Hlavní navigace

Byznys pojišťoven: Vloni řešily utržené ucho, letící rybu, ale také tornádo

27. 1. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Rok 2021 navázal na předchozí „covidový“ rok 2020 a byl mu podobný. Výrazně do něj zasáhlo tornádo na jižní Moravě i rostoucí ceny materiálů.

Pojišťovny měly loni několik věcí už zaběhnuto z roku 2020: od home office, přes upravený režim na pobočkách nebo sjednávání pojistných smluv on-line. Vše dělaly tak, aby jejich chod zůstal zachován.

Co se dozvíte v článku
  1. Tornádo bylo novou zkušeností pro všechny
  2. Takhle to vypadalo na jižní Moravě
  3. Rok přinesl celou řadu netradičních situací
  4. Mezi nejčastější škody patřily ty živelné
  5. Rostoucí ceny ovlivňují i pojištění

Tornádo bylo novou zkušeností pro všechny

Tornádo v červnu 2021 na jižní Moravě bylo u nás velmi řídkým jevem. Za posledních deset let registruje například UNIQA jen dvě takové události. Ještě neobvyklejší byl rozsah škod, kdy tornádem poškozené nemovitosti byly buď zcela zničeny, nebo poškozeny ve velkém rozsahu, uvádí Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy. Jak říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali Česká pojišťovna, s takovým rozsahem škod na tak malém území se ještě nesetkali a byla to nová zkušenost pro všechny. Jak pro kolegy v terénu, tak likvidátory v likvidačních centrech. Následky tornáda měly podobu až totální škody na stavbách, kdy vichřice běžně způsobí škody „jen“ na střešní konstrukci apod. Kvůli četnějšímu krupobití jsme zaznamenali zvýšené množství škod prodejců aut – krupobitím zasažena volná prostranství s umístěnými vozidly, dodává dále. V UNIQA zase jejich pojištěná firma, která stála „v cestě“ tornádu, „poztrácela“ při řádění služební auta na parkovišti před budovou (ta byla také zničena). Auta se nacházela postupně několik dnů pod dalšími troskami v okruhu 200 metrů okolo. Škoda na nich byla samozřejmě totální, vzpomíná Eva Svobodová z oddělení komunikace.

Takhle to vypadalo na jižní Moravě

Rok přinesl celou řadu netradičních situací

Podle Petra Milaty, tiskového mluvčího ČSOB Pojišťovny, lze za kuriózní považovat škodu na autobuse způsobenou splašeným býkem, který se vytrhl majiteli. Jedná se ale o pojištění odpovědnosti občanů, autodopravce – podnikatelský subjekt je zde v roli poškozeného, upřesňuje. Milan Káňa zmiňuje příklad z obecné odpovědnosti podnikatelů o odstranění dopravního značení. Stavební firma opravovala dům stojící na křižovatce dvou ulic. A protože jim při tom překážela značka „dej přednost v jízdě“, umístěná v bezprostřední blízkosti opravované zdi, tak požádali o její dočasné odstranění. Dělníci ji odmontovali, odvezli, ale zapomněli ji tam vrátit. Po cca třech týdnech jela místem řidička, která byla přesvědčena, že je na hlavní silnici a má přednost v jízdě. Nevěnovala tedy protijedoucímu motocyklistovi, který jel opravdu po hlavní silnici stáčející se doleva, pozornost a vjela mu do cesty. Došlo ke střetu a poškození motocyklu, které bude hrazeno z pojištění odpovědnosti stavební firmy, popisuje.

V Generali Česká pojišťovna během roku řešili celou řadu netradičních situací, jako je například utržené a odcizené ucho u jednoho herce v muzeu voskových figurín nebo situace, kdy ryba, která vypadla ze zobáku letícího kormorána, poškodila střešní krytinu. Ondřej Frič, šéf likvidace firemního pojištění v Direct pojišťovně, podotýká, že i když jde o vážnou věc, tak někdy komicky nebo až tragikomicky působí některé snahy o podvod ze strany pojištěných, kteří překvapí svou naivitou. Například, když se domluví otec se svým synem, že jeden druhému způsobil jako podnikatel podnikateli škodu na půjčeném stroji. K tomu si „vyrobí“ příslušné doklady, avšak nedohlédnou tak daleko, aby jim i seděla data, která se k události vztahují. Pak může paradoxně dojít k tomu, že datum opravy škody předchází datu jejího vzniku a datum vzniku předchází datu započetí činnosti, při které měl pojištěný škodu způsobit, uvádí.

