Hlavní navigace

Vyšší ošetřovné a podmínky pro dohodáře

24. 4. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vyšší a delší ošetřovné, ale i noví příjemci této dávky. Bude i pro dohody o provedení práce, ovšem za splnění podmínek.

V současné době se již nejedná o ošetřovné „krátkodobé“. Řada rodičů pečuje o děti druhý měsíc. 

Po dobu trvání mimořádných opatření byly podmínky nemocenské dávky upraveny, a to novelou zákona č. 133/2020 Sb. Přestože opozice od počátku poukazovala na ošetřovné poskytované v nedostatečné výši, změnu se nepodařilo prosadit.

Co se dozvíte v článku
  1. Úprava ošetřovného
  2. Zvýšení ošetřovného
  3. Prodloužení doby čerpání
  4. Ošetřovné i na dohody konané mimo pracovní poměr
  5. Podmínky pro ošetřovné u dohod

Úprava ošetřovného

K úpravě nemocenské dávky dochází až nyní, tedy více než měsíc po zmíněné první úpravě ošetřovného. Ve zrychleném režimu legislativní nouze byla tento týden novela projednána Poslaneckou sněmovnu. Po dokončení legislativního procesu (v případě schválení) bude navýšení nemocenské dávky v kompetenci České správy sociálního zabezpečení. Dávka bude navýšena automaticky. Rodiče nemusí podávat žádnou speciální žádost. Postupují stejně jako nyní, tj. po skončení kalendářního měsíce předají zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

Tiskopis k tisku a k ručnímu vyplnění
Interaktivní formulář

V tiskopisu vyplní dny, ve kterých se pečovalo o dítě. Podle nových podmínek se totiž mohou pečující na ošetřovném i několikrát vystřídat. Musí být ale jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostanou namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Výkaz předávají pečující svému zaměstnavateli. Je nutné jej vyplňovat každý kalendářní měsíc. Zaměstnavatel následně předá žádost o dávku se všemi podklady (výkaz péče doplněný o záznamy zaměstnavatele, příloha k žádosti) na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Zvýšení ošetřovného

Výše ošetřovného za kalendářní den činí nyní 60 % denního vyměřovacího základu. Pravděpodobně se zvýší na 80 % denního vyměřovacího základu. Zvýšení se má týkat jakékoli ošetřovatelské péče, nejen ošetřovného pobíraného z důvodu zavření školních a předškolních zařízení. V návrhu je uvedeno, že do tohoto zvýšení budou zahrnuty i případy ošetřování a péče z jiných důvodů než uzavření škol (podle § 39 odstavec 1 písm. a) a b) bodu 3 zákona o nemocenském pojištění). Podpůrčí doba se u těchto jiných případů ošetřování nemění.

Vyšší ošetřovné bude náležet zpětně od 1. dubna 2020. V případě, že ošetřovné náležející od tohoto data do dne nabytí účinnosti novely zákona již bylo vyplaceno, doplatí se bez žádosti ve lhůtě 30 dnů (lhůta platí obecně pro výplatu dávek podle § 110 zákona o nemocenském pojištění).

O dalších aktuálně připravovaných změnách více v článcích: 

Prodloužení doby čerpání

Ošetřovné se nebude jen zvyšovat. Plánuje se i prodloužení doby jeho čerpání. Podpůrčí doba ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou má trvat uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. června 2020. Opět se zpětnou účinností od počátku měsíce dubna.

Ošetřovné i na dohody konané mimo pracovní poměr

Zákon se doplňuje o novou část, která zavádí příspěvek při péči o dítě pro zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce. Na tuto skupinu osob rovněž od počátku upozorňovala opozice. Podařilo se až napodruhé. Příspěvek se však bude týkat jen „dohodářů“, kteří jsou účastni nemocenského pojištění (měsíční odměna z dohody o provedení práce činí alespoň 10 001 Kč a odměna z dohody o pracovní činnosti alespoň 3000 Kč). Účast na nemocenském pojištění musí vzniknout v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo také v únoru 2020 (pro ty, kteří nedosáhli v březnu limit výdělku pro účast na pojištění).

V pozměňovacím návrhu se kalkulovalo rovněž s variantou, kdy zaměstnanci s jednou nemocensky pojištěnou dohodu by měli nárok na 212 Kč denně. Jestliže by vykonávali práci v rámci více dohod současně, z nichž je placeno pojištění, měli by nárok na dvojnásobek této částky, tj. 424 Kč denně. Tím se mělo zamezit zneužití ve formě spekulativního uzavírání více dohod za účelem navýšení nároku. Částku zákonodárci odvodili od průměrné denní výše dávky ošetřovného, kterou pobírá zaměstnanec v plném pracovním úvazku. O přiznání příspěvku by rozhodovaly a současně také vyplácely úřady práce.

Podmínky pro ošetřovné u dohod

Nakonec bude vše jinak. Nárok budou mít stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru, a to zpětně od doby vyhlášení nouzového stavu. Přičemž do konce března bude náhrada 60 % předchozích pojištěných příjmů a za období duben až červen budou mít rovněž nárok na navýšené ošetřovné ve výši 80 %. Dosáhnou tak na stejnou výši ošetřovného jako zaměstnanci. Dohody musí být samozřejmě aktivní, tedy neukončené a rodiče museli o děti pečovat.

Nárok na příspěvek nevznikne, pokud o dítě pečoval druhý rodič, kterému vznikl nárok na ošetřovné nebo peněžitou pomoc v mateřství podle zákona o nemocenském pojištění. V tomtéž případě péče o dítě náleží příspěvek jen jednou a jen jednomu z rodičů. Příspěvek náleží jen jednou i v případě, že zaměstnanec činný na základě dohody pečuje současně o více dětí.

školení květen 24 - novinky

Na příspěvek dosáhnou i zaměstnanci pobírající rodičovský příspěvek, kteří si současně přivydělávají formou dohod konaných mimo pracovní poměr (opět jde pouze o dohody zakládající účast na nemocenském pojištění).

Novela nyní putuje do Senátu, stále se však jedná o návrh novely. Konečná podoba může být jiná.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).