Hlavní navigace

Jak se po právní stránce vyplatí založit „eseróčko“ v Irsku?

29. 3. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Plánujete podnikat za hranicemi? Čtěte souhrn hlavních kroků, jak na založení obdoby společnosti s ručením omezeným právě v Irsku.

Pokud je cílem vašeho byznysu v zahraničí Irsko, budete s velkou pravděpodobností nuceni založit společnost (tzv. „Limited Company“ – neboli ve zkratce jen „LTD“). Níže uvádíme stručný přehled o tom, zda se vám založení LTD za účelem podnikání v Irsku vyplatí, za jakých podmínek a jaké povinnosti musíte splnit. 

Výhody založení společnosti v Irsku 

Výhody založení LTD v Irsku jsou vcelku podobné výhodám založení českého eseróčka. Pojďme si je však na úvod ve stručnosti shrnout – alespoň ty nejzákladnější. Založení a zápis společnosti LTD do irského obchodního rejstříku je relativně nenáročné. Společnost LTD má samozřejmě svou vlastní právní subjektivitu (tj. může svým jménem vstupovat do právních vztahů, uzavírat smlouvy, nabývat majetek apod.) a u obchodních partnerů či dodavatelů tato forma bezesporu vyvolává větší důvěru než podnikající fyzická osoba. 

Čtěte také: Eseróčko vs. živnost. Co si vybrat, když začínám podnikat? Tady jsou naše tipy

Společníci LTD za společnost ručí pouze omezeně, přičemž vedení společnosti je odděleno od společníků společnosti, což umožňuje profesionalizaci vedení a také zvyšuje jeho orientaci na výsledky, jelikož jejich jmenování a odvolávání je velice jednoduché. Výhodou společnosti LTD je také její kontinuita (např. při změně společníků či vedení společnosti) a možnost dlouhodobého budování dobrého jména a dobré pověsti v průběhu podnikatelské činnosti, která se váže výlučně ke společnosti jako takové, a nikoliv k jejím společníkům. V neposlední řadě je výhodou podnikání v Irsku prostřednictvím LTD velmi nízká daň z příjmu, která činí pouhých 12,5 % a představuje tak jednu z nejnižších daňových sazeb na světě. Podobně jako v České republice je i v Irsku požadavek základního kapitálu LTD v minimální výši 1 EUR na té nejnižší možné úrovni. 

Základní podmínky založení

Pro založení společnosti v Irsku je třeba pouze jednoho společníka a minimálně jednoho ředitele, který je obdobou českého jednatele a má na starosti vedení společnosti v rámci její obchodní činnosti a každodenních podnikatelských aktivit. Alespoň jeden z ředitelů společnosti musí být občanem země patřící do Evropského hospodářského prostoru, což občané České republiky splňují. Ředitelé musí dosahovat alespoň 18 let věku a při založení jsou povinni uvést některé osobní údaje, jako je např. jméno, datum narození, občanství či adresu trvalého pobytu.

Čtěte také: Přechod z OSVČ na s.r.o. Jak a kdy je to nejvhodnější?

Základní kapitál společnosti LTD musí být v minimální výši 1 EUR, nicméně z důvodu větší důvěryhodnosti se doporučuje vyšší částka. U irské společnosti LTD je možné, stejně jako v České republice, aby jejími společníky byly i právnické osoby. Irská společnost musí mít zároveň tzv. tajemníka, kterým může být i nerezident a jehož povinností je zajistit, aby byly dodržovány veškeré právní povinnosti společnosti, bylo řádně vedeno účetnictví a včas podáváno daňové přiznání. Vést účetnictví je samozřejmě povinností každé společnosti, vzhledem k tomu, že irské společnosti jsou předmětem auditu. Společnost LTD má také povinnost každoročně pořádat valnou hromadu. Tajemníkem může být i některý z ředitelů, nezávislá třetí osoba či právnická osoba. 

Čtěte také: Eseróčko půjde od roku 2015 založit ještě jednodušeji. Jaká rizika to obnáší?

Pokud má však společnost LTD jen jediného ředitele, musí být v takovém případě tajemníkem třetí osoba. Pro založení společnosti TLD v Irsku je rovněž nutné sepsat zakladatelskou listinu, vybrat jedinečný název pro společnost, který nebude zaměnitelný s názvem již existující společnosti, otevřít pro společnost bankovní účet a v neposlední řadě zajistit veškeré další podklady nutné pro její registraci v irském obchodním rejstříku. Adresu svého sídla musí společnost LTD mít také v Irsku, přičemž se musí jednat o fyzickou adresu. Po jejím zápisu bude také nutné společnost přihlásit u příslušných úřadů (např. pro daňové účely). 

Pozor na náklady provozu společnosti

Podmínky založení LTD společnosti v Irsku jsou pro české občany relativně přijatelné a samotné založení společnosti by tedy nemělo být nikterak složité ani zvlášť nákladné. Finančně náročnou se však může stát následná údržba a provoz společnosti (zahrnující např. náklady na vedení účetnictví a vypracovávání finančních výkazů, náklady na přípravu daňového přiznání, náklady spojené se sídlem společnosti, náklady na každoroční pořádání valné hromady atd.), který bude v každém případě podnikatele něco stát. Samozřejmě bude záležet na tom, za jakých podmínek si podnikatel správu společnosti z ekonomického a právního pohledu zařídí. 

Od toho se bude zpravidla odvíjet i výše těchto nákladů, jakož i případné rozhodnutí, zda se mu založení společnosti v Irsku vyplatí, či nikoliv. Pokud se však dá rozumně předpokládat, že bude jeho podnikání v zahraničí ziskové a s potenciálem budoucího růstu, je určitě nasnadě se touto cestou vydat a společnost LTD si za tímto účelem v Irsku založit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).