Hlavní navigace

YPSILON GOLF LIBEREC a.s.

Firma YPSILON GOLF LIBEREC a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1477, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 186 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25468057

Sídlo:

Ke Klubu 17, Mníšek, 463 31

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 4. 2003

DIČ:

CZ25468057

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
55109 Ostatní podobná ubytovací zařízení
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1477, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Investorsko inženýrská Golf a.s. od 25. 4. 2003

Obchodní firma

YPSILON GOLF LIBEREC a.s. od 10. 3. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 25. 4. 2003

adresa

Ke Klubu 17
Mníšek 46331 od 9. 3. 2015

adresa

Gorkého 658/15
Liberec 1 46001 do 26. 11. 2008 od 25. 4. 2003

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 11. 2008

hostinská činnost od 26. 11. 2008

projektová činnost ve výstavbě od 27. 11. 2004

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 27. 11. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 2. 12. 2009 od 27. 11. 2004

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 2. 12. 2009 od 27. 11. 2004

realitní činnost do 2. 12. 2009 od 25. 4. 2003

správa a údržba nemovitostí do 2. 12. 2009 od 25. 4. 2003

velkoobchod do 2. 12. 2009 od 25. 4. 2003

specializovaný maloobchod do 2. 12. 2009 od 25. 4. 2003

reklamní činnost a marketing do 2. 12. 2009 od 25. 4. 2003

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici do 2. 12. 2009 od 25. 4. 2003

Ostatní skutečnosti

Na společnost YPSILON GOLF LIBEREC a.s., se sídlem Ke Klubu 17, Fojtka, 463 31 Mníšek, Identifikační číslo: 254 68 057, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Spisová značka: B 1477, přešlo v důsledku fúze sloučením veške ré jmění společnosti FUGACITTE a.s., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, Identifikační číslo: 282 23 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Spisová značka: B 2029, jež byla zrušena bez likvidace. od 1. 7. 2019

Základní kapitál společnosti YPSILON GOLF LIBEREC a.s., se sídlem Mníšek Fojtka, Ke Klubu 17, PSČ 463 31, IČ 25468057 se zvyšuje o částku 184.000.000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátčtyřimilionůkorunčeských), z dosavadních 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korunčeských) na 186.000.000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátšestmilionůkorunčeských), upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním : - 183 (slovy: jednostoosmd esátitřemi) kusy kmenových listinných akcií, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských); - 8 (slovy osmi) kusy kmenových listinných akcií na jméno s omezenou př evoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotisíckorunčeských); - 20 (slovy dvaceti) kusy kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 10.0 00,- Kč (slovy desettisíckorunčeských). Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to: Ing. Jiřímu Urbanovi, rodné číslo 560827/0239, bytem Liberec 16, Vřesová 117, kterému bude nabídnuto upsání - 29 (slovy dvacetidevíti) kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korunčeských); - 4 (slovy čtyř) kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíckorunčeských); 4 (slovy čtyř kusů) kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy d esettisíckorunčeských), - Ing. Milanu Jeřábkovi, rodné číslo 581204/0663, bytem Most, Antonína Dvořáka 2196/23, kterému bude nabídnuto upsání - 46 (slovy čtyřicetišesti) kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stan ovami, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských), - Pavlu Krenkovi, rodné číslo 600517/1403, bytem Liberec 4, Svatoplukova 458/23, kterému bude nabídnuto upsání - 46 (slovy čtyřicetišesti) kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských), - Petru Kupfovi, rodné číslo 630320/0387, bytem Liberec 16, Osiková 138, kterému bude nabídnuto upsání: - 31 (slovy třicetijednoho) kusů kmenových listinných ak cií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských), - 2 (slovy dvou) kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité h odnotě 100.000,- Kč (jednostotisíckorunčeských); - 8 (slovy osmi) kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy desettisíckorunčeských); - Petru Syrovátkovi, rodné číslo 670426/1146, bytem Liberec 16, Vřesová 114, kterému bude nabídnuto upsání: - 31 (slovy třicetijednoho) kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jedenm ilionkorunčeských), - 2 (slovy dvou) kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korunčeských), - 8 (slovy osmi) kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíckorunčeských). Všechny akcie budou upsány v sídle společnosti YPSILON GOLF LIBEREC a.s. Mníšek, Fojtka, Ke Klubu 17. Navržená lhůta pro upisování nových a kcií činí třicet dní a počíná běžet od doručení návrhu na uzavření smluv o upsání nových akcií předem určeným zájemcům, na adresu jejich bydliště, nebo jinak do jejich vlastních rukou. Návrh na uzavření smluv o upsání nových akcií přitom bude možné přijmo ut, a tedy uzavřít smlouvy o upsání nových akcií kdykoli až do uplynutí třicetidenní lhůty od doručení předmětného návrhu akcionářům. Návrh na uzavření smluv o upsání nových akcií nebude moci být doručen dříve a tedy ani upisování nových akcií nebude moci začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude již podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a smlouva o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předmětem dohod o započtení mezi předem určenými zájemci a společností bude započtení vzájemných peněžitých pohledávek předem určených zájemců proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Proti pohledávce na s placení emisního kursu se připouští započtení: - části pohledávky Ing. Jiřího Urbana, rodné číslo 560827/0239, bytem Liberec 16, Vřesová 117, za společností ve výši 29.440.000,- Kč (slovy dvacetdevětmilionůčtyřistačtyřicettisíckorun českých) z titulu smlo uvy o půjčce ze dne 18. května 2004, to jest osmnáctého května roku dvatisíce čtyři, proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 29.440.000,- Kč (slovy dvacetdevětmilionůčtyřistačtyřicettisíckorun českých) s tím, že emisní kurs bude splacen výhra dně započtením; - části pohledávky Ing. Milana Jeřábka, rodné číslo 581204/0663, bytem Most, Antonína Dvořáka 2196/23, za společností ve výši 46.000.000,- Kč (slovy čtyřicetšestmilionůkorunčeských) z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.12.200 9, to jest slovy třicátéhoprvního prosince roku dva tisíce devět, proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 46.000.000,- Kč (slovy čtyřecetšestmilonů korun českých) s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením; - části pohledávky Pavla Krenka, rodné číslo 600517/1403, bytem Liberec 4, Svatoplukova 458/23, za společností ve výši 46.000.000.- Kč (slovy čtyřicetšestmilionůkorunčeských) z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.4.2010, to jest slovy prvního dubna roku dva tisíce de set, proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 46.000.000 Kč (slovy čtyřicetšestmilionůkorunčeských) s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením; - části pohledávky Petra Kupfa, rodné číslo 630320/0387, bytem Liberec 16, Osiková 138, za společností ve výši 31.280.000,- Kč (slovy třicetjednamilionůdvěstěosmdesáttisíckorunčeských) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18.května 2004, to jest slovy osmnáctého května roku dvatisíce čtyři, proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 31. 280.000,- Kč (slovy třicetjednamilionůdvěstěosmdesáttisíckorunčeských) s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením; - části pohledávky Petra Syrovátka, rodné číslo 670426/1146, bytem Liberec 16, Vřesová 114, ve výši 31.280.000,- Kč (slovy třice tjednamilionůdvěstěosmdesáttisíckorunčeských) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 18. května 2004, to jest slovy osmnáctého května roku dvatisíce čtyři, proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 31.280.000,- Kč (slovy třecetjednamilionůdvěstěosmdes áttisíckorunčeských) s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením. od 25. 6. 2010

Omezení převodu akcií.Akcionář je povinen si k jakémukoliv převodu akcií vyžádat předchozí souhlas valné hromady. do 9. 3. 2015 od 25. 4. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 186 000 000 Kč

od 23. 9. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 9. 2010 od 30. 9. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 9. 2005 od 25. 4. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 9. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 183 od 9. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 od 9. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 20 od 9. 3. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 9. 3. 2015 od 23. 9. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 183 do 9. 3. 2015 od 23. 9. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 do 9. 3. 2015 od 23. 9. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 20 do 9. 3. 2015 od 23. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 23. 9. 2010 od 10. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 10. 3. 2005 od 25. 4. 2003

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Petr Syrovátko

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SYNER Group a.s.

  Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, 460 01

 • Člen dozorčí rady

  SYNER ASSETS a.s.

  Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, 460 01

 • člen dozorčí rady

  NAO, a.s.

  Rumunská 655/9, Liberec, 460 01

 • předseda dozorčí rady

  DAVALON DEVELOP a.s.

  Rumunská 655/9, Liberec, 460 01

 • člen dozorčí rady

  SZE, a.s.

  Lodžská 850/6, Praha Troja (Praha 8), 181 00

 • předseda dozorčí rady

  DEVELOP INDUSTRY a.s.

  Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, 460 01

Ing. Lukáš Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

Vřesová 116, Liberec, 460 15, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Kučera

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2016

V Úvoze 161, Mníšek, 463 31, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Vítězslav Štumpf

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 17. 4. 2018

vznik členství: 7. 9. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 26. 2. 2016

zánik členství: 31. 5. 2016

Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 26. 2. 2016

zánik členství: 31. 5. 2016

Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Luboš Váňa

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 26. 2. 2016

zánik členství: 31. 5. 2016

Svatopluka Čecha 3222, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Luboš Váňa

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 26. 2. 2016

zánik členství: 31. 5. 2016

Svatopluka Čecha 3222, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 7. 9. 2014

vznik funkce: 26. 2. 2016

zánik funkce: 1. 6. 2016

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 7. 9. 2014

vznik funkce: 26. 2. 2016

zánik funkce: 1. 6. 2016

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Vítězslav Štumpf

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2015 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 7. 9. 2014

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Krenk

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2015 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 7. 9. 2014

zánik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 8. 9. 2014

zánik funkce: 26. 2. 2016

Svatoplukova 458/23, Liberec, 460 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Choutka

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2015 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 7. 9. 2014

zánik členství: 26. 2. 2016

Na Vyhlídce 496/10, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Choutka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2015

vznik členství: 7. 9. 2009

zánik členství: 7. 9. 2014

Na Vyhlídce 496/10, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Pavel Krenk

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2015

vznik členství: 7. 9. 2009

zánik členství: 7. 9. 2014

vznik funkce: 7. 9. 2009

zánik funkce: 7. 9. 2014

Svatoplukova 458/23, Liberec, 460 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radim Šlapák

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2015

vznik členství: 7. 9. 2009

zánik členství: 7. 9. 2014

Tyršova 511/11, Liberec, 460 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radim Šlapák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 7. 9. 2009

Tyršova 511/11, Liberec, 460 01, Česká republika

Pavel Krenk

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 11. 1. 2014

vznik členství: 7. 9. 2009

vznik funkce: 7. 9. 2009

Svatoplukova 458/23, Liberec 4, 460 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Choutka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

vznik členství: 7. 9. 2009

Na Vyhlídce 496/10, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Vlastimil Radil

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2005 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 7. 9. 2009

Sezemická 1350, Pardubice, Česká republika

Ing. Luděk Radil

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2005 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 7. 9. 2009

Chlum čp.32, Čáslav, Česká republika

Ing. Radim Šlapák

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2005 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 7. 9. 2009

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 7. 9. 2009

Tyršova 511/11, Liberec 1, Česká republika

Klára Forstová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2004 - Poslední vztah: 26. 11. 2008

vznik členství: 30. 1. 2004

zánik členství: 22. 7. 2008

Vysoká 149/4, Liberec 10, Česká republika

Ing. Radim Šlapák

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2003 - Poslední vztah: 10. 3. 2005

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 25. 4. 2003

zánik funkce: 28. 6. 2004

Tyršova 511/11, Liberec 1, Česká republika

Ing. František Hanzlík

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2003 - Poslední vztah: 10. 3. 2005

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 28. 6. 2004

Polesí 14, Rynoltice, Česká republika

Ing. Pavel Bernát

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2003 - Poslední vztah: 27. 11. 2004

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 30. 1. 2004

Vizovická 311, Liberec 19, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Miroslav Kučera

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

Nádražní 6, Mníšek, 463 31, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Michal Kulhánek

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2016

Střížkovská 434/31, Praha, 180 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Syrovátko

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2015

vznik členství: 7. 9. 2014

Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Milan Jeřábek

předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2015 - Poslední vztah: 7. 3. 2016

vznik členství: 7. 9. 2014

zánik členství: 26. 2. 2016

vznik funkce: 8. 9. 2014

zánik funkce: 26. 2. 2016

Antonína Dvořáka 2196/23, Most, 434 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Lukáš Urban

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2016

Vřesová 116, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Lukáš Urban

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 17. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2016

Vřesová 116, Liberec, 460 15, Česká republika

Petr Kupf

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 3. 2015

vznik členství: 7. 9. 2009

zánik členství: 16. 6. 2014

Osiková 138, Liberec, 460 15, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Syrovátko

člen představenstva

První vztah: 25. 12. 2013 - Poslední vztah: 9. 3. 2015

vznik členství: 7. 9. 2009

zánik členství: 7. 9. 2014

Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

Petr Kupf

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 7. 9. 2009

Osiková 138, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Petr Syrovátko

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 25. 12. 2013

vznik členství: 7. 9. 2009

Vřesová 114, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Ing. Milan Jeřábek

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2009 - Poslední vztah: 9. 3. 2015

vznik členství: 7. 9. 2009

zánik členství: 7. 9. 2014

vznik funkce: 7. 9. 2009

zánik funkce: 7. 9. 2014

Antonína Dvořáka 2196/23, Most, 434 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Milan Jeřábek

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2005 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 7. 9. 2009

Antonína Dvořáka 2196/23, Most, Česká republika

Petr Syrovátko

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2005 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 7. 9. 2009

Vřesová 114, Liberec 16, Česká republika

Petr Kupf

předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2005 - Poslední vztah: 2. 12. 2009

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 7. 9. 2009

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 7. 9. 2009

Osiková 138, Liberec 16, Česká republika

Petr Kupf

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2003 - Poslední vztah: 10. 3. 2005

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 25. 4. 2003

zánik funkce: 28. 6. 2004

Osiková 138, Liberec 16, Česká republika

Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně.

od 9. 3. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva.

do 9. 3. 2015 od 10. 3. 2005

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.

do 10. 3. 2005 od 25. 4. 2003

Další vztahy firmy YPSILON GOLF LIBEREC a.s.

Akcionáři

Investorsko inženýrská a.s., IČ: 25047183

Gorkého, Česká republika, Liberec 1, 460 01

do 10. 3. 2005 od 25. 4. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 4. 2003

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 28. 4. 2008
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 28. 4. 2004
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 28. 4. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 4. 2003

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).