Hlavní navigace

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli v praxi

7. 5. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Někteří zaměstnavatelé nemají v současné době pro zaměstnance práci, jiní marně shání pracovní síly. Řešením je dočasné přidělení. Pomůže i nová aplikace.

Zákoník práce s dočasným přidělením počítá. Pravidla jsou jasná, vznikla dokonce celostátní „burza práce“ na záchranu pracovních míst.

Burza práce pro dočasné přidělení

Zaměstnance k dočasné zápůjčce mohou zaměstnavatelé hledat nebo nabízet prostřednictvím aplikace WorkLinks.com. Jde o projekt „Zachraň práci“ vytvořený Hospodářskou komorou ČR. Zapůjčením zaměstnance zůstává stávající pracovní poměr zachován. Původní zaměstnavatel přefakturovává dočasnému zaměstnavateli mzdové náklady a odvody za dočasně přidělené pracovníky. Tím ušetří peníze, zároveň se nepřipraví o investici do svých zkušených pracovníků. Více v článku: Nepropouštějte zaměstnance, „půjčte“ je jinému podnikateli 

Nejedná se přitom o agenturní zaměstnávání. Úpravu dočasného přidělení je pro tento druh zaměstnávání zakázáno použít. Dočasné přidělení popisuje zákoník práce samostatným ustanovením 43a.

Dočasné přidělení v souladu se zákonem

Principem dočasného přidělení je, že zaměstnanec zůstává zaměstnancem přidělujícího (právního) zaměstnavatele, ale dočasně vykonává práci pro jiného (ekonomického) zaměstnavatele. Dočasné přidělení není postaveno na zisku, zaměstnavatelé si mezi sebou kompenzují pouze náklady spojené s výkonem práce a přidělením – mzdu, plat, cestovní náhrady apod. Dočasné přidělení není možné využít pro dohody konané mimo pracovní poměr. Podmínkou je uzavření písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kde budou uvedeny identifikační údaje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce, a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává.

Dočasné přidělení není pro nové zaměstnance. Pracovní poměr zaměstnance v okamžiku přidělení totiž musí u přidělujícího zaměstnavatele trvat nejméně 6 měsíců (počítáno od jeho vzniku). Pokud by přesto došlo k dočasnému přidělení na základě dohody, byla by taková dohoda od počátku neplatná. Navíc by hrozily nemalé sankce od inspektorátu práce za porušení zákoníku práce.

Dočasné přidělení a mzda zaměstnance

Dočasné přidělení nesmí být pro zaměstnavatele ziskové, tj. zaměstnanec se neposkytuje za úplatu. Poskytující zaměstnavatel samozřejmě bude od (ekonomického) zaměstnavatele požadovat nejen hrubou mzdu, ale i jiné náklady související s výkonem práce. Tedy především úhradu sociálního a zdravotního pojištění, případné odměny, benefity, cestovní náhrady apod. Přidělující zaměstnavatel nenese žádné náklady, vše může být přefakturováno.

Důležité však je pravidlo, kdy mzda přiděleného zaměstnance nesmí být nižší, než je mzda srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec přidělen.

Dohoda o dočasném přidělení

V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, pokud je právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li osobu fyzickou. Dále den, kdy dočasně přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad. Dohoda musí být samozřejmě uzavřena písemně.

Po dobu dočasného přidělení ukládá pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci ekonomický zaměstnavatel. Podle zákoníku práce mu má rovněž vytvořit příznivé pracovní podmínky a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Čtěte také: Možnosti zaměstnávání v omezeném provozu

Ukončení dočasného přidělení

Přidělit zaměstnance je možné jen na část pracovní doby, některé dny v týdnu apod. Dočasné přidělení pak uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. I když to zákoník práce nespecifikuje, právníci doporučují přidělovat zaměstnance maximálně na 12 měsíců. Může ale také skončit písemnou výpovědí danou právním zaměstnavatelem nebo zaměstnancem (s uvedením důvodu nebo bez) s 15denní výpovědní dobou, která běží od doručení druhé straně.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).