Hlavní navigace

Podrobně o nařízené karanténě pro zaměstnance i zaměstnavatele

18. 3. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jaká jsou mimořádná opatření, formuláře pro nařízenou karanténu, možnosti předání informací zaměstnavatelům, nároky i povinnosti zaměstnanců?

Většinu zaměstnavatelů postihla aktuální opatření a musí řešit řadu nestandardních situaci, ať už se jedná o karanténu, práci z doma či částečnou zaměstnanost.

Jednotlivým tématům se bude server Podnikatel.cz postupně věnovat. Nyní se podrobněji zaměříme na nemocenské dávky. Nejeden zaměstnanec se nyní nachází v nařízené karanténě.

Co se dozvíte v článku
 1. Nařízená karanténa
 2. Formulář pro nařízenou karanténu
 3. Může být i eNeschopenka
 4. Povinnosti zaměstnance v souvislosti s nařízenou karanténou
 5. Karanténa delší než 14 dnů

Nařízená karanténa

Po návratu z rizikových oblastí nebo při výskytu nemoci v nejbližším okolí zaměstnance rozhodne lékař o nařízené karanténě. Lidé v domácí karanténě jsou povinni dodržovat nastavená opatření, která může orgán ochrany veřejného zdraví kontrolovat. Karanténa skončí uplynutím doby, na kterou byla stanovena (v případě Covid-19 je stanovována na 14 dní, v případě výskytu nemoci ji může lékař prodloužit). Čtěte také: Vláda omezila volný pohyb osob. Zaměstnanci a podnikatelé bydliště opustit mohou 

Spolu se zabezpečením zdravotní péče je třeba také zajistit vystavení příslušných tiskopisů, aby byl zaměstnanec v zaměstnání omluven a aby mu byla vyplacena náhrada mzdy v době prvních 14 dnů trvání nařízené karantény a následné nemocenské, trvá-li karanténa déle. Možnosti jsou dvě, tiskopis Potvrzení o nařízené karanténě nebo eNeschopenka.

Formulář pro nařízenou karanténu

Jedná se o nemocenskou dávku, standardně se uplatňuje papírovým tiskopisem „Potvrzení o nařízení karantény“ (má pět propisovacích dílů). Ten vystaví ošetřující lékař nebo hygienik, a to tak, že zaměstnanec svému zaměstnavateli předloží (odešle) „Oznámení o nařízení karantény“ (I. a III. díl tiskopisu). Tímto potvrzením současně uplatní u zaměstnavatele nárok na náhradu mzdy od 1. do 14. dne trvání karantény. Po ukončení karantény se zaměstnavateli předá IV. díl tiskopisu. Je-li karanténa dlouhodobá, prokazuje se trvání karantény tiskopisem „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“.

V současné situaci je žádoucí zamezit pobytu pojištěnce na veřejnosti. Je možné po dohodě s lékařem vydat příslušné díly papírového tiskopisu až následně (stejně jako případná potvrzení o trvání), III. díl v takovém případě zasílá OSSZ lékař. Ten sdělí pacientovi číslo tiskopisu, a to zaměstnanec oznámí zaměstnavateli. Zaměstnavatel si může uvedené skutečnosti ověřit u příslušné OSSZ.

Aktuálně mohou určité profese vykonávat práci z domova. Nárok však není automatický. Kdy máte nárok na home office – práci z domova? Ptejte se v nové poradně

Může být i eNeschopenka

U této dávky se od roku 2020 formuláře nezměnily. Ovšem v rámci mimořádných opatření nyní mohou lékaři pro nařízenou karanténu využít i eNeschopenku. Vystavující lékař při vyplnění dočasné pracovní neschopnosti doplní statistickou značku nemoci Z209 a uvede zde pojem „karanténa“ do kolonky „profese“. Zaměstnavatelé následně obdrží elektronické notifikace stejně jako v případě eNeschopenky.

Podle České správy sociálního zabezpečení je smyslem a účelem tohoto mimořádného opatření napomoci technickým řešením eNeschopenky k tomu, aby kontakt lékařů a potenciálně nakažených pojištěnců byl minimalizován (eNeschopenku je možno vystavit i distančně, např. na základě telefonického rozhovoru). Nadále je však třeba, aby zaměstnanci o své situaci informovali též zaměstnavatele, především jej upozornili, že se v jejich případě nejedná o „běžnou“ dočasnou pracovní neschopnost, ale o nařízenou karanténu.“ 

Povinnosti zaměstnance v souvislosti s nařízenou karanténou

 • Informovat zaměstnavatele o nařízené karanténě (telefonicky, sms, e-mail – dle předem nastavených pravidel pro případy informování při vzniku dočasné pracovní neschopnosti). 
 • Zdůraznit, že se nejedná o „běžnou“ nemoc, ale o nařízenou karanténu. 
 • Pokud zaměstnanec obdrží papírový tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“, je třeba ho zaměstnavateli doručit (odeslat). Je možné dohodnout jiný prozatímní způsob sdělení informací, např. naskenovat a originál doručit až po skončení nařízené karantény (je-li již předán zaměstnanci), nebo sdělit pouze číslo tiskopisu. 
 • V případě eNeschopenky bude pro zaměstnance vystaven „Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce“. Na jeho vyzvednutí se může opět zaměstnanec s lékařem dohodnout, může být vyzvednut např. až po skončení karantény. Zaměstnavateli se průkaz nepředává, o vzniku karantény bude informován prostřednictvím elektronických služeb, které pro získání informací k eNeshopenkám využívá.

Karanténa delší než 14 dnů

Jestliže je nařízená karanténa delší než 14 kalendářních dnů, je třeba předat OSSZ „Potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské“. Tento tiskopis standardně předává zaměstnanec zaměstnavateli a ten odesílá příslušné OSSZ. V rámci mimořádných opatření může být po dohodě odeslán rovnou lékařem, obdobně jako případný tiskopis pro karanténu trvající déle než jeden měsíc. Pro tento účel se využije tiskopis „Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény“ (tzv. lístek na peníze). V případě eNeshopenky se postup neliší od dočasné pracovní neschopnosti. Čtěte také: Ošetřovné i pro OSVČ? Stále není jasno 

Zaměstnanci bude po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény náležet náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 procent průměrného redukovaného výdělku za zameškané směny. Jestliže lékař rozhodne o karanténě delší, následuje nemocenské od příslušné okresní správy sociálního zabezpečení z denního redukovaného vyměřovacího základu.

daně24_I

Výše nemocenského činí za každý kalendářní den: 

 • do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
 • od 31. dne do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
 • od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

V následujícím článku se podrobně zaměříme na čerpání ošetřovného pro rodiče, včetně připravovaných změn týkajících se prodloužení délky jeho čerpání.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).