Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve zn - Čl. I

Předpis č. 202/1997 Sb.

Znění od 1. 4. 2002

202/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve zn

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 176 odst. 1 se za slova "o styku rodičů s nimi," vkládají tato slova: "o navrácení dítěte,".

2. Za § 250e se vkládá nový § 250f, který zní:

"§ 250f

(1) Soud může rozhodnout o žalobě bez jednání rozsudkem:

a) je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů nebo

b) jestliže to účastníci řízení shodně navrhli anebo s tím souhlasí.

(2) Souhlas podle odstavce 1 písm. b) je udělen též tehdy, nevyjádří-li účastník řízení do patnácti dnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s projednáním věci bez nařízení jednání. O těchto následcích musí být účastník poučen.".

3. V § 272 odst. 1 se za slovy "a o úpravu styku s nimi" vypouští středník a vkládají se tato slova: "anebo o výkon rozhodnutí o navrácení dítěte;".

4. V § 272 odst. 2 se za slovy "a o úpravě styku s nimi" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,".

5. V § 272 odst. 3 se za slovy "a o úpravě styku s nimi" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,".

6. V § 273 odst. 1 se za slovy "popřípadě o úpravě styku s nimi" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,".

7. V § 273 odst. 2 se za slovy "nebo dohody svěřeno" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "nebo má být navráceno,".

8. V § 273 odst. 3 se za slova "a o úpravě styku s nimi" vkládají tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte".

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).