Hlavní navigace

ZKL,a.s.

Firma ZKL,a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3006, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 734 530 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25568353

Sídlo:

Jedovnická 2346/8, Brno, 628 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 6. 1999

DIČ:

CZ25568353

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
465 Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72200 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3006, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ZKL,a.s. od 28. 6. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 28. 6. 1999

adresa

Jedovnická 2346/8
Brno 62800 od 12. 1. 2022

adresa

Jedovnická 8, čp.2346
Brno 62800 do 25. 11. 2011 od 25. 6. 2003

adresa

Jedovnická 8, čp.4039
Brno 62800 do 25. 6. 2003 od 2. 10. 2001

adresa

Jedovnická 8
Brno 62800 do 2. 10. 2001 od 28. 6. 1999

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 10. 2011

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 24. 10. 2011 od 16. 5. 2006

výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie, ložisek a komponentů ložisek, součástí pro převod otáčivého pohybu do 24. 10. 2011 od 25. 6. 2003

zastupování v celním řízení do 24. 10. 2011 od 17. 12. 2002

marketingové poradenství do 24. 10. 2011 od 28. 6. 1999

poradenská činnost v oblasti technické přípravy a výroby ložisek do 24. 10. 2011 od 28. 6. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodních kontaktů do 24. 10. 2011 od 28. 6. 1999

činnost organizačních a ekonomických poradců do 24. 10. 2011 od 28. 6. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 24. 10. 2011 od 28. 6. 1999

Ostatní skutečnosti

Společnost V.L.Brno, a.s., jako jediný akcionář společnosti ZKL, a.s., rozhodla ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o obchodních korporacích", při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené spol ečnosti v souladu se stanovami společnosti ZKL, a.s. a v souladu se zákonem o obchodních korporacích o: snížení základního kapitálu společnosti: 1.Základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty dle ustanovení § 544 zákona o obchodních korporacích. 2.Základní kapitál se snižuje o částku 71 272 000,- Kč (sedmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc korun českých) z dosavadních 805 802 000,- Kč (osm set pět milionů osm set dva tisíc korun českých) na částku 734 530 000,- Kč (sedm set třicet čt yři milionů pět set třicet tisíc korun českých). 3.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti a) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na částku 91 155,15 Kč (devadesát jedna tisíc jedno sto padesát pět korun českých, patnáct haléřů) b) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 103 123 000,- Kč (jedno sto tři milionů jedno sto dvacet tři tisíc korun českých) se snižuje na částku 94 001 922,54 Kč (devadesát čtyři milionů jeden tisíc devět set dvacet dva korun českých padesát čtyři haléřů) c) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 202 495 000,- Kč (dvě stě dva milionů čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých) se snižuje na částku 184 584 615,51 Kč (jedno sto osmdesát čtyři milionů pět set osmdesát čtyři tisíc šest set patnáct korun českých padesát jedna haléřů) d) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 366 020 000,- Kč (tři sta šedesát šest milionů dvacet tisíc korun českých) se snižuje na částku 333 646 070,13 Kč (tři sta třicet tři milionů šest set čtyřicet šest tisíc sedmdesát korun českých třináct haléřů) e) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 123 350 000,- Kč (jedno sto dvacet tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých) se snižuje na částku 112 439 874,16 Kč (jedno sto dvanáct milionů čtyři sta třicet devět tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých šestnáct haléřů) f) - jmenovitá hodnota akcie, jejíž současná hodnota činí 9 614 000,- Kč (devět milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých) se snižuje na částku 8 763 655,86 Kč (osm milionů sedm set šedesát tři tisíc šest set padesát pět korun českýc h osmdesát šest haléřů) 4.Lhůta pro předložení akcií se stanoví na 15 (patnáct) dnů po zápisu záměru společnosti, tj. rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Průkazem splnění podmínek pro snížení základního kapitálu o částku 71 272 000,- Kč (sedmdesát jedna milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc korun českých) za účelem úhrady ztráty je zpráva nezávislého auditora BDO CA s.r.o. ze dne 20.11.2017 (dvacátého listop adu roku dva tisíce sedmnáct), která osvědčuje, že snížení základního kapitálu souhlasí na kumulovaný výsledek hospodaření minulých let a běžného účetního období, snížení základního kapitálu o výše uvedenou částku věrně a poctivě zobrazuje hodnotu kumulov ané ztráty minulých let a je v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními příslušnými předpisy platnými v České republice. od 14. 12. 2017

