Hlavní navigace

Náhrada mzdy bude od roku 2023 opět vyšší

18. 10. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Každoročně se upravují redukční hranice pro nemocenské dávky a náhradu mzdy. Pro rok 2023 jsou opět vyšší, inflaci však nárůst zřejmě nepokryje.

Náhrada mzdy (platu, odměny) poskytovaná zaměstnavatelem i následné nemocenské od České správy sociálního zabezpečení se díky redukčním hranicím zvyšuje. Poskytuje se v souladu s § 192 zákoníku práce pouze v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy od první zameškané směny. Od patnáctého dne je zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení.

Co se dozvíte v článku
 1. Redukční hranice pro nemocenské
 2. Náhrada mzdy pro rok 2023
 3. Redukční hranice pro náhradu mzdy
 4. Příklad pro srovnání náhrady mzdy v roce 2022 s rokem 2023
 5. Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti
 6. Co jste se v článku dozvěděli?

Redukční hranice pro nemocenské

Pro úpravu výdělku zaměstnance (respektive vyměřovacího základu) se využívají redukční hranice stanovené § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2023 se bude vycházet z vyměřovacího základu roku 2021. Bude vyhlášeno samostatným sdělením ministerstva práce a sociálních věcí. Jde o údaj, který se stanoví z vyhlášené průměrné mzdy dle nařízení vlády č. 290/2022 Sb. Z průměrné mzdy se odvozují také zálohy pro OSVČ, vyměřovací základ pro účast na nemocenském pojištění a další. Tyto důležité číselné údaje již byly zveřejněny v článku Jak se mají OSVČ změnit zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2023?

V následující tabulce jsou zobrazeny redukční hranice pro nemocenské v roce 2022 a v nastávajícím roce 2023.

Redukční hranice pro nemocenské
Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2022 1298 Kč 1946 Kč 3892 Kč
Rok 2023 1345 Kč 2017 Kč 4033 Kč

Náhrada mzdy pro rok 2023

Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovněprávní účely, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se v souladu s § 356 zákoníku práce výdělek pravděpodobný.

Redukční hranice se každoročně mění minimálně, ale i tak je nutné upravit údaje pro výpočet nemocenského a náhradu mzdy. Poskytovatel mzdového programu by měl na tuto změnu reagovat automaticky. Náhrada mzdy za pracovní neschopnost v měsíci lednu 2023 již bude vypočtena dle nových redukčních hranic.

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Krok první

Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:

 • První RH: 1345 × 0,175 = 235,38 Kč
 • Druhá RH: 2017 × 0,175 = 352,98 Kč
 • Třetí RH: 4033 × 0,175 = 705,78 Kč
Redukční hranice pro náhradu mzdy
Redukční hranice První Druhá Třetí
Rok 2022 227,15 Kč 340,55 Kč 681,10 Kč
Rok 2023 235,38 Kč 352,98 Kč 705,78 Kč

Krok druhý

Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

 • 1. redukční hranice: 235,38 × 0,9 = 211,84 Kč
 • 2. redukční hranice: (352,98 – 235,38) × 0,6 = 117,60 × 0,6 = 70,56 Kč
 • 3. redukční hranice: (705,78 – 352,98) × 0,3 = 352,80 × 0,3 = 105,84 Kč

Maximální upravený redukovaný základ: 211,84 + 70,56 + 105,84 = 388,24 Kč.

Krok třetí

Vypočte se náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od první zameškané směny při dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku. Zaokrouhluje se na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Příklad pro srovnání náhrady mzdy v roce 2022 s rokem 2023

Onemocněl zaměstnanec pracující v běžných osmihodinových směnách s průměrným hodinovým výdělkem 238,10 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca 40 000 Kč. Jeho pracovní neschopnost trvala jeden pracovní týden (od pondělí do neděle).

Rok 2022

 • Z první redukční hranice bude započteno 204,44 Kč.
 • Z druhé redukční hranice bude započteno 6,57 Kč, tj. (238,10 – 227,15) x 0,6

Hodinová náhrada mzdy činí 126,61, tj. 60 % z ( 204,44 + 6,57). Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 5065 Kč (126,61× 40 hodin).

Rok 2023

 • Z první redukční hranice bude započteno 211,84
 • Z druhé redukční hranice bude započteno 1,63 Kč, tj. (238,10 – 235,38) x 0,6

Hodinová náhrada mzdy činí 128,08 Kč, tj. 60 % z (211,84 + 1,63). Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 5124 Kč (128,08 Kč x 40 hodin).

školení květen 24 - novinky

V roce 2023 si náš modelový zaměstnanec ve srovnání s rokem předchozím polepší na náhradě mzdy 59 Kč. Jde sice o výraznější nárůst, avšak vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám na tom v příštím roce o mnoho lépe nebude.

Náhrada mzdy v dočasné pracovní neschopnosti

Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti

V průběhu příštího roku se budou projednávat změny navržené antibyrokratickým balíčkem. Jednou z nich je v současné době povinné „hlášení o končení pracovní neschopnosti“. Podle § 97 odst. 4 a 103 odst. 1 písm. b) zákona o nemocenském pojištění zasílá zaměstnavatel ČSSZ hlášení i v případě, kdy zaměstnanec již u něj nepracuje (pobírá nemocenské po skončení pracovního poměru). Podle antibyrokratického balíčku jde o zbytečně zatěžující povinnost, navíc v době eNeschopenek (informaci ČSSZ získá z databáze). Balíček popisuje standardní situaci, kdy s ukončením pracovního poměru přestává zaměstnanec komunikovat (již není zaměstnancem). Ukončení neschopenky hlásí ČSSZ lékař, zaměstnavatel žádné hlášení neobdrží a ani v ePortálu tuto skutečnost nevidí, jelikož je zaměstnanec již odhlášen. Tato povinnost zaměstnavatele by mohla být v budoucnu zrušena.

Co jste se v článku dozvěděli?

Kdy se vyplácí náhrada mzdy?
Poskytuje se v souladu s § 192 zákoníku práce pouze v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy od první zameškané směny. Od patnáctého dne je zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení.
Kolik činí náhrada mzdy?
Náhrada mzdy činí 60 % průměrného redukovaného výdělku za zameškané směny. Na rozdíl od nemocenských dávek, které náleží za kalendářní dny, náleží náhrada mzdy pouze za zameškané pracovní dny, eventuálně za svátky, připadají-li na pracovní den.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).