Hlavní navigace

Pracovnělékařské služby podle nové vyhlášky

27. 9. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od listopadu 2017 se nemění jen pracovní prohlídky, novinky se týkají i postupu u lékařských posudků. Vyhláška zpřísní podmínky pro řidiče – referenty.

Novela zákona o specifických zdravotních službách s číslem 202/2017 Sb., nabude účinnosti 1. listopadu 2017. Ke stejnému datu se připravuje vyhláška.

Je nejvyšší čas seznámit se s aktuálními změnami zákona i připravované prováděcí vyhlášky o pracovnělékařských službách. Změny v pracovních prohlídkách popisoval server Podnikatel.cz v článku Pracovnělékařské prohlídky nově a jinak. Nyní přinášíme výběr dalších důležitých změn z této oblasti.

Lékařský posudek

Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci nebo k výkonu služby se posuzuje na základě pracovnělékařské prohlídky. Výsledkem prohlídky je lékařský posudek o způsobilosti zaměstnance.

V souladu se zákonem o specifických zdravotních službách je posuzující lékař povinen si před provedením pracovnělékařské prohlídky vyžádat výpis od registrujícího (praktického) lékaře zaměstnance. Samozřejmě v situaci, kdy pracovnělékařskou prohlídku neprovádí sám registrující lékař zaměstnance. Od striktního vyžadování výpisu ze zdravotnické dokumentace bude možné v odůvodněných případech, které uvádí vyhláška o pracovnělékařských službách, ustoupit (např. výstupní a následná prohlídka). Novinkou je, že výpis bude možné nahradit pouhým potvrzením registrujícího lékaře, že se zdravotní stav zaměstnance od vydání předchozího výpisu pro konkrétního zaměstnavatele nezměnil.

Zavádí se i lhůta pro vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace. V současném znění zákona totiž není řešeno, do jaké doby má registrující poskytovatel výpis poskytnout, ani doba, po kterou lze tento výpis uplatnit. Při předložení výpisu již nemusí být údaje aktuální a mohly by ovlivnit posuzování zdravotního stavu uchazeče či zaměstnance. Upravuje se tedy ustanovení § 42 zákona o specifických zdravotních službách, jenž stanovuje registrujícímu lékaři lhůtu pro vypracování výpisu ze zdravotnické dokumentace. A to na 10 pracovních dnů. Výpis může posuzovaná osoba uplatnit (použít) až do 90 dnů od jeho vydání. Stejné lhůty jsou již dnes stanoveny pro vydání lékařského posudku a jeho uplatnění u zaměstnavatele. Čtěte také: Změny v darování krve. Již pro rok 2017

Vydání lékařského posudku

Ustanovení § 43 zákona o specifických zdravotních službách popisuje podmínky vydání lékařského posudku. Pravidelně se opakující prohlídku lze provést až 90 dnů před koncem platnosti původního lékařského posudku. Zdůrazňuje se, že doba platnosti předchozího lékařského posudku se nemění v situaci, kdy je na základě nového posudku zřejmé, že je osoba zdravotně způsobilá (končí dnem, kdy měla být provedena nová lékařská prohlídka). Pokud by totiž nastala účinnost nového lékařského posudku ihned po provedení prohlídky, docházelo by průběžně ke zkracování lhůty prohlídky. V opačném případě, tedy při závěru, že osoba způsobilá není, případně je způsobilá s podmínkou či pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, nastává účinnost lékařského posudku dnem jeho předání, aby se zabránilo dalšímu poškození zdraví posuzované osoby.

Upřesňuje se rovněž, že posudek musí mít náležitosti podle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci a podle prováděcího právního předpisu, tj. podle vyhlášky o pracovnělékařských službách.

Právní moc lékařského posudku

V poučení, které je součástí lékařského posudku, musí být uvedeno, že osoby, kterým uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, mají právo na přezkoumání posudku. Jestliže tedy zaměstnanec nesouhlasí s výsledkem pracovnělékařské prohlídky, může se odvolat a podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení, případně zřizovateli zdravotnického zařízení či úřadu, který vydal rozhodnutí o jeho registraci. Čtěte také: Změny v nemocenském pojištění pro rok 2018 (některé i dříve)

Do poučení lékařského posudku se nově vsune věta, že zaměstnanec se může přezkoumání vzdát. Toto právo v současné době zákonem stanoveno není a mělo by se vždy počkat na právní účinky posudku, které nastanou uplynutím lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání, tj. 10 pracovních dnů. Jedná se o aktuální problém při uzavírání pracovněprávních vztahů, kdy obě strany mají zájem na uzavření pracovního poměru v co nejkratší době, někdy i následující den po vydání posudku, čímž v podstatě při nástupu do pracovního poměru v rámci nepravomocného posudku porušují zákon.

Vyhláška o pracovnělékařských službách

Prováděcí předpis k zákonu, tj. vyhláška o pracovnělékařských službách má nabýt účinnosti rovněž k datu 1. listopadu 2017. Momentálně je ve fázi zpracování připomínek po ukončeném třetím připomínkovém řízení. Nejedná se tedy o definitivní změní návrhu vyhlášky.

Změny se mají týkat také přílohy k této vyhlášce. Mimo jiné se zřejmě dotknou zaměstnanců ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnictví a v zařízení sociálních služeb. Dosavadní vyhláška totiž tyto zaměstnance automaticky zařadila do rizika ohrožení zdraví. Proto se musí i administrativní zaměstnanci v těchto zařízeních podrobit složité prohlídce zaměřené na riziko ohrožení zdraví u smluvního lékaře. Nemohou coby zaměstnanci zařazeni do kategorie první ke svému obvodnímu lékaři, přestože se s žáky, pacienty či klienty při výkonu své práce prakticky nesetkávají.

Obdobně má nová úprava přinést změny pro řidiče – referenty. V návrhu vyhlášky se píše, při řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, se pracovnělékařská prohlídka provede 1× za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1× za 2 roky, dosud 1× za 6 let a po dovršení věku 50 let 1× za 4 roky.

Současně se pracovní prohlídky zaměstnanců pracujících v noci nemají provádět jedenkrát ročně (dosud upraveno zákoníkem práce), ale jednou za dva roky podle připravované vyhlášky o pracovnělékařských službách. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).