Hlavní navigace

Zjistěte, kde si u nás můžete vyřídit factoring

8. 1. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Factoring je nástroj financování sloužící jako alternativa bankovního úvěru a zdrojem jeho financování jsou pohledávky. Podívejte se, kdo jej u nás nabízí.

Factoringových služeb využívají nejčastěji větší firmy, a to například tehdy, když potřebují efektivněji plánovat cashflow nebo chtějí předat dále správu pohledávek. Pomoci jim může také v situacích, kdy bojují s nekázní jejich odběratelů. 

Factoring funguje na základě odkupu krátkodobých pohledávek a je definován factoringovou smlouvou. V ní se klient zavazuje, že všechny pohledávky bude postupovat factoringové společnosti. Ta mu poskytne finanční prostředky a sama se postará o úhradu od odběratele. Klienti tak mají peněžní prostředky přímo k dispozici, a ne v pohledávkách. U factoringu se zpravidla jedná o dlouhodobou spolupráci, kdy jsou jednotlivé poptávky po factoringu řešeny individuálně. Podobné je to s náklady, ale factoringový poplatek se skládá ze dvou částí: nákladů s ním spojených a úrokové sazby.

Factoring může být regresní nebo bezregresní. U regresního factoringu factoringová společnost nenese riziko platební neschopnosti odběratele a po uplynutí lhůty ztrácí klient nárok čerpat proti pohledávce v prodlení financování. U bezregresního factoringu riziko nese factoringová společnost, a to do výše limitů stanovených pro jednotlivé odběratele. Kvůli tomu jsou zde také vyšší náklady. Dále se factoring liší podle místa: může být tuzemský, exportní a importní nebo například skrytý, kdy o něm daní dodavatelé neví.

Jednotlivým druhým a také výhodám factoringu jsme se více věnovali v článku Nedělejte si starosti s pohledávkami. Můžete využít stále oblíbený factoring

Tuzemská nabídka factoringu

Factoring v České republice nabízí šest bankovních institucí, konkrétně se jedná o ČSOB, Českou spořitelnu, Komerční banku, Unicredit, Raiffeisenbank a Bibby Financial Services. Jejich nabídka je podobná a factoringové smlouvy s podmínkami a povinnosti jsou stanovovány individuálně. Největší podíl na trhu v prvním pololetí roku 2018 měl podle statistik České leasingové a finanční asociace Factoring Komerční banky, dále ČSOB Factoring a těsně za ním byl Facoring České spořitelny. Také obratu dosáhl nejvíce ten od Komerční banky, a to 24 615 milionů, následovaný ČSOB Factoringem (19 290 milionů) a Factoringem České spořitelny – 17 926 milionů. Ze statistik dále vyplývá, že oblíbenější je tuzemský factoring (64 %), a co se týče regresních a bezregresních typů factoringu, regresní má podíl 58 %.


Autor: Česká leasingová a finanční asociace

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services je nezávislou factoringovou společností poskytující provozní financování, která působí ve 13 zemích. U nás nabízí regresní, bezregresní a skrytý factoring a strukturované financování modifikované na míru dle potřeb klienta. Součástí jejich regresního factoringu je kromě financování pohledávek také jejich správa a inkaso. Bibby Financial Services u regresního factoringu navíc zaručují, že klienti budou mít peníze za dané faktury do 24 hodin na účtu.

Cena factoringu je u každého klienta různá a odvíjí se od několika parametrů. Náklady na službu jsou zpravidla mezi 0,5 – 1 % z faktury podle velikosti a rizikovosti daného financování. V Bibby Fiancial Services neposuzují pouze bonitu klienta, ale také jeho obchodní model, a to včetně struktury jeho zákazníků. Díky tomu pak mohou nabídnout větší požadované objemy financování.

Česká spořitelna

Tento factoring má zázemí finanční skupiny České spořitelny a jeho klienti si mohou vybrat tuzemský, exportní nebo reverzní factoring, a to vždy buď regresním nebo bezregresní. Ti, kteří si jej sjednají, k němu dostanou také on-line přístup do internetového informačního systému eFactoring. Ten kromě přístupu k přehledům a dalším důležitým datům spojeným s daným factoringem nabízí také možnost vykonat aktivní operace, například v podobě postupování pohledávek na základě elektronického podpisu. 

Pro sjednání factoringu je potřeba vyplnit formulář obsahující přehled odběratelů, na základě kterého udělá Factoring ČS analýzu a navrhne odpovídající formu spolupráce. Po podpisu factoringové smlouvy čeká klienta také zaškolení. Co se týče poplatků, tak výše factoringového poplatku je úměrná stupni rizika dodavatele a platebních schopností odběratelů a celkovému objemu prodejů realizovaných přes factoring. Úroková sazba je na úrovni krátkodobých úvěrů a vypočítává se ze skutečně využitých finančních zdrojů. U exportního factoringu se poplatek navyšuje o míru rizika daného teritoria a u reverzního je stanovena individuálně.