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou ZKL, a.s. rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL, a.s., se sídlem Brno, Líšeň, Jedovnická 8, čp. 2346, PSČ 628 00, IČ: 255 68 353, jehož výše činí 306.818.000 ,- Kč, o částku 498.984.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm milionů devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL, a.s. je vytvoření podmínek centrali zace řízení koncernových společností, posílení ekonomické, výrobní i obchodní stability výrobních společností koncernu ZKL. 1) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 498.984.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm milionů devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. 3) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: - akcie společnosti s obchodní firmou ZKL Brno, a.s., se sídlem Brno-Líšeň, Trnkova 111, č.p. 2345, PSČ 632 00, IČ: 255 07 851, v počtu: 1 kus akcie pořadové číslo 025, znějící na majitele, ve jmenovité hodnotě 335.000.000,- Kč (slovy: tři sta třicet pět milionů korun českých), představující majetkový podíl ve společnosti ZKL Brno, a.s. o velikosti 40,45% (slovy: čtyřicet celých čtyřicet p ět setin procenta), v ceně dle znaleckého posudku 366.020.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest milionů dvacet tisíc korun českých) - akcie společnosti s obchodní firmou ZKL Hanušovice, a.s., se sídlem Hanušovice, Zábřežská čp. 247, PSČ 788 33, IČ 255 08 598, v počtu: 1 kus akcie pořadové číslo 025, znějící na majitele ve jmenovité hodnotě 73.610.356,47 (slovy: sedmdesát tři milionů šest set deset tisíc tři sta padesát šest korun českých čtyřicet sedm haléřů), představující majetkový podíl ve společnosti ZKL Hanušovice , a.s. o velikosti 37,25 % (slovy: třicet sedm celých dvacet pět setin procenta), v ceně dle znaleckého posudku 123.350.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých) - obchodní podíl společnosti s obchodní firmou VLT Ubytovací zařízení, s.r.o. se sídlem Brno, Jedovnická 8, okres Brno-město, PSČ 628 00, IČ 255 07 729, ve výši 11,5 % (slovy: jedenáct celých pět desetin procenta), kde základní kapitál této společnosti př edstavuje 180.100.000,- Kč(slovy: jedno sto osmdesát milionů jedno sto tisíc korun českých) a nominální hodnota vkládaného obchodního podílu (vkladu) je ve výši 20.712.000,- (slovy: dvacet milionů sedm set dvanáct tisíc korun českých), v ceně dle znaleck ého posudku 9.614.000.- Kč (slovy: devět milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých). 4) Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn soudním znalcem Ing. Petrem Svobodou, CSc., bytem Brno, Gorkého 9, ustanoveným pro zpracování znaleckého posudku k provedení ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2.11.2006 - č.j. 50 Nc 6433/2006 - 12, a to znaleckými posudky: - posudkem číslo 848-55/06 ze dne 22.12.2006, kterým byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - 1 kusu akcie pořadové číslo 025, znějící na majitele, společnosti ZKL Brno a.s. částkou 366.020.000,- Kč, která se má započítat na vklad do základního kapit álu akciové společnosti ZKL, a.s., částkou 366.020.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest milionů dvacet tisíc korun českých) - posudkem číslo 849-56/06 ze dne 19.12.2006, kterým byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - 1 kusu akcie pořadového čísla 025, znějící na majitele, společnosti ZKL Hanušovice, a.s. částkou 123.350.000,- Kč, která se má započítat na vklad do základní ho kapitálu akciové společnosti ZKL, a.s., částkou 123.350.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři miliony tři sta padesát tisíc korun českých) - posudkem číslo 850-57/06 ze dne 14.12.2006, kterým byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - obchodního podílu společnosti VLT Ubytovací zařízení, s.r.o. o velikosti 11,5% částkou 9.614.000,- Kč, která se má započítat na vklad do základního kapitálu akciové společnosti ZKL, a.s., částkou 9.614.000,- Kč (slovy: devět milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých) 5) Jediný akcionář schvaluje odůvodnění důležitého zájmu společnosti na nepeněžitém vkladu, uvedené v písemné zprávě představenstva ze dne 15.2.2007. 6) Jediný akcionář schvaluje ocenění shora specifikovaného nepeněžitého vkladu provedené znalcem Ing. Petrem Svobodou, CSc. v posudcích číslo 848-55/06 ze dne 22.12.2006, číslo 849-56/06 ze dne 19.12.2006 a číslo 850-57/06 ze dne 14.12.2006. 7) Jediný akcionář schvaluje druh, podobu, formu a počet nových akcií společnosti, jmenovitou hodnotu nových akcií takto: druh akcie: kmenová podoba akcie: listinná forma akcie: na jméno počet nových akcií a jejich jmenovitá hodnota: - 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 366.020.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest milionů dvacet tisíc korun českých) - 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 123.350.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých) - 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 9.614.000,- Kč (slovy: devět milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých) 8) Jediný akcionář konstatuje, že nevzniká rozdíl mezi zvýšením základního kapitálu ve výši 498.984.000,- Kč a výší ocenění nepeněžitého vkladu zpracovaném znalcem Ing. Petrem Svobodou, CSc. v prosinci 2006, a to v třech výše specifikovaných posudcích, oc eňujících nepeněžitý vklad celkovou částkou 498.984.000,- Kč. 9) Jediný akcionář rozhodl, že akcie uvedené pod bodem 7) budou upsány s využitím přednostního práva, a to jediným akcionářem společnosti, tj. společností V.L. Brno, a.s., jenž upíše níže uvedené akcie: druh akcie: kmenová podoba akcie: listinná forma akcie: na jméno počet nových akcií a jejich jmenovitá hodnota: - 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 366.020.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest milionů dvacet tisíc korun českých) - 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 123.350.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři milionů tři sta padesát tisíc korun českých) - 1 kus (slovy: jeden kus) akcie ve jmenovité hodnotě 9.614.000,- Kč (slovy: devět milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých) na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností s obchodní firmou Z KL, a.s. do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude zájemci předložen ve lhůtě nejpozději do 30.6.2007 (slovy: třicátého června roku dva tisíce sedm). Místem úpisu bude sídlo s polečnosti s obchodní firmou ZKL, a.s. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je 7 (slovy: sedm) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti s obchodní firmou ZKL, a.s. 10) Jediný akcionář určuje, že emisní kurs akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, nově vydané akcie budou veřejně neobchodovatelné. do 27. 6. 2007 od 22. 3. 2007

I. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 6.9. 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL, a.s., se sídlem v Brně, Jedovnická 8, IČ 255 68 353, který činí 104 323 000,- Kč o částku 202 495 000,- Kč ( slovy : dvě stě dva milio nů čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých ), tj. na částku 306 818 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude učiněno upsáním nové akcie. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je vytvoření podmínek finanční restrukturalizace. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není přípustný. Charakteristika nově vydané akcie : Počet vydaných akcií: 1 kus Jmenovité hodnota : 1 akcie : 202 495 000,- Kč Druh : kmenová Forma : akcie na jméno Podoba : listinná Emisní kurs : 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje : nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná Jediný akcionář se vzdává přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce, společnosti VLT Brno, a.s., která projevila zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL, a.s. Nově vydaná akcie na jméno, tj. kmenová akcie, o jmenovité hodnotě 202 495 000,- Kč v počtu 1 kusu bude upsána peněžitým vkladem společností VLT Brno,a.s. se sídlem Brno - Líšeň, Jedovnická 8, čp. 4039, PSČ 628 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném K rajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 2207 II. Svůj zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL, a.s. projevil zájemce VLT Brno, a.s. přípisem ze dne 9.4. 2005 a nabídl splatit nově vydanou akcii formou započtení závazku z úpisu akcie s pohledávkou, kterou má vůči společnosti ZKL, a.s. z titulu úplat y za postoupení pohledávek. Pohledávka společnosti VLT Brno,a.s. vůči ZKL, a.s. vyplývá ze smluv o postoupení pohledávek uzavřených dne 28. května 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4. 2005 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 18.3. 2004, ve znění d odatku č. 1 ze dne 20. 4. 2004. Dle citovaných smluv o postoupení pohledávek činí závazek ZKL,a.s.vůči věřiteli VLT Brno, a.s. vyplývající z titulu povinnosti zaplacení úplaty za postoupení pohledávek, částku 202 495 673,98 Kč III. Společnosti VLT Brno,a.s. bude nabídnuto uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě akcie ve výši 202 495 000,- Kč. Proti pohledávce na splacení emisního kursu akcie se připouští započtení peněžité pohledávky zájemce, kterou má vůči společnosti ZKL, a.s. dle specifikace uvedené v bodě II. tohoto notářského zápisu. Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, a t o dle níže uvedených pravidel. Zájemce VLT Brno, a.s. upíše akcii o jmenovité hodnotě 202 495 000,- Kč, kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL, a.s. do 15 dnů ode dne dor učení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě do 15.11. 2005. Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL, a.s. Brno, Jedovnická 8, PSČ 628 00. Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL, a.s. vyplývajícího z nesplace né úplaty za postoupení pohledávek dle smluv o postoupení pohledávek uzavřených dne 28. května 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.4. 2005 a smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 18.3. 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2004. Smlouva o započtení peněžité pohledávky VLT Brno,a.s. vůči společnosti ZKL, a.s. proti pohledávce ZKL, a.s. na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emi sního kursu akcie. do 19. 12. 2005 od 14. 11. 2005

