Hlavní navigace

Zákony online


Seznam všech zákonů

90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) úplné znění
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona úplné znění
357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až úplné znění
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku úplné znění
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny úplné znění
268/1998 Sb. Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry úplné znění
308/1999 Sb. Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry úplné znění
416/2001 Sb. Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zást úplné znění
590/2004 Sb. Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky úplné znění
185/2001 Sb. Zákon o odpadech úplné znění
218/2003 Sb. Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) úplné znění
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci úplné znění
59/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku úplné znění
203/2005 Sb. Zákon o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky úplné znění
172/2002 Sb. Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech úplné znění
206/2000 Sb. Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. úplné znění
100/2004 Sb. Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) úplné znění
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže úplné znění
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele úplné znění
206/2005 Sb. Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti úplné znění

Zdroj: zakonyprolidi.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).