Hlavní navigace

Ovlivnil koronavirus nabídku pojišťoven? Zjistěte, co se změnilo

9. 11. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Na koronavirus musí reagovat i pojišťovny. Zjistěte, jak se jich tato situace dotýká a co si připravily pro své klienty.

Některé pojišťovny s opatřeními přišly už na jaře a nyní je jen znovu aktivují. Jiné zase v návaznosti na situaci upravují stávající produkty nebo přicházejí s novými. Všechny se hlavně snaží vyjít vstříc svým klientům. 

Přesun do on-line prostředí

V dnešní době je důležitá digitalizace, díky které se i pojišťovny snaží přiblížit svým klientům. Stále více toho tedy je možné dělat na dálku a minimalizovat tak riziko onemocnění, finančně ztrátové karantény nebo nemožnost navštívit rodiče, kteří kvůli věku či zdravotnímu stavu patří do větší rizikové skupiny. Proto jsme i v oblasti životního pojištění obchodníkům a klientům umožnili sjednání pojištění bez osobního setkání, dodává Kateřina Ikráthová, specialistka interní a externí komunikace z Allianz pojišťovny

V NN Životní pojišťovně je možné provést videoschůzku s poradcem nebo provádět změny na smlouvě NN Orange Risk online jen pomocí SMS ověření. Také v České podnikatelské pojišťovně umí pojistnou smlouvu u podnikatelských produktů sjednat takzvaně na dálku. Není ji třeba podepisovat, je akceptována zaplacením. V praxi to funguje tak, že klient od nás na základě prvotních informací obdrží návrh smluvní dokumentace a má třicet dnů na jeho prostudování. Pokud souhlasí, „podepíše“ tím, že zaplatí, vysvětluje Renata Čapková, tisková mluvčí z České podnikatelské pojišťovny.

UNIQA pojišťovna je u rizikových prohlídek místa pojištění (objektů, areálů, budov), kde není možné provést prohlídku v místě pojištění, nucena řešit situaci dvěma způsoby. První z nich je ve formě takzvaných desktop činností. Externí partnery žádají o co nejvíce podkladů a informací o riziku v elektronické podobě (přílohami v mailu, datovou schránkou apod.). Dalším způsobem jsou videoprohlídky. V tomto případě bude nutné dohodnout akceptaci technického řešení na straně klienta po dohodě s rizikovými inženýry, doplňuje Eva SvobodováUNIQA pojišťovny. K dokumentaci škod využívá technologie, jako je například dron, mobilní technik nebo asistovaný videohovor, také Generali Česká pojišťovna. 

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Novinky pro podnikatele a firmy

V říjnu přišla s novým produktem Živnostník určeným pro živnostníky a malé české podnikatele Slavia pojišťovna. Podle Ladislava Běliny, produktového ředitele Slavia pojišťovny, pro tyto klienty dosud nebyl na trhu produkt přímo šitý jim na míru a většina produktů se snaží pokrývat velké portfolio klientů od živnostníků až po opravdu velké podniky. Pak samozřejmě není úplně snadné udělat to pro ty „menší klienty“ dostatečně jednoduché a srozumitelné. To byl tedy náš cíl, doplňuje. Výhodou jsou vydefinované balíčky, které pokrývají drtivou většinu rizik. Živnostníci si mohou pojistit až 5 oborů činností na jedné smlouvě nebo zadat různá místa pojištění. Vybrat si mohou ze tří balíčků: Základ, Jistota a Jubileum a smlouvu uzavřít prostřednictvím internetu během několika minut.

Podnikatelům ze segmentu malých a středních podniků představili v polovině října v Generali České pojišťovně. Nese název ProfiPlán a zaměřuje se jak na pojištění majetku, tak odpovědnosti. Zvláštní důraz byl u všech typů pojištění kladen na implementaci nových rizik, jako je strojní přerušení provozu u stacionárních strojů, strojní vybavení budov, rozšířené pojištění skel, nový přístup k pojištění movitých a nemovitých věcí. ProfiPlán jsme pečlivě připravovali s ohledem na požadavky nejen klientů, ale také obchodníků a makléřů. Výsledkem je tak produkt, který plně obstojí v požadavcích současného trhu a je připravený na budoucí vývoj, dodává Karel Bláha, člen představenstva Generali České pojišťovny zodpovědný za korporátní obchod. Na jaře 2021 se ProfiPlán má rozšířit o pojištění profesní odpovědnosti, pojištění D&O, pojištění kybernetických rizik, stavebních montáží, zdravotnických zařízení i asistenčních služeb.

Dalším novým produktem je Pojištění odpovědnosti IT firem a podnikatelů od ČSOB Pojišťovny. Je učeno pro všechny IT podnikatele a IT specialisty a týká se odborné činnosti v oblasti IT technologií. Tedy například poskytování software nebo služeb třetí straně, zpracování dat nebo internetovým službám. Pojištění se vztahuje také na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku nebo odpovědnost za nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka (porušení osobnostních práv) a z nich vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy. Navíc je v něm zahrnuto i pojištění movitých věcí. Tato pojišťovna také letos uvedla na trh produkt Pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů vycházející z realitního zákona.