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 3.10.2001 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL, a.s. se sídlem v Brně - Líšni, Jedovnická 8, čp. 4039, PSČ 628 00, IČO 25 56 83 53 o částku 103 123 000,- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je vytvoření podmínek k finanční restrukturalizaci. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není přípustný. Charakteristika nově vydané akcie: Počet akcií: 1 kus Jmenovitá hodnota: 103 123 000,- Kč Druh: kmenová Forma: akcie na jméno Podoba: listinná Emisní kurs: 100 % jmenovité hodnoty + emisní ážio - specifikace emisního ážia nepeněžitého vkladu je uvedena níže Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná Nově vydaná akcie o jmenovité hodnotě 103 123 000,- Kč v počtu jednoho kusu bude upsána nepeněžitým vkladem. Jediný akcionář konstatuje, že upsání akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL, a.s. je v důležitém zájmu společnosti, což vyplývá z písemné zprávy představenstva předložené jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady. V této písemné zprávě zpracované v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 obchodního zákoníku jsou uvedeny důvody upisování akcie nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu akcie. do 13. 2. 2002 od 19. 12. 2001

Důvodem úpisu akcie nepeněžitým vkladem je skutečnost, že tento nepeněžitý vklad, kterým jsou pohledávky společnosti V.L. Brno, a.s. za společností VLT Brno, a.s. se sídlem v Brně, Jedovnická 8, čp. 4039, PSČ 628 00, IČ 25 32 33 77 v celkové nominální hodnotě 181 493 070,54 Kč v členění - účet č. 19-1523209 úroky po splatnosti 12 484 602,69 Kč a nezaplacený úrok z prodlení účtovaný v souladu s opatřením MF ČR 169 008 467,85 Kč mohou být použity k provedení zápočtu se závazkem společnosti ZKL, a.s., který má vůči společnosti VLT Brno, a.s. Závazek společnosti ZKL, a.s. za společností VLT Brno, a.s. vznikl na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 9.4.2001, jíž společnost ZKL, a.s. získala od společnosti VLT Brno, a.s. obchodní podíl ve výši 49 % ve společnosti VLT Ubytovací zařízení, s.r.o. Cena obchodního podílu byla stanovena částkou 103 123 000,- Kč. do 13. 2. 2002 od 19. 12. 2001

Navrhovaný emisní kurs nově vydané akcie rovnající se 100 % jmenovité hodnoty akcie + emisní ážio je stanoven s ohledem na využitelnost nepeněžitého vkladu ve společnosti ZKL, a.s. k zápočtu pohledávek se závazkem společnosti ZKL, a.s. za společností VLT Brno, a.s. Nominální hodnota závazku společnosti ZKL, a.s. činí 103 123 000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcie, která má být vydána, představuje emisní ážio. do 13. 2. 2002 od 19. 12. 2001

