Hlavní navigace

DAVALON DEVELOP a.s.

Firma DAVALON DEVELOP a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1904, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 12 380 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27759270

Sídlo:

Rumunská 655/9, Liberec, 460 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 12. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1904, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

DAVALON DEVELOP a.s. od 3. 12. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 3. 12. 2007

adresa

Rumunská 655/9
Liberec 46001 od 5. 3. 2015

adresa

Gorkého 658/15
Liberec 1 46001 do 4. 6. 2012 od 14. 1. 2008

adresa

Příkop 843/4
Brno 60200 do 14. 1. 2008 od 3. 12. 2007

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 29. 4. 2013

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 29. 4. 2013 od 5. 3. 2009

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 5. 3. 2009 od 3. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

Pan Petr Syrovátko, nar. 26.4.1967, bytem Vřesová 114, Liberec 16, jako jediný akcionář DAVALON DEVELOP a.s., se sídlem Liberec, Rumunská 655/9, PSČ 460 01, IČ: 277 59 270, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1904, rozhodl v působnosti valné hromady společnosti, že: 1. základní kapitál obchodní společnosti DAVALON DEVELOP a.s. ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 10.380.000,-Kč (slovy deset milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých) na novou výši 12.380.000,-Kč (slovy dvanác t milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých), 2. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 3. základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem, který spočívá v nemovitostech, kterými jsou: - pozemek parc. č. 770/8, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 4594 m2, v katastrální území Krásná Studánka, obec Liberec, zapsaný na listu vlastnictví číslo 803 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, - pozemky parc. č. st. 641, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, parc. č. 1339/1, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 50335 m2, parc. č. 1339/2, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 30627 m2, parc. č. 1344/1, druh poz emku: trvalý travní porost, o výměře 6314 m2, parc. č. 1344/2, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 603 m2, parc. č. 1346/3, druh pozemku: orná půda, o výměře 51484 m2, parc. č. 1734/2, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 1633 m2, v katastrálním území Mníšek u Liberce, obec Mníšek, zapsané na listu vlastnictví číslo 828 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, - budova bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití: zemědělská stavba, na pozemku parc. č. st. 382, pozemky parc. č. st. 382, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 659 m2, parc. č. st. 565, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, parc. č. 58, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 25962 m2, parc. č. 820/2, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 48132 m2, parc. č. 820/5, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 725 m2, parc. č. 820/6, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 411 m2, parc. č. 822/3, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 5589 m2, parc. č. 822/4, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 359 m2, parc. č. 824/2, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 68251 m2, parc. č. 8 30/6, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 8466 m2, parc. č. 858/1, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 689 m2, parc. č. 858/2, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 820 m2, parc. č. 862/1, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 59183 m 2, parc. č. 884/1, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 1043 m2, parc. č. 903/3, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 159754 m2, parc. č. 920/1, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 244308 m2, parc. č. 920/10, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 84956 m2, parc. č. 937, druh pozemku: orná půda, o výměře 80720 m2, parc. č. 948, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 2204 m2, parc. č. 949/1, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 73733 m2, parc. č. 986, druh p ozemku: trvalý travní porost, o výměře 25773 m2, parc. č. 990/1, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 17710 m2, parc. č. 1010/27, druh pozemku: orná půda, o výměře 71327 m2, a parc. č. 1308/5, druh pozemku: orná půda, o výměře 7265 m2, v katastrál ním území Nová Ves u Chrastavy, obec Nová Ves, zapsané na listu vlastnictví č. 490 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, 4. důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity společnosti v příštích letech a skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít vzhledem ke svému předmětu podnikání a tento vklad je v důležitém zájmu společnosti, 5. nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 10.380.000,-Kč (slovy deset milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých) znaleckým posudkem číslo 2907-26/2013, vyhotoveným Ing. Josefem Nadrchalem, Liberec, Štefánikovo náměstí 780/5, 460 01 Liberec I-Staré Měst o, a jediný akcionář toto ocenění schvaluje, 6. na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 346 (slovy: tři sta čtyřicetšest) kusů kmenových akcií na jméno číslo 101-446 v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 30.000,-Kč (slovy třicet tisíc korun českých), 7. celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 10.380.000,-Kč (slovy deset milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých), 8. všechny akcie budou upsány jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst.5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo obchodní společnosti DAVALON DEVELOP a.s., 9. lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení návrhu na upsání akcií a skončí uplynutím 30 (slovy: třiceti) dnů od jejího započtení; o počátku lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat jediného akcionáře a spolu s touto informa cí bude jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií, 10. pro vyloučení pochybností se výslovně připouští, že účinky doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři nastanou též doručením návrhu k rukám zmocněnce jediného akcionáře a že k uzavření smlouvy o upsání akcií může dojít též zmocněncem je dnajícím jeho jménem, 11. místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti DAVALON DEVELOP a.s. do 23. 7. 2013 od 9. 7. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 380 000 Kč

