Hlavní navigace

Je lepší založit eseróčko nebo akciovku? Známe pro a proti

20. 12. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Chystáte se založit společnost a rozmýšlíte se, zda pro váš byznys bude lepší společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost? Přečtěte si pro a proti.

Rozdíly mezi těmito dvěma typy obchodních společností jsou vcelku nezanedbatelné, a proto je potřeba si před takovýmto rozhodnutím především říci, jaké máte s vaším podnikáním plány a jak velké finanční prostředky na založení a řízení společnosti máte k dispozici.

Pokud už je váš byznys v pokročilém stadiu, s velkými obraty a vysokými počty zákazníků, bude pro vás pravděpodobně lepším řešením akciová společnost. Jestli ovšem svůj byznys teprve rozjíždíte a máte do začátků omezené finance, bude pro vás pravděpodobně vhodnější společnost s ručením omezeným. Pojďme se podívat na některé rozdíly mezi těmito dvěma typy právnických osob.

Čtěte také: Je výhodnější založit s.r.o., nebo podnikat jako fyzická osoba? Víme pro a proti

Výhody s.r.o. a nevýhody a.s.

Jednou z hlavních výhod společnosti s ručením omezeným ve srovnání s akciovou společností jsou především náklady potřebné k jejímu založení. Pomineme-li náklady samotného procesu zakládání a přípravy veškerých potřebných podkladů, které se u obou typů společností pohybují řádově v desetitisících korun, přesto že u společnosti s ručením omezeným bude například cena za sepsání zakladatelských dokumentů a za přípravu souvisejících podkladů potřebných pro její vznik a zápis do obchodního rejstříku mnohem nižší než u akciové společnosti, největším nákladovým rozdílem bude hlavně zákonem vyžadovaná výše základního kapitálu. U společností s ručením omezeným totiž zákon stanovuje minimální výši základního kapitálu na 1 Kč, u akciové společnosti jsou to ovšem 2 miliony Kč. Společnost s ručením omezeným tedy se vším všudy pořídíte řádově za nějaký ten desetitisíc, na akciovou společnost si už musíte v nejlepším případě vyčlenit něco přes 2 miliony korun.

Čtěte také: O založení firmy s kapitálem 1 koruna je zájem. Připomínáme, co je k tomu třeba

Pro založení akciové společnosti zákon vyžaduje splacení 30 % jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií a případné emisní ážio, přičemž doba splacení vkladu může být určená stanovami, ke splacení ovšem musí dojít nejpozději při podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Podobné je to i u společnosti s ručením omezeným, kde zákon požaduje splacení alespoň 30 % vkladů peněžitých a 100 % vkladů nepeněžitých, přičemž lhůta splacení peněžitých vkladů může být i zde určena společenskou smlouvou, nejpozději k tomu však musí dojít do 5 let od vzniku společnosti nebo od převzetí vkladové povinnosti. U akciové společnosti tato částka musí minimálně dosahovat necelých sedm set tisíc korun, u společnosti s ručením omezeným to ovšem může být částka zcela zanedbatelná až takřka nulová (pokud bude například základní kapitál stanoven ve výši 1 Kč).

Další nevýhodou akciové společnosti je samozřejmě i složitější a nákladnější administrativa jejího řízení (např. při svolávání valných hromad a rozesílání pozvánek při velkém počtu akcionářů). Akciové společnosti mají rovněž ze zákona povinnost zřizovat si internetové stránky, což společnosti s ručením omezeným nutně nemusí. Je sice pravdou, že webové stránky má v dnešní době už kdekdo, avšak ne vždy musí být pro společnost nutností, a pokud je do začátků podnikání opravdu nepotřebujete, může to pro vás být jen zbytečná finanční zátěž. Tvorba webových stránek totiž v dnešní době už také není úplně levnou záležitostí.

Čtěte také: Chcete rozjet vlastní podnikání? Čtěte návod, jak založit firmu krok za krokem

Nevýhody s.r.o. a naopak přednosti a.s.

Společníci společnosti s ručením omezeným ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně až do výše svých nesplacených vkladů, podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Pokud tedy nejsou vklady společníků plně splaceny, stávají se společníci solidárními ručiteli za závazky společnosti. Bohatě k tomu stačí, když svůj vklad úplně nesplatí jen jediný společník. Akcionáři akciové společnosti naopak neručí za závazky společnosti vůbec, což je bezesporu výhodu. Co se týče akciové společnosti, zákon zde rovněž poskytuje dvě možnosti volby modelu jejího řízení, a to buď prostřednictvím tzv. dualistického, nebo monistického modelu řízení.

Zatímco dualistický model je založen na dualitě řídicího a kontrolního orgánu (tedy představenstva a dozorčí rady), monistický systém řízení předpokládá zřízení jen jediného kolektivního orgánu, kterým je správní rada, přičemž statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel (fyzická osoba), který je do své funkce správní radou jmenován a může být současně i jejím předsedou. Zakladatel společnosti si tedy může vybrat, který z těchto dvou způsobů řízení akciové společnosti zvolí. Prostřednictvím akciové společnosti tak má (ve srovnání se společností s ručením omezeným) možnost volby, což mu samozřejmě poskytuje větší prostor k zajištění lepší struktury obchodního vedení společnosti. Toto se logicky může promítnout i do efektivity, profesionality a celkové úspěšnosti řízení společnosti.

Takovouto možnost zakladatel společnosti s ručením omezeným bohužel nemá. Přesto, že ze zákona samozřejmě může do vedení společnosti s ručením omezeným jmenovat větší počet jednatelů nebo zřídit společnosti dozorčí radu. Další výhodou akciové společnosti je bezesporu i vyšší prestiž při podnikání, lepší pozice při vyjednávání na výběrových řízeních nebo u veřejných zakázek. V neposlední řadě i převoditelnost akcií bývá zpravidla jednodušší a rychlejší než prodej obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným.

Závěrem

Rozdíly mezi akciovou společností a společností s ručením omezeným jsou, jak je vidět, celkem znatelné a liší se především v nákladech (na založení, vedení společnosti atd.). Akciovka je určitě vhodná pro podnikání „ve velkém“, kdy hraje důležitou roli prestiž a důvěryhodnost právnické osoby, je vyžadováno vícečlenné profesionální vedení a vyšší náklady nejsou až takovou překážkou. Naopak eseróčko je určitě výhodnější pro malé a střední podnikatele, pro které jsou nižší náklady na založení nutnou podmínkou a pro svůj byznys nepotřebují budit takovou důvěru hodnou akciové společnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).