NN Životní pojišťovna spustila v létě nový produkt NN Orange Risk. Jako životní pojišťovna se nevěnují majetkovým, odpovědnostním ani podnikatelským rizikům, ale pojištění života a zdraví klientů a tento produkt přistupuje jednotně k zaměstnancům i podnikatelům (OSVČ). I když to zní jako samozřejmost, není tomu tak vždy – někdy se na OSVČ mohou vztahovat určitá omezení u připojištění pracovní neschopnosti, ošetřování dítěte nebo mohou být odlišně nastaveny limity pro maximální pojistné částky, dodává Michal Korejs, produktový manažer NN Životní pojišťovny. NN Orange Risk se z pohledu klienta vyznačuje značnou variabilitou – přizpůsobí se na míru každým potřebám a přáním – a silným servisním zázemím. Navíc nabízí celou řadu slev za výši pojistného, zdraví životní styl nebo dárcovství krve.

V prvním čtvrtletí roku 2021 uvede Kooperativa na trh novou verzi zásadního produktu pojištění podnikatelů, produktu Trend. Věříme, že klienti ocení nejen širokou nabídku pojištění, ale i řadu výhod, bonusů, zajímavou cenu, bezproblémové, rychlé sjednání pojištění, přehlednou pojistnou smlouvu, zkrátka, pojištění šité na míru každému jednotlivému podnikateli, prozrazuje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy.

Změny v životním pojištění

V Generali Česká pojišťovna v souvislosti se šířením koronaviru v naší republice vyšli klientům vstříc a platí, že za pracovní neschopnost uznávají v rámci životního pojištění také karanténu, která byla nařízena ošetřujícím lékařem nebo hygienickou stanicí v souvislosti s onemocněním COVID-19. Pokud mají podnikatelé v rámci svého životního pojištění kryté i riziko pracovní neschopnosti, pak i pro ně platí, že za pracovní neschopnost uznáváme v rámci životního pojištění také karanténu, zdůrazňuje tisková mluvčí Ivana Buriánková

Lidé mohou dnes narazit na to, že jsou některé pojistné události, jako je například onemocnění koronavirem, uvedeny mezi výlukami z pojištění nebo se na ně vztahuje zastropování vyplacené pojistné částky. To se netýká klientů skupiny AXA Česká republika a Slovensko. Životní pojištění AXA kryje onemocnění COVID-19 v plném rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě v případě hospitalizace, pracovní neschopnosti či úmrtí, a to i v případě pandemie, popisuje Robert Gauci, generální ředitel skupiny AXA Česká republika a Slovensko

V České podnikatelské pojišťovně v červnu inovovali pojištění NEON (pojištění pro těžké životní situace). Mimo velkých rizik typu pojištění smrti, invalidity, závažných onemocnění a poranění nabízí i speciální rizika jako závažné následky očkování, závislost na péči jiné osoby, příspěvek na zvláštní pomůcku, náklady asistované reprodukce či celodenní ošetřování pojištěného.

Generali Česká pojišťovna své klienty z řad zdravotníků automaticky pojistila, a to i pro případ nakažení koronavirem. Krytá jsou rizika hospitalizace a riziko smrti. Tuto pomoc poskytli i sestřičkám sdruženým v České asociaci sester. Původně jsme tento benefit zdravotníkům nabídli na jaře na tři měsíce, kdy byla situace nejhorší. V souvislosti s aktuálním vývojem jsme ho však prodloužili, a to až do konce roku, podotýká Ivana Buriánková. Do tohoto pojištění jsou zahrnuti ti, kteří pečují o nemocné s diagnózou COVID-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a platí i pro praktické lékaře.

Další změny

V UNIQA pojišťovně snížili pojistné u pojištění odpovědnosti za škodu z důvodu očekávaného nižšího obratu v podnikatelském pojištění. U pojištění odpovědnosti vycházíme při výpočtu pojistného z obratu za předchozí uzavřený rok, proto se snížení obratu následkem potíží v souvislosti s COVID – 19 projeví až při výpočtu pojistného v dalším roce – v tom případě tento dopad zohledníme, dodává Eva Svobodová. Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny, serveru Podnikatel.cz sdělil, že dočasně zastavili prodeje pojištění přerušení provozu pro vybrané segmenty SME a následně je obnovili s výlukou na zásah orgánu veřejné moci z důvodu epidemie. Dále například upravili cestovní pojištění, kdy krylo covid v rámci léčebných výloh a automaticky v něm prodloužili pojistnou dobu o důvod vyvolaný covidem, karanténou a podobně.

školení květen 24 - novinky

UNION Pojišťovna si všimla, že důsledkem současné situace je, že je spousta vozidel nevyužívaných. Na základě toho se rozhodli zlevnit povinné smluvní pojištění a přišli s novým produktem, kde může být pojištění levnější až o 30 %. Různým typům řidičů přinese toto pojištění úsporu, která v těžkých časech potěší. Ať už jde o důchodce, majitele firem, kterým kvůli korona krizi stojí ve vozovém parku moc aut, lidi, kteří ztratili práci nebo rodiny, kde je jedno auto využívané podstatně méně než druhé, vyjmenovává Beáta Dupaľová Ksenzsighová, tisková mluvčí UNION Pojišťovny.

Podnikatelé z oboru firemní nákladní nebo dopravní přepravy mohou v UNIQA pojišťovně dočasně vyřadit vozidla z evidence a přerušit povinné ručení. Podle ministerstva dopravy se bude jako datum vyřazení vozidla z provozu na registru vozidel dočasně považovat datum podání elektronické žádosti na ministerstvem vydaném formuláři. Součástí žádosti by mělo být i prohlášení vlastníka auta, že jsou registrační značky sejmuty a uloženy mimo vozidlo. Klienti mohou UNIQA o provedení tohoto kroku informovat e-mailem spolu s kopií podané elektronické žádosti, upřesňuje v závěru Eva Svobodová. 

Jak postupujete při uzavírání nového pojištění?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).