Hlavní navigace

Máte u restaurace zahrádku? Možná vám za ni město odpustí nájem

19. 5. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Restauratéři mající u svého podniku zahrádku ji konečně mohli otevřít. V některých městech za ni navíc nemusejí platit nájem.

Česká barmanská asociace prováděla průzkum mezi členskou základnou a zjistila, že bezmála šestina jejích podnikajících členů už zkrachovala a více než polovina respondentů v dotazníku odhadovala své finanční rezervy na maximálně tři měsíce podnikání. Asociace proto vyzvala městské úřady a úřady městských částí v celé České republice, aby podnikatelům v gastronomii prominuly poplatky za pronajímané venkovní prostory, a to pro celý kalendářní rok 2021.

Prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský věří, že pro městské rozpočty nepůjde o nijak závratnou zátěž. Na druhou stranu takové opatření pomůže všem podnikatelům, pro které částky už v řádu desetitisíců v aktuální bezútěšné situaci znamenají velké peníze, doplňuje. Také podle Hospodářské komory ČR neznamená dočasné odpuštění poplatků za zahrádky nijak drastický zásah do rozpočtů měst a města, která dosud výzvu České barmanské asociace vyslyšela, se podle ní zachovala propodnikatelsky. Je to rychlá a efektivní cesta, jak vrátit život do ulic měst a zachránit podniky, které tvoří důležitou součást každodenního fungování, zejména s ohledem na nadcházející turistickou sezónu, dodal viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda Sekce pro rozvoj služeb v oblasti pohostinství a gastroprovozu Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza.

Co se dozvíte v článku
  1. Praha a Brno
  2. Přidávají se i menší města
  3. Pomoc i s ostatními nájmy
  4. Inspirujte se útulnými zahrádkami: 
  5. Další úlevy

Praha a Brno

Radnice Prahy 1 nebude za umístění restauračních předzahrádek na pozemcích Prahy vybírat žádné nájemné ani místní poplatky a promine také poplatky za užívání veřejného prostranství pro uliční prodej před provozovnami. Starosta Prahy 1 Petr Hejma prozradil, že dosud přijatá podpůrná opatření stojí Prahu 1 přes 40 milionů korun z plánovaných rozpočtových příjmů a odpuštění nájemného a místních poplatků tuto částku navýší o 60 milionů. Je to pro nás samozřejmě bolestivé, protože na podporu podnikatelů věnujeme podstatnou část rozpočtových příjmů, které jsme plánovali vydat na investice a provoz naší městské části. Na druhé straně chápeme, že je třeba nastartovat ekonomiku právě podporou podnikatelského sektoru. Umožní to mimo jiné zachovat i potřebnou síť obchodů a služeb pro naše občany, popsal dále.

Rada městské části Brno-střed schválila na začátku května odpuštění místního poplatku za restaurační zahrádky a umístění takzvaných reklamních áček až do konce roku. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed, doufá, že odpuštění místních poplatků za zahrádky usnadní provozovatelům kaváren, restaurací a dalších podobných zařízení rozjezd podnikání po několikaměsíčním nuceném lockdownu. Návrh na odpuštění poplatků za umístění reklamních nosičů, takzvaných áček, pak vzešel právě od podnikatelů na našem společném jednání, kde jsme hledali cesty, jak jim pomoci, upřesnil.

Přidávají se i menší města

Město Olomouc se na podzim rozhodlo pro odpuštění místního poplatku z pobytu pro ubytovací zařízení až do konce příštího roku a nyní plánuje odpustit poplatky za předzahrádky restauračních zařízení. Provozovny, které mají schválené umístění předzahrádky, za toto užívání veřejného prostranství nebudou muset do konce června platit. Na tomto jsme se shodli na jednání rady a věřím, že tato úprava veřejné vyhlášky projde i zastupitelstvem, doplnil náměstek primátora Otakar Bačák. Šumperská radnice odpustí nájem za zábor veřejného prostranství pro předzahrádky v celém letošním roce. Až do konce roku se za umístění restauračních předzahrádek na pozemcích města nebude účtovat žádné nájemné. Chceme tak pomoci našim restauratérům a provozovatelům kaváren v nelehké situaci, uvedl šumperský starosta Tomáš Spurný.

Například ve Vsetíně poplatek za předzahrádky a ubytovací poplatek zrušilo zastupitelstvo vloni v květnu formou změny obecně závazných vyhlášek. Důvodem byla podpora místních podnikatelů v gastronomii a hotelnictví během pandemie koronaviru. Starosta Jiří Růžička říká, že tyto změny se rozhodli ze stejných důvodů pro letošní rok ponechat. Podnikatelé jsou osvobozeni od výše zmíněných plateb, ale i přes tuto skutečnost musí podnikatelé pro vznik předzahrádky požádat Odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje vsetínské radnice o zábor veřejného prostranství, upozorňuje. 

Podle zkušeností z uplynulých let ušetří vsetínští podnikatelé prominutím poplatků za předzahrádky v roce 2021 odhadem kolem 110 tisíc korun a za poplatek za pobyt přibližně 190 tisíc korun. O tom, že na jejich území podnikatelé za zahrádky platit nebudou, Českou barmanskou asociaci v posledních dnech informovala například města Kutná Hora, Prachatice, Tachov, Chrudim, Znojmo, Vyškov, Vsetín, Nový Jičín, Kroměříž či Liberec.

Pomoc i s ostatními nájmy

O slevu na nájmech mohou až do konce května žádat pražští podnikatelé sídlící v objektech hlavního města. Stačí vyplnit formulář s názvem „Žádost na slevu z nájemného v prostorách hl. m. Prahy“ a podat elektronicky přes Realitní portál Praha. Jsme si plně vědomi současné krizové situace spojené s nemocí covid-19, která má vážné ekonomické důsledky pro nájemce nebytových prostor hlavního města Prahy, a proto hledáme stále cesty, jak jim co nejvíce ulehčit. Rada hlavního města Prahy proto rozhodla o další vlně poskytnutí slev na nájemném, a to ve výši třicet procent, říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr. Poskytnutá sleva na nájemném je ve výši 30 % z měsíčního nájemného uhrazeného za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2020 s tím, že tato sleva bude podnikatelům odečtena z nájmů v příštích měsících.

Brno-střed provozovnám občerstvení, služeb a maloobchodním prodejnám, které musely být na základě vládních nařízení úplně uzavřeny nebo byl jejich provoz výrazně omezen, promine 50 % nájemného. Jedná se o prostory sloužící k podnikání v domech spravovaných městskou částí Brno-střed. Už dříve jsme odložili splatnost nájemného nejprve za první tři měsíce roku do 30. června a poté za měsíce duben až červen do 30. září. Zastupitelstvo městské části již dříve také schválilo, že městská část nebude v tomto roce uplatňovat navýšení nájmů o inflaci, dodává Vojtěch Mencl.

Podnikatelé mohou podávat žádosti na brněnskou radnici do 31. května s tím, že splnění podmínek budou dokládat čestným prohlášením. Když by o toto prominutí požádali všichni nájemci, jednalo by se o nájemné ve výši přibližně 10 milionů korun. Za loňský rok městská část Brno-střed prominula nájemné v celkové výši téměř 8 milionů korun a podnikatelům v gastronomii odpustila také místní poplatky za restaurační zahrádky ve výši přes 5 milionů korun.

Ve Zlíně rada města rozhodla o dalším snížení nájemného městských nebytových prostor. Nájemné bude sníženo restauracím, které mají omezený provoz na tzv. výdejní okénko, o 30 %, cestovním kancelářím o 30 %, spolkům, které nemohou vykonávat svoji činnost a nejsou příjemci dotací z rozpočtu statutárního města Zlína, o 100 % a nájemcům, jejichž provozovny byly v důsledku vládních opatření uzavřeny, o 50 %. Nájemcům městských nebytových prostor nabízíme možnost snížení nájemného, o které mohou požádat zpětně za měsíc leden, únor a březen. Podmínku je, aby nájemce k datu podání žádosti o snížení nájmu měl uhrazeny veškeré závazky vůči statutárnímu městu Zlínu za dané období roku 2021, popsal Jiří Korec, primátor města Zlína. Snížení nájemného bude podnikatelům poskytnuto na základě žádosti podané nejpozději do 31. května 2021.

skoleni_18_3

Inspirujte se útulnými zahrádkami: 

Další úlevy

V Kutné Hoře si od dubna 2021 mohou menší podnikatelé a organizace s IČO, působící na území města Kutná Hora, požádat město o jednorázovou podporu ve výši 15 000 korun. Město se už delší dobu potýkalo s žádostmi podnikatelů a ostatních organizací o podporu, avšak neexistoval zde žádný ucelený systém a pracovní skupina sjednotila podmínky tak, aby na podporu dosáhli ti nejvíce potřební. Jsme si vědomi, že tato podpora ve výši 15 000 Kč je pro některé z nich spíše symbolická, ale chceme tímto také nastavit možnosti další spolupráce mezi městem a zmíněnými subjekty a projevit solidárnost v současné těžké době, napsala Kateřina Špalková v předkládaném materiálu do zastupitelstva v březnu. Z podpory byly vyjmuty subjekty, které již nějaký příspěvek od města v rámci pandemie dostaly, ať už šlo o slevu na nájmu nebo příspěvek na činnost a podobně.

V Jablonci nad Nisou mohli podnikatelé do konce března podat žádost o slevu na nájemném. Přiložit k ní museli informace o tom, jak svou činnost kvůli epidemickým opatřením omezili nebo kolik čerpali kompenzací od státu. Žádosti pak individuálně posuzovali a následně jablonečtí radní schválili podporu celkem dvanácti podnikatelům na čtyři měsíce, a to v hodnotě 25–100 % výše nájemného v městských prostorách. Podobně rada města Prachatice schválila na začátku února snížení nájemného o 50 % nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví města Prachatice za období od ledna 2021 do doby zrušení omezujících opatření bránících provozování podnikatelské činnosti. Zájemci o tuto podporu mohli žádat do 17. března 2021.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).