Hlavní navigace

Kompenzační bonus 1000 Kč nebude pro všechny. Část OSVČ může dostat méně než teď

17. 2. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kompenzační bonus se sice pro řadu podnikatelů zvýší z 500 na 1000 Kč denně, pro některé ale naopak může klesnout pod stávající pětistovku za den.

Nově se má týkat všech těch, kterým se propadly tržby aspoň o 50 %. Zároveň však má platit, že bonus nesmí být vyšší než samotný pokles tržeb. OSVČ vedlejší, například důchodci či studenti, tak mohou dostat méně než stávajících 500 Kč denně. Návrh zákona schválila vláda a v nejbližších dnech by jej měl projednat Parlament.

Co se dozvíte v článku
 1. Část podmínek kompenzačního bonusu se nezměnila
 2. Bonus není nově jen pro ty, které omezila vláda
 3. Z dotčené činnosti musí pocházet většina příjmů
 4. Nárok na bonus mají subjekty s 50 % poklesem příjmů
 5. Na bonus je nárok i v karanténě, musíte si ale platit nemocenské pojištění
 6. Bonus bude 1000 Kč denně, ne však pro každého
 7. S čím nepůjde bonus kombinovat
 8. Bonus se má vyplácet zpětně od února

Část podmínek kompenzačního bonusu se nezměnila

Vláda před několika dny schválila novou podobu kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky malých eseróček a dohodáře. Část podmínek sice zůstala stejná jako u stávající verze kompenzačního bonusu, řada věcí se však výrazně změnila.

Podmínky, které zůstaly pro OSVČ stejné

Stejné zůstaly speciální pro OSVČ, společníky a dohodáře. U OSVČ stále platí, že musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění (může být i OSVČ vedlejší), která byla aktivní k 5. říjnu 2020 či která má přerušenou činnost po 12. březnu 2020.

Podmínky, které zůstaly stejné pro společníky s. r. o.

Ani u společníků se nezměnilo, že nárok na bonus mají jen společníci (fyzické osoby) společností s ručením omezeným založenými za účelem dosažení zisku, které mají maximálně 2 společníky, případně které mají společníky jen z jedné rodiny. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Podíly společníků nesmí být představovány kmenovými listy. Platí též, že tyto podmínky musí společníci splňovat k 5. říjnu 2020.

Firma dále nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH a nesmí být v úpadku nebo v likvidaci. Stejně tak musí mít firma obrat aspoň 180 tisíc korun za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období. Pokud jde o začínající firmu, musí výše předpokládaných příjmů činit alespoň 120 tisíc korun za zdaňovací období.

Podmínky, které zůstaly stejné pro dohodáře

Dohodáři mají na bonus nárok tehdy, pokud mezi červnem a zářím vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Pro OSVČ, společníky i dohodáře platí, že nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Bonus není nově jen pro ty, které omezila vláda

Další podmínky se však od stávající verze kompenzačního bonusu liší. Zatímco v podzimní verzi měli na bonus nárok jen ti, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu, a jejich dodavatelé, nově jej budou moct získat podnikatelé, pokud jejich činnost byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
 • karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Z dotčené činnosti musí pocházet většina příjmů

U OSVČ navíc musí být splněna podmínka, že z této dotčené činnosti pochází převažující část příjmů (přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů) ve srovnávacím období. Ta samá podmínka platí i pro společníky s. r. o. a i samotná eseróčka. Zároveň ale mají podnikatelé možnost místo srovnávacího období použít rozhodné období. Stejně tak lze místo převažující části příjmů zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

Srovnávací období je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Pokud tedy podnikatel bude chtít žádat o kompenzační bonus za únor 2021, srovnávacím obdobím je listopad a prosinec 2018 a leden 2019. Alternativou je rozhodné období od 1. června 2020 do 30. září 2020.

U dohodářů platí novinka, že na kompenzační bonus budou mít nárok, pokud práci nemohli vykonávat z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Také dohodář musí mít převažující část příjmů z této práce, přičemž zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů. Oproti podnikatelům se však bere rozhodné období (od června do konce září 2020) a nikoli srovnávací. I dohodáři pak mohou místo převažující části příjmů zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

Jak vám připadá návrh nového kompenzačního bonusu?

Nárok na bonus mají subjekty s 50 % poklesem příjmů

Hlavní novou podmínkou má pak být, že nárok na bonus budou mít podnikatelé v případě, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období. Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období.

Co s čím se u poklesu srovnává

Pro lepší pochopení raději uveďme příklad:

Kdo bude chtít žádat o bonus za únor 2021 (tedy bonusové období únor 2021), musí srovnat příjem ve srovnávaném období (tedy leden 2021) a průměr příjmů ve srovnávacím období (listopad a prosinec 2018 a leden 2019). 

Pokud tedy v lednu 2021 měla OSVČ tržby 50 tisíc Kč, zatímco v listopadu a prosinci 2018 shodně 200 tisíc Kč a v lednu 2019 jen 20 tisíc Kč, na bonus má nárok, jelikož průměr za dané tři měsíce je 140 tisíc Kč (50 tisíc je méně než 50 % z 140 tisíc). 

Pokud podnikatel zahájil činnost později než v první den srovnávacího období, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 6 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl tímto podnikatelem. To platí jak pro OSVČ, tak pro společníky s. r. o.

Na bonus je nárok i v karanténě, musíte si ale platit nemocenské pojištění

Další novinkou je, že na bonus budou mít nárok i OSVČ a společníci eseróček v období, kdy jsou v karanténě. Nutnou podmínkou však je, aby si platili nemocenské pojištění.

Bonus bude 1000 Kč denně, ne však pro každého

Výraznou změnou je i zvýšení kompenzačního bonusu pro OSVČ a společníky z 500 Kč na 1000 Kč. Má to však háček v tom, že se netýká všech. Vláda totiž zároveň schválila omezující podmínku, že výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období. To se dotkne především OSVČ vedlejších.

Pokud si například student dříve přivydělával jako OSVČ a měl v prosinci 2018 až lednu 2019 průměrné příjmy z podnikání ve výši 20 tisíc měsíčně a v lednu měl 0 Kč, nedostane za únor kompenzační bonus ve výši 28 tisíc Kč, ale jen ve výši 20 tisíc Kč. Některé OSVČ vedlejší tak kvůli této podmínce mohou dostat méně než 500 Kč denně.

Taxativně 500 Kč denně se i nadále má platit dohodářům a nově rovněž i OSVČ a společníkům, kteří jsou v karanténě.

S čím nepůjde bonus kombinovat

I nadále platí, že kompenzační bonus nelze čerpat s podporou v nezaměstnanosti a také s dalšími podpůrnými programy (s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus nebo programu tento program nahrazujícího, a podpory, která slouží k úhradě nájemného). U firem navíc není možné bonus kombinovat s podporou Antivirus, která byla poskytnuta na samotného společníka.

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Bonus se má vyplácet zpětně od února

Nová verze kompenzačního bonusu má být vyplácena zpětně už od 1. února, čímž se bude částečně překrývat se stávajícím kompenzačním bonusem. Částečné překrytí prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím stávajícího bonusu (období od 1. do 15. února 2021) bude vyřešeno formou započtení. To znamená, že nově nárokovaný bonus za únor v maximální možné výši 28 000 Kč bude případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu. Podnikatel nicméně bude muset podat novou žádost.

Prozatím by se měl kompenzační bonus vyplácet do konce března. Návrh zákona nicméně počítá s tím, že vláda může svým nařízením dobu vyplácení bonusu prodloužit.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).