Podnikatelé mohou využít také revolvingových úvěrů, o kterých jsme psali v článku Pomohl by vašemu podnikání revolvingový úvěr? Pak si dejte pozor na poplatky

ČSOB

Nejoblíbenějším produktem ČSOB Factroingu je tuzemský regresní factoring, klienti si mohou sjednat i jeho bezregresní formu. V rámci ní ČSOB Factoring přebírá rizika neplacení postoupených pohledávek a vyplatí klientovi až 80 % z celkové hodnoty pohledávky. Společnosti pracující se zahraničními odběrateli mohou využít také exportního factoringu. V tomto případě je stanoven limit, do kterého přebírá ČSOB Factoring riziko neplacení. Tato instituce umožňuje také kombinaci tuzemského a exportního factoringu. 

Factoringový poplatek účtují v ČSOB za služby související se správou pohledávek a vedení saldokonta a jeho výše je závislá na obratu. Při jeho roční hodnotě okolo 20 milionů korun, tento poplatek nepřesahuje 1,4 % z hodnoty daných pohledávek. Poplatek za převzetí rizika neplacení se pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,5 % z nominální hodnoty postoupených pohledávek a úroková sazba je vázaná na pohyblivé měsíční referenční úrokové sazby mezibankovního trhu (PRIBOR). Pro každého odběratele je určen úvěrový limit, se kterým se váže jednorázový poplatek ve výši 500 – 2800 korun dle místa a měsíční monitorovací poplatek činící 117 – 240 Kč.  

Komerční banka

Komerční banka nabízí tuzemský, exportní, importní a modifikovaný factoring. Tuzemský factoring v sobě zahrnuje odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých pohledávek a může být také s pojištěním. Komerční banka je členem Factors Chan International, a proto v rámci exportního factoringu zabezpečuje rizika až do výše 100 % pohledávky. Služby importního factoringu využijí především ti, kteří nakupují od zahraničních dodavatelů, a modifikovaný pak reaguje na konkrétní požadavky klientů. 

Podmínkou sjednání factoringu je, že pohledávky musí být postupitelné a vymahatelné, minimální výše ročního obratu přes factoringový účet musí být 10 milionů korun a firma musí mít alespoň roční historii a průběžné dodávky stálým dodavatelům. Factoringový poplatek se u tuzemského regresního factoringu pohybuje v rozmezí 0,3 – 1 % z hodnoty pohledávky a úrok je na úrovni sazeb krátkodobých bankovních úvěrů. U exportního factoringu je pak sazba stejná a factoringový poplatek 0,6 – 1,1 % z hodnoty pohledávky.

Také nezajištěné pohledávky si můžete pojistit. Jak? To jsme popisovali zde: Pojistit ve vašem podnikání můžete téměř cokoliv

Raiffeisenbank

Factoring od Raiffeisenbank je určený především pro firmy a korporace, kterým tak pomohou se zlepšením peněžního toku i správou pohledávek. Tato banka nabízí tuzemský i exportní factoring, a to v regresní i bezregresní formě, dále také bilanční factoring nebo samotnou správu pohledávek. Spoluúčast u bezregresního factoringu je díky pojištění u úvěrové banky jen 10 %. Bilanční factoring se vyplatí tehdy, potřebujete-li jednorázově snížit objem pohledávek v bilanci.  

Factoringový poplatek u Raiffeisenbank se skládá z rizikové a administrativní složky, kde výše rizikové složky vyplývá z převzetí rizika platební neschopnosti odběratele bankou. Administrativní složka zahrnuje náklady spojené se zpracováním factoringové smlouvy a dalších činností spojených se správou postoupených pohledávek. Standardně se pohybuje od 0,1 % do 1,5 % z nominální hodnoty pohledávek a ohled se bere také na délku splatnosti faktur u jednotlivých odběratelů.

Bt23

UniCredit 

Unicredit nabízí tuzemský a exportní factoring, také v obou variantách, tedy regresní i bezregresní. Ti, kteří chtějí zajistit pohledávky až do výše 100 % jejich hodnoty, mohou využít dvoufactorového exportního factoringu. Ten je ochrání jak před platební nevůlí odběratele, tak vlastní platební neschopností. 

Cena za factoring u Unicredit se odvíjí od předpokládaného ročního obratu postupovaných pohledávek, počtu a bonity odběratelů a také platebních podmínek. Factoringová provize zahrnuje poplatky spojené se správou pohledávek a vedením saldokonta a v případě bezregresního factoringu ještě poplatek za pojištění rizika. Úrok je účtován z denních zůstatků čerpaných záloh a pohybuje se také na obvyklé úrovni bankovních sazeb pro krátkodobé úvěry.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).