Hlavní navigace

Využívají, nebo zneužívají zaměstnanci čerpání ošetřovného?

25. 5. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nemocenská dávka ošetřovné se v době mimořádných opatření již několikrát změnila. Poslední změna přináší možnost čerpat ošetřovné i po znovuotevření škol.

Přinášíme krátké shrnutí podmínek ošetřovného, které bylo dočasně zvýšeno téměř na úroveň pobírané mzdy či platu. Což může vést i k jeho zneužívání.

Podmínky čerpání ošetřovného

Článek je věnován ošetřovnému zaměstnanců, kteří mohou za splnění podmínek čerpat tuto nemocenskou dávku. Ošetřovné osob samostatně výdělečně činných má jiná pravidla.

Podmínky pro poskytování ošetřovného:

 • Ošetřovné je zaměstnancům poskytováno na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
 • Ošetřovné je vypláceno i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
 • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let (posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami).
 • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě (alespoň v I. stupni závislosti), neplatí žádná věková hranice.
 • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
 • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.
 • Ošetřovné se od 1. dubna zvýšilo z 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ) na 80 % DVVZ.

Ošetřovné u dohod konaných mimo pracovní poměr

Pozměňovacím návrhem bylo ošetřovné přiznáno i zaměstnancům, kteří konají práci na dohody mimo pracovní poměr. Za splnění podmínek si tak mohli o ošetřovné požádat dokonce i zpětně. Čtěte také: 7 praktických otázek k čerpání ošetřovného dle nových podmínek

Podmínky pro osoby pracující na DPP/DPČ:

 • Dohodář musí pečovat o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření školního/dětského zařízení nebo osobu alespoň v 1. stupni závislosti, které byla uzavřena škola anebo zařízení sociálních služeb (stacionář).
 • Dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce byla uzavřena před 11. březnem 2020. 
 • Z dohody je odvedeno pojistné za měsíc, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo za měsíc únor (pokud je o ošetřovné žádáno od března 2020). 
 • O ošetřovné lze žádat zpětně od doby trvání mimořádných opatření. Do 31. března bude poskytnuto ve výši 60% denního vyměřovacího základu (DVZ), od 1. dubna ve výši 80 % DVZ.
 • Na ošetřovné je nárok po dobu trvání dohody, nejdéle do konce platnosti opatření uzavření škol. Čtěte více: Vyšší ošetřovné a podmínky pro dohodáře

Ošetřovné po otevření škol a školských zařízení

Poslední změnou v oblasti ošetřovného (prozatím) je nárok na ošetřovné i v případě otevření škol. Nárok budou mít nadále ti rodiče nebo ošetřující osoby, které z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. A to až do 30. června 2020.

Objektivní důvody:

 1. Zdravotní důvody – možnost ohrožení zdraví dítěte nebo jiných členů domácnosti (např. alergie, častá nemocnost, chronická onemocnění atd.).
 2. Kapacitní důvody – škola nebo školské zařízení nemůže z kapacitních důvodů přijmout všechny děti. 
 3. Provozní důvody – provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů.

Uvedené platí nejen pro školy, ale i pro školky, dětské skupiny a stacionáře. Důvody pak bude rodič uvádět na předepsaném tiskopisu (bude zveřejněn po ukončení legislativního procesu).

Aktuální výše ošetřovného

Ošetřovné je po dobu mimořádných opatření zvýšeno z 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu. Zvýšení se dotklo veškerých nemocenských dávek z titulu ošetřovného pobíraného od 1. dubna 2020, tedy i ošetřovného, jenž nijak nesouvisí s péčí o děti v době uzavření škol či omezené výuky. Čtěte také: Aktuální i připravované změny v eNeschopenkách

Pro výpočet ošetřovného v době mimořádných opatření připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí speciální kalkulátor. Například rodiči s hrubou měsíční mzdou ve výši 25 000 Kč bude vyplaceno za celý měsíc květen ošetřovné ve výši 18 352 Kč. Pokud by tento rodič po celý měsíc pracoval a nepobíral ošetřovné, obdržel by čistou mzdu ve výši 19 295 Kč. Tedy pouze o 943 Kč více. Je tomu tak proto, že nemocenské dávky se vyplácí za kalendářní dny, nikoli pracovní dny. Tudíž rozdíl mezi čistou mzdou a pobíraným ošetřovným není markantní.

Finanční motivace k návratu do práce je logicky minimální. Rodiče navíc mohou v souladu se zákonem některé dny pracovat a jiné čerpat ošetřovné (vykazuje se prostřednictvím speciálního tiskopisu). Ovšem najdou se i tací, kteří pobírají plné ošetřovné a pokračují v práci v rámci jiného pracovního úvazku. Na druhou stranu je spousta rodičů, kteří by pracovali rádi, avšak situace jim to neumožňuje. Zejména při péči o velmi malé či hendikepované děti je práce na plný úvazek prakticky nemožná. Školní výuka není celodenní a je nereálné ji zkombinovat s pracovními směnami. Navíc jsou tu již zmíněná zdravotní rizika.

Ošetřovné jako výkon práce

Nespornou výhodou nemocenské dávky ošetřovného je, že se pro účely řádné dovolené považuje za výkon práce. To se však týká standardní délky ošetřovného. Zákoník práce v tomto smyslu změněn nebyl. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlil Pavel Fabian z Advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS, lze z obecného ustanovení § 216 odst. 2 zákoníku práce vyvodit, že v případě ošetřovného dítěte mladšího 10 let se z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění pro účely dovolené posuzuje doba zameškaná v souvislosti s ošetřovným jako výkon práce.

V současné výjimečné situaci v souvislosti s pandemií koronaviru Vláda ČR vydala mimořádné opatření, dle něhož se ošetřovné vztahuje na děti až do věku 13 let a je možné nárok na něj v případě zaměstnanců uplatňovat po celou dobu platnosti tohoto opatření. Analogicky lze z výše zmíněného vyvodit, že úprava zákoníku práce se dle nynější situace vztahuje i na děti do 13 let, a proto se dá považovat doba zameškaná v souvislosti s ošetřovným jako výkon práce, potvrzuje Pavel Fabián.

Zaměstnancům na ošetřovném se tedy nebude krátit roční nárok na řádnou dovolenou o překážky v práci na straně zaměstnance, jelikož je celá doba ošetřování pro účely řádné dovolené považována za výkon práce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).