Hlavní navigace

E-shopy čekají nové povinnosti. Jen se neví, od kdy budou platit

29. 3. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Provozovatelé internetových obchodů musí sledovat legislativní změny a přizpůsobovat jim své e-shopy. O čem se nyní mluví?

V letošním roce je očekáváno několik novinek souvisejících jak s přijetím směrnic Evropské unie, tak s novelami obchodního zákoníku. Tyto změny souvisejí především s ochranou spotřebitele a internetových prodejců se tak samozřejmě dotknou.

Co se dozvíte v článku
  1. Co přinese zákon o ochraně spotřebitele?
  2. Chystají se také úpravy občanského zákoníku
  3. Nová směrnice by přinesla mnoho novinek
  4. Jak to vypadá se schválením směrnice?
  5. Kdy mohou e-shopy dané změny čekat?

Co přinese zákon o ochraně spotřebitele?

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a občanský zákoník, předložilo nedávno Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. V blízké době by jej tak měla projednávat vláda. Návrh v sobě zahrnuje níže popsanou směrnici Omnibus, ale také je jeho cílem napravit dřívější chyby v transpozicích. S ohledem na znalost, jakým způsobem dochází v ČR k přejímání evropské legislativy do českého práva, je velmi ošemetné připravovat podrobnější rozbor novinek, které na e-commerce čekají v předstihu, říká Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci

Nejdůležitější změny by podle APEKu měly být: při prodeji na online tržišti povinné informování o třetí straně, která prodává, v případě vyhledavačů informace o hlavních parametrech srovnání a jak jsme už psali, pokud obchodník zveřejňuje spotřebitelské recenze, musí informovat, zda a jak zajišťuje, že jde o skutečné spotřebitele. Také dochází k doplnění nekalých obchodních praktik o pořadí výsledků (placená reklama), přeprodej vstupenek získaných automatizovaným prodejem, tvrzení, že recenze jsou od spotřebitelů bez ověření, a zveřejňování falešných recenzí s tím, že spotřebitel poškozený nekalou praktikou má právo na náhradu škody, případně odstoupení od smlouvy nebo slevu z kupní ceny.

U online tržišť jsou stanoveny zvláštní povinnosti, mezi které patří: hlavní parametry řazení nabídek předkládaných spotřebiteli na základě jeho dotazu, zda je třetí strana podnikatel nebo nikoliv (není-li třetí strana podnikatelem, že se neuplatní právo na ochranu spotřebitele, a je-li podnikatelem, kdo odpovídá za plnění povinností souvisejících se smlouvou). Podle Jana Vetyšky je jedna z nejdůležitějších novinek, která dopadne nejen na e-shopy, informační povinnost o slevách. Je zde potřeba počkat na konečné znění zákona, ale v návrhu je například uvedeno, že veškerá oznámení o slevě musí uvádět informaci o nejnižší ceně uplatňované alespoň po dobu 30 dnů před poskytnutím slevy. U chytrých výrobků by měla odpadnout povinnost dodávat papírový návod a nově by měl stačit „trvalý nosič“ (což je podle našeho názoru například pdf soubor, dodává Jan Vetyška.

Chystají se také úpravy občanského zákoníku

Změny občanského zákoníku se dotknou poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu, informační povinnosti, odstoupení od smlouvy, záruky a práva z vadného plnění. Například co se týče lhůt, prodávající odpovídá za vadu, která se projeví v době 2 let od převzetí (s možnou odchylkou pro věci s digitálními vlastnostmi) a současně je zde možnost zkrátit tuto lhůtu na jeden rok u použitých věcí. Také důkazní břemeno na straně prodávajícího se prodlouží na jeden rok od převzetí věci a odstranění vady bude provedeno opravou nebo výměnou, což si volí kupující. Prodávající může požadované řešení odmítnout, když je podle něj nemožné nebo nepřiměřené.

Nová směrnice by přinesla mnoho novinek

Jak informovala Asociace pro elektronickou komerci, směrnice s názvem Omnibus byla přijata v listopadu 2019. Asociace se zapojila do připomínkování návrhu implementace do českého práva a zaslala také ministerstvu své připomínky. Ve směrnici jsou upraveny nové informační povinnosti v souvislosti se slevami, dále změna úpravy nekalých obchodních praktik (dvojí kvalita, vyhledavače, online tržiště, spotřebitelské recenze, možnost nápravy, rozšíření černého seznamu a další) a také změny v úpravě práv spotřebitelů (rozšíření působnosti i na smlouvy za poskytnutí osobních údajů, zjednodušení informačních povinností, nové povinnosti pro online tržiště a vyhledavače, možnost zakotvit delší právo na odstoupení od smluv uzavíraných na organizovaných akcích a při nevyžádaných návštěvách). Jelikož směrnice na rozdíl od nařízení (jako je například GDPR) obecně nemá přímý účinek, musí být implementována do práva jednotlivých členských států EU, tedy i ČR. Termín stanovený pro takové přijetí byl stanoven do 28. listopadu 2021. Nabýt účinnosti pak nová pravidla měla 28. května 2022, upřesnil Jan Vetyška.

Jak to vypadá se schválením směrnice?

Vláda předložila návrh Poslanecké sněmovně už v září 2020, ale za celý rok nedošlo ani na první čtení. Po podzimních volbách byly navíc veškeré návrhy zákonů vráceny příslušným odborům a ministerstvo průmyslu a obchodu muselo tuto novelu připravit znovu a nyní se čeká, až se jí bude vláda věnovat. Jak podotýká APEK, je tedy velmi pravděpodobné, že implementace neproběhne v souladu s původním harmonogramem, jak vyplývá ze samotné směrnice s tím, že datum pro přijetí zákona dávno uběhlo. 

Content First

APEK zajímalo, jaké jsou důsledky situace, kdy Česká republika nezačlení směrnici do své legislativy v termínu, a obrátila se na advokátní kancelář MKA Nosko. David Svoboda vysvětlil, že směrnice EU na rozdíl od nařízení zpravidla nemají takzvaný přímý účinek, a musí proto být transponovány do vnitrostátní právní úpravy, zpravidla přijmutím či novelizací příslušného zákona. Obecně platí, že z netransponované směrnice nemohou soukromé osobě vznikat žádné povinnosti. Netransponování směrnice 2019/2161 do českého právního řádu by nemělo mít pro podnikatele žádné negativní účinky, ale spíše je pro ně prodlení s transpozicí směrnice výhodné, shrnul dále.

Kdy mohou e-shopy dané změny čekat?

V současné době je složité odhadnout, od kdy budou popisované změny platit. Záleží na tom, kdy návrhy bude projednávat vláda a také Poslanecká sněmovna. Jak podotýká Jan Vetyška, je zřejmé, že dříve nebo později ke změnám dojde. Na příkladu „platebního tlačítka“, které se řešilo v médiích v první polovině roku 2021, ovšem můžeme vidět, jak je vývoj nepředvídatelný. Vodítkem, co by na e-shopy mohlo čekat, je pak jistě text návrhu v aplikaci eKLEP, doplňuje. OxyShop na svém blogu zdůrazňuje, že aktualizace e-shopu podle platných nařízení je závazná a dohlížet na ni bude Česká obchodní inspekce. Za nedodržení nařízení vás čeká pokuta ve výši až 1 milion Kč a podle doprovodné směrnice EU z balíčku New Deal for Consumers pak od května 2022 také sankce ve výši až 4 % z vašeho ročního obratu, uvádí konkrétně.

Nové články do mailu

Odesíláme každý den nebo každý týden. Odebírejte i zcela nový newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).