Fotografie z místa pojistné události (kanceláře) z posledního dne roku 2021
Autor: Generali Česká pojišťovna, podle licence: Rights Managed

Fotografie z místa pojistné události (kanceláře) z posledního dne roku 2021

Mezi nejčastější škody patřily ty živelné

Jak jsme popsali výše, především loňský červen byl měsíc bohatý na živelní škody (zejména vichřici a krupobití), které způsobily velké škody na pojištěných firmách a jejich vozovém parku. Nejčastější škody v tomto segmentu evidujeme z přírodních kalamit, opakovaně to jsou vichřice, povodně, záplavy. Největší škody jsme loni zaznamenali z tornáda a dále při rekonstrukcích výrobních provozů, říká Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny

V ČSOB Pojišťovně byly kromě živelných škod četné běžné provozní škody. Tedy například vodovodní škody u bytových domů, ať již v podobě čistě majetkové, tak i jako odpovědnost za škodu na majetku dalších osob a u výrobních subjektů pak různé škody na strojích a elektronických zařízeních. Co se týče odpovědnostní škody, tam platí, že kdo nic nedělá, nic nezkazí a je zde četně zastoupena odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavatelem. Mezi další škody patřil vandalismus na veřejném majetku (obce, kraje, stát atd. jsou často rovněž řazeny do kategorie podnikatelského pojištění, byť striktně vzato o podnikatele nejde), doplňuje Petr Milata. V Kooperativě ze statistiky vyplývá, že na pomyslném prvním místě jsou škody z obecné odpovědnosti, živelné škody jsou až na druhém místě a další nejčastější škoda byla způsobena odcizením.

V Generali České pojišťovně byly absolutně nejčetnějším typem „vichřicové“ škody, velmi četné byly i škody způsobené bleskem a přepětím v souvislosti s bouřkovou činností a zatékání atmosférických srážek. Mezi nejčastější škody v pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele patří poškození motorových vozidel a poškození vedení v zemi při výkopových pracích (elektrika, internet, plyn, voda), v pojištění přepravy jsou nejčetnější škody na přepravovaných vozidlech a v zemědělském pojištění to pak byly škody na plodinách způsobené krupobitím a vichřicí. Jan Marek dále doplňuje, že se vyskytly „nové“ covidové nároky u škod z přerušení provozu v důsledku úředního zásahu či škody hlášené z profesního pojištění účetních, kdy pojištěný pochybil při čerpání dotací a grantů (škody z Programu Antivirus).

Rostoucí ceny ovlivňují i pojištění

Jak popisuje Petr Milata, minulý rok byl velice turbulentní zejména u vývoje cen stavebních materiálů, několikrát v roce se měnily ceny fasádních polystyrenů, stavební oceli atd., což je, jako pojišťovnu, v případě pojištění staveb trápilo nejvíce. Jelikož berou zodpovědně nastavení pojistné hodnoty staveb pro klienty tak, aby mohli deklarovat, že pokud klientovi navrhnou pojistnou částku stavby, nebudou namítat podpojištění. Klienti tak mají jistotu, že pokud by se stala například podobná katastrofa jako na Moravě, budou plnit. Nejen ceny stavebních materiálů, ale i ceny stavebních prací a rostoucí inflace prodraží náklady na případnou opravu, nebo dokonce novou výstavbu nemovitosti po pojistné události, takže z tohoto důvodu je potřeba dbát na správně nastavenou hodnotu pojištěné nemovitosti. Důrazně klientům při pojišťování u konkurenčních pojišťoven doporučuji, aby si ověřili, že pokud jim pojišťovna doporučí výši pojistné hodnoty, bude pak také plnit a nebude namítat podpojištění, to je klíčové a doporučuji to také zapsat do záznamu z jednání, radí dále.

Také podle Jana Marka by podnikatelé a klienti obecně měli pravidelně aktualizovat pojistné částky. Vývoj cen stavebních prací a materiálů zejména v poslední době je totiž turbulentní a mnohem snadněji než dříve se stane, že je klient podpojištěn. To znamená, že ještě více než jindy platí, že jen ten kdo je plně pojištěn, může být plně odškodněn, zdůrazňuje. V Directu zaznamenávají výraznější inflaci na straně dodavatelů oprav a nejde zdaleka jen o často diskutované ceny oprav nemovitostí, ale také o opravy vozidel, strojů a dalšího pojištěného majetku. Celý pojistný trh průběžně vyhodnocuje, do jaké míry toto promítnout do ceny pojištění, a toto nelehké rozhodování je samozřejmě i před námi, podotýká Ondřej Frič.

Nepodceňujte revize pojistných smluv

V ČSOB pojišťovně klientům připomínají, aby pojistili svůj majetek na dostatečně vysokou hodnotu proti riziku vichřice a měli by si u konkurenční pojišťovny prověřit, že riziko pojištění vichřice kryje i riziko tornáda. Minulý rok nám všem ukázal, že tornádo se může objevit i v našich zeměpisných šířkách a způsobit mnohem větší škody, než které jsme si v minulosti uměli představit, říká Petr Milata. Milan Káňa radí podnikatelům prověřit dostatečné krytí pojištěného majetku sjednanou pojistnou smlouvou. Minulý rok ukázal, že v mnoha případech jsou nemovitosti pojištěny na nižší částku, pojistné plnění je pak ovlivněno podpojištěním. I oblast odpovědnosti stojí za zmínku, zde bych doporučil ověřit, zda jsou pojištěna všechna rizika, stává se např., že není pojištěna odpovědnost za věci převzaté, užívané apod., vyjmenovává.

Ondřej Frič by kromě revize svého pojištění ve vztahu k pojistným částkám u nemovitostí z důvodu navýšení cen materiálů a prací podnikatelům doporučil zaměřit se také na revizi pojistných částek u pojištění přerušení provozu. U tohoto druhu pojištění také může dojít k podpojištění, tedy k podhodnocení pojistné částky. Ta se na nadcházející období obvykle stanovuje podle období minulého, a pokud podnikatelé měli například výrazně nižší zisky, než jaké očekávají v následujícím roce, tak je nutné toto navýšení nezapomenout v nastavení pojistné částky zohlednit, vysvětluje.

ebf - tip - debata

Jan Marek radí klientům zrevidovat výši sjednaných limitů pro sjednaná pojistná nebezpečí u škod krádeží vloupáním (odcizení – jak u běžných podnikatelských smluv, tak stavebně montážního pojištění). A to především zajímat se o způsob zabezpečení majetku při uzavírání smlouvy. V případě krádeží stále narážíme na to, že klienti se teprve po vzniku škody zajímají o to, jaké jsou povinnosti u zabezpečení, doplňuje. V době velkých kybernetických hrozeb doporučujeme připojistit kybernetickou asistenci, která může v krizové situaci velmi pomoci odstranit problém a k tomu i poskytnout účinnou právní pomoc proti útočníkovi, dodává Eva Svobodová.

Renata Čapková v závěru podotýká, že je vždy třeba s předstihem projednat s pojišťovnou své záměry vedoucí k tomu, že stávající pojištění se bude muset změnit nebo uzavřít nové. Výhodu mají ti, kteří využívají služeb pojišťovacích makléřů. I v dnešní době, kdy komunikace je i v pojištění vedena převážně elektronicky, je dobré problematické věci projednat osobně nebo přes makléře přímo s odpovědným zaměstnancem pojišťovny. Rozsah pojištění musí v prvé řadě pokrýt škody, které by svými následky byly pro pojištěného likvidační, tj. správně stanovit pojistná nebezpečí, pojistné částky a limity plnění, uzavírá.

Nové články do mailu

Odesíláme každý den nebo každý týden. Odebírejte i zcela nový newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).