Hlavní navigace

Sociálka právě odesílá nečekané psaní. Koho se to bude týkat?

20. 6. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatel, který si vloni nevydělal ani korunu, nemusí sice podávat daňové přiznání ale přehledy pro sociálku a zdravotní pojišťovnu ano. Dopisy s upomínkou jsou už na cestě. Obsahují i pokutu?

Pokud poplatník nemá žádné nebo má jen velmi nízké příjmy, není v souladu se zákonem o daních z příjmů povinen podat daňové přiznání. To se ovšem netýká přehledů o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Ty se podávají vždy, byť by byly v nulové výši. O tom se již přesvědčila řada podnikatelů. Sociálka už zasílá první výzvy k okamžitému splnění této povinnosti za rok 2010. Podání přehledu při nulových nebo nízkých příjmech sociálce je možné bez postihu ještě stihnout, na zdravotko je však již pozdě. Jestliže máte alespoň minimální příjmy, v přehledu zajisté vyjde doplatek pojistného. Penále vás v takovém případě zřejmě nemine. Čtěte také: Přechod z OSVČ vedlejší na hlavní v průběhu roku se nevyplácí

Kdo nemusí podat daňové přiznání?

V souladu s § 38g zákona o daních z příjmů není povinen podat daňové přiznání poplatník, jehož příjmy roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 tisíc korun. Upozorňujeme, že se jedná se o příjmy, nikoliv o zisk. Přiznání se ovšem vždy podává při vykázané daňové ztrátě. A to i v případě, že roční příjmy nepřesáhly uvedenou patnáctitisícovou hranici. Tato příjmová hranice se týká poplatníků, kteří v uplynulém roce nebyli současně s výdělečnou činností zaměstnaní.

Pro zaměstnance totiž platí jiná pravidla. Daňové přiznání nemusí podat poplatník, který měl roční příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho anebo postupně od více plátců (ne současně) a podepsal u všech těchto plátců na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a neměl jiné příjmy (např. z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti) vyšší než 6 tisíc ročně. Čtěte také: Nevíte, jak určit výši paušálu? Čtěte jednoduchý návod

Přehledy o příjmech a výdajích

Pro podání přehledů ČSSZ a zdravotní pojišťovně naopak žádná hranice stanovena není. Podávají se vždy, bez ohledu na výši příjmů. Může se jednat:

  • o poplatníky s příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti na základě zvláštních předpisů, kteří mají nulové nebo velmi nízké příjmy,
  • o spolupracující osoby, byť by jejich přerozdělené příjmy byly v uvedeném období nízké nebo vůbec žádné,
  • o osoby, které mají příjmy pouze osvobozené (např. příjmy z fotovoltaiky) nebo je z nich daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Mohlo by se jednat o OSVČ, které požívají podíly na zisku z členství v družstvu, z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti, nebo tichého společníka. Čtěte také: Daně a odvody z fotovoltaiky za rok 2010
Potřebujete poradit? Nevíte si s něčím rady? Zeptejte se, redakce zajistí odpověď.
Tlačítko: Nový dotaz

Kdy měl být přehled podán?

Pro podání přehledu České správě sociálního zabezpečení bylo rozhodné datum 2. května 2011. Případný doplatek pojistného na sociální zabezpečení měl být uhrazen ve lhůtě do 8 dnů po podání přehledu, nejpozději do 9 května. Přehled zdravotní pojišťovně měl být podán rovněž 2. května. Pro doplatek je zákonem stanoveno datum dřívější, a to do osmi dnů po podání daňového přiznání. Letos tedy nejpozději do 11. dubna. V případě, že OSVČ nebyla povinna podat daňové přiznání:

  • měla přehled podat příslušné zdravotní pojišťovně do 8. dubna 2011
  • přehled podat České správě sociálního zabezpečení do 1. srpna 2011

Za nepodání přehledu čekejte nemalé sankce

Pokud patříte mezi poplatníky, kteří dosud přehledy ČSSZ nepodali a byli již na tuto povinnost upozorněni, raději tak neprodleně učiňte. Sociálka logicky nemůže tušit, že letos nemáte povinnost podat daňové přiznání pro žádné nebo nízké příjmy, a proto vás upomíná. Jestliže byste tak neučinili vůbec, může vám udělit pokutu až 20 000 Kč, při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 Kč. Případný doplatek z přehledu musíte zaplatit nejpozději do 8 dnů ode dne podání přehledu. VIDEONÁVOD. Jak vyplnit přehled pro sociálku

Při nezaplacení nebo zaplacení doplatku v nesprávné výši bude vyměřeno penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, ve výši 0,05 %. Penále se platí ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne.

Content 22 tip novy

Současně nezapomeňte doložit důvod k vedlejší výdělečné činnosti, např. studium. Jeho včasným nedoložením může být činnost vedlejší přehodnocena na činnost hlavní s povinností platby minimálních záloh na pojistné.

Předání přehledu na zdravotko v termínu už nestihnete

Obdobná právní úprava platí pro zdravotní pojišťovny. Jen s tím rozdílem, že přehled měl být podán do 8. dubna v souladu s § 24 zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Ve stejné lhůtě pak měl být uhrazen i případný doplatek pojistného. Při nesplnění této povinnosti bude opět vyměřena pokuta a penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Zdravotní pojