Hlavní navigace

Technic Tube, a.s.

Firma Technic Tube, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2473, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 168 578 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25508598

Sídlo:

Jedovnická 2346/8, Brno, 628 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 11. 1997

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

251 Výroba konstrukčních kovových výrobků
25620 Obrábění
25730 Výroba nástrojů a nářadí
259 Výroba ostatních kovodělných výrobků
29320 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
702 Poradenství v oblasti řízení
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72200 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2473, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ZKL Hanušovice, a.s. od 9. 1. 2001

Obchodní firma

ZKL Hanušovice, a.s. od 14. 2. 2015

Obchodní firma

VLT Invest, a.s. do 14. 2. 2015 od 26. 11. 1997

Obchodní firma

VLT Hanušovice, a.s. do 9. 1. 2001 od 10. 3. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 26. 11. 1997

adresa

Jedovnická 2346/8
Brno 62800 od 21. 3. 2016

adresa

Zábřežská čp. 247
Hanušovice 78833 do 21. 3. 2016 od 8. 11. 2001

adresa

Zábřežská 247
Hanušovice 78833 do 8. 11. 2001 od 18. 5. 1998

adresa

Trnkova 101
Brno 63600 do 18. 5. 1998 od 26. 11. 1997

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 14. 11. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 7. 2012

zámečnictví, nástrojářství od 10. 7. 2012

obráběčství od 10. 7. 2012

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 10. 7. 2012 od 1. 6. 2006

velkoobchod do 10. 7. 2012 od 1. 6. 2006

specializovaný maloobchod do 10. 7. 2012 od 1. 6. 2006

zprostředkování obchodu do 10. 7. 2012 od 1. 6. 2006

zprostředkování služeb do 10. 7. 2012 od 1. 6. 2006

zámečnictví do 10. 7. 2012 od 3. 4. 1998

kovoobráběčství do 10. 7. 2012 od 3. 4. 1998

provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 3. 4. 1998 od 26. 11. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 6. 2006 od 26. 11. 1997

zprostředkovatelská činnost do 1. 6. 2006 od 26. 11. 1997

činnost ekonomických a organizačních poradců do 10. 7. 2012 od 26. 11. 1997

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada na svém jednání konaném dne 6.9.2005 přijala, počtem hlasů 100 % přítomných akcionářů usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Hanušovice, a.s. sídlem Hanušovice, Zábřežská 247, IČ 255 08 598. Základní kapitál společn osti, který činí 170 584 000,- se zvyšuje o částku 27 009 000,-Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět tisíc korun českých), tj. na částku 197 593 000,-Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je vytvoření podmínek finanční restrukturalizace. Zvý šení základního kapitálu bude provedeno upsáním nové akcie. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není přípustný. do 15. 12. 2005 od 11. 10. 2005

Charakteristika nově vydané akcie: Počet vydaných akcií: kus Jmenovitá hodnota: 1 akcie: 27 009 000,-Kč Druh: kmenová Forma: akcie na majitele Podoba: listinná Emisní kurs: 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná do 15. 12. 2005 od 11. 10. 2005

Stávající akcionáři, tj. společnost ZKL, a.s. a V.L. Brno, a.s. se vzdávají přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce, a to společnosti VLT Brno, a.s. která projevila zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL Hanušovice, a.s. do 15. 12. 2005 od 11. 10. 2005

Nově vydané akcie na majitele tj. kmenová akcie o jmenovité hodnotě 27 009 000,-Kč v počtu 1 kusu bude upsána peněžitým vkladem společností VLT Brno, a.s. se sídlem Brno-Líšeň, Jedovnická 8, čp. 4039, PSČ 628 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kra jským soudem v Brně, oddílu B, vložce 2207. do 15. 12. 2005 od 11. 10. 2005

II. Svůj zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL Hanušovice, a.s. projevil zájemce přípisem ze dne 9.4.2005 a nabídl splatit nově vydanou akcii formou započetí závazku z úpisu akcie s pohledávkou, kterou má vůči společnosti ZKL Hanušovice, a.s. z titulu úplaty za postoupení pohledávek. Pohledávka společnosti VLT Brno, a.s. vůči ZKL Hanušovice, a.s vyplývá ze smluv o postoupení pohledávek uzavřených dne 15.9.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.3.2004, v e znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005. Dle citovaných smluv o postoupení pohledávek činí závazek ZKL Hanušovice, a.s. vůči věřiteli VLT Brno, a.s. vyplývající z titulu povinnosti zaplacení úplaty za postoupení pohledávek neuhrazený zůstatek v částce 27 00 9 211,15Kč. do 15. 12. 2005 od 11. 10. 2005

Společnoti VLT Brno, a.s. bude nabídnuto uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu kmenové, na majitele, o jmenovité hodnotě akcie ve výši 27 009 000,-Kč. do 15. 12. 2005 od 11. 10. 2005

III. Proti pohledávce na splacení emisního kursu akcie se připouští započtení peněžité pohledávky zájemce, kterou má vůči společnosti ZKL Hanušovice , a.s. dle specifikace uvedené v bodě II. tohoto notářského zápisu. Emisní kurs akcie bude splacen výhradně zap očtením, a to dle níže vedených pravidel. do 15. 12. 2005 od 11. 10. 2005

Zájemce VLT Brno, a.s. upíše akcii o jmenovité hodnotě 27 009 000,-Kč , kmenovou, na majitele, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL Hanušovice, a.s. do 15 dn ů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě do 30.9.2005. Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Hanušovice a.s., Hanušovice, Zábřežská 247. do 15. 12. 2005 od 11. 10. 2005

Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Hanušovice, a.s. vyplývajícího z nesplacené úplaty za postoupení pohledávek uzavřených dne 15.9.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.3.2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4.2005. Smlouva o započtení peněžité pohledávky VLT Brno, a.s. vůči společnosti ZKL Hanušovice, a.s. proti pohledávce ZKL Hanušovice, a.s. na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu a kcie. do 15. 12. 2005 od 11. 10. 2005

Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Šumperku č.j. 15 Nc 6390/2004-77 byla ukončena a exekuční příkaz vydaný ve věci byl zrušen, z důvodu pravomocného zastavení exekuce. do 10. 10. 2005 od 10. 10. 2005

Řádná valná hromada společnosti na svém jednání konaném dne 25.10.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ZKL Hanušovice, a.s. o částku 42 616 000,- Kč 1. Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty dle ustanovení § 216a) odst. 1, písm. a) obchodního zákoníku 2. Základní kapitál se snižuje o částku 42 616 000,- z dosavadních 213 200 000,- Kč na částku 170 584 000,- Kč 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti a) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 100 000,- Kč se snižuje na částku 80 011,26 Kč b) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 10 000 000,- Kč se snižuje na částku 8 001 125,70 Kč c) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 92 000 000,- Kč se snižuje na částku 73 610 356,47 Kč 4. Lhůta pro předložení akcií se stanoví na 15 dnů po zápisu záměru společnosti, tj. rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku Průkazem splnění podmínek pro snížení základního kapitálu o částku 42 616 000,- za účelem úhrady ztráty je zpráva auditora BDO CA s.r.o. ze dne 6.9.2004, která osvědčuje, že snížení základního kapitálu souhlasí na kumulovaný výsledek hospodaření minulých let a běžného účetního období - viz zpráva auditora ze dne 6.9.2004, která je přílohou tohoto zápisu. do 1. 4. 2005 od 15. 12. 2004

Usnesením Okresního soudu v Šumperku č.j. 15 Nc 6390/2004-77 nařídil soud exekuci podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 10.9.1996, čj. 17 Cm 646/93 ve spojení s vykonatelným rozsudkem Krajského soudu v Ost ravě č.j. 26 Cm 226/2000-26 ze dne 3.10.2001 a ve spojení s vykonatelným rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci č.j. Cmo 624/2001-79 ze dne 12.12.2003. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Josef Potoček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 3, Hradecká 3 . Exekutor vydal dne 2.4.2004 exekuční příkaz č.j. EX 324/04-12/Ku k uspokojení pohledávky oprávněného Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 854/14 ve výši 666806184,32Kč prodejem podniku povinné společnosti ZKL Hanušovice, a.s. se sídlem Hanušovice, Zábřežská čp. 247. Správcem podniku povinného je ustanoven JUDr. Jan Zetocha, bytem Jeseník, Klicperova 948. do 10. 10. 2005 od 27. 4. 2004

Mimořádná valná hromada na svém jednání konaném dne 28.7.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti VLT Hanušovice, a.s. se sídlem v Hanušovicích, Zábřežská 247, IČO 25 50 85 98 o částku 92 000 000,-Kč (slovy: devadesát dva milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je vytvoření podmínek k realizaci finanční restrukturalizace. Úpis akcií nad čásku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustný. do 12. 12. 2000 od 5. 9. 2000

Charakteristika nově vydané akcie: Počet akcií: 1 kus Jmenovitá hodnota: 92 000 000,-Kč Druh: kmenová Forma: akcie na majitele Podoba: listinná Emisní kurs: 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná do 12. 12. 2000 od 5. 9. 2000

Nově vydaná akcie v počtu 1ks bude upsána nepeněžitým vkladem s tím, že stávající akcionáři společnosti, tj. společnost ZKL, a.s. a společnost VLT Brno, a.s. berou na vědomí, že v daném případě nemají přednostní právo k úpisu akcie. Akcionáři výslovně souhlasí s nabídnutím upsání akcie o jmenovité hodnotě 92 000 000,-Kč zájemci, kterým je společnost V.L.Brno, a.s. se sídlem v Brně, Jedovnická 8, IČO 25 56 00 26. do 12. 12. 2000 od 5. 9. 2000

Nově vydaná akcie v počtu 1ks o jmenovité hodnotě 92 000 000,-Kč, kmenová, na majitele, v listinné podobě bude upsána nepeněžitým vkladem společností V.L.Brno, a.s., která je zájemcem o majetkovou účast ve společnosti VLT Hanušovice, a.s. Předmětem nepeněžitého vkladu bude pohledávka, jejíž specifikace je uvedena ve znaleckých posudcích oceňujících nepeněžitý vklad. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn dvěma znaleckými posudky, a to posudkem znalce Ing. Petra Svobody číslo 547-27/00 ze dne 25.7.2000, v částce 92 957 900,-Kč a posudkem znalce Ing. Ladislava Esterka, číslo 34/06/00 ze dne 25.7.200 v částce 92 958 000,-Kč. Znalecké posudky jsou přílohou notářského zápisu osvědčujícího průběh mimořádné valné hromady. Valná hromada schválila předmět a hodnotu nepeněžitého vkladu na částku 92 000 000,-Kč. do 12. 12. 2000 od 5. 9. 2000

Lhůta pro upsání akcie o jmenovité hodnotě 92 000 000,-Kč, kmenové, na majitele v listinné podobě, jejíž emisní kurs je 100 % jmenovité hodnoty, je 20 dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem úpisu je sídlo společnosti VLT Hanušovice, a.s., Hanušovice, Zábřežská 247. Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu v sídle společnosti VLT Hanušovice, a.s., Hanušovice, Zábřežská 247. Převod pohledávky bude učiněn formou postoupení pohledávky s tím, že upisovatel odpovídá za dobytnost pohledávky do výše jejich ocenění. do 12. 12. 2000 od 5. 9. 2000

Obchodní společnost VLT Hanušovice,a.s. se sídlem v Hanušovicích, Zábřežská 247, okres Šumperk, PSČ 788 33, IČO 25 50 85 98 se vymazává z oddílu B, vložky 2473 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. od 23. 9. 1998

Obchodní společnost VLT Hanušovice, a.s. se sídlem Hanušovice, Zábřežská 247, okres Šumperk, PSČ 788 33, identifikační číslo 25 50 85 98 se z a p i s u j e do oddílu B vložka 1962 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. od 7. 7. 1998

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 10.4.1998. od 18. 5. 1998

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutími jediného akcionáře ze dne 16.1.1998 a ze dne 6.3.1998. od 10. 3. 1998

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.1.1998 doplněného rozhodnutím téhož ze dne 6.3.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: do 3. 4. 1998 od 10. 3. 1998

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře, společnosti VLT Brno, a.s. který při výkonu působnosti valné hromady, rozhodl dne 16.1.1998 o zvýšení základního jmění společnosti VLT Invest, a.s. o částku 120,000.000,- Kč. Důvodem zvýšení je restrukturalizace společnosti VLT Brno, a.s. do 3. 4. 1998 od 10. 3. 1998

Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustný. do 3. 4. 1998 od 10. 3. 1998

Charakteristika nově vydaných akcií: Počet akcií: 12 kusů Jmenovitá hodnota: 10,000.000,- Kč/ 1 ks akcie Druh: kmenové Forma: akcie na majitele Podoba: listinná Emisní kurs: 100% jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydané akcie budou veřejně neobchodovatelné do 3. 4. 1998 od 10. 3. 1998

Všechny nově vydané akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediným akcionářem, společností VLT Brno, a.s.. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, movitosti a pohledávky, jejichž specifikace je uvedena ve znaleckých posudcích oceňujících vklad. do 3. 4. 1998 od 10. 3. 1998

Tento nepeněžitý vklad byl oceněn dvěma znaleckými posudky, a to posudkem znaleckého ústavu Ing. Antonína Hubíka - SLAVELA - znalecký posudek č. 01/98 ze dne 12.1.1998 doplněný znaleckým posudkem č. 08/98 ze dne 3.3.1998 a znaleckým posudkem znaleckého ústavu CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o., č. 19-01/98 ze dne 12.1.1998, doplněným znaleckým posudkem č. 23-05/98 ze dne 3.3.1998. Hodnota nepeněžitého vkladu činí dle posudku znaleckého ústavu Ing. Antonína Hubíka - SLAVELA částku 156,674.000,- Kč a dle posudku znaleckého ústavu CENY + ODHADY ZLÍn, s.r.o. částku 158,634.000,- Kč. do 3. 4. 1998 od 10. 3. 1998

Jediný akcionář schválil hodnotu nepeněžitého vkladu na částku 120,000.000,- Kč. do 3. 4. 1998 od 10. 3. 1998

Lhůta pro upsání akcií je 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místem úpisu je sídlo společnosti VLT Invest, a.s., Brno, Trnkova 101. Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcií, a to v sídle společnosti VLT Invest, a.s.. do 3. 4. 1998 od 10. 3. 1998

Jediný akcionář: VLT, a.s. Brno, Jedovnická 8, IČO 25 32 33 77 do 26. 11. 1997 od 26. 11. 1997

Jediný akcionář: VLT Brno, a.s., Brno, Jedovnická 8, IČO 25 32 33 77 do 16. 11. 1999 od 26. 11. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 168 578 000 Kč

od 26. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 197 593 000 Kč

do 26. 11. 2013 od 15. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 170 584 000 Kč

do 15. 12. 2005 od 1. 4. 2005

Základní kapitál

vklad 213 200 000 Kč

do 1. 4. 2005 od 12. 12. 2000

Základní kapitál

vklad 121 200 000 Kč

do 12. 12. 2000 od 9. 9. 1998

Základní kapitál

vklad 121 200 000 Kč

do 9. 9. 1998 od 3. 4. 1998

Základní kapitál

vklad 1 200 000 Kč

do 3. 4. 1998 od 26. 11. 1997
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 68 262 Kč, počet: 12 od 26. 11. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 6 826 222 Kč, počet: 12 od 26. 11. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 62 801 246 Kč, počet: 1 od 26. 11. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 23 042 937 Kč, počet: 1 od 26. 11. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 80 011 Kč, počet: 12 do 26. 11. 2013 od 1. 11. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 8 001 125 Kč, počet: 12 do 26. 11. 2013 od 1. 11. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 73 610 356 Kč, počet: 1 do 26. 11. 2013 od 1. 11. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 27 009 000 Kč, počet: 1 do 26. 11. 2013 od 1. 11. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 27 009 000 Kč, počet: 1 do 1. 11. 2012 od 15. 12. 2005
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 80 011 Kč, počet: 12 do 1. 11. 2012 od 1. 4. 2005
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 8 001 125 Kč, počet: 12 do 1. 11. 2012 od 1. 4. 2005
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 73 610 356 Kč, počet: 1 do 1. 11. 2012 od 1. 4. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 92 000 000 Kč, počet: 1 do 1. 4. 2005 od 12. 12. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 12 do 1. 4. 2005 od 3. 4. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 12 do 1. 4. 2005 od 26. 11. 1997

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Jan Otoupalík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 28. 3. 2014

vznik funkce: 3. 7. 2014

Cacovická 1636/54, Brno, 614 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Alena Antonova

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2020

vznik členství: 3. 7. 2014

Podolí 555, 664 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 31. 10. 2015

Spáčilova 1257/2, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Prášil CSc.

předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

vznik funkce: 3. 7. 2014

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 31. 10. 2015

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Alena Antonova

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2015 - Poslední vztah: 25. 9. 2020

vznik členství: 3. 7. 2014

Olomoucká 534/84, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Lada Heydová

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 31. 10. 2015

Roštín 355, 768 03, Česká republika

Ing. Lada Heydová

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 11. 12. 2014

zánik členství: 31. 10. 2015

Roštín 355, 768 03, Česká republika

Ing. Alena Prášilová

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2014 - Poslední vztah: 12. 9. 2015

vznik členství: 3. 7. 2014

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Rudolf Brož

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2015

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 10. 12. 2014

Rejchartice 54, 787 01, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 28. 3. 2014

vznik funkce: 3. 7. 2014

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Ing. Jiří Prášil

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

zánik členství: 15. 5. 2012

zánik funkce: 3. 7. 2014

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Otoupalík

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

vznik členství: 17. 2. 2009

zánik členství: 28. 3. 2014

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2012 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

vznik členství: 8. 6. 2012

zánik členství: 3. 7. 2014

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 17. 2. 2009

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

vznik členství: 26. 11. 1997

zánik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2008

zánik funkce: 3. 7. 2014

U vodárny 5, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Petr Scholz

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2008 - Poslední vztah: 10. 7. 2012

vznik členství: 9. 6. 2008

zánik členství: 8. 6. 2012

Čajkovského 1987/42, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Pavel Katolický

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2005 - Poslední vztah: 14. 5. 2009

vznik členství: 29. 11. 2004

zánik členství: 17. 2. 2009

Valouškova 582/10, Brno, Česká republika

Miroslav Kužel

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2000 - Poslední vztah: 19. 2. 2005

zánik členství: 29. 11. 2004

M. Kudeříkové 9, Brno, Česká republika

Ivo Eliášek

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 1998 - Poslední vztah: 29. 8. 2008

zánik členství: 9. 6. 2008

zánik funkce: 9. 6. 2008

Krásného 57, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Prášil

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 1998 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

Podolí u Brna 397, Česká republika

Ing. Jiří Vlček

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1998 - Poslední vztah: 25. 7. 2000

Kupkova 13, Brno, Česká republika

Ing. Emil Filouš

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1998 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Boskovická 7, Brno, Česká republika

Ladislav Žiška

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1998 - Poslední vztah: 18. 5. 1998

Olšany 96, Česká republika

Ivo Eliášek

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 18. 5. 1998

Krásného 57, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Prášil

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 18. 5. 1998

Podolí u Brna 397, Česká republika

PhDr. Pavel Fabini

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Pražského 637, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 29. 8. 2008

U vodárny 5, Brno, Česká republika

Ing. Ivan Schiller

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 3. 4. 1998

Sedlákova 34, Brno, Česká republika

J e d n á n í : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají samostatně, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

od 8. 11. 2001

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda a místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají samostatně, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat, takovým způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 8. 11. 2001 od 26. 11. 1997

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Marie Křížová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

Elplova 2067/6, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Josef Vafek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2014

vznik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 399, Hanušovice, 788 33, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Otoupalík

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2021

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 3. 7. 2019

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marie Křížová

členka

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

zánik členství: 15. 5. 2012

Elplova 2067/6, Brno, 628 00, Česká republika

JUDr. Jana Skácelová

členka

První vztah: 26. 7. 1999 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

zánik členství: 3. 7. 2014

Josefy Faimonové 10, Brno, Česká republika

Josef Vafek

člen

První vztah: 3. 4. 1998 - Poslední vztah: 14. 11. 2014

zánik členství: 15. 5. 2012

Hlavní 399, Hanušovice, Česká republika

Marie Křížová

členka

První vztah: 3. 4. 1998 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

Elplova 6, Brno, Česká republika

Drahomíra Pavelková

členka

První vztah: 3. 4. 1998 - Poslední vztah: 26. 7. 1999

Hlavní 208, Hanušovice, Česká republika

Jiřina Hanzálková

členka

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 3. 4. 1998

Oblá 35, Brno, Česká republika

JUDr. Vojtěška Burešová

členka

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 3. 4. 1998

Švermova 8, Brno, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

člen

První vztah: 26. 11. 1997 - Poslední vztah: 3. 4. 1998

Oderská 6, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy Technic Tube, a.s.

GESTORE v.o.s.

První vztah: 23. 5. 2021

Křenová 299/26, Brno, 602 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

ZKL,a.s.

První vztah: 3. 2. 2016

Jedovnická 2346/8, Brno, 628 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

GESTORE v.o.s.

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 23. 5. 2021

Křenová 299/26, Brno, 602 00

GESTORE v.o.s.

První vztah: 10. 6. 2016 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

Křenová 299/26, Brno, 602 00

ZKL,a.s.

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 3. 2. 2016

Jedovnická 2346/8, Brno, 628 00

Akcionáři

ZKL,a.s., IČ: 25568353

Jedovnická 2346/8, Česká republika, Brno, 628 00

od 3. 2. 2016

ZKL, a.s., IČ: 25568353

Jedovnická, Česká republika, Brno, 628 00

do 3. 2. 2016 od 17. 10. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 11. 1997

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 18. 3. 2010
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 3. 1998
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 3. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu
  • Velkoobchod
  • Specializovaný maloobchod
  • Zprostředkování služeb
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 11. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).