Nově vydaná akcie v počtu jednoho kusu, jejíž nominální hodnota je 103 123 000,- Kč kmenová, znějící na jméno, vydaná v listinné podobě bude upsána nepeněžitým vkladem jediným akcionářem společnosti, tj. společností V.L. Brno, a.s. do 13. 2. 2002 od 19. 12. 2001

Předmětem nepeněžitého vkladu budou pohledávky společnosti V.L. Brno, a.s. za společností VLT Brno, a.s. v celkové výši 181 493 070,54, jejichž specifikace je následující: - účet číslo 19-1523209 úroky po splatnosti 12 484 602,69 Kč - nezaplacený úrok z prodlení účtovaný v souladu s Opatřením MF ČR 169 008 467,85 Kč do 13. 2. 2002 od 19. 12. 2001

Pohledávky vznikly na základě "Smlouvy o podřízení závazkových vztahů vzniklých před 1. lednem 1992 na základě hospodářských smluv o úvěru, právnímu režimu Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a o narovnání vzájemných vztahů", uzavřené mezi Zetorem, s.p., Brno, se sídlem v Brně, PSČ 632 00, ul. Trnkova 111, (dále jen Zetor, s. p., Brno), a Konsolidační bankou Praha, s. p. ú. se sídlem Janovského 2, 170 06 Praha 7, dne 3. dubna 1995, jež vychází z původní úvěrové smlouvy na TOZ. Závazky Zetoru, s. p., Brno, vyplývající z výše definované smlouvy, byly v rámci privatizace části majetku státního podniku Zetor, na základě "Smlouvy o prodeji privatizovaného majetku č. 271/97-2", uzavřené dle zákona č. 92/1991 Sb. dne 1. listopadu 1997, mezi Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ 41 69 29 18 a VLT Brno, a.s. se sídlem Jedovnická 8, 628 00 Brno, IČ: 25323377, převedeny s účinností od 1. listopadu 1997 na současného dlužníka, tj. VLT Brno a.s. Dne 10. února 1998 dlužník odsouhlasil zůstatky účtů k 31.12.1997 i způsob jejich vyčíslení a zároveň dluh uznal co do důvodu a výše za pravý a splatný dluh. K opětovnému uznání finančního závazku společnosti VLT Brno, a.s. vůči současnému věřiteli společnosti V.L. Brno, a.s. došlo dne 21.8.2001. Společnost V.L. Brno, a.s. tyto pohledávky získala na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.7.2000, která byla uzavřena mezi ní a společností HMW INTERTRADE spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Naskové 1, IČO 40 61 56 34. Společnost HMW INTERTRADE spol. s r.o. pohledávky získala na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20.7.2000 od postupitele, kterým byla Konsolidační banka Praha, s.p.ú. do 13. 2. 2002 od 19. 12. 2001

Nepeněžitý vklad - pohledávky byl oceněn dvěma znaleckými posudky znalců Ing. Petra Svobody a Ing. Ladislava Esterky, kteří byli pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenováni usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 50 Cm 146/2001 - 14 ze dne 29.6.2001. Posudkem č. 587 - 17/01 ze dne 1.9.2001 znalce Ing. Petra Svobody byl nepeněžitý vklad oceněn částkou 104 358 000,- Kč. Posudkem č. 46/06/01 ze dne 3.9.2001 znalce Ing. Ladislava Esterky byl nepeněžitý vklad oceněn částkou 105 000 000,- Kč. Znalecké posudky obsahují popis nepeněžitého vkladu a použité způsoby ocenění, tj. několik metod pro výpočet hodnoty pohledávek (metodu účetní hodnoty, metodu substanční - věcné hodnoty, metodu vážené střední hodnoty) do 13. 2. 2002 od 19. 12. 2001

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje upisování akcie nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu - pohledávek tak, jak je shora popsán a schvaluje výši ocenění nepeněžitého dle znaleckých posudků na částku 104 358 000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcie, která má být nově vydána, v částce 1 235 000,- Kč představuje emisní ážio. Za výše uvedený nepeněžitý vklad bude vydána jedna akcie o jmenovité hodnotě 103 123 000,- Kč, kmenová, na jméno, v listinné podobě. do 13. 2. 2002 od 19. 12. 2001

