Hlavní navigace

Jaké chyby nejčastěji děláte v daňovém přiznání? Podívejte se

17. 2. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Chybovat je lidské a nejinak je tomu i u daňového přiznání. Některé chyby v něm vás však mohou stát nemalé peníze. Přečtěte si, na co byste si měli dát pozor.

Termín pro podání daňového přiznání se blíží. Vyplnit formulář sice není úplně těžké, zároveň však ani není tak těžké nasekat v něm nějaké chyby. V případě drobných přešlapů typu chybějící podpis nejde o závažný problém, některé chyby vás však mohou stát zbytečné peníze. Podívejte se, jaké chyby podnikatelé při vyplňování daňového přiznání často dělají, a na co byste neměli zapomenout.

Výpočty usnadňují interaktivní formuláře a elektronické podání

Velká část podnikatelů podává daňové přiznání elektronickou formou či alespoň využívá interaktivní formuláře, díky čemuž se vyvarují matematických chyb typu 100 000 + 250 000 = 125 000 nebo toho, že vyplní čísla do špatných řádků. Počty totiž provádí systém, případně chytrý formulář, zatímco podnikatel jen vyplňuje požadované údaje. Přesto řada podnikatelů zůstává věrná propisce a papírovému formuláři. Pro tyto “klasiky” platí více než pro kohokoli jiného, aby pečlivě kontrolovali, zda vše mají správně spočteno a vyplněno v příslušných řádcích. Pokud mezi tyto podnikatele patříte, určitě si nejprve přečtěte pokyny, pak přiznání vyplňte na nečisto a teprve poté, co si ověříte, že máte všechno správně, vyplňte formulář naostro. Čtěte také: Umíte správně vyplnit tiskopis daňového prohlášení?

Nezdanitelné částky a slevy významně snižují daň

Často se především chybuje při uplatňování odčitatelných položek a nezdanitelných částek a slev na dani. Někteří je navíc zaměňují. Zatímco nezdanitelné a odčitatelné položky snižují základ daně, slevy se odečítají až od vypočtené daně. 

Nezdanitelné částky

Mezi nezdanitelné částky podle § 15 zákona o daních z příjmů patří:

 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

U nezdanitelných částek mají poplatníci potíže hlavně u úroků z úvěru stavebního spoření a z hypotečních úvěrů na financování zákonem stanovených bytových potřeb. Co je bytovou potřebou, podrobně najdete § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů a v pokynu D – 6. Úroky lze odečíst do maximální výše 300 000 korun ročně poplatníky téže domácnosti. Pokud jste úroky platili jenom část roku, od základu daně odečtěte 25 000 ko­run za každý kalendářní měsíc. 

Chyby se vyskytují také u penzijního připojištění, kdy je možné za zdaňovací období odečíst 12 000 Kč a základ daně se upraví o částku zaplaceného penzijního připojištění sníženou o státní příspěvky, tj. o 6000 Kč. Od loňského roku lze navíc uplatnit i pojistné na základě smlouvy s institucí penzijního pojištění nebo jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění. Čtěte více: Také nezdanitelné částky pro rok 2011 se změnily. Čtěte jak

Slevy na dani

Rovněž ve slevách na dani se podnikatelé mnohdy ztrácejí. Každý poplatník si může daň snížit o základní slevu 23 640 korun (vloni to bylo o 1200 korun více a pro příští rok se o 1200 korun opět zvyšuje). Sleva se počítá za celý rok, přestože jste v některých měsících třeba neměli zdanitelné příjmy. V případě slevy na manželku/manžela žijící ve společné domácnosti již existuje několik omezení. Roční sleva činí 24 840 korun, pokud však došlo ke svatbě v průběhu roku, počítá se sleva jako 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Abyste mohli slevu uplatnit, příjem vašeho protějšku nesmí za rok přesáhnout 68 000 korun (do částky se počítá hrubá mzda, hrubé příjmy z podnikání /tržby/, příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení /starobní, invalidní/, nemocenská, mateřská a podpora v nezaměstnanosti).

Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně činí za rok 2011 celkem 2520 Kč, na invaliditu třetího stupně 5040 Kč. Sleva držitele průkazu ZTP/P činí 1/12 částky 16 140 Kč za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Na slevu mají nárok i studenti do 26 let věku (28 let v případě prezenčního doktorského studia), kteří si mohou odečíst ročně 4020 korun. Sleva se počítá za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku studium trvalo. 

Kamenem úrazu bývá každoročně zvýhodnění na vyživované dítě ve společné domácnosti. Jde o 1/12 z částky 11 604 Kč na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo nebo byly splněny podmínky podle § 35c zákona o daních z příjmů. Za vyživované dítě zákon považuje nezletilé dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let, a dále pak zletilé dítě, které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Pokud je vypočtené zvýhodnění vyšší než samotná daňová povinnost, vzniklý rozdíl tvoří daňový bonus. Daňový bonus však lze uplatnit jen, jestliže jeho výše dosáhne alespoň 100 Kč. Maximálně výše bonusu činí 52 200 Kč ročně. Čtěte více: Slevy na dani platné pro rok 2011 a změny roku 2012

Slevy na dani 2011 2012 2012 (měsíčně)
Poplatník 23640 24840 2070
Manžel/ka bez příjmů 24840 24840 neuplatňuje se
Invalidní důchod I. a II. stupně  2520 2520 210
Invalidní důchod III. stupně 5040 5040 420
Držitel průkazu ZTP/P 16140 16140 1345
Student 4020 4020 335
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 11604 13404 1117
– maximální daňový bonus 52200 60300 5025
– minimální daňový bonus 100 100 50

Výdajové paušály se neměnily

Na rozdíl od minulých let a navzdory neustálým proklamacím ministerstva financí se nijak nezměnily výdajové paušály. Přesto (anebo možná právě proto) v nich podnikatelé stále chybují. Výši jednotlivých paušálů upravuje v § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Jestliže neuplatníte výdaje prokazatelně vynaložené, může využít paušální výdaj ve výši:

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živností řemeslných,
 • 60 % z příjmů ze živnosti (s výjimkou řemeslných)
 • 40 % z příjmů z jiného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
 • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Jakmile uplatníte výdajový paušál, nemůžete využít žádné jiné výdaje (například odpisy). Paušály a reálné výdaje kombinovat nelze ani kombinovat v rámci více podnikání dle jednoho paragrafu, například máte-li dvě živnosti. Pokud jde o různé skupiny příjmů, lze si u každé z nich vždy vybrat. Čtěte také: Výdajové paušály se prý nesníží. Čtěte, jak jich využít na maximum

Další časté chyby

 • Neschopnost rozlišit srážku a zálohu (závislá činnost), s tím související omyl, že „dohoda o provedení práce (DPP) je vždycky srážkou“ a tudíž nezahrnování DPP do ročních příjmů.
 • Omyl, že po 15. únoru nelze zaměstnavatele požádat o potvrzení o loňských příjmech (lidé si to pletou s ročním zúčtováním).
 • Nezaokrouhlení či špatné zaokrouhlení základu daně před výpočtem daně.
 • Nevyplnění doplňujících údajů u poplatníků vedoucích daňovou evidenci.
 • Chybná transformace hospodářského výsledku na základ daně.

Nezapomeňte na přílohy

Mezi další, stále se opakující chyby, se řadí také nepřiložení povinných příloh k daňovému přiznání. Týká se to jak různých potvrzení o příjmech, studiu či sražených zálohách, tak příloh 1 až 3 samotného formuláře přiznání. Ty se přikládají pouze tehdy, jestliže jste měli zdanitelné příjmy, pro které jsou přílohy určeny. Příloha č. 1 se používá pro příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Příloha č. 2 je určena pro příjmy z pronájmu a tzv. ostatní příjmy (např. příjmy z prodeje cenných papírů, nemovitostí a některých movitých věcí, příjmy z příležitostných činností, různé výhry a ceny ze soutěží atd.) a příloha č. 3 se podává při uplatnění daně zaplacené v zahraničí, o kterou lze snížit českou daňovou povinnost.

školení účto leden 23 Kučerová

Na závěr připojujeme ještě jedno upozornění, nezapomeňte se podepsat.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).