Hlavní navigace

Dočkají se zaměstnavatelé slibovaných slev na pojistném?

1. 4. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Aktualizováno 11. 6. 2009 0:00
Topolánkova vláda schválila slevy na pojistném pro zaměstnance s nízkými příjmy, které jsou součástí protikrizového balíčku. Jeho osud je nyní po pádu vlády nejistý. V čem navrhované opatření v podobě úspory pojistného spočívá?

Vláda schválila změnu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Návrh zákona vychází z Národního protikrizového plánu, který byl vytvořen pro zmírnění dopadů celosvětového útlumu na českou ekonomiku. Jedním z opatření tohoto plánu je i podpora zaměstnanosti prostřednictvím slev na sociálním pojistném. Měly by pomoci zaměstnavatelům snížit mzdové náklady zaměstnanců s průměrnými a nižšími mzdami. Čtete více: Zaměstnavatele čekají daňové úlevy a nižší odvody

Navrhované změny vedoucí ke zlevnění pracovní síly se mají týkat velké části zaměstnanců. Tito mohou být v případě ztráty zaměstnání nejvíce ohroženi dopady hospodářské krize. Novela zákona by tak mohla přispět ke snížení nezaměstnanosti a s tím spojené potřeby výplat sociálních dávek.

Banner - Ekonomická recese

Platnost navrhovaných změn má být časově omezena. Opatření je plánováno jen po dobu předpokládaných negativních dopadů celosvětového finančního a hospodářského útlumu, tedy do konce roku 2011. Návrh zákona se ovšem netýká pojistného zaměstnanců. Sleva na pojistném se v případě schválení zákona v čisté mzdě v neprojeví. Čtete více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Předpokládané ekonomické dopady

Zaměstnavatelé by mohli o výši uplatněných slev snížit celkový odvod pojistného a odvést státu sníženou výši pojistného. V Důvodové zprávě k návrhu zákona se odhaduje úhrn uplatněných slev v roce 2009 na úrovni 17 až 19 mld. Kč. V dalších letech by se měl ještě zvyšovat. Zavedení slev ale přinese také zvýšené administrativní náklady v podobě úprav programového vybavení a přípravy tiskopisů u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jejich výše se předpokládala v rozmezí 30 až 40 mld. Kč.

V čem tedy navrhovaná změna zákona spočívá?

Zaměstnavatel bude mít nárok na slevu na pojistném za každého zaměstnance s vyměřovacím základem nižším než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé koruny nahoru. U zaměstnanců, kteří mají u jednoho zaměstnavatele více pracovních poměrů, se pro určení výše slevy bude považovat za vyměřovací základ úhrn všech vyměřovacích základů. Čtete více: Zaměstnanci v roce 2009: Shrnutí legislativních změn

Slevu na pojistném bude možné uplatnit jen u zaměstnanců:

  • jejichž zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc,
  • kterým nebyla v daném měsíci doručena výpověď,
  • se kterými nebyla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru,
  • kteří nebyli vyrozuměni o skončení pracovního poměru ve zkušební době,
  • jejichž zaměstnání není zaměstnáním malého rozsahu,
  • jejichž zaměstnání trvá déle než 3 kalendářní měsíce.

Sleva náleží za kalendářní měsíc. Výše slevy činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance. Sleva, která se bude zaokrouhlovat na 2 desetinná místa, nesmí u jednotlivého zaměstnance překročit 25 % jeho vyměřovacího základu.

Za zaměstnance s patnáctitisícovou mzdou si tak zaměstnavatel odečte slevu ve výši 399,30 Kč. Na zaměstnanci s dvacetitisícovým příjmem ušetří 234,30 Kč.

Postup výpočtu při patnáctitisícovém příjmu:

Průměrná mzda 23 556 Kč x 1,15 = zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru 27 100 Kč (27 100 – 15 000) x 3,3 % = sleva 399,30 Kč

Anketa

Měla se sleva na pojistném měla uzákonit?

Celkovou výši slevy za kalendářní měsíc zaokrouhlenou na celé Kč by si zaměstnavatel mohl odpočítat z částky pojistného odváděného za běžný kalendářní měsíc. Učiní tak před případným odečtem poloviny vyplacené náhrady mzdy za daný měsíc. Příslušný tiskopis tedy bude v případě schválení doplněn o úhrn slev a údaj o počtu zaměstnanců. Čtete více: V lednu 2009 se mění povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ

Slevu bude možné uplatnit pouze v měsíci, kterého se týká a nikoliv zpětně. Pokud by tedy poplatník odečetl z pojistného větší slevu, než na jakou měl nárok, bude tento rozdíl považován za dluh vůči ČSSZ. Naopak pokud by si omylem odečetl slevu nižší, nedoplatek na pojistném nevznikne.

školení červen 22 - tip do článku

Toto opatření v podobě slev na pojistném by se netýkalo zaměstnavatelů, kteří vstoupili do likvidace nebo vůči nimž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkurzu.

Mimořádná jednorázová sleva za rok 2009

V měsíci, ve kterém by tento zákon nabyl účinnosti, náleží zaměstnavateli mimořádná sleva na pojistném za kalendářní měsíce od počátku roku 2009. Mimořádná sleva se vypočítá jako součet slev za jednotlivé kalendářní měsíce od počátku roku přede dnem účinnosti zákona. Sleva se vyčíslí jen za ty zaměstnance, jejichž zaměstnání trvá do konce měsíce nabytí účinnosti zákona. Zaměstnanců propuštěných v průběhu roku 2009 se týkat nebude. Čtete více: Kteří zaměstnanci budou od ledna účastni nemocenského pojištění?

Jednorázovou slevu za předcházející měsíce zaměstnavatel odečte z celkové částky pojistného za měsíc, ve kterém zákon nabyl účinnosti. Ovšem až po odečtu slevy náležející za daný měsíc. Mimořádná sleva může samozřejmě převýšit částku pojistného za daný kalendářní měsíc. O příslušný rozdíl by bylo nutné ČSSZ požádat. Pokud tak zaměstnavatel neučiní do dne splatnosti pojistného za tento měsíc, neuplatněný nárok na slevu pojistného zaniká.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).