Hlavní navigace

Agenturnímu zaměstnávání v současné době pšenka nekvete

25. 8. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 258398
Po nástupu krize byli agenturní zaměstnanci při propouštění první na řadě. Princip agenturního zaměstnávání, pronajímání cizinců se zelenou kartou a aktuální situaci v tomto oboru upřesňují zástupci specializovaných firem.

Principem agenturního zaměstnávání je dočasné umístění zaměstnanců agentury práce přímo v podniku. Firma tedy nepřijímá zaměstnance do pracovního poměru, ale pouze si je „pronajímá“ od pracovní agentury. Ovšem i agenturní zaměstnávání má svá pravidla, a ta je nutné dodržovat. O možnosti vypůjčení pracovní síly informoval Podnikatel.cz článkem: Zaměstnance si můžete také pronajmout a ušetřit si tak starosti

Zprostředkovatelské agentury mohou firmám pomoci vyřešit nenadálou situaci s nedostatkem pracovníků, například při nemoci zaměstnance, dovolené nebo rodičovské dovolené. Sami provedou výběr pracovníků dle zadaných kritérií. Výhodou je, že pracovněprávní vztah nebo dohodu o pracovní činnosti uzavírá s pracovníkem agentura, ne uživatelská firma. Agentura také zajistí veškerou mzdovou a personální agendu. Čtěte více: Podmínky u dohody o provedení práce jsou jednodušší

Firma (klient, uživatel) uzavírá se zprostředkova­telskou agenturou Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance. Agentura následně udělí svému zaměstnanci Pokyn k dočasnému přidělení.

Kdo si může založit zprostředkova­telskou agenturu?

Zprostředkovatelem může být fyzická nebo právnická osoba. V případě fyzické osoby je požadováno bydliště na území ČR, právní způsobilost, bezúhonnost a dosažení minimálně 18 let věku (do roku 2008 byla věková hranice splněna dosažením 23 let věku). Podmínkou je vysokoškolské vzdělání a dvouletá praxe ve zprostředkování zaměstnání nebo dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou, případně vyššího středního vzdělání a prokázání odborné způsobilosti pětiletou praxí.

Pro zástupce právnické osoby platí obdobné podmínky. Zástupcem však nemůže být osoba, která již je zprostředkovatelem nebo zástupcem u jiné zprostředkovatelské agentury.

Zprostředkování musí „posvětit“ Ministerstvo vnitra. Fyzická nebo právnická osoba podává žádost o povolení ke zprostředkování. Ministerstvo je povinno do patnácti dní ode dne doručení odpovědět. Výčet náležitostí žádosti o povolení je uveden v § 62 zákona o zaměstnanosti. Povolení je vydáváno fyzické i právnické osobě maximálně na dobu 3 let, a to i opakovaně.

Za zprostředkování práce nemůže platit zaměstnanec

Agentury mohou v souladu se zákonem o zaměstnanosti zprostředkovávat zaměstnání, a to buď bezplatně, nebo za úhradu. Základní zásadou však je, že tato úhrada nemůže být požadována od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováno. Jakékoliv srážky ze mzdy zprostředkovaného zaměstnance ve prospěch agentury jsou zakázány. Úhrada za zprostředkování bude naúčtována firmě, které je pracovník „pronajímán“.

Agenturní zaměstnanci jako první na řadě

Podle Luboše Rejchrta, Branch Managera Grafton Recruitment, se vývoj agenturního zaměstnávání v České republice ukázal jako potvrzení zkušeností ze zemí, kde má tento druh zaměstnávání dlouholetou tradici. Agenturní zaměstnanci byli mezi prvními, kteří v loňském roce pocítili nástup finanční a hospodářské krize. Uživatelé této služby při poklesu zakázek velice rychle ukončovali dočasná přidělení. Ochránili nebo oddálili tím propouštění kmenových zaměstnanců, což bylo pozitivně vnímáno nejen samotnými kmenovými zaměstnanci, ale i úřady práce a dokonce i odbory. Čtěte více: Zaměstnanci v roce 2009: Shrnutí legislativních změn

Banner - Ekonomická recese

V současné době jsou agenturní zaměstnanci využíváni převážně v případech, kdy firma dostane zakázku, ale není schopna garantovat její dlouhodobost. Využití dočasného přidělení je pro mnoho firem logickým krokem při plnění jejich úkolů. V posledních týdnech lze podle Rejchrta vnímat zvýšený zájem o tuto službu a opět se tak potvrzují zkušenosti personalistů ze zahraničí, kteří tento vývoj předpovídali. Ve srovnání s loňským rokem je agenturních zaměstnanců méně, nicméně přibývá firem, které o této službě přemýšlí a chtějí ji využívat, dodává Rejchrt.

