Hlavní navigace

7 praktických otázek k čerpání ošetřovného dle nových podmínek

6. 4. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Postup po změnách, nárok na ošetřovné při kombinaci s dalším zaměstnáním, pobírání rodičovského příspěvku, práce z domova či ošetřovné po skončení zaměstnání.

Ošetřovné je aktuálně předmětem mnoha diskuzí. Připravili jsme sedm odpovědí na sedm dotazů zaměstnaných rodičů pečujících o děti v rámci mimořádných opatření.

Článek je věnován ošetřovnému zaměstnanců. Ošetřovné osob samostatně výdělečně činných má mít jiná pravidla.

1. Ošetřovné a dovršení věkové hranice

První otázkou je, jak postupovat v situaci, kdy dítě dovrší stanoveného věku v průběhu ošetřování. Jestliže jde o dítě, kterému ještě nebylo 10 let v okamžiku, kdy o něj rodič začal pečovat, a dosáhne v průběhu péče dítě věku 10 let, ošetřovné náleží až do konce podpůrčí doby. V zákoně o nemocenském pojištění je totiž uvedeno slovní spojení „pečuje o dítě mladší 10 let“. To platí pro ošetřovné obecně. 

Po dobu pandemických opatření bude možné čerpat ošetřovné také na děti ve věkovém rozmezí 10 až 13 let. Dle mimořádného zákona má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě ve věku od 10 let, které „nedovršilo 13 let věku“. Znamená to, že dovršením věku 13 let nárok vznik očetřovného končí. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnil Jan Brodskýministerstva práce a sociálních věcí, posledním dnem je den předcházející dni 13. narozenin, protože právě v den narozenin dítě těch 13 let dovrší. Pokud ovšem tohoto věku dovrší v průběhu ošetřování, dávka se vyplatí až do konce mimořádného opatření. Čtěte také: Podrobně o ošetřovném a připravovaných změnách

2. Ošetřovné a předškolní zařízení

Možnost čerpat ošetřovné se nově vztahuje i na předškolní zařízení uzavřená po dobu pandemických opatření z rozhodnutí zřizovatele. O jaká předškolní zařízení se v případě ošetřovného jedná? Není rozhodné, zda jde o zařízení státní nebo soukromé, nemusí mít ani akreditaci MŠMT. Jde o zařízení pečující o děti předškolního věku na základě dohody s rodiči a je alternativou předškolního zařízení. Důležité je, že bylo uzavřeno zřizovatelem v souvislosti s přijetím mimořádného opatření. Může jít tedy nejen o jesle, mikrojesle, dětské skupiny, školičky, mateřské školy nebo lesní školky, ale také o mateřská centra nebo předškolní kluby pro děti.

3. Ošetřovné a rodičovský příspěvek

Může čerpat ošetřovné při uzavření předškolního zařízení otec dítěte, přestože je matka s mladším dítětem na rodičovské dovolené? V souladu se zákonem o nemocenském pojištění nemá zaměstnanec nárok na ošetřovné, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek. To neplatí, pokud tato jiná osoba sama onemocněla, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Je tedy zřejmé, že omezení se týká pouze péče o konkrétní dítě, na které nemůže být čerpáno současně ošetřovné i peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Čerpání ošetřovného na jiné dítě zákon nezakazuje.

Souběh rodičovského příspěvku a ošetřovného na stejné dítě je naopak možný, pokud se jedná o tutéž osobu. Například matka pracuje a pobírá rodičovský příspěvek. Po dobu uzavření předškolního zařízení je s dítětem doma a má nárok na ošetřovné. Otec dítěte by naopak nárok na ošetřovné neměl, protože matka dítěte pobírá na toto dítě rodičovský příspěvek. Čtěte také: Podrobně o nařízené karanténě pro zaměstnance i zaměstnavatele

4. Souběh pojištění z více zaměstnání

Jak bude posouzena situace, kdy je zaměstnankyně zaměstnána u dvou zaměstnavatelů a čerpá ošetřovné? Jestliže pojištěnec vykonává více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání. Každé takové zaměstnání je posuzováno samostatně. Pokud vznikne při souběhu pojištění nárok na tutéž dávku, náleží dávka ze všech souběžných pojištění jen jednou. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ze všech souběžných zaměstnání a okresní správa sociálního zabezpečení upraví podle redukčních hranic vyměřovací základ ze všech těchto zaměstnání.

Zaměstnankyně tedy bude potřebovat formulář Žádosti o ošetřovné pro každého ze svých souběžných zaměstnavatelů, kteří jej po doplnění údajů odešlou příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Bude však vyplacena jen jedna (souhrnná) nemocenská dávka ošetřovné. Čtěte také: 7 tipů, co zdarma číst, sledovat, poslouchat, aby vám při karanténě „nehráblo"

5. Ošetřovné a práce z domova

Zaměstnanec je zaměstnán na poloviční úvazek u dvou různých zaměstnavatelů (u obou vznikla účast na nemocenském pojištění). Je možné čerpat ošetřovné u jednoho zaměstnavatele a u druhého nadále pracovat? V případě krátkodobého ošetřovného (na rozdíl od ošetřovného dlouhodobého) není souběžná výdělečná činnost zakázána. V souladu s ustanovením § 16 písm. a zákona o nemocenském pojištění nemá pojištěnec nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného po dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Zaměstnanec tedy může pro jiného zaměstnavatele nadále pracovat a přitom čerpat ošetřovné z výdělečné činnosti u jiného zaměstnavatele. S ohledem na charakter nemocenské dávky zřejmě připadá v úvahu pouze práce z domova, eventuálně  práce v odpoledních hodinách po vystřídání s matkou dítěte apod.

6. Ošetřovné a skončení zaměstnání

Jak se postupuje v případě skončení zaměstnání? Pokud potřeba ošetřování vznikla v době trvání zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění a tuto dobu přesáhla, tj. ošetřování trvá i po skončení zaměstnání, náleží ošetřovné po celou dobu. Zaměstnanec bude mít nárok na ošetřovné i po skončení zaměstnání, nejdéle do skončení podpůrčí doby (aktuálně do ukončení mimořádných opatření). Výjimkou jsou pouze poživatelé starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, jimž se ošetřovné vyplácí nejdéle do dne, kterým jim končí zaměstnání.

Naopak, jestliže potřeba ošetřování vznikla až po skončení zaměstnání, nárok na ošetřovné propuštěný zaměstnanec nemá. U ošetřovného není žádná ochranná lhůta.

7. Ošetřovné podle nových podmínek

Je možné již čerpat ošetřovné podle nových podmínek? Nová pravidla, která budou platit po dobu mimořádných opatření, již byla schválena. Ministerstvo práce a sociálních věcí již vydalo postup. Školy, dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby po dobu uzavření zařízení vyplní formulář (ke stažení zde). Tento formulář je třeba vyplnit, podepsat (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) odeslat pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat.

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní, podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky (sken, fotka formuláře) zašle svému zaměstnavateli.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

V tomto tiskopisu vyplní dny, ve kterých se pečovalo o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostanou namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Zaměstnavatel samozřejmě předává žádost o dávku se všemi podklady (výkaz péče doplněný o potřebné záznamy zaměstnavatele, příloha k žádosti) na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).