Hlavní navigace

TIVERTON a.s.

Firma TIVERTON a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10164, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27377989

Sídlo:

Na struze 227/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 9. 2005

DIČ:

CZ27377989

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10164, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TIVERTON a.s. od 12. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 12. 9. 2005

adresa

Na struze 227/1
Praha 11000 od 1. 3. 2020

adresa

Masarykovo nábřeží 235/28
Praha 1 11000 do 1. 3. 2020 od 6. 2. 2006

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 1 11000 do 6. 2. 2006 od 12. 9. 2005

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 12. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 8. 2014

Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti TIVERTON a.s.,se sídlem Praha 1,Masarykovo nábřeží 28,IČ:27377989 (dále jen ,,Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je umožnit jedinému akcionáři,tj. společ nosti SPGroup a.s. kapitalizovat svou pohledávku za Společností,zlepšit kapitálovou strukturu Společnosti cestou jejího bilančního oddlužení a posílit tak její vlastní kapitál v zájmu zajištění nezbytné míry finanční stability společnosti.Zvýšení základn ího kapitálu bude provedeno v souladu s ust.§ 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady.Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií,a to zvýšením z částky 2.000.000.- Kč(slovy : dva miliony korun českých) o částk u 18.000.000,-Kč(slovy:osmnáct milionů korun českých)na částku 20.000.000.-Kč(slovy: dvacet milionů korun českých).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,tj.18.000.000.-Kč(slovy: osmnáct milionů korun českých) se nepřipouští.Ke zvýš ení základního kapitálu společnosti bude vydáno 180(slovy :sto osmdesát)kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000.- Kč(slovy:jedno sto tisíc korun českých).Emisní kurs každé akcie odpovídá její jmen ovité hodnotě,tj.činí 100.000.-Kč(slovy:jedno sto tisíc korun českých).Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti,která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena.Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií,jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována.Určuje se,že všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci,jímž je jediný akcionář Společnosti,tj. společnost SPGrou p a.s. se sídlem Praha 1,Masarykovo nábřeží 28,PSČ 110 00,IČ:63078571.Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se Společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta patnácti( 15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zaslaným do poručeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu oznámí představenstvo Společnosti určitému zájemci,tedy společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu,nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkon u působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst.3 obchodního zákoníku.Určuje se způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak,že ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena smlouva (dohoda)o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči urč itému zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 18.000.000,- Kč(slovy:osmnáct milionů korun českých) z titulu nároku na vrácení jistiny půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 24.10.2005.Započtení přísluše nství půjčky je vyloučeno.Zprávou (prohlášením),kterou zpracovala auditorka Ing.Květoslava Najmanová,osvědčení Komory auditorů České republiky č.654,dne 24.3.2006 byla osvědčena existence závazku Společnosti vůči určitému zájemci,a to jak co do důvodu vzn iku,tak i co do své výše.Návrh smlouvy (dohody)o započetí pohledávek předloží představenstvo Společnosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií.Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výlučně započetím.Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií,tj.lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započetí činí patnáct (15) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost Společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek.Vy slovuje se souhlas se započetím pohledávky určitého zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve smyslu ust.§163 odst.3 obchodního zákoníku,pokud určitý zájemce upíše nové akci e Společnosti.Souhlas se započetím shora uvedené pohledávky se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi Společností a určitým zájemcem,který je největším věřitelem Společnosti.Jediný akcionář Společnosti,tj.společnost SPGroup a.s. prohlašuje,že se tímto vzdává přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 204a odst.7 obchodního zákoníku.Jediný akcionář tímto ukládá představenstvu Společnosti zajistit podání příslušného návrhu na zápis skutečností týkajících se zvýšení základního kapitálu vyplý vajících ze shora uvedeného rozhodnutí u Městského soudu v Praze,odd.obchodního rejstříku. od 27. 4. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 6. 6. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 6. 6. 2006 od 12. 9. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 od 6. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 6. 6. 2006 od 12. 9. 2005

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Pavel Balák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 7. 6. 2018

Pod Radinama 154, Čerčany, 257 22, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Pavel Balák