od 23. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 7. 2013 od 3. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 5. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 000 Kč, počet: 346 od 5. 3. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 000 Kč, počet: 346 do 5. 3. 2015 od 23. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 5. 3. 2015 od 4. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 4. 6. 2012 od 3. 12. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Petr Syrovátko

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 21. 8. 2019

Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Jaroslav Bernat

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Dlouhá 403, Liberec, 463 12, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Miloslav Otta

předseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 7. 4. 2017

vznik funkce: 7. 4. 2017

Neklanova 800/13, Liberec, 460 14, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  NAO, a.s.

  Rumunská 655/9, Liberec, 460 01

 • člen představenstva

  Good Property Investments a.s.

  Jeronýmova 570/22, Liberec Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07

 • člen představenstva

  DEVELOP INDUSTRY a.s.

  Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, 460 01

 • člen představenstva

  Real 3 a.s.

  Murmanská 1475/4, Praha Vršovice (Praha 10), 100 00

Historické vztahy

Miloslav Otta

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 6. 4. 2012

zánik členství: 6. 4. 2017

vznik funkce: 6. 4. 2012

zánik funkce: 6. 4. 2017

Neklanova 800/13, Liberec, 460 14, Česká republika

Miloslav Otta

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 6. 4. 2012

zánik členství: 6. 4. 2017

vznik funkce: 6. 4. 2012

zánik funkce: 6. 4. 2017

Neklanova 800/13, Liberec, 460 14, Česká republika

Jaroslav Bernat

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 22. 3. 2013

zánik členství: 31. 12. 2017

Dlouhá 403, Liberec, 463 12, Česká republika

Jaroslav Bernat

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 22. 3. 2013

zánik členství: 31. 12. 2017

Dlouhá 403, Liberec, 463 12, Česká republika

Petr Syrovátko

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 20. 8. 2014

zánik členství: 20. 8. 2019

Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

Petr Syrovátko

člen představenstva

První vztah: 25. 12. 2013 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 20. 8. 2009

zánik členství: 20. 8. 2014

Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

Jaroslav Bernat

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 22. 3. 2013

Dlouhá 403, Liberec, 463 12, Česká republika

Miloslav Otta

předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2015

vznik členství: 6. 4. 2012

vznik funkce: 6. 4. 2012

Neklanova 800/13, Liberec 14, 460 14, Česká republika

Marek Rybář

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 29. 4. 2013

vznik členství: 20. 8. 2009

zánik členství: 21. 3. 2013

Buková 187, Liberec, 460 17, Česká republika

Petr Syrovátko

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 25. 12. 2013

vznik členství: 20. 8. 2009

Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Jaroslav Makovička

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2008 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 11. 12. 2007

zánik členství: 20. 8. 2009

Růžová 2801, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Radim Šlapák

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2008 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 11. 12. 2007

zánik členství: 20. 8. 2009

Tyršova 511/11, Liberec, 460 01, Česká republika

Petr Kupf

předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2008 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

vznik členství: 11. 12. 2007

zánik členství: 6. 4. 2012

vznik funkce: 11. 12. 2007

zánik funkce: 6. 4. 2012

Osiková 138, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Helena Nyčová

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2008

vznik členství: 3. 12. 2007

zánik členství: 11. 12. 2007

Glinkova 291/6, Brno, 623 00, Česká republika

Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.

od 5. 3. 2015

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti ve všech záležitostech vždy 2 členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě spole čnosti připojí svůj podpis společně vždy 2 členové představenstva.

do 5. 3. 2015 od 4. 6. 2012

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně.

do 4. 6. 2012 od 31. 3. 2008

Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 31. 3. 2008 od 3. 12. 2007

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Michal Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 27. 6. 2019

Střížkovská 434/31, Praha, 180 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Syrovátko

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2018

Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SYNER Group a.s.

  Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, 460 01

 • Člen dozorčí rady

  SYNER ASSETS a.s.

  Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, 460 01

 • člen dozorčí rady

  NAO, a.s.

  Rumunská 655/9, Liberec, 460 01

 • člen dozorčí rady

  YPSILON GOLF LIBEREC a.s.

  Ke Klubu 17, Mníšek, 463 31

 • člen dozorčí rady

  SZE, a.s.

  Lodžská 850/6, Praha Troja (Praha 8), 181 00

 • předseda dozorčí rady

  DEVELOP INDUSTRY a.s.

  Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, 460 01

Ing. Lukáš Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 7. 4. 2017

Vřesová 116, Liberec, 460 15, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2018 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 7. 4. 2018

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 7. 4. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2017

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Čestmír Vaner

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 6. 4. 2012

zánik členství: 6. 4. 2017

Střelecký vrch 692, Chrastava, 463 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Čestmír Vaner

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 6. 4. 2012

zánik členství: 6. 4. 2017

Střelecký vrch 692, Chrastava, 463 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michal Kulhánek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2020

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

Střížkovská 434/31, Praha, 180 00, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 6. 4. 2012

zánik členství: 6. 4. 2017

vznik funkce: 6. 4. 2012

zánik funkce: 6. 4. 2017

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 6. 4. 2012

zánik členství: 6. 4. 2017

vznik funkce: 6. 4. 2012

zánik funkce: 6. 4. 2017

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Leona Vítková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2012 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

vznik členství: 6. 4. 2012

zánik členství: 25. 6. 2014

Haškova 946/32, Liberec VI, 460 06, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2012 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 6. 4. 2012

vznik funkce: 6. 4. 2012

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Čestmír Vaner

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2015

vznik členství: 6. 4. 2012

Střelecký vrch 692, Chrastava, 463 31, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jiřina Retková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

vznik členství: 20. 8. 2009

zánik členství: 6. 4. 2012

Osiková 166, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Pavel Koudelka

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2009 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

vznik členství: 5. 2. 2009

zánik členství: 6. 4. 2012

vznik funkce: 5. 2. 2009

zánik funkce: 6. 4. 2012

Rašova 835/4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Tomáš Hampl

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2008 - Poslední vztah: 5. 3. 2009

vznik členství: 11. 12. 2007

zánik členství: 5. 2. 2009

vznik funkce: 11. 12. 2007

zánik funkce: 5. 2. 2009

Purkyňova 594/2a, Liberec 1, 460 01, Česká republika

Klára Forstová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2008 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 11. 12. 2007

zánik členství: 30. 7. 2009

Na Perštýně 661, Liberec IV, 460 01, Česká republika

JUDr. Milan Doležel

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2008 - Poslední vztah: 4. 6. 2012

vznik členství: 11. 12. 2007

zánik členství: 6. 4. 2012

Jiráskova 301, Liberec 13, 460 14, Česká republika

Tereza Drahovzalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2008

vznik členství: 3. 12. 2007

zánik členství: 11. 12. 2007

vznik funkce: 3. 12. 2007

zánik funkce: 11. 12. 2007

Družstevní 429/9, Adamov, 679 04, Česká republika

Petra Nejezchlebová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2008

vznik členství: 3. 12. 2007

zánik členství: 11. 12. 2007

Čápkova 16/8, Brno, 602 00, Česká republika

Monika Bashiová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2008

vznik členství: 3. 12. 2007

zánik členství: 11. 12. 2007

Chopinova 307/6, Brno, 623 00, Česká republika

Další vztahy firmy DAVALON DEVELOP a.s.

SOL Brno s.r.o.

První vztah: 3. 12. 2007 - Poslední vztah: 14. 1. 2008

Ovocný trh 572/11, Praha Staré Město, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Altan Huseyin

  Jednatel

  8 Kucuk Erenkoy, Tatlisu, Kyperská republika

 • Lukáš Sýkora

  jednatel

  Tišnovská 1432/55, Brno, 613 00, Česká republika

 • Jiří Fišer

  Jednatel

  Podolí 364, 664 03, Česká republika

Akcionáři

SOL Brno s.r.o., IČ: 26930013

Mlýnská, Česká republika, Brno, 602 00

do 14. 1. 2008 od 3. 12. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).