Hlavní navigace

Elektronická evidence náhradního plnění spuštěna

23. 10. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Náhradní plnění se 1. října 2017 změnilo. Nové povinnosti mají dodavatelé i odběratelé plnění. Kde a jakým způsobem náhradní plnění evidovat?

Správcem elektronické evidence je ministerstvo práce a sociálních věcí. Odpovědnost za plnění je však na dodavatelích, odběratelé plnění pouze potvrdí.

Novelou zákona o zaměstnanosti se změnila oblast náhradního plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Nově bude možné uplatnit pouze plnění, které je zadáno do elektronické evidence náhradního plnění, a to do 30 dnů od jeho zaplacení. Elektronická evidence byla spuštěna 3. října 2017. Od tohoto data je přístupná dodavatelům plnění.

Evidence náhradního plnění a dodavatel

Údaje o poskytnutém náhradním plnění bude zadávat zásadně dodavatel. Do evidence vloží:

  • průměrný přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
  • průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním čtvrtletí pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením, 
  • identifikační údaje odběratele, 
  • cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, 
  • datum dodání výrobků, služeb nebo zadání zakázek,
  • číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna, 
  • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek a čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Přihlášení do evidence

Dodavatel se musí v prvé řadě do systému přihlásit. Bude přístupný výhradně registrovaným dodavatelům. Veřejnosti a odběratelům plnění systém přístupný nebude. Nejprve je tedy nutné se zaregistrovat, tj. založit dodavatele, zadat požadované údaje a stisknout tlačítko k ověření údajů. Ověřením údajů příslušným úřadem práce dojde k zaregistrování dodavatele. Do té doby je dodavatel veden jako neověřený. 

Čtěte také: Změny v náhradním plnění. Ještě pro rok 2017

Poté je již možné po přihlášení zadávat jednotlivé údaje o náhradním plnění. Jednou ročně se bude vkládat údaj o přepočteném počtu zaměstnanců za předchozí kalendářní rok (OSVČ bez zaměstnanců poskytující náhradní plnění vyplní hodnotu 1). Tím se automaticky aktualizuje výše limitu dodavatele dle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.

Dále se bude zadávat údaj o přepočteném čtvrtletním počtu zaměstnanců. Pro splnění podmínky zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, bude totiž rozhodující průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců v kalendářním čtvrtletí, které předchází odebrání výrobků, služeb nebo zakázky (ne v roční přepočtený počet jako dosud). Evidence automaticky přepočítá procento plnění podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pokud nebude splněno, nebude vložení údajů o dodávce umožněno. 

Čtěte také: Evidence pracovní doby není totéž co docházka

Údaje o zakázkách

Poté je již možné zadávat údaje o konkrétních realizovaných zakázkách od 1. října 2017. Vždy nejpozději do 30 dnů od zaplacení. Do evidence je třeba mimo identifikačního údaje odběratele zadat kontaktní e-mail. Po uložení dodávky bude systémem vygenerována zpráva pro odběratele s URL odkazem na zaevidovanou zakázku. Odběratel zkontroluje správnost dokladu a schválí (případně vrátí k opravě). Pouze plnění zadané do elektronické evidence náhradního plnění a schválené odběratelem bude možné v rámci náhradního plnění uplatit. Poté již dodavatel nebude moci informace o dodávce měnit. 

Čtěte také: Pracovnělékařské služby podle nové vyhlášky

V ostatním se povinnosti dodavatele plnění nemění. Změny se nijak nedotkly smluvního ujednání mezi dodavateli a odběrateli plnění či potvrzování náhradního plnění. Jen bude vhodné upřesnění kontaktní e-mailové adresy, aby mohla být zakázka odběratelem potvrzena. Jak pro server Podnikatel.cz doplnilJiří Vaňásek, náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti z ministerstva práce a sociálních věcíPotvrzení dodávky ze strany odběratele není časově omezeno. Je v zájmu samotného odběratele, aby tak učinil co nejdříve, protože až schválením z jeho strany je náhradní plnění započitatelné. Do doby schválení ze strany odběratele může dodavatel údaje o konkrétní faktuře upravovat.

Protože změny nabudou účinnosti ještě v roce 2017, musí dodavatelé náhradního plnění do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vložit do evidence údaje od začátku roku 2017 do dne nabytí účinnosti zákona. Ovšem podle aktuálního výkladu zákona o zaměstnanosti je rozhodným termínem pro zadání těchto údajů den podání ohlášení o plnění povinného podílu ze strany odběratele. Nejzazším termínem pro zadání plnění poskytnutého od 1. ledna do 30. září 2017 je 15. únor 2018. Jedná se o všechny doklady, které se náhradního plnění týkají. Nezáleží, zda jde o bezhotovostní platbu, dobírku či fakturu placenou hotově. Pouze plnění zadané do této evidence bude možné v rámci náhradního plnění za rok 2017 uplatnit. Výhodou je, že faktury s datem dodání náhradního plnění mezi 1. 1. 2017 až 30. 9. 2017 nebudou kvůli administrativní náročnosti odběratelem potvrzovány.

Přístup pro dodavatele náhradního plnění 

Manuál náhradního plnění a často kladené dotazy ke stažení zde

Náhradní plnění a odběratel

Odběratel údaje o náhradním plnění sděloval po skončení kalendářního roku přílohou k tiskopisu Oznámení o náhradním plnění. Tiskopis se bude vyplňovat i nadále, ovšem bez dosud povinné přílohy. Potřebné údaje již budou obsaženy v elektronické evidenci. Odběratel nebude mít žádný výhradní přístup do systému centrální evidence náhradního plnění. Bude však mít veřejně dostupné informace za jednotlivé dodavatele včetně aktuálního volného limitu. O zaevidování dodávky bude odběratel systémem informován a současně bude potvrzovat správnost. Po vložení informací o realizované dodávce dodavatelem se automaticky odešle odběrateli mail s URL odkazem, na kterém bude fakturu a započítanou částku schvalovat. Pouze dodávky realizované po 1. říjnu 2017.

Katalog zaměstnavatelů OZP

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).