Hlavní navigace

Termín pro přiznání se odloží, EET má ale odstartovat dle plánu. Co další úlevy?

13. 3. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Lhůta pro podání daňových přiznání se prodlouží o tři měsíce a úlevy budou i u pokut u kontrolních hlášení a EET. Poslední vlny EET se nicméně odkládat nemají.

Ministerstvo financí tak částečně vyslyšelo volání daňových odborníků a podnikatelských asociací, aby daňovým poplatníkům vyšlo všemožně vstříc. Zároveň však platí pro některé obory výrazná omezení.

Co se dozvíte v článku
 1. Pomozte nám, žádají stát podnikatelé
 2. Jaké daňové úlevy ministerstvo schválí
 3. EET se odkládat nebude
 4. Možnost odložit splátky hypotečních úvěrů, ale ne pro každého
 5. Úvěry pro malé a střední firmy
 6. Jaká omezení platí v rámci stavu nouze

Pomozte nám, žádají stát podnikatelé

Na začátku tohoto týdne se na ministerstvo financí obrátila Komora daňových poradců ČR (KDP ČR), aby v souvislosti se stávající situací týkající se koronaviru a přijatými opatřeními byly učiněny kroky, které by eliminovaly možné nepříznivé dopady na daňové subjekty. Z našich poznatků vyplývá, že jedním z možných důsledků nynější situace mohou být neúmyslná a nezaviněná pochybení v oblasti daní. Může jít o situace, kdy se poplatníkům nebude dařit řádně a včas splnit své daňové povinnosti ani případně v daných termínech požádat o jejich odklad (je-li toto ze zákona vůbec možné). Důvodem může být například povinná karanténa, případně hospitalizace, ať již u poplatníka, osoby oprávněné za něj jednat, jeho zástupců či klíčových zaměstnanců, uvedla KDP ČR v dopise ministerstvu.

Jak navíc upozornila KDP ČR, elektronická komunikace nemusí být v těchto případech vždy zcela dostačující a v některých případech ji nemusí zdravotní stav ani umožnit. V mnohých případech nebude možné efektivně uvedenou situaci řešit ani prostřednictvím daňových poradců, např. v důsledku karantény vyhlášené u daného poplatníka. Tato situace se obecně může týkat všech daní, nejakutnější však je v oblasti DPH, dále pak daně z příjmů a v některých ohledech také v oblasti povinností vyplývajících z EET, doplnila KDP ČR.

Výše zmíněné problémy navrhla KDP ČR řešit prostřednictvím zmocnění k prominutí daně či jejího příslušenství dle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu. Uvedené ustanovení je v daňovém řádu právě k tomu, aby prostřednictvím něho bylo možné řešit takovou situaci, jaká nastala nyní. Takové opatření by prominutím úroku z prodlení, pokuty za opožděné tvrzení daně či sankce za opožděné podání kontrolního hlášení mohlo fakticky prodloužit i některé zákonné lhůty. Vzhledem ke zcela mimořádné situaci je třeba zvážit i využití jiných právních předpisů (např. zákon o bezpečnosti České republiky). Je samozřejmé, že bude nezbytné nastavit nutné podmínky a případně operativně reagovat na měnící se situaci. Vážená paní ministryně, jsme připraveni v této věci plně spolupracovat a dáváme k dispozici naše odborníky, ujistila KDP ČR.

§ 260 daňového řádu

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně
(1) Ministr financí může z moci úřední, pokud jde o daně, které spravují jím řízené správní orgány, zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně
a) z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, nebo
b) při mimořádných, zejména živelných událostech.
(2) Rozhodnutím podle odstavce 1 se promíjí daň nebo příslušenství všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká.
(3) Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním ve Finančním zpravodaji. 

K návrhu KDP ČR se připojily i další podnikatelské asociace, které navíc předeslaly doplňující návrhy. Zejména hotelům a restauracím by prospělo, byť i dočasné, snížení sazby DPH pro ubytovací služby z 15 na 10 %. Právě ubytovatelé na obavy turistů z cestování do České republiky významně doplácejí a nižší DPH je jednou z cest, jak jejich ztráty zmírnit, podotkl Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR.

