Hlavní navigace

Podrobně o ošetřovném a připravovaných změnách

25. 3. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nárok na ošetřovné, tiskopisy, jeho výše, změny věku a okruhu zařízení, postup při prodloužení a ošetřovné z pohledu pracovního práva.

Vzhledem k uzavření školních a předškolních zařízení musel nejeden rodič zůstat s dítětem na ošetřovném.

Co se dozvíte v článku
  1. Ošetřovné jako nemocenská dávka
  2. Uplatnění ošetřovného 
  3. Formulář a kalkulačka ošetřovného
  4. Aktuální změny v ošetřovném pro zaměstnance
  5. Ošetřovné a zákoník práce

Ošetřovné jako nemocenská dávka

Ošetřovné je nemocenskou dávkou a poskytuje se zaměstnancům za splnění zákonem daných podmínek. V rámci mimořádných opatření budou mít nárok na „ošetřovné“ i osoby samostatně výdělečně činné. Nepůjde však o standardní dávku nemocenského pojištění.

Nemocenská dávka se týká pouze zaměstnanců, jimž vznikla účast na nemocenském pojištění. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné.

Uplatnění ošetřovného 

Nárok na ošetřovné se uplatní tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení“. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, Česká správa sociálního zabezpečení zajistila jiný postup. Škola jim může tiskopis předvyplnit, odeslat elektronicky. Tiskopis slouží současně jako omluvenka do práce. Formulář je třeba vytisknout, doplnit požadované údaje a předat zaměstnavateli (postačí i naskenovat) a zaslat e-mailem (není nutný elektronický podpis).

Zaměstnavatel přepošle tiskopis (žádost o nemocenskou dávku) spolu s přílohou o vyměřovacím základu příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Čtěte také: Podrobně o nařízené karanténě pro zaměstnance i zaměstnavatele

Za osamělého zaměstnance se dle § 40 zákona o nemocenském pojištění považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence nebo bylo-li zahájeno řízení o prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou anebo za mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s družkou (druhem).

Ošetřovné lze obecně čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Dle výkladu ministerstva práce a sociálních věcí (ze dne 11. 3. 2020) je v případě uzavření školy počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit. Je samozřejmě zachována možnost vystřídat se jednou (doposud) v péči s jiným pojištěncem v rámci podpůrčí doby, kdy nárok na ošetřovné zůstává. 

Formulář a kalkulačka ošetřovného

Pokud nebude formulář „Žádosti o dávku ošetřovné“ rodiči zaslán, je ke stažení ZDE.

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí redukčních hranic.

Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Ke stanovení orientační výše ošetřovného nejlépe poslouží kalkulačky. Je potřeba pouze doplnit počet kalendářních dnů čerpání dávky a měsíční vyměřovací základ.

Kalkulačka pro orientační výpočet výše ošetřovného. Upozorňujeme, že kalkulačka počítá dle současné právní úpravy maximálně 16 dnů ošetřovného. 

Aktuální změny v ošetřovném pro zaměstnance

Podpůrčí doba ošetřovného většině rodičů již vypršela. Je zřejmé, že opatření bude trvat delší dobu, proto se vláda rozhodla přijmout urychleně opatření k prodloužení doby čerpání a umožnění čerpání této dávky většímu okruhu rodičů. Mimořádný zákon již schválila vláda i Poslanecká sněmovna. Legislativní proces se blíží k závěru, okruh příjemců ošetřovného se v nejbližší době rozšíří.

Po přechodnou dobu se bude ošetřovné poskytovat při uzavření škol i dětem, které nedovršily 13 let věku, pokud jsou splněny ostatní podmínky nároku na ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění. Původně se sice navrhovala hranice 15 let, tu ale vláda neschválila. 

Ošetřovné se bude vyplácetpři péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu. Nárok na ošetřovné vznikne i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti, a to bez věkového omezení.

Za zařízení, na které lze čerpat ošetřovné, se bude nově považovat také zařízení, které bylo uzavřeno z rozhodnutí zřizovatele, pokud bylo učiněno v přímé souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii.

Novinkou je možnost dvou pečujících se v případě potřeby vystřídat.  Dosud bylo možné vystřídat se pouze jednou. 

Podpůrčí doba ošetřovného se automaticky prodlužuje o tolik kalendářních dnů, po které trvá platnost tohoto mimořádného opatření. Umožňuje se přitom, aby ošetřovné v tomto rozsahu mohlo být přiznáno i zpětně před účinností tohoto zákona.

BRAND

Žádosti o ošetřovné pro rodiče dětí starších 10 let budou rodiče podávat až po schválení zákona. Formuláře bude opět vydávat škola. Je pravděpodobné, že bude formulář stejný.

Změny budou platné pouze po dobu mimořádného opatření. Ministryně práce a sociálních věcí připustila, že pokud by se krizová opatření protáhla na příliš dlouho, navrhne navýšení ošetřovného nad rámec současných 60 procent redukovaného vyměřovacího základu. 

Ošetřovné a zákoník práce

  • Doba ošetřování se pro účely řádné dovolené považuje za výkon práce. Znamená to, že se za tuto dobu nárok na dovolenou zaměstnancům nekrátí.
  • Doba ošetřování je podle § 53 odst. 1 písm. f) zákoníku práce ochrannou dobou. Zaměstnavatel nemůže po tuto dobu dát zaměstnanci výpověď (např. pro nadbytečnost podle § 52 písm. c) uvedeného zákona).
  • Po odpadnutí této překážky v práci a opětovném návratu zaměstnance do práce je zaměstnavatel povinen jej zařadit na původní práci a pracoviště (na „původní židli“), ledaže by původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno. Potom by jej zařadil v souladu s pracovní smlouvou. 
  • Není vyloučena ani situace, kdy se zaměstnavatel odchýlí ve prospěch zaměstnance a přizná mu po dobu pandemických opatření placené volno, tj. překážku v práci dle § 208 zákoníku práce. Příslušelo by zaměstnanci 100 % průměrného výdělku s 80% kompenzací státu (eventuálně nižší částkou, avšak minimálně 60 % při částečné nezaměstnanosti dle § 209 zákoníku práce). Po tuto dobu by ale nemocenská dávka ošetřovné nenáležela. Čtěte více: Částečná zaměstnanost, nebo plně hrazená překážka v práci?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).