Managerka firmy Robert Half Finance a Accounting MIROSLAVA BAČOVÁ naopak sděluje, že pokles zájmu o agenturní zaměstnance nepozorují. Změnu zaznamenali spíše u skladby pozic a způsobu využití. Ubylo odborných studentských brigád (například v účetnictví), kdy firmy využívaly agenturní zaměstnance jako zástupy za dovolené nebo v případě náhlého nárůstu práce. Tyto situace v současnosti řeší spíše přerozdělením práce v rámci oddělení. Přijetí dodatečné posily je spíše luxusem než standardním řešením situace, jak tomu bylo v předchozích letech. Pokud se firmy k tomuto řešení uchýlí, je to pouze na nezbytně nutnou dobu. Nárůst zájmu o agenturní zaměstnance jsme naopak zaznamenali u společností, které tímto způsobem řeší nedostatečný headcount, upřesňuje Bačová. Čtěte více: Odstupné zaměstnanci při ukončení pracovního poměru bez hranic

Headcount označuje počet zaměstnanců firmy, zároveň však i počet volných míst k obsazení, respektive určuje finanční strategie při nárůstu počtu zaměstnanců.

Agenturní zaměstnávání – dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli:

Agenturní zaměstnávání cizinců

V březnu 2009 přijala vláda Nařízení č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce zprostředkovávat. Jak uvádí Olga Bičáková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, vychází toto nařízení ze současné situace na trhu práce. Stále ještě existuje rozsáhlá nabídka volných pracovních sil, které lze prostřednictvím úřadů práce zprostředkovat. Současně jsou však některé pozice velmi těžko obsaditelné. Proto není důvod bránit k dočasnému přidělení takových pracovníků. Čtěte více: Vláda chce zvýšit spoluodpovědnost firem za zaměstnané cizince 

Agentury práce nemohou zprostředkovávat zaměstnání pracovníkům z nečlenských států EU formou dočasného přidělení k výkonu práce ve dvou případech, a to pro:

ebf - tip - debata

  1. práce, k jejichž výkonu postačí nižší stupeň vzdělání (bez ukončení vzdělání maturitou)
  2. práce vyjmenované v příloze k nařízení vlády. Patří sem např. zedníci, kameníci, tesaři, instalatéři, nástrojáři, řidiči, švadleny a další.

Dočasné přidělování se netýká ani držitelů zelených karet. Smyslem zelených karet není podle Ministerstva práce a sociálních věcí podpora dočasného zaměstnávání, ale snaha získat pro český trh práce kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí k trvalému pobytu na našem území. Nově je tedy agenturám v zákoně výslovně zakázáno dočasně přidělovat k práci cizince se zelenou kartou. Čtěte více: Zelené karty očekávání podnikatelů zřejmě nesplní

Zákaz dočasného přidělování cizinců podle Rejchrta zprostředkovatelské agentury dosud nijak neovlivnil. Hlavním důvodem je samozřejmě současná situace na trhu práce, kdy zaměstnavatelé vesměs nežádají agentury o dovoz cizinců ze třetích zemí. Vydání zelené karty je poměrně komplikovaný proces. Samotní zaměstnavatelé nemají o tento institut zájem. Raději volí tradiční získání pracovního povolení, jako tomu bylo do doby před účinností tohoto zákona. Důkazem je počet vydaných zelených karet od počátku účinnosti zákona, který celkově nepřesáhl počet prstů na jedné ruce, doplnil Rejchrt.

Cizincem není občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník. Dále rodinný příslušník občana České republiky. Za příslušníka EU se považuje také občan a rodinný příslušník Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švédské konfederace.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).