Hlavní navigace

Čerpat ošetřovné se zaměstnancům v exekucích vyplatí

5. 6. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nemocenská dávka ošetřovné se v řadě případů týká i rodičů s exekučními a insolvenčními srážkami ze mzdy. Má na tuto dávku nárok exekutor?

Ošetřovné mohou rodiče aktuálně čerpat až do 30. června 2020. Poté mimořádné opatření skončí a dávka bude čerpána za obecných podmínek.

Exekuční a insolvenční srážky se provádí nejen ze mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr, ale také z jiných příjmů, které nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní. Konkrétně se jedná o ustanovení § 299 občanského soudního řádu, kde je výčet těchto jiných příjmů uveden. 

Z nemocenských dávek jsou zde zastoupeny pouze dvě, a to nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. Ošetřovné ve výčtu takzvaných jiných příjmů zmíněno není. Z toho plyne, že exekučním a insolvenčním srážkám ze mzdy nepodléhá. Česká správa sociálního zabezpečení vyplatí nemocenskou dávku ošetřovné bez ohledu na skutečnost, zda jde o pojištěnce s exekučními či insolvenčními srážkami ze mzdy. Čtěte také: Budou mít zaměstnanci po čerpání ošetřovného kratší řádnou dovolenou?

Což také může být jedním z důvodů, proč nejeden zaměstnanec zůstává doma s dítětem i po otevření škol a školských zařízení. Ošetřovné se aktuálně zvýšilo na 80 % redukovaného vyměřovacího základu. Je poskytováno za kalendářní dny, nikoli dny pracovní, a tudíž není rozdíl mezi zaměstnancovou měsíční mzdou a ošetřovným markantní. Čtěte více: Využívají, nebo zneužívají zaměstnanci čerpání ošetřovného?

Zaměstnancům s exekučními a insolvenčními srážkami ze mzdy je navíc za dobu čerpání ošetřovného poskytnuta plná nemocenská dávka. Ze mzdy by jim zaměstnavatel provedl standardní srážku ze mzdy. Bezesporu se dlužníkům finančně vyplatí zůstat na ošetřovném co možná nejdéle. Což na druhou stranu netěší jejich věřitele.

§ 299 občanského soudního řádu:

Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou

 • a) náhrada mzdy nebo platu,
 • b) nemocenské,
 • c) peněžitá pomoc v mateřství,
 • d) důchody,
 • e) stipendia,
 • f) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 • g) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce (dále jen „odstupné“),
 • h) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
 • i) náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti,
 • j) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
 • k) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů,
 • l) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).