Hlavní navigace

Pojištění přerušení provozu je v této situaci na nic. Pojišťovny zvažují změny

12. 5. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Přemýšlíte, jestli by vám v situaci spojené s koronavirem pomohlo nějaké pojištění? Měli jste myslet dopředu a mít jej sjednané? Zeptali jsme se pojišťoven.

Škody způsobené všeobecným zásahem úřední moci, jakým je například uzavření provozoven v důsledku vládních nařízení v současné situaci, jsou z pojištění uzavíraných v České republice zpravidla vyloučeny.

Co se dozvíte v článku
  1. Co kryje pojištění přerušení provozu?
  2. Jaké pojištění by pomohlo?
  3. Jak je to s dokládáním?
  4. Pozor na pojistný podvod
  5. Co pojišťovny plánují?
  6. Zabývejte se pojištěním

Co kryje pojištění přerušení provozu?

Pojištění přerušení provozu je typem majetkového pojištění, které je možné sjednat jako doplňkové pojištění pro podnikatele a firmy. Kryje finanční ztrátu vzniklou na pojištěném majetku, jako je ušlý zisk, stálé náklady, ušlé nájemné a podobně, a to v případě živelních škod, odcizení či vandalismu. Aktuální situace, tedy situace, kdy museli podnikatelé plošně uzavřít své provozovny, není předmětem tohoto pojištění, uvádí na úvod Ivana Buriánková, tisková mluvčí Generali Česká pojišťovna.

Toto pojištění se tedy nejčastěji váže k živelným pojistným nebezpečím, která musí způsobit tzv. věcnou škodu (typicky požár nebo záplava/povodeň apod., případně technická porucha). Pokud tedy nedojde k přerušení pojištění provozu právě v důsledku působení živlů, nelze z tohoto pojištění poskytnout plnění.

Více o tomto pojištění najdete v článku Trápí vás, co by se stalo při přerušení provozu? Problémy zmenší pojištění

Jaké pojištění by pomohlo?

Jak uvádí Václav Bálek, tiskový mluvčí z Allianz pojišťovny, některé pojišťovny mají v nabídce i tzv. pojištění přerušení provozu z důvodu úředního rozhodnutí, které se na současnou situaci může vztahovat. Pojištění přerušení/omezení provozu včetně situace způsobené „zásahem orgánu veřejné moci“ nabízela před vyhlášením nouzového stavu ČSOB Pojišťovna. „A to jako součást doplňkového pojištění přerušení provozu u vybraných produktů určených zejména OSVČ a malým SME firmám,“ upřesňuje tiskový mluvčí Petr Milata.

Na přerušení provozu svobodných povolání (živnosti, OSVČ), zdravotnických a právnických profesí se vztahuje krytí UNIQUA. Pojistnou událostí je zde úraz nebo nemoc – v tomto případě onemocnění infekční chorobou (koronavirus). Na infekční onemocnění se nevztahuje tradiční čekací doba na počátku platnosti pojistné smlouvy. Karenční lhůta (doba po pojistné události, za kterou nenáleží pojistné plnění) činí 14, 21 nebo 28 dnů. Podle sjednané karenční lhůty se po jejím uplynutí vyplácí pojistné plnění, popisuje Eva Svobodová, tisková mluvčí z UNIQA pojišťovny.

Jak je to s dokládáním?

Nařízení vlády jsou obecně známá a v případě oznámení škody bude třeba doložit dokumentaci o svém podnikání, např. podnikatelská činnost, která spadá pod vládní nařízení, velikost provozovny, počet zaměstnanců apod. Dále je třeba doložit výši škody, kterou pojištěný uplatňuje. Jedná se o výpisy z účetnictví firmy, daňová přiznání finančnímu úřadu a jiné doklady, podle kterých pojištěný svou finanční ztrátu vyčíslil, doplňuje Petr Milata. 

V UNIQUA pojišťovně se k uplatnění předkládá neschopenka s vyznačením diagnózy. Pojištěný dále musí doložit výdaje na nezbytné náklady (nájem, leasing, platy, sociální a zdravotní pojištění) a ušlý zisk. Podle toho se spočítá pojistné plnění (limitem je pojistná částka ve smlouvě), dodává Eva Svobodová.

