Hlavní navigace

Zaměstnanci v roce 2009: Shrnutí legislativních změn

30. 12. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Nový rok přináší zaměstnavatelům i zaměstnancům celou řadu změn. Změnám ve výplatě nemocenských dávek i dávkám samotným se Podnikatel.cz průběžně věnoval, změny týkající se daní byly schváleny teprve nedávno.

Zřejmě největší změnou, která se týká jak zaměstnavatelů, tak i jejich zaměstnanců, je novela zákona o nemocenském pojištění, která nabývá účinnosti 1. ledna 2009. Zaměstnavatelé se od tohoto data již nerozdělují na malé a velké organizace, jsou označováni bez rozdílu velikosti pojmem „zaměstnavatel“. Od ledna přidělí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaměstnavatelům nové variabilní symboly, změní se i čísla účtů pro zasílání odvodů i příslušné tiskopisy. Čtěte více: V lednu 2009 se mění povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ

Přechodné povinnosti zaměstnavatelů na přelomu roku 2008/2009

Jelikož bude od nového roku zaveden zcela odlišný způsob poskytování nemocenských dávek, jsou původní velké organizace, které doposud nemocenské dávky zaměstnancům vyplácely, povinny přepočítat a dovyplatit nemocenské dávky přecházející z roku 2008 do roku 2009. Čtěte více: Leden zamíchá s nemocenskou, prohne se hlavně zaměstnavatel

Mění se rovněž okruh nemocensky pojištěných osob. Nemocenského pojištění nejsou nově povinně účastni:

 • studenti a žáci,
 • společníci a jednatelé s.r.o.,
 • komanditisté komanditních společností, jestliže jsou odměňování za práci mimo pracovněprávní vztah,
 • členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.

Zaměstnance, kterým skončila nebo u nichž naopak, za splnění určitých podmínek, nadále trvá účast na sociálním pojištění, oznamují zaměstnavatelé na přelomu roku příslušným OSSZ. Čtěte více: Nové oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v lednu 2009 

Daně a odvody v roce 2009

Novelou prošel také zákon o daních z příjmů. Přestože bylo původně zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů 261/2007 Sb., stanoveno pro rok 2009 snížení daně z příjmů ze závislé činnosti na 12,5 %, zůstane na původních 15 %. Výměnou za to dojde ke snížení odvodů na sociální pojištění o 1,5 %. (Zaměstnanci již nebudou platit nemocenské pojištění – dosud platili 1,1 procenta, nebudou rovněž platit příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – dosud platili 0,4 procenta.) Čtěte více: Daň z příjmů 2009: Mnoho povyku pro nic

Mezi další změny patří např.:

 • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka a na druhého z manželů z 16 560 korun na 24 840 korun,
 • navýšení limitu pro maximální vlastní příjem manželky (manžela), žijící s poplatníkem ve stejné domácnosti z 38 040 Kč na 68 000 Kč, což přibližně odpovídá poměru těchto částek k průměrným mzdám roku 2007 a roku 2001, kdy byl tento limit zvyšován naposled. (Účelem je nepřekročení limitu v případě peněžité pomoci v mateřství, vypočtené z platu ve výši 15 tisíc Kč měsíčně.) Čtěte více: Daně v roce 2009 klesnou jen nepatrně, nepolepšíme si 

Náhrada mzdy poskytovaná zaměstnavatelem od ledna 2009

Nemocenská dávka od ČSSZ náleží zaměstnancům až od 15. dne nemoci. Do této doby bude zaměstnanec zabezpečen náhradou mzdy od zaměstnavatele. Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti nebo karanténě v období prvních 14 kalendářních dnů bude poskytována v souladu s ustanovením § 192 zákoníku práce. Čtěte více: V první den nemoci nemusí zaměstnanec skončit bez peněz 

Při pracovní neschopnosti obdrží zaměstnanec od 4. pracovního dne náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku za pracovní dny a za dny placených svátků. Při nařízené karanténě obdrží zaměstnanci náhradu mzdy i za první tři dny tzv. karenční doby, a to 25 % průměrného redukovaného výdělku, od 4. dne, stejně jako při pracovní neschopnosti, 60 % průměrného redukovaného výdělku.

Výpočet náhrady mzdy vypadá na první pohled složitě. Podnikatel. cz popsal podrobný postup výpočtu, včetně příkladů. Čtěte více: Počítáme náhradu mzdy při pracovní neschopnosti krok za krokem 

Protože náhrada mzdy bude vyplácena z finančních prostředků zaměstnavatele, je oprávněn kontrolovat, zda nedochází k jejich zneužívání. Podnikatel.cz připravil doporučený postup kontroly práce neschopných zaměstnanců zaměstnavatelem a jejich možných postihů při nedodržení podmínek léčebného režimu. Čtete více: Pravomoci zaměstnavatele jsou při kontrole nemocným omezené 

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

Nemocenské dávky poskytované v roce 2009

V roce 2009 budou i nadále poskytovány tyto nemocenské dávky:

 • nemocenské,
 • peněžitá pomoc v mateřství (PPM),
 • ošetřovné, původně ošetřování člena rodiny (OČR),
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

I tady se zaměstnanci dočkají celé řady změn. Nově je umožněno například střídání rodičů v péči o dítě při ošetřovném i při peněžité pomoci v mateřství. Nemocenské dávky mohou být OSSZ zasílány bezhotovostně na účet zaměstnance. Čtěte více: Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku 

Zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění se bude dělit na zaměstnání, které trvá od nástupu do zaměstnání po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu a zaměstnání, u něhož bude zaměstnavatel posuzovat příjem v každém kalendářním měsíci zvlášť. Čtěte více: Kteří zaměstnanci budou od ledna účastni nemocenského pojištění? 

Na nemocenské dávky i náhradu mzdy budou mít totiž nárok jen zaměstnanci účastni nemocenského pojištění a to při splnění tří podmínek:

 1. Pokud vykonávají zaměstnání na území ČR s trvalým místem výkonu zde nebo vykonávají zaměstnání v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR a nepřihlásili se k důchodovému pojištění v cizině.
 2. Zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů.
 3. Sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí alespoň částku rozhodného příjmu, tj. alespoň 2000 Kč.

Připravované změny v průběhu roku 2009

Podnikatel. cz se věnoval i tzv. Prorodinnému balíčku, který obsahuje řadu návrhů podpory rodin i úlev pro zaměstnavatele. Čtěte více: Prorodinné zaměstnavatele čekají daňové úlevy a nižší odvody

Vláda slibuje prorodinným zaměstnavatelům:

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).