Hlavní navigace

Je možné používat firemní peníze na soukromé účely? Zjistili jsme to za vás

15. 10. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Pro založení společnosti použije podnikatel coby jediný společník rodinné úspory. A to nemalé. Výše kapitálu musí být alespoň 200 tisíc korun. Může ale následně tyto prostředky použít k soukromým účelům?

Nejeden podnikatel zakládá společnost s ručením omezeným, kdy jediným společníkem je on sám. To není nic neobvyklého. Podle obchodního zákoníku může být společnost založena jednou osobou. Do obchodního rejstříku může být taková společnost zapsána pouze v případě, pokud je v plné výši splacen základní kapitál.

Z redakční poradny

Filip Šoltéz uvažuje o založení společnosti: Není mi ale jasná jedna věc s vložením základního kapitálu. Jednatelem firmy budu pouze já (bez dalších společníků). Pro složení základního jmění musím sáhnout na rodinné úspory. Po vyřízení všech náležitostí se zřízením firmy chci finance vzít a vložit zpět na rodinný účet a volně s nimi nakládat. Předpokládám, že budu muset operaci zanést do pokladní knihy. Tyto peníze však třeba použiji na nákup zařízení domácnosti, která ale není součástí firmy, uvažuje v diskuzním fóru čtenář. Otázka tedy zní, zda musí podnikatel základní kapitál použít již jen pro fungování firmy? Nevíte si rady? Zeptejte se redaktorů ve specializované poradně

Rodinné úspory na splacení kapitálu jen se souhlasem manžela

Podle advokátky ze společnosti Havel & Holásek Veroniky Pokorné se podle obchodního zákoníku společník společnosti s ručením omezeným musí na společnosti účastnit vkladem do základního kapitálu této společnosti. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň 200 tisíc Kč, přičemž celková výše vkladů společníků společnosti musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. Z výše uvedeného plyne, že jakožto jediný společník společnosti s ručením omezeným bude muset složit vklad do základního kapitálu společnosti v minimální hodnotě 200 tisíc Kč, upřesnila Pokorná. Čtěte více: Jak se z OSVČ stát „eseróčkem“? Nejčastěji postupným převodem majetku

Pokud se jedná o rodinné úspory, které chce čtenář použít jako vklad do základního kapitálu nově zakládané společnosti s ručením omezeným, podotýká advokátka, že podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, může majetek ve společném jmění manželů nebo jeho část použít jeden z manželů k podnikání pouze se souhlasem druhého manžela. Takový souhlas je třeba udělit při prvním použití majetku ve společném jmění manželů nebo jeho části. K dalším právním úkonům souvisejícím s podnikáním již souhlas druhého manžela není třeba. Čtěte více: Jít na trh v kůži OSVČ či se schovat pod křídly s.r.o.?

Prostudujte si v plném znění

Kapitál můžete využít jen pro firemní účely

Advokátka Veronika Pokorná upřesňuje, že majetek získaný vklady společníků může společnost volně využívat. Jak praví právnická literatura, z žádného právního předpisu neplyne, že by byla společnost povinna udržovat svůj majetek nebo vlastní kapitál ve výši odpovídající základnímu kapitálu. Základní kapitál je vyjádřením pouhé účetní hodnoty (peněžního vyjádření) vložených vkladů, dodává Pokorná. Čtěte více: Jak chudý Honza ke štěstí přišel, aneb z fyzické osoby přechodem na s.r.o. až po akciovku

Disponovat se základním kapitálem společnosti samozřejmě možné je. Hodnoty, které tvoří předmět vkladů do základního kapitálu společnosti, může společnost volně využívat k zajišťování své činnosti. Ovšem s peněžitými vklady je možné volně nakládat až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Pro soukromou potřebu firemní peníze užívat nesmíte

Využití základního kapitálu k zajištění chodu společnosti je naprosto v pořádku. S použitím kapitálu pro vlastní potřebu to už tak jednoduché není. Domnívám se, že použití finančních prostředků, které pocházejí ze složeného základního kapitálu, pro soukromé účely společníka a jednatele není možné. V případě, že by společník chtěl disponovat prostředky společnosti pro soukromé účely, je podle mého názoru teoreticky možné, aby mu společnost poskytla půjčku, uvádí Jan Molín, daňový poradce a analytik společnosti Mivo. Připomíná, že v rámci toho je však nutné respektovat příslušná ustanovení právních předpisů, zejména § 196a odst. 1 obchodního zákoníku. Tedy zejména uzavřít smlouvu o půjčce za podmínek obvyklých v obchodním styku (s obvyklou úrokovou sazbou). Čtěte více: Jak na odměny jednatelů a společníků v s. r. o.?

V § 196a odst. 1 obchodního zákoníku je uvedeno: Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Pro soukromé účely peníze ze základního jmění použít nelze. Jedinou oficiální možností je sjednání půjčky s obvyklou úrokovou sazbou. Jinou legální variantu odborníci nedoporučili.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).