Hlavní navigace

Jak je to s DPH u dárkových a jiných poukazů?

14. 6. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Víte, kdy odvádíte DPH při prodeji voucherů a jaké typy poukazů zákon o DPH rozlišuje? A na co si dát pozor u těch jednoúčelových?

Zákon o DPH vymezuje základní pojmy pro účely stanovení daně v případě prodeje poukazů. Definuje, co se rozumí poukazem a jaké jsou dle zákona o DPH jeho druhy. Za poukaz se pak považuje „listina, se kterou je spojena povinnost přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby a na níž nebo v jejíž související dokumentaci jsou uvedeny tyto údaje:

1. Zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta

2. Osoba, která má uskutečnit dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby

Jedná se tedy o poukaz (voucher) na dodání zboží nebo služby, avšak se nejedná o platební prostředky. V závislosti na tom, zda je dopředu známé, na co bude poukaz čerpán, rozlišuje zákon o DPH jednoúčelové a víceúčelové poukazy. V některých případech totiž lze zakoupený poukaz čerpat jen na jednu konkrétní věc – např. poukaz na kosmetické služby, a v jiném případě lze díky poukazu čerpat rozsáhlý balíček služeb nebo zakoupit různé druhy zboží.  

Jednoúčelové poukazy

Za jednoúčelový poukaz je považován takový, u kterého jsou v okamžiku jeho prodeje známy údaje o sazby daně (případně informace o tom, že se jedná o osvobozené plnění) a místu plnění. V případě jednoúčelového poukazu platí obdobná pravidla jako při dodání zboží nebo poskytnutí služby, ke kterým se poukaz vztahuje. 

Uplatňování daně u jednoúčelového poukazu se řídí tím, kdo poukaz vydal a kdo bude na základě poukazu dodávat zboží nebo poskytovat služby. V případě, že poukaz vydal vlastním jménem dodavatel, který zároveň bude poskytovat službu nebo dodávat zboží, podléhá tento prodej DPH a následné čerpání poukazu již nepodléhá dani z přidané hodnoty.

Jedná se například o situaci, kdy si zákazník zakoupí u kosmetičky poukaz na ošetření pleti, který může u této osoby následně uplatnit. Prodej poukazu se při jeho prodeji považuje za poskytnutí služby.

Stejně tomu bude v případě, kdy osoba, která poukaz vydá, není stejnou osobou, která bude poskytovat plnění plynoucí ze zakoupeného poukazu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoúčelový poukaz (za předpokladu splnění podmínek jednoúčelového poukazu), považuje se jeho prodej za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Jakmile však dojde k čerpání poukazu – tj. výměny za zboží nebo služby, ke kterým se poukaz vztahuje, považuje se toto za poskytnutí plnění dodavatelem vůči tomu, kdo poukaz vydal.

Může se jednat například o situaci, kdy si zákazník prostřednictvím slevového portálu zakoupí ubytování v hotelu. Z hlediska DPH jsou splněny všechny náležitosti jednoúčelového poukazu a při jeho prodeji se toto považuje za poskytnutí služby. V okamžiku, kdy zákazník čerpá poukaz – tj. smění jej v hotelu za ubytovací službu, považuje se toto plnění za poskytnutí služby ubytovacím zařízením slevovému portálu.

Zdanitelné plnění se tak při dodání zboží nebo poskytnutí služby považuje za uskutečněné dnem převodu jednoúčelového poukazu.

Pokud by hodnota poukazu pokryla pouze částečnou cenu výsledného plnění, odvádí se DPH v okamžiku prodeje z hodnoty poukazu a následné čerpání s případným doplatkem je podrobeno odvodu DPH až v okamžiku směny poukazu za zboží nebo službu.

Může se jednat o situaci, kdy si spotřebitel zakoupí poukaz na ubytování v hodnotě 500 Kč, ze kterého bude odvedeno DPH v okamžiku jeho prodeje. Výsledná cena ubytování při směně poukazu však bude vyšší, a to 1 000 Kč. Rozdíl ceny bude považován za poskytnutí služby až při výměně poukazu.

Víceúčelové poukazy

Víceúčelový poukaz se na rozdíl od jednoúčelového poukazu nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na který se zboží nebo služba vztahuje, v okamžiku jeho prodeje. Je tomu tak dáno už z názvu poukazu, a to zejména proto, že v okamžiku prodeje není známo ani místo plnění, ani sazba daně. Osoba, která poukaz zakoupí, jej může následně směnit za různé druhy zboží nebo jej může použít k čerpání různých druhů služeb, které podléhají odlišným sazbám daně. Ke zdanitelnému plnění vyplývající z poukazu tak dochází až okamžikem skutečného čerpání poukazu, a to v závislosti na tom, k jakému plnění se bude vztahovat.

Pokud si tak zákazník zakoupí například v supermarketu, který prodává smíšené druhy zboží, poukaz na tisíc korun, není při jeho prodeji odvedeno DPH z prodeje poukazu. Následně si zákazník dle svých preferencí může vybrat, jaké druhy zboží si na základě čerpání poukazu zakoupí a z těchto bude odvedeno DPH v příslušné sazbě. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).