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2018 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 7. 6. 2018

Sukova 248, Čerčany, 257 22, Česká republika

Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 12. 12. 2018

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 7. 6. 2018

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2016

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 1. 6. 2016

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 24. 6. 2014

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 13. 5. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 13. 5. 2011

zánik členství: 1. 6. 2016

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2012 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 24. 6. 2014

U Albrechtova vrchu 26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2011 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 13. 5. 2011

Za zahradami 398, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Petr Pořízek

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 31. 3. 2010

zánik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 31. 3. 2010

Domanovická 1204, Praha 9, 190 16, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 9. 2012

vznik členství: 31. 3. 2010

zánik členství: 12. 6. 2012

Za Černým mostem 1519, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Miloš Buršík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2006 - Poslední vztah: 17. 10. 2011

vznik členství: 15. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2011

Za vodárnou 1624/19, Praha 8, 182 00, Česká republika

Bc. Filip Češka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2005 - Poslední vztah: 6. 6. 2006

vznik členství: 26. 9. 2005

zánik členství: 15. 5. 2006

Na Stráni 499/30, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Petr Pořízek

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2005 - Poslední vztah: 26. 8. 2010

vznik členství: 26. 9. 2005

zánik členství: 31. 3. 2010

vznik funkce: 26. 9. 2005

zánik funkce: 31. 3. 2010

Domanovická 1204, Praha 9, 190 16, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2005 - Poslední vztah: 26. 8. 2010

vznik členství: 26. 9. 2005

zánik členství: 31. 3. 2010

Za Černým mostem 1519, Praha 9, 198 00, Česká republika

Petra Matoušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 11. 10. 2005

vznik členství: 12. 9. 2005

zánik členství: 26. 9. 2005

vznik funkce: 12. 9. 2005

zánik funkce: 26. 9. 2005

Jiráskova 393, Čerčany, 257 22, Česká republika

Petr Malivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 11. 10. 2005

vznik členství: 12. 9. 2005

zánik členství: 26. 9. 2005

vznik funkce: 12. 9. 2005

zánik funkce: 26. 9. 2005

U Stadionu 730, Chrudim, 537 03, Česká republika

Jana Bartošová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 11. 10. 2005

vznik členství: 12. 9. 2005

zánik členství: 26. 9. 2005

vznik funkce: 12. 9. 2005

zánik funkce: 26. 9. 2005

Hrubého 699, Uničov, 783 91, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Pavel Sehnal

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 31. 3. 2015

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Pavel Sehnal

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 31. 3. 2015

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Pavel Sehnal

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 31. 3. 2015

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 8. 2015

vznik členství: 31. 3. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2015

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2010 - Poslední vztah: 11. 8. 2015

vznik členství: 31. 3. 2010

Vavřenova 1440/2, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2005 - Poslední vztah: 26. 8. 2010

vznik členství: 26. 9. 2005

zánik členství: 31. 3. 2010

Vavřenova 1440/2, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Zuzana Herichová

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 11. 10. 2005

vznik členství: 12. 9. 2005

zánik členství: 26. 9. 2005

vznik funkce: 12. 9. 2005

zánik funkce: 26. 9. 2005

Koněvova 188, Praha 3, 130 00, Česká republika

Má-li představenstvo společnosti jednoho člena, jedná za společnost tento člen samostatně. Má-li představenstvo společnosti tři členy, jedná za společnost samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva anebo místopředseda představens tva společně s dalším členem představenstva.

od 14. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 14. 8. 2014 od 12. 9. 2005

SPGroup a.s.

První vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Pavel Sehnal

  člen představenstva

  Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

 • Pavel Sehnal

  předseda představenstva

  Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

 • Petr Kachlík

  místopředseda představenstva

  Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

 • Ing. Petr Pořízek

  Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

SPGroup a.s.

První vztah: 11. 10. 2005 - Poslední vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

Akcionáři

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Na struze 227/1, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 3. 2020

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Masarykovo nábř., Česká republika, Praha 1

do 3. 3. 2020 od 11. 10. 2005

NORDIC VICTORY s.r.o., IČ: 27135403

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 11. 10. 2005 od 12. 9. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).