Jediný akcionář společnost V.L. Brno, a.s. upíše akcii o jmenovité hodnotě 103 123 000,- Kč, kmenovou, na jméno, v listinné podobě, na základě smlouvy o upsání akcie, kterou uzavře se společností ZKL, a.s. do 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude jedinému akcionáři předložen ve lhůtě do 20 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL, a.s. Brno - Líšeň, Jedovnická 8, čp. 4039, PSČ 628 00. do 13. 2. 2002 od 19. 12. 2001

Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie, a to v sídle společnosti ZKL, a.s., tj. Brno - Líšeň, Jedovnická 8, čp. 4039, PSČ 628 00. Nepeněžitý vklad bude splacen převodem pohledávek, tj. postoupením pohledávek v nominální hodnotě 181 493 070,54 Kč. Upisovatel odpovídá za dobytnost pohledávek do výše jejich ocenění, tj. do částky 104 358 000,- Kč. do 13. 2. 2002 od 19. 12. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 734 530 000 Kč

od 14. 12. 2017

Základní kapitál

vklad 805 802 000 Kč

do 14. 12. 2017 od 27. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 306 818 000 Kč

do 27. 6. 2007 od 19. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 104 323 000 Kč

do 19. 12. 2005 od 13. 2. 2002

Základní kapitál

vklad 1 200 000 Kč

do 13. 2. 2002 od 14. 9. 2000

Základní kapitál

vklad 1 200 000 Kč

do 14. 9. 2000 od 28. 6. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 91 155 Kč, počet: 12 od 14. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 94 001 922 Kč, počet: 1 od 14. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 184 584 615 Kč, počet: 1 od 14. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 333 646 070 Kč, počet: 1 od 14. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 112 439 874 Kč, počet: 1 od 14. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 8 763 655 Kč, počet: 1 od 14. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 366 020 000 Kč, počet: 1 do 14. 12. 2017 od 27. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 123 350 000 Kč, počet: 1 do 14. 12. 2017 od 27. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 9 614 000 Kč, počet: 1 do 14. 12. 2017 od 27. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 202 495 000 Kč, počet: 1 do 14. 12. 2017 od 19. 12. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 103 123 000 Kč, počet: 1 do 14. 12. 2017 od 13. 2. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 12 do 14. 12. 2017 od 28. 6. 1999

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jan Otoupalík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 11. 11. 2019

vznik funkce: 12. 11. 2019

Cacovická 1636/54, Brno, 614 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Prášil CSc.

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 11. 11. 2019

vznik funkce: 12. 11. 2019

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 11. 11. 2019

Spáčilova 1257/2, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Otoupalík

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2019 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 11. 11. 2019

vznik funkce: 12. 11. 2019

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  VLT Brno, a.s.

  Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

Ing. Lada Serreli

člen představenstva

První vztah: 17. 11. 2017 - Poslední vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 3. 7. 2019

Kigginsova 1522/6a, Brno, 627 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lada Serreli

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 11. 2017

vznik členství: 3. 7. 2014

Roštín 355, 768 03, Česká republika

Ing. Lada Serreli

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 11. 2017

vznik členství: 3. 7. 2014

Roštín 355, 768 03, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 21. 8. 2013

zánik členství: 21. 8. 2018

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  VLT Brno, a.s.

  Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

Ing. Jiří Prášil CSc.

předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 3. 7. 2019

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 3. 7. 2019

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Lada Heydová

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2016

vznik členství: 3. 7. 2014

Roštín 355, 768 03, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 12. 9. 2008

zánik členství: 21. 8. 2013

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  VLT Brno, a.s.

  Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

Ing. Jiří Prášil CSc.

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 13. 6. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 10. 11. 2011

zánik funkce: 3. 7. 2014

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ivo Eliášek

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 13. 6. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

Krásného 1077/57, Brno, 636 00, Česká republika

Ing. Jiří Prášil CSc.

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 13. 6. 2009

vznik funkce: 10. 11. 2011

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ivo Eliášek

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 13. 6. 2009

Krásného 57, Brno, 636 00, Česká republika

Ing. Jiří Prášil CSc.

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 13. 6. 2009

vznik funkce: 10. 11. 2011

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2008 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 12. 9. 2008

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  VLT Brno, a.s.

  Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

Ing. Jiří Prášil CSc.

