Hlavní navigace

Jak správně zaúčtovat příspěvek z programu Antivirus?

29. 4. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Nejeden zaměstnavatel již obdržel náhradu vyplacených náhrad mezd zaměstnancům v době pandemických opatření. Příspěvek je nutné správně zaúčtovat.

Právě zde by mohli někteří zaměstnavatelé chybovat. Postupuje se v souladu s interpelací – Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace.

Správné zúčtování nároku na dotaci

Jde o program na udržení pracovních míst zaměstnanců, který může vláda na základě § 120 odst. 1 zákona o zaměstnanosti vyhlásit. Cíleným programem se rozumí soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce; součástí programu je stanovení podmínek pro jeho provádění a harmonogram čerpání. Cílené programy celostátního charakteru schvaluje Vláda České republiky a programy obecního, okresního a krajského charakteru ministerstvo.

Příspěvky poskytované úřady práce dle zákona o zaměstnanosti se poskytují na základě uzavřené dohody za splnění předem daných podmínek. V této souvislosti je třeba poukázat na interpelaci – 1 – 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace (vydána 4. 2. 2008). O pohledávce musí být účtováno v době vzniku nákladů, které jsou dotovány. Čtěte také: Program Antivirus pokračuje. Byl prodloužen (prozatím) do konce května

Zúčtování dotace a dotační titul, na který je dotace poskytnuta, by se měly „potkat“ ve stejném účetním období. Pokud nebudou ve stejném období, kdy byly vynaloženy náklady nebo pořízena investice, připsány peníze na účet, zajistí si účetní jednotka možnost zúčtování dotace ve stejném období tím způsobem, že bude účtovat o nároku na dotaci souvztažně s pohledávkou za poskytovatelem dotace (37×/34×). To je prakticky jediná možnost, jelikož okamžik vynaložení nákladů a přijetí dotace (náhrady části vyplacené náhrady na mzdy) se liší. Čtěte také: Po výplatách můžete podat vyúčtování k programu Antivirus

Na účty (37×/34×) se běžně účtuje v okamžiku schválení dotace. V rámci programu Antivirus zaměstnavateli po podání vyúčtování žádné potvrzení nepřijde. Na druhou stranu je výše poskytovaného příspěvku předem známa (podmínky jsou jasné). Zaměstnavatel nárok na příspěvek zúčtuje v měsíci, kdy je účtováno o nákladech.

Ukázka postupu účtování

Text MD/D
Mzdové náklady 521 (524) / 331
Výplata mzdy z BÚ 331 / 221
Nárok na příspěvek (schválení dotace) 378 / 346
Poukázání příspěvku od ÚP na BÚ 221 / 378
Zúčtování příspěvku 346 / 648
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).