Hlavní navigace

Jak správně na vymáhání pohledávek, když vám dlužníci neplatí?

23. 5. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vymáhání pohledávek nemusí být tak složité a nákladné, jak se zdá. Jak by měl vymáhací proces správně vypadat, abyste své peníze co nejdříve získali zpět?

V dnešní době již funguje řada profesionálů, kteří vám v této oblasti pomohou a za finančně dostupných podmínek vám ušetří mnoho času a nervů. 

Právní úprava vymáhání dluhů, pohledávek a podobných nároků je zakotvena především v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v zákoně č. 99/1963, občanský soudní řád, v platném znění. Pojďme si postupně projít celý vymáhací proces tak, jak by měl správně vypadat, abyste své peníze co nejdříve získali na svou stranu s co nejmenšími náklady. 

Nejprve si prověřte dlužníka a potom zašlete upomínku

Ještě předtím, než přistoupíte k podání žaloby na vašeho dlužníka, je dobré si jej nejprve prověřit v příslušných rejstřících za účelem zjištění, zda náhodou není v insolvenci nebo několikanásobné exekuci. Pokud by totiž tomu tak bylo, je v takovém případě namístě zvážit, zda má vůbec smysl po něm vaši pohledávku vymáhat. Pokud je totiž váš dlužník insolventní, těžko si na něm něco vezmete, i kdyby vám soud nárok po právu přiznal. Takovéto prověření dlužníka je většinou nejlepší si nechat provést advokátní kanceláří nebo inkasní agenturou, která vám jej zpravidla provede zdarma i přesto, že výpisy z některých veřejných rejstříků jsou standardně zpoplatněny – jako třeba výpis z Centrální evidence exekucí. 

Čtěte také: Právní novinky, které by neměly uniknout pozornosti podnikatelů v roce 2019

Jakmile se ujistíte, že váš dlužník je dostatečně majetný a je finančně schopen pohledávku uhradit, je na čase mu zaslat tzv. předžalobní výzvu. K tomuto kroku je samozřejmě třeba přistoupit až v momentě, kdy je vaše pohledávka po splatnosti. Předžalobní výzva musí splňovat náležitosti stanovené zákonem tak, aby vám soud v případě soudního řízení přiznal náklady právního zastoupení, pokud se v následném soudním řízení necháte zastupovat advokátem, což lze jednoznačně doporučit. Někteří právní zástupci vás totiž opět budou ochotni zastupovat jen za přiměřenou provizi z vymožené částky a zákonné náklady právního zastoupení, které však při úspěchu ve sporu zaplatí protistrana, čímž se vám mnohdy zdlouhavé soudní řízení může značně zlevnit na vcelku přijatelnou částku. Úspěšnost ve sporu totiž lze s určitou pravděpodobností dopředu odhadnout a riziko případné prohry tak do značné míry eliminovat, zejména pokud máte k dispozici dostatečné důkazní materiály (např. uzavřenou písemnou smlouvu či uznání dluhu dlužníkem). 

Mohlo by vás zaujmout: Co vše musí obsahovat společenská smlouva společnosti s ručením omezeným?

Předžalobní výzva by měla být ideálně odeslána advokátem tak, aby způsobila očekávaný následek, kterým je důrazné upozornění dlužníka na to, že s vymožením vaší pohledávky to myslíte vážně a jste připraveni s ním jít k soudu. Mnoho dlužníků totiž na advokátní dopis uslyší a po obdržení takovéto předžalobní výzvy se rozhodne dluh uhradit ještě předtím, než vůbec dojde k podání žaloby. 

Kam, kdy a jak podat žalobu? 

Pokud ovšem ani předžalobní výzva nepomůže, nezbývá než se s vymožením vašeho dluhu obrátit na soud. Pokud máte dostatek listinných podkladů (důkazů) pro to, aby soud na jejich základě byl schopen ve věci rozhodnout (zpravidla postačuje podepsaná smlouva s dlužníkem či potvrzená faktura na dodání určitého zboží nebo služby, podepsaná směnka atp.), je nejrychlejším způsobem podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Tento se podává na standardizovaném formuláři a soudu se posílá elektronicky. Jeho příprava tak bývá relativně rychlá, a pokud k vydání elektronického platebního rozkazu dojde a dlužník proti němu nepodá odpor, stane se z něj pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, které lze následně vymáhat prostřednictvím exekuce. 

Žaloba (popř. návrh na vydání elektronického platebního rozkazu) se zpravidla podává k obvodnímu soudu, který se nachází v místě trvalého bydliště či sídla dlužníka, není-li v zákoně či ve smlouvě mezi vámi a dlužníkem stanoveno jinak. K žalobě musí být samozřejmě připojeny veškeré dokumenty, smlouvy, emaily, dopisy a další listinné důkazy, na základě kterých mají být prokázány všechny tvrzené skutečnosti – zejména pak ty, z nichž nepochybně vyplývá, že máte za dlužníkem existující a splatnou pohledávku, kterou vám stále nezaplatil. 

Čtěte také: Podmínky a formy zastupování podnikatele v obchodních vztazích

Co když ani po vyhraném soudním sporu dlužník neplatí? 

Když proběhne celé soudní řízení, které může trvat několik týdnů (zpravidla nepodá-li dlužník odpor proti vydanému elektronickému platebnímu rozkazu), ale i několik měsíců (zpravidla pokud se dlužník brání a je třeba nařídit soudní jednání), dojde k vydání rozhodnutí ve věci. Pokud je soudem rozhodnuto ve váš prospěch a rozhodnutí se stane pravomocným, máte v ten moment k dispozici exekuční titul, na základě kterého můžete začít vymáhat svůj dluh prostřednictvím exekutora. Dobrou zprávou pro vás jakožto věřitele je, že v případě vydání soudního rozhodnutí ve váš prospěch se opět zvyšuje pravděpodobnost, že vám solventní dlužník svůj dluh uhradí dobrovolně bez toho, abyste na něj museli posílat exekutora. Logicky smýšlející osoba si totiž většinou dokáže spočítat, že proti pravomocnému soudnímu rozhodnutí toho už moc nezmůže a vymáhání dluhu v exekuci by jej jen připravilo o další peníze či majetek.  

Čtěte také: Je virtuální sídlo společnosti legální? A jaké má výhody a nevýhody?

Pokud vám ovšem ani v této fázi dlužník svůj dluh neuhradí, je třeba podat návrh na nařízení exekuce u zvoleného exekutora. Tento návrh vám opět nejlépe připraví advokát, přičemž následně vám exekutor dluh od dlužníka vymůže např. postižením jeho mzdy, obstavením bankovních účtů či prodejem movitých či nemovitých věcí. 

Vymáhání dluhů a pohledávek často není tak složité, ani finančně či psychicky náročné, jak se o něm často traduje. Ve značné části případů totiž ani není nutné chodit k soudu a své peníze získáte zpět již při prvním úkonu, kdy dlužníkovi zašlete předžalobní výzvu. Pokud vám tedy příště dlužník bezdůvodně nezaplatí, nenechte se jeho nesolidním jednáním odradit, nebo dokonce zastrašit a nebojte se proti němu bránit. Právo je totiž na vaší straně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).