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2008 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

vznik členství: 15. 7. 2004

vznik funkce: 19. 9. 2008

Podolí u Brna 397, 664 03, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2008 - Poslední vztah: 15. 10. 2008

vznik členství: 12. 9. 2008

zánik členství: 12. 9. 2008

U vodárny 5, Brno, Česká republika

Ivo Eliášek

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

zánik členství: 13. 6. 2009

Krásného 57, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Prášil CSc.

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 10. 2008

Podolí u Brna č.397, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 15. 10. 2008

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 12. 9. 2008

vznik funkce: 15. 7. 2004

zánik funkce: 12. 9. 2008

U vodárny 5, Brno, Česká republika

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně každý člen představenstva. Za společnost podepisují členové představenstva způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

od 2. 10. 2001

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně každý člen představenstva. Za společnost podepisují členové představenstva způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 2. 10. 2001 od 28. 6. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Alena Antonova

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2020

vznik členství: 11. 11. 2019

Podolí 555, 664 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Marie Křížová

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 11. 11. 2019

vznik funkce: 12. 11. 2019

Elplova 2067/6, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Jan Harwot

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 11. 11. 2019

Ivanovické náměstí 562/37, Brno, 620 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Alena Antonova

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2019 - Poslední vztah: 25. 9. 2020

vznik členství: 11. 11. 2019

Olomoucká 534/84, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Jan Harwot

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2019 - Poslední vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 21. 8. 2013

zánik členství: 21. 8. 2018

Ivanovické náměstí 562/37, Brno, 620 00, Česká republika

Ing. Jan Harwot

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 7. 2019

vznik členství: 21. 8. 2013

Čermákova 582/22, Brno, 625 00, Česká republika

Marie Křížová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 3. 7. 2019

Elplova 2067/6, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 9. 1. 2019

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 9. 1. 2019

Oderská 259/6, Brno, 625 00, Česká republika

Marie Křížová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 13. 6. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

Elplova 2067/6, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 13. 6. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 10. 11. 2011

zánik funkce: 3. 7. 2014

Oderská 259/6, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Jan Harwot

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 3. 8. 2007

zánik členství: 21. 8. 2013

Čermákova 582/22, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 13. 6. 2009

vznik funkce: 10. 11. 2011

Oderská 6, Brno, 625 00, Česká republika

Marie Křížová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 13. 6. 2009

Elplova 6, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jan Harwot

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 3. 8. 2007

Čermákova 582/22, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Jan Harwot

člen

První vztah: 17. 12. 2002 - Poslední vztah: 15. 10. 2008

vznik funkce: 25. 7. 2002

zánik funkce: 3. 8. 2007

Kobližná 7, Brno, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

předseda

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

zánik členství: 13. 6. 2009

zánik funkce: 13. 6. 2009

Oderská 6, Brno, Česká republika

Marie Křížová

členka

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

zánik členství: 13. 6. 2009

Elplova 6, Brno, Česká republika

JUDr. Vojtěška Burešová

členka

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 17. 12. 2002

zánik funkce: 25. 7. 2002

Švermova 8, Brno, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

předseda

První vztah: 28. 6. 1999 - Poslední vztah: 28. 6. 1999

Oderská 6, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy ZKL,a.s.

V.L.Brno, a.s.

První vztah: 12. 1. 2022

Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

V.L.Brno, a.s.

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 12. 1. 2022

Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

V.L.Brno, a.s.

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

V.L.Brno, a.s.

První vztah: 22. 3. 2007 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

V.L.Brno, a.s.

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 19. 12. 2005

Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

Akcionáři

V.L.Brno, a.s., IČ: 25560026

Jedovnická 2346/8, Česká republika, Brno, 628 00

od 12. 1. 2022

V.L.Brno, a.s., IČ: 25560026

Jedovnická 2346/8, Česká republika, Brno, 628 00

do 12. 1. 2022 od 16. 9. 2014

V.L. Brno, a.s., IČ: 25560026

Jedovnická 2346/8, Česká republika, Brno, 628 00

do 16. 9. 2014 od 25. 11. 2011

V.L. Brno, a.s., IČ: 25560026

Jedovnická, Česká republika, Brno, 628 00

do 25. 11. 2011 od 22. 3. 2007

V.L.Brno, a.s., IČ: 25560026

Jedovnická, Česká republika, Brno, 628 00

do 19. 12. 2005 od 14. 9. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 6. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 6. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).