Hlavní navigace

Dotační programy fungují také jako alternativa investičních pobídek

6. 9. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 329515
Programy ICT a strategické služby a Potenciál nahradily nástroj investičních pobídek. Ačkoliv se oba tyto programy zaměřují do značné míry na sektor malých a středních podniků, jsou ve velké míře využívány také jako lákadlo zahraničních investorů.

Poskytování investičních pobídek bylo zahájeno v roce 1998. První projekty směřovaly do zpracovatelského průmyslu, který byl pokládán za silnou stránku českého hospodářství. Relativně nízká přidaná hodnota podpořených projektů byla kompenzována tím, že díky přímým zahraničním investicím proudily do země tolik potřebné know-how a technologie. Ekvivalentní pobídkové systémy byly postupně zaváděny ve všech zemích střední Evropy, které se potýkaly s podobnými problémy. Výsledkem snahy o ucelený systém investičních pobídek bylo pak schválení zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, právní úprava investičních pobídek byla nicméně obsažena i v dalších zákonech, např. zákoně o daních z příjmů.

V souvislosti s postupným přehodnocením dosavadních parametrů pobídkových programů a se zaměřením na projekty generující vyšší přidanou hodnotu byly vytvořeny v roce 2002 tzv. Rámcové programy pro podporu strategických a technologických center (SC/TC), které byly administrovány agenturou CzechInvest, resp. MPO. V rámci těchto pobídkových titulů byly podporovány především projekty směřující do oblasti VaVaI (oblast technologických center) a outsourcingových center s mezinárodním přesahem (tzv. strategické služby). Díky této formě podpory a vysokým indexům efektivity investic v České republice byla otevřena zastoupení klíčových globálních hráčů jako např. Foxconn, Ness, HSBC, Denso, Robert Bosch, Dell, Honeywell, ExxonMobil atd. Pobídkové programy byly nicméně využívány z velké části rovněž českými subjekty, v tomto směru se tedy nejednalo o čisté lákání zahraničních investic, ale o rozvoj perspektivních ekonomických sektorů. Čtěte také: O jaké dotace může podnikatel žádat? Nabízíme rychlý přehled

Nové programy navázaly na předchozí úspěchy

S možností čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU došlo k vytvoření nových příležitostí, jakými stát může podporovat perspektivní projekty či celé oblasti, zvyšovat sektorovou a regionální zaměstnanost nebo rozvíjet ekonomicky nerozvinuté regiony. V rozpočtovém období 2007–2013 byly v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace vytvořeny dotační programy, které byly komplementární k již existujícím Rámcovým programům SC/TC – konkrétně se jednalo o program ICT a strategické služby a program Potenciál. Od července 2008 byl těmito dotačními tituly Rámcový program SC/TC v podstatě zcela nahrazen.

Programy ICT a strategické služby a Potenciál tak v současné době suplují chybějící aktivní nástroj investičních pobídek. Ačkoliv se oba tyto programy zaměřují do značné míry na sektor malých a středních podniků, jsou ve velké míře využívány také jako lákadlo zahraničních investorů. Ačkoliv nejde o investiční pobídky jako takové, jejich efekt je veskrze obdobný.

Program ICT a strategické služby, který je zahraničními investory využíván pro podporu své expanze v ČR, je určen jednak pro firmy vyvíjející software a jednak pro společnosti provozující tzv. centra sdílených služeb s mezinárodním zaměřením – jde o centra zajišťující vnitropodnikové agendy pro druhé a třetí subjekty jako účetnictví, řízení lidských zdrojů, správa informačních systémů, finance, controlling, outsourcing apod. V obou případech program umožňuje získat až 60% podporu určenou na mzdy nových zaměstnanců. Firmy tak mohou ušetřit desítky milionů korun na provozních nákladech. Čtěte více: Podnikáte v oblasti IT? Můžete pro svou firmu získat dotace z EU.

Program Potenciál je určen zejména na podporu projektů směřujících do oblasti výzkumu a vývoje. Zaměřuje se na tvorbu a rozvoj výzkumných center a oddělení, jejichž cílem je přispívat k vytváření technologicky nových či inovovaných produktů, výrobních procesů a technologií. V rámci tohoto programu je možné získat dotace na pořízení nových strojů a technologií určených pro výzkumné a vývojové činnosti výrobních a IT firem.

Díky evropským dotacím lze snížit náklady

Jak program ICT a strategické služby, tak program Potenciál nabízí investorům možnost snížit náklady o desítky procent. Mnohé z firem by bez možnosti finanční dotace v rámci těchto programů nebyly schopny investici zrealizovat. Takovou firmou je například NonStop Recruiment, která otevřela v roce 2008 v Pardubicích centrum sdílených služeb pro 40 odborných pracovníků. Centrum zajišťuje především administrativní a expertní podporu své mateřské organizace v Londýně a nabízí na lokálním trhu pracovní prostředí zcela konformní s anglickými standardy včetně jazykových, což je vynikající příležitost pro všechny studenty či pracovníky, kteří delší dobu ve Velké Británii působili a po návratu hledají vhodné uplatnění. Díky přesunu aktivit do České republiky je firma schopna ušetřit značnou část mzdových nákladů v porovnání s vysokonákladovým centrem Londýna, kde je kancelář mateřské firmy umístěna. Úspora nákladů tím umožňuje firmě další expanzní růst, přičemž spokojenost vedení firmy s českým prostředím je zjevná: v rámci firemního růstu i nadále počítají s Českou republikou.

CIF 24 - tip - superearly cena

Příkladem úspěšného projektu se zahraniční účastí financovaného z programu Potenciál je vybudování výzkumného a vývojového pracoviště v Mohelnici společností Siemens Elektromotory s.r.o., dceřinou společností mezinárodního koncernu Siemens AG. Realizací tohoto projektu dochází k přesunu výzkumného a vývojového centra standardních asynchronních elektromotorů do České republiky, konkrétně do závodů v Mohelnici a Frenštátě pod Radhoštěm. Výsledkem bude příliv unikátního know-how do ČR, čímž je naplněn jeden ze základních cílů programu Potenciál. Sekundárním efektem projektu je i vytvoření 8 nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje. Čtěte také: Podpora technologií a vzdělávání kraluje dotacím

Tyto dvě a mnoho dalších firem tak využilo alternativy, která se nabízí k již ukončenému národnímu programu. Jistou nevýhodou pro zahraniční investory je fakt, že musí jejich projekt soutěžit se záměry jiných firem a není tedy zcela jisté, že právě jejich projekt bude podpořen. Protože celý administrační proces od úvodních konzultací až do vydání Rozhodnutí o přiznání dotace trvá často i jeden rok, není tento mechanismus pro projekty zahraničních investorů příliš komfortní. Jinak řečeno, stát sice nabízí podporu pro tyto projekty, ale není schopen ji garantovat. Přesto však jsou dotace z těchto programů lákavou možností pro mnohé významné investory. Program OPPI, pod který programy Potenciál a ICT strategické služby spadají, je totiž beze sporu jedním z nejlépe fungujících dotačních programů v České republice.

O autorovi: Ondřej Beránek je senior projektový manažer společnosti eNovation s.r.o., odborník na dotační poradenství pro IT a technologický sektor.

enovation

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Ondřej Beránek je senior projektovým manažerem společnosti eNovation, s.r.o.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).