Podle Hospodářské komory ČR by se vláda měla zaměřit také na OSVČ, které 14denní výpadek kvůli karanténním opatřením nemusí finančně ustát. Živnostník v karanténě nedostane ani korunu, ačkoli kvůli tomu nemůže často vydělávat. Má-li dítě školou povinné, nemá nárok na ošetřovné, a to i když si platí dobrovolně nemocenské pojištění. Podnikatelské odbory žádají vládu a dopis s žádostí jsme již odeslali, aby uhradila podnikatelům a živnostníkům jejich ztráty v plné výši, připojil se Radomil Bábek, šéf Podnikatelských odborů.

Čtěte také: Museli jste zůstat doma s dětmi? Zažádejte si o ošetřovné. Má nárok také OSVČ? 

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Jaké daňové úlevy ministerstvo schválí

Ministerstvo financí pak na některé výzvy zareagovalo kladně a v následujících dnech představí přesné parametry liberačního balíčku pro podnikatele a fyzické osoby, který by měl zmírnit dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady. Jak upřesnilo ve svém vyjádření ministerstvo, aktuálně probíhá operativní připomínkování se zástupci podnikatelů a odborných komor.

Hlavní opatření liberačního balíčku budou:

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem fyzickým osobám umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň bez sankce nejdéle o 3 měsíce později bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Toto opatření by se mohlo dotknout až 2,8 milionů fyzických osob, které podávaly daňové přiznání v roce 2019. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence prokazatelně znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí ČR a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
 • Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.
 • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude provedena úprava pokynu tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné 75% prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem. Poplatek se sníží ze 400 Kč na 100 Kč.

EET se odkládat nebude

Přestože start posledních dvou vln EET je naplánován až na 1. května a k posunutí tohoto termínu by stačila jednoduchá novela, která by ještě šla stihnout schválit ve stavu legislativní nouze, podle ministerstva to možné není. Pokud však situace kolem koronaviru znemožní některým podnikatelům řádně se připravit na vznik evidenční povinnosti, bude Finanční a Celní správa ČR při kontrolní činnosti postupovat citlivě a s tolerancí k případným zjištěným nedostatkům. Podnikatelé dotčení koronavirem se např. nemusí obávat sankcí, pokud z důvodu nařízené karantény nebudou schopni vyřídit vše potřebné včas, uvedlo ve svém vyjádření ministerstvo financí.

Průvodce EET

Koho a odkdy se EET týká? Jaké všechny povinnosti se s EET pojí? Jak vybrat pokladní systém? Přečtěte si našeho velkého průvodce elektronickou evidencí tržeb.

Možnost odložit splátky hypotečních úvěrů, ale ne pro každého

Prezidium České bankovní asociace se včera též shodlo, že vhodným nástrojem je v doložených případech poskytnout klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Primárně se přitom banky zaměří na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne epidemie nejtíživěji. Současně byly zahájeny konzultace s Českou národní bankou s cílem, aby v těchto případech byl nastíněný přístup ke klientům zohledněn při bankovním dohledu, který nad bankami provádí, uvedla ČBA.

Zda však budou platbu úroků banky odkládat, je na rozhodnutí samotných bank. Česká spořitelna a ČSOB už na Twitteru uvedly, že svým klientům odložení umožní. Moneta Money Bank naopak napsala: Prohlášení prezidia ČBA chápeme pouze jako doporučení možných kroků, o kterých ale v tuto chvíli neuvažujeme. Interpretace tohoto prohlášení ze strany některých médií, že všechny banky v zemi budou nabízet svým klientům tříměsíční odklad splátek, je zavádějící a mylná.

Úvěry pro malé a střední firmy

Vláda též schválila program Úvěr COVID, který malé a střední podniky podpoří formou zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tisíc až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou. Podnikatel bude moct získat bezúročné financování, pokud u něj došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

Úvěry budou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců. Úvěr může být použit například na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob nebo další provozní náklady a výdaje. S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky. Žádosti lze podávat na pobočky ČMZRB od 1. dubna 2020.

Jaká omezení platí v rámci stavu nouze

Pro některé podnikatele však zároveň platí omezení, které vláda prosadila v rámci včerejšího schválení stavu nouze.

školení květen 24 - novinky

Výčet omezení, která se se stavem nouze pojí:

 • Od pátku 13. března od 6:00 je zakázán vstup veřejnosti na vnitřní sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií.
 • Od pátku 13. března bude mezi 20:00 a 06:00 zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb.
 • Od pátečních 06:00 musí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech s plochou větší než 5 tisíc metrů čtverečních.
 • Od pátečních 06:00 jsou až do odvolání zakázané akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce.

Omezení počtu lidí se netýká činnosti firem, respektive počtu zaměstnanců.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).