Přečtěte si: Museli jste kvůli koronaviru zavřít krám? Budete moci požádat o odklad nájemného

Pozor na pojistný podvod

Pojištění jako institut, který chrání pojištěného před potenciálním rizikem, není možné z povahy věci uzavírat zpětně. Pojistné plnění má krýt nenadálé a nahodilé situace, retrospektivní pojištění proti jevu či události, která už nastala, by zcela popíralo tento princip, zdůrazňuje Patricia Lepšíková, ředitelka underwritingu Slavia pojišťovny. Václav Bálek v této souvislosti upozorňuje, že by se jednalo o pojistný podvod. V ČSOB Pojišťovně je v současné době s ohledem na stále ještě probíhající pandemii prodej výše popsaného pojistného krytí pozastaven, což je standardní postup v situaci, kdy významně roste rizikovost daného krytí.

Co pojišťovny plánují?

V souvislosti se stávající situací přirozeně vyvstávají otázky, zda v budoucnu nabídnout takový pojistný produkt, který by mohl podobná rizika pokrýt. Aby však bylo možné o případném produktu uvažovat, je třeba nejprve vyhodnotit ztráty a důsledky současné situace a vejít v jednání se zajistiteli. Takový postup bude možný nejdříve za několik měsíců, po monitoringu a zpracování příslušných dat, dodává Patricia Lepšíková. Také podle Petra Milaty nejde předjímat, zda bude toto krytí v nabídce pojišťovny a v jakém rozsahu. Předpokládá však diskuzi na toto téma v rámci České asociace pojišťoven a s odbornou veřejností.

Pojišťovny tedy bedlivě sledují a vyhodnocují situaci a snaží se přicházet stále s něčím novým. Například Allianz pojišťovna průběžně upravuje své produkty na základě nových informací a zkušeností. Změnu plánují také v UNIQA pojišťovně. Chceme zahrnout také pojištění odpovědnosti, popř. pojištění majetku – balíček podle volby podnikatele, aby rizika spojená s takovým podnikáním byla kryta najednou, prozrazuje Eva Svobodová. 

V České podnikatelské pojišťovně letos slaví 25 let od svého založení a nabízí 25% slevu na jejich nejprodávanější produkty. U nás nabízíme podnikatelům pojištění ve formě balíčků, pro živnostníky a nejmenší podnikatele máme produkt Simplex, středním a malým podnikatelům nabízíme produkt Komplex, popisuje Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Podívejte se na nabídku pojištění budov: Na pojištění budov pro podnikání se nevyplatí šetřit. Ujasněte si rizika

školení květen 24 - novinky

Zabývejte se pojištěním

V ČSOB Pojišťovně dlouhodobě sledují trend kladoucí u klientů důraz zejména na pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel. Pojištění finančních ztrát při přerušení provozu a podobné další produkty určené podnikatelům jsou na okraji zájmu. Proto je vhodné věnovat pozornost doporučení pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří na základě analýzy pojistných potřeb nabízejí nezbytný rozsah pojistné ochrany. Dále je vhodné sjednávat maximální nabízené rozsahy pojištění, čímž lze ošetřit i situace, které se mohou zdát jako velmi nepravděpodobné, dodává Petr Milata.

Patricia Lepšíková v tento okamžik doporučuje sledování situace na trhu pojistných produktů. Podle ní je možné předpokládat, že se v nějakém časovém horizontu objeví relevantní pojištění. V každém případě pak radí zabývat se otázkou pojištění vlastního podnikání hlouběji a pravidelně. Řada podnikatelů v České republice totiž na rizika, která jim hrozí, není pojištěna dostatečně, případně nejsou pojištěni vůbec. V takových případech může jejich podnikání kdykoli ohrozit mnohem pravděpodobnější riziko, než je pandemie, s jakou se podnikatelé ani pojišťovny nemuseli vyrovnávat více než sto let, doplňuje závěrem.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).