Hlavní navigace

Kompenzační bonus schválili poslanci, podmínky u 50% poklesu tržeb se změnily

22. 2. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Vládní návrh kompenzačního bonusu nakonec doznal ve Sněmovně několika změn. Vesměs se týkaly porovnávání příjmů a nutnosti jejich poklesu o 50 %.

Například OSVČ a společníci malých eseróček si budou moct zvolit pro porovnání alternativní srovnávací období. Na výběr dostanou i dohodáři.

Co se dozvíte v článku
  1. Hlavní změna spočívá ve srovnávání tržeb
  2. Srovnávací období si půjde zvolit
  3. Možnost volby dostanou i podnikatelé, co zahájili činnost později
  4. Dohodáři si budou moct zvolit rozhodné období
  5. Kompenzační bonus se zvýší na 1000 Kč
  6. Nový bonus se má vyplácet zpětně od února

Hlavní změna spočívá ve srovnávání tržeb

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu, který do velké míry pozměňuje stávající konstrukt tohoto podpůrného programu. Hlavní novinkou je, že nárok na bonus budou mít podnikatelé v případě, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Doposud platí, že nárok na bonus měli jen ti, kteří byli omezení vládními opatřeními a jejich dodavatelé.

Namísto současné vazby na bezprostřední omezení nebo zákaz činnosti ze strany státních opatření bude nový kompenzační bonus poskytován obecně ke kompenzaci dopadů na činnost subjektu kompenzačního bonusu, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Uvedený dopad současně bude muset být kvalifikován jako významný, přičemž posouzení této skutečnosti bude probíhat prostřednictvím testu poklesu příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti, píše se v důvodové zprávě.

Srovnávací období si půjde zvolit

Původně vládní návrh počítal s tím, že srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období a že srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období.

Ve Sněmovně ale nakonec došlo ke změně. Srovnávané období zůstalo stejné, ale srovnávacím obdobím nakonec bude období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období, a pokud lze takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si podnikatel zvolí.

Příklad

Kdo bude chtít žádat o bonus za únor 2021 (tedy bonusové období únor 2021), musí srovnat příjem ve srovnávaném období (tedy leden 2021) a průměr příjmů ve srovnávacím období – zde si tedy podnikatel bude moct vybrat, zda půjde o listopad a prosinec 2018 a leden 2019, nebo listopad a prosinec 2019 a leden 2020.

Například v lednu 2021 měla OSVČ tržby 50 tisíc Kč. V listopadu a prosinci 2019 měla shodně 200 tisíc Kč a v lednu 2020 jen 20 tisíc Kč. V listopadu a prosinci 2018 a lednu 2019 měla vždy 70 tisíc Kč. Zatímco podle původní verze by OSVČ (tedy za listopad 2018 – leden 2019) nárok neměla (50 tisíc je více než 50 % z 70 tisíc), podle nové zvolí za srovnávací období listopad 2019 až leden 2020 a nárok mít bude, jelikož průměr za dané tři měsíce je 140 tisíc Kč (50 tisíc je méně než 50 % z 140 tisíc). 

Možnost volby dostanou i podnikatelé, co zahájili činnost později

Změny doznalo i srovnávání tržeb pro podnikatele (jak OSVČ, tak společníci eseróček), kteří zahájili činnost později než v první den srovnávacího období. Vládní návrh počítal s tím, že srovnávacím obdobím pro ně bude kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 6 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl tímto podnikatelem. Prošel ovšem pozměňovací návrh, že si podnikatelé budou nakonec moci vybrat z prvních 8 kalendářních měsíců.

Jak vám připadá návrh nového kompenzačního bonusu?

Dohodáři si budou moct zvolit rozhodné období

Novinky byly schváleny i pro lidi pracující na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Původně se totiž kompenzační bonus měl týkat jen těch z nich, kteří práci vykonávali v rozhodném období (od 1. června 2020 do 30. září 2020) a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Nakonec i dohodáři ale dostanou možnost výběru a jako rozhodné období budou moct použít i 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období.

Další pozměňovací návrhy, jako například snížení 50% hranice poklesu či odpuštění záloh na pojistném OSVČ, neprošly a schválen byl návrh ve vládním znění.

Kompenzační bonus se zvýší na 1000 Kč

Kromě zmíněné změny konstruktu výplaty bonusu se má změnit i jeho výše z 500 Kč na 1000 Kč. Netýká se to ale všech. V návrhu se totiž nachází omezující podmínka, že výše kompenzačního bonusu za bonusové období nesmí překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období. To se dotkne především OSVČ vedlejších.

Pokud si například student dříve přivydělával jako OSVČ a měl v prosinci 2018 až lednu 2019 průměrné příjmy z podnikání ve výši 20 tisíc měsíčně a v lednu měl 0 Kč, nedostane za únor kompenzační bonus ve výši 28 tisíc Kč, ale jen ve výši 20 tisíc Kč. Některé OSVČ vedlejší tak kvůli této podmínce mohou dostat méně než 500 Kč denně.

Taxativně 500 Kč denně se i nadále má platit dohodářům a nově rovněž i OSVČ a společníkům, kteří jsou v karanténě. Proplácení karantény se ovšem bude týkat jen těch podnikatelů, kteří si platí nemocenské pojištění.

ebf 24 - tip duben

Nový bonus se má vyplácet zpětně od února

Nová verze kompenzačního bonusu má být vyplácena zpětně už od 1. února, čímž se bude částečně překrývat se stávajícím kompenzačním bonusem. Částečné překrytí prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím stávajícího bonusu (období od 1. do 15. února 2021) bude vyřešeno formou započtení. To znamená, že nově nárokovaný bonus za únor v maximální možné výši 28 000 Kč bude případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu. Podnikatel nicméně bude muset podat novou žádost.

Prozatím by se měl kompenzační bonus vyplácet do konce března. Návrh zákona nicméně počítá s tím, že vláda může svým nařízením dobu vyplácení bonusu prodloužit.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).