Hlavní navigace

Daňový balíček a účinnost změn

8. 2. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Novela zákona o daních z příjmů zřejmě nabude účinnosti k 1. dubnu 2017. Některé změny budou použitelné v roce 2017, jiné se využijí až v roce 2018.

Přinášíme souhrn účinností nejdůležitějších změn z hlediska zdanění fyzických osob a jejich využití při výpočtu daňové povinnosti.

Novela zákona o daních z příjmů z takzvaného daňového balíčku (sněmovní tisk číslo 873) aktuálně prošla třetím čtením. Pravděpodobně nabude účinnosti v průběhu roku 2017. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Petra PetlachováGenerálního finančního ředitelství, pro zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se použije pro zdaňovací období 2017 přechodné ustanovení k části první, článek II, bod 1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon o daních z příjmů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to z důvodu, že zdaňovací období daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.

Zvýhodnění vzroste, zpřísní se podmínky pro bonus

Novela přináší další zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Roční daňové zvýhodnění na první dítě se nemění, na druhé se zvýší na 19 404 korun a na třetí a každé další dítě na 24 204 korun. Výše daňového zvýhodnění se změní v průběhu roku 2017. Vyšší měsíční záloha na daňové zvýhodnění se poprvé použije při zpracování mezd za měsíc duben. Při ročním zúčtování nebo daňovém přiznání za rok 2017 se použijí vyšší částky za celé zdaňovací období. Jestliže poplatník nepožádá o roční zúčtování daní ani nepodá daňové přiznání, o vyšší daňové zvýhodnění za měsíce leden až březen 2017 přijde.

Maximální výše daňového bonusu na vyživované děti se nemění. Ovšem dochází ke zpřísnění podmínek pro jeho vyplácení. Nově se do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání daňového bonusu (šestinásobek aktuální minimální mzdy), nebudou započítávat příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Bude se jednat pouze o takzvané aktivní příjmy, tedy příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Jelikož zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, změna se použije až pro zdaňovací období roku 2018. Čtěte také: Nové podmínky pro penzijní a životní pojištění od roku 2017

Další omezení paušálů a navrácení zvýhodnění na dítě

Ve třetím čtení bylo schváleno omezení výdajových paušálů, zároveň však budou moci OSVČ využívající paušální výdaje uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku (manžela). Mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, klesne o 50 % na 1 milion korun. Paušál bude možné využít i při vyšších příjmech, maximální výdaj se však bude odvíjet od mezní hranice příjmů. Konkrétně půjde o následující stropy:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 400 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 300 tisíc Kč

V případě paušálních výdajů se využije přechodné ustanovení, na základě kterého se podnikatelé rozhodnou, zda za zdaňovací období 2017 využijí novou úpravu (tedy nižší strop pro výdaje a návrat daňového zvýhodnění a slevy na manželku/manžela), nebo stávající úpravu (vyšší stropy bez daňového zvýhodnění a slevy na manželku/manžela). Čtěte více: Změny v daňovém zvýhodnění a slevě za umístění dítěte od roku 2017

Slevy na invaliditu a ZTP/P

Novela rovněž upravuje podmínky pro uplatnění slevy z titulu držitele průkazu ZTP/P a přiznání invalidity. Nově bude rozhodující okamžik jejich přiznání, ne okamžik vydání průkazu ZTP/P nebo pobírání invalidity. Změny se návazně projeví při uplatnění zvýšené slevy na manželku a zvýšeném daňovém zvýhodnění při přiznání statusu ZTP/P, eventuálně při přiznání invalidity třetího stupně vyživovanému dítěti. Jelikož se jedná o změny ve vztahu k daňovému přiznání, využijí se až pro zdaňovací období roku 2018.

Srážková daň a příjmy malého rozsahu

Novelou zákona o daních z příjmů se rozšiřuje okruh příjmů, které budou podléhat srážkové dani dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů i mimo příjmy z dohody o provedení práce. Příjmy ze závislé činnosti takzvaně malého rozsahu (do 2500 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele) budou zdaněny srážkovou daní. Ovšem za podmínky, že poplatník nepodepíše (neučiní) u tohoto plátce Prohlášení k dani. Jelikož nelze měnit v průběhu roku způsob zdanění, využije se nový limit pro zdanění srážkovou daní až pro zdaňovací období roku 2018.

skoleni_18_3

Učinění Prohlášení k dani

Nově bude moci poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti učinit Prohlášení k dani i elektronicky. V současné době může do 30 dnů po nástupu do zaměstnání podepsat tiskopis prohlášení a tím si uplatnit měsíční slevy na dani a daňové zvýhodnění. Dále tento tiskopis podepisuje každoročně do 15. února. Podpisem tiskopisu stvrdí svůj projev vůle a pravdivost zde uvedených údajů. Čtěte také: Vybrané daňové tiskopisy a potvrzení pro rok 2016/2017

Vzhledem k rozvoji elektronické komunikace bude možné tento projev vůle zaměstnanců zajistit nejen písemně, ale i elektronicky, pokud bude jednoznačně prokazatelné, že byl učiněn daným zaměstnancem. Z toho důvodu se bude měnit i tiskopis Prohlášení k dani. Opět až pro rok 2018. Na zdaňovací období 2017 již byly tiskopisy vydány (Prohlášení vzor číslo 25) a způsob zdanění se pro rok 2017 nemění. Nový vzor číslo 26, který bude obsahovat změny po účinnosti novely zákona o daních z příjmů, se využije až v následujícím zdaňovacím období. Čtěte také: Prohlášení k dani se od nového roku mění

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).