Hlavní navigace

Vláda schválila firmám kurzarbeit. Žádosti již od dubna

24. 3. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Konkrétní program, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa, je tu. Jedná se o program ochrany zaměstnanosti Antivirus.

Kurzarbeit je obecně označení opatření pro období krize, kdy dojde ke zkrácení pracovní doby a zbytek mzdy zaměstnancům místo zaměstnavatele proplácí stát.

Co se dozvíte v článku
 1. Kurzarbeit – kompenzace náhrady mzdy
 2. O jaké překážky v práci se jedná?
 3. Kdy budou náhrady vyplaceny?
 4. Částečná nezaměstnanost
 5. Ukázka jednoduchého interního předpisu

Kurzarbeit – kompenzace náhrady mzdy

Stát bude nyní prostřednictvím úřadů práce kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům, aby nemuseli v současné situaci propouštět.

Jak informovalo na svých internetových stránkách ministerstvo práce a sociálních věcí, stát bude zaměstnavatelům, jejichž činnost je v důsledku pandemických opatření ohrožena, poskytovat příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd. Tato náhrada bude z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel ovšem musí prokázat, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

O jaké překážky v práci se jedná?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR. Jeho výše bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. V rámci programu Antivirus již byly představeny režimy A a B, aktuálně byly schváleny další tři režimy:

 • Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy. Čtěte také: Podrobně o nařízené karanténě pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu je vyplácena zaměstnanci ve výši 100 % (překážka v práci dle § 208 zákoníku práce). Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy. 
 • Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou částí je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele (překážka v práci dle § 208 zákoníku práce). Náhrada mzdy nebo platu je vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například o dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli (překážka v práci dle § 207 zákoníku práce). Náhrada mzdy nebo platu je vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy je vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 % (překážka v práci dle § 209 zákoníku práce). Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Náhradou mzdy (platu) je v bodech B až E myšlena průměrná mzda zaměstnance používaná pro pracovněprávní účely, tj. vychází se ze stejné náhrady jako například pro čerpání řádné dovolené. Právní úprava průměrného výdělku § 351 – 362 zákoníku práce

Kdy budou náhrady vyplaceny?

Zaměstnavatel bude o refundaci vyplacených náhrad mezd žádat po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen by měl zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory (včetně žádosti) zveřejní ministerstvo práce a sociálních věcí v nejbližších dnech. Čtěte také: Částečná nezaměstnanost, nebo plně hrazená překážka v práci?

skoleni_18_3

Částečná nezaměstnanost

V případě režimu částečné nezaměstnanosti jde o překážku v práci dle § 209 zákoníku práce. V souladu se zákoníkem práce musí být splněny následující podmínky (všechny):

 • nejedná se o zaměstnavatele poskytujícího plat dle § 109 odst. 3 zákoníku práce,
 • v důsledku omezení odbytu výrobků, popřípadě omezení poptávky po výrobcích či službách není zaměstnavatel schopen přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby
 • a na aplikaci ustanovení § 209 zákoníku práce se dohodl s odborovou organizací.

Pokud zaměstnavatel nemá odbory, nahradí dohodu mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací vnitřní předpis. Výše náhrady mzdy však nesmí být méně než 60 % průměrného výdělku zaměstnance.

Ukázka jednoduchého interního předpisu

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti 

Zaměstnavatel XY vydává tento vnitřní předpis vymezující překážku v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti.

 1. Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobku (nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách). Zaměstnavatel tuto skutečnost považuje za překážku v práci na své straně dle § 209 odst. 1 zákoníku práce.
 2. Po dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši ……. % průměrného výdělku (minimálně 60 % průměrného výdělku). Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci došlo v termínu určeném zaměstnavatelem k výplatě mzdy. 
 3. Překážka v práci na straně zaměstnavatele podle bodu 1 je stanovena od ….. do ….. 
 4. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě………….. (specifikovat místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem ……......................

…………………………………………..
Razítko a podpis zaměstnavatele 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).