, se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, oddíl C, vložka 5153, odštěpením se založením nové společnosti. Rozdělením přešla ze společnosti SYNER, s.r.o. na společnost S group holding, a.s. vyčleněná část jmění společnosti, jak je uvedena v projektu rozdělení odštěpe ním se založením nové společnosti, schváleném rozhodnutím valné hromady společnosti SYNER, s.r.o. dne 21.srpna 2007, v podobě návrhu, který byl dne 12.července 2007 uložen do sbírky listin Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci. od 1. 10. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 490 000 000 Kč

od 29. 12. 2020

Základní kapitál

vklad 1 000 000 000 Kč

do 29. 12. 2020 od 31. 3. 2008

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 31. 3. 2008 od 1. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 49 000 000 Kč, počet: 8 od 29. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 900 000 Kč, počet: 18 od 29. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 245 000 Kč, počet: 40 od 29. 12. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 8 do 29. 12. 2020 od 1. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 18 do 29. 12. 2020 od 1. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 40 do 29. 12. 2020 od 1. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 800 do 1. 4. 2019 od 1. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 8 do 1. 4. 2019 od 1. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 800 do 1. 4. 2016 od 20. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 8 do 1. 4. 2016 od 20. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 800 do 20. 8. 2014 od 31. 3. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 8 do 20. 8. 2014 od 31. 3. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 600 do 31. 3. 2008 od 1. 10. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Petr Syrovátko

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Urban

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2018

Vřesová 117, Liberec, 460 15, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Václav Čechtický

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2018 - Poslední vztah: 3. 8. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 30. 6. 2019

Tovární 269, Mníšek, 463 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Vítězslav Štumpf

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Petr Myška

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2018

Krakonošova 1107, Liberec, 460 14, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Myška

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2018

Krakonošova 1107, Liberec, 460 14, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Stránský

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 2. 10. 2017

zánik funkce: 1. 2. 2018

Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

Ing. Tomáš Stránský

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 2. 10. 2017

zánik funkce: 1. 2. 2018

Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štumpf

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2017

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2017

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Michal Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

Střížkovská 434/31, Praha, 180 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2012

Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

Ing. Michal Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2012

Střížkovská 434/31, Praha 8, 180 00, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 30. 9. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2008

zánik funkce: 30. 9. 2012

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Michal Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 30. 9. 2012

Střížkovská 434, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2009 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 30. 9. 2012

Hvězdná 482, Liberec V., 460 05, Česká republika

Ing. Michal Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 22. 9. 2009

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 1. 10. 2008

Střížkovská 434, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 22. 9. 2009

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 1. 10. 2008

Hvězdná 482, Liberec V., 460 05, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 22. 9. 2009

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 1. 10. 2008

vznik funkce: 1. 10. 2007

zánik funkce: 1. 10. 2008

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Dalibor Kobrle

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

Vřesová 118, Liberec, 460 15, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Lukáš Urban

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

Vřesová 116, Liberec, 460 15, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Petr Syrovátko

předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 2. 10. 2017

Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Myška

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

Krakonošova 1107, Liberec, 460 14, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Myška

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

Krakonošova 1107, Liberec, 460 14, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Martin Borovička

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2017

Železný Brod 50, 468 22, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martin Borovička

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2017

Železný Brod 50, 468 22, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Dalibor Kobrle

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

Vřesová 118, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Dalibor Kobrle

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 10. 2017

Vřesová 118, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Petr Myška

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 1. 10. 2012

Osiková 164, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Petr Myška

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2012

Osiková 164, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Dalibor Kobrle

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2012

Vřesová 118, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Martin Borovička

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2012 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Železný Brod 50, 468 22, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martin Borovička

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 30. 9. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2007

zánik funkce: 30. 9. 2012

Pelechov 50, Železný Brod, 468 22, Česká republika

Ing. Petr Myška

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 30. 9. 2012

Osiková 164, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Ing. Dalibor Kobrle

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 12. 2012

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 30. 9. 2012

Vřesová 118, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.

od 20. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech záležitostech společnosti vždy společně dva členové představenstva.

do 20. 8. 2014 od 1. 10. 2007

Další vztahy firmy SYNER Group a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 10. 2007

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 10. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
 • Vydavatelské a nakladatelské činnosti
 • Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů
 • Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
 • Velkoobchod
 • Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
 • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 • Realitní činnost
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
 • Reklamní činnost a marketing
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 10. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).