Hlavní navigace

Přemýšlíte nad factoringem? Zjistěte, kde si ho můžete sjednat

15. 4. 2024
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek
Factoring je nástroj financování sloužící jako alternativa bankovního úvěru. Zdrojem jeho financování jsou pohledávky. Podívejte se, kdo jej u nás nabízí.

Factoringových služeb využívají nejčastěji větší firmy, a to například tehdy, když potřebují efektivněji plánovat cashflow nebo chtějí předat dále správu pohledávek. Pomoci jim může také v situacích, kdy bojují s nekázní svých odběratelů. 

Co je to factoring?

Factoring funguje na základě odkupu krátkodobých pohledávek a je definován factoringovou smlouvou. V ní se klient zavazuje, že všechny pohledávky bude postupovat factoringové společnosti. Ta mu poskytne finanční prostředky a sama se postará o úhradu od odběratele. Klienti tak mají peněžní prostředky přímo k dispozici, nikoli v pohledávkách. U factoringu se zpravidla jedná o dlouhodobou spolupráci, kdy jsou jednotlivé poptávky po factoringu řešeny individuálně. Podobné je to s náklady. Factoringový poplatek se skládá ze dvou částí: nákladů s ním spojených a úrokové sazby.

Factoring může být regresní nebo bezregresní. U regresního factoringu factoringová společnost nenese riziko platební neschopnosti odběratele a po uplynutí lhůty ztrácí klient nárok čerpat proti pohledávce v prodlení financování. U bezregresního factoringu riziko nese factoringová společnost, a to do výše limitů stanovených pro jednotlivé odběratele. Kvůli tomu jsou zde také vyšší náklady. Dále se factoring liší podle místa: může být tuzemský, exportní a importní nebo například skrytý, kdy o něm daní dodavatelé neví.

Častější je regresivní factoring

Jak uvádí Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), průměrné roční tempo růstu factoringového trhu v České republice za posledních sedm let dosahuje téměř deset procent. Karel Nováček, CEO Factoring České spořitelny, říká, že v porovnání se zeměmi Evropské unie Česká republika v případě rozvoje factoringu stále zaostává, i když je patrný pozitivní posun. Klíčovým ukazatelem je poměr factoringu k HDP země. Průměr EU je přes 12 %, Česká republika je na hodnotě kolem 4 %, upřesnil s tím, že s nižšími sazbami se pravděpodobně zvýší investiční aktivita firem, což logicky povede i k vyšší poptávce po factoringových službách. Firmy by podle něj mohly využívat factoring k optimalizaci pracovního kapitálu a získávání potřebné likvidity. 

Z celkového objemu factoringu v roce 2023 připadlo 61 % na bezregresní factoring (v roce 2022 to bylo 58 %). Právě u této formy postoupení pohledávky přechází riziko nezaplacení faktury na factoringovou společnost. Podíl regresního factoringu, kdy při nezaplacení pohledávky zůstává riziko na straně klienta, činil zbylých 39 %. Objem bezregresního factoringu v minulém roce opět rostl. Z našeho pohledu je to důsledek zvýšené nejistoty v ekonomice. Řada firem se proto snažila minimalizovat případná rizika využitím bezregresního factoringu, doplnil Jindřich Horák, CEO ČSOB Factoring.

Produktová struktura factoringu

Produktová struktura factoringu

Autor: Česká leasingová a finanční asociace, podle licence: Rights Managed

Tuzemská nabídka factoringu

Ke společnostem, které v České republice nabízejí factoring, patří Bibby Financial Services, ČSOB Factoring, Factoring České spořitelny, Komerční banka, Raiifeisenbank a UniCredit Factoring.

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services je nezávislou factoringovou společností poskytující provozní financování, která momentálně působí v 9 zemích. U nás nabízí regresní, bezregresní, skrytý factoring a reverzní factoring. strukturované financování modifikované na míru dle potřeb klienta. Součástí regresního factoringu je kromě financování pohledávek také inkaso a urgence neuhrazených faktur. Bibby Financial Services u regresního factoringu navíc zaručují, že klienti budou mít peníze za dané faktury do 24 hodin na účtu. Skrytá forma factoringu je vhodná pro alespoň středně velké podniky, přičemž důvodem je vyšší administrativní náročnost, například v podobě využití speciálního technického účtu. U reverzního factoringu společnost fakturám, které musí klient zaplatit svým dodavatelům, prodlouží splatnost až o 90 dní.

Factoring České spořitelny

Tento factoring má zázemí u finanční skupiny České spořitelny a jeho klienti si mohou vybrat tuzemský, exportní, importní nebo reverzní factoring, a to vždy buď regresním, nebo bezregresní. Ti, kteří si jej sjednají, k němu dostanou také online přístup do internetového informačního systému eFactoring. Ten kromě přístupu k přehledům a dalším důležitým datům spojeným s daným factoringem nabízí také možnost vykonat aktivní operace, například v podobě postupování pohledávek na základě elektronického podpisu. 

Pro sjednání factoringu je potřeba vyplnit formulář obsahující přehled odběratelů, na základě kterého udělá Factoring ČS analýzu a navrhne odpovídající formu spolupráce. Po podpisu factoringové smlouvy čeká klienta také zaškolení. 

Co se týče poplatků, jak uvádí společnost, náklady jsou závislé na rozsahu služeb, které klient požaduje. Obecně se skládají ze dvou základních složek: factoringový poplatek a úroková sazba – činí 1M PRIBOR + x % p.a. U exportního factoringu se poplatek navyšuje o míru rizika daného teritoria a u reverzního je stanovena individuálně.

Využíváte pro financování své činnosti faktoring? A víte, jak o něm účtovat? Přečtěte si také:

Využíváte pro financování své činnosti faktoring? A víte, jak o něm účtovat?

ČSOB Factoring

Nejoblíbenějším produktem ČSOB Factroingu je tuzemský regresní factoring, klienti si mohou sjednat i jeho bezregresní formu. V rámci ní ČSOB Factoring přebírá rizika neplacení postoupených pohledávek a vyplatí klientovi až 80 % z celkové hodnoty pohledávky. Společnosti pracující se zahraničními odběrateli mohou využít také exportního factoringu. V tomto případě je stanoven limit, do kterého přebírá ČSOB Factoring riziko neplacení. Tato instituce umožňuje také kombinaci tuzemského a exportního factoringu. 

Jejím dalším produktem je True Sale Factoring. Ten zajišťuje odúčtování pohledávek z bilance a jedná se o bezregresní factoringové schéma, kdy financují až 100 % pohledávek a kdy odúčtováním pohledávek z bilance dojde ke zlepšení finančních ukazatelů zadluženosti, likvidity a aktivity firmy.

Náklady na factoring v tomto případě tvoří úrok a factoringový poplatek. Úroková sazba, kterou ČSOB Factoring klientům nabízí, je srovnatelná se sazbami, jaké požadují banky, pokud poskytují běžné typy úvěrů k financování provozu a factoringový poplatek se počítá z hodnoty postupovaných pohledávek a jeho výše závisí na jejich předpokládaném objemu. Zohledňuje činnosti související s administrací postoupení a následnou správou pohledávek, až po úvodní fázi inkasních kroků.

Factoring KB

Komerční banka nabízí tuzemský, exportní, importní a modifikovaný factoring. Tuzemský factoring v sobě zahrnuje odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých pohledávek a může být také s pojištěním. Komerční banka je členem Factors Chan International, a proto v rámci exportního factoringu zabezpečuje rizika až do výše 100 % pohledávky. Služby importního factoringu využijí především ti, kteří nakupují od zahraničních dodavatelů, a modifikovaný pak reaguje na konkrétní požadavky klientů. 

Podmínkou sjednání factoringu je, že pohledávky musí být postupitelné a vymahatelné, minimální výše ročního obratu přes factoringový účet musí být 10 milionů korun a firma musí mít alespoň roční historii a průběžné dodávky stálým dodavatelům. Factoringový poplatek se u tuzemského regresního factoringu pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,8 % z hodnoty pohledávky a úrok je na úrovni sazeb krátkodobých bankovních úvěrů. V případě bezregresního factoringu může být cena navýšena o pojistné.

Raiffeisenbank

Factoring od Raiffeisenbank je určený především pro firmy a korporace, kterým tak pomohou se zlepšením peněžního toku i správou pohledávek. Tato banka nabízí tuzemský i exportní factoring, a to v regresní i bezregresní formě, dále také bilanční factoring nebo samotnou správu pohledávek. Spoluúčast u bezregresního factoringu je díky pojištění u úvěrové banky jen 10 %. Bilanční factoring se vyplatí tehdy, potřebuje-li klient jednorázově snížit objem pohledávek v bilanci.  

Factoringový poplatek se v této bance vypočítává z hodnoty pohledávek uvedených v příslušném seznamu pohledávek a je splatný vždy k poslednímu bankovnímu pracovnímu dni kalendářního měsíce. Konkrétní výše factoringového poplatku je pak uvedena ve smlouvě.

UniCredit Factoring

Unicredit nabízí tuzemský a exportní factoring, také v obou variantách, tedy regresní i bezregresní. Ti, kteří chtějí zajistit pohledávky až do výše 100 % jejich hodnoty, mohou využít dvoufactorového exportního factoringu. Ten je ochrání jak před platební nevůlí odběratele, tak vlastní platební neschopností. 

Cena za factoring u Unicredit se odvíjí od předpokládaného ročního obratu postupovaných pohledávek, počtu a bonity odběratelů a také platebních podmínek. Factoringová provize zahrnuje poplatky spojené se správou pohledávek a vedením saldokonta a v případě bezregresního factoringu ještě poplatek za pojištění rizika. Úrok je účtován z denních zůstatků čerpaných záloh a pohybuje se také na obvyklé úrovni bankovních sazeb pro krátkodobé úvěry.

Přehled poskytovatelů factoringu

Poskytovatelé factoringu
Bibby Financial Services
Factoring České spořitelny
ČSOB Factoring
Factoring KB 
Raiffeisenbank
UniCredit Factoring
Seriál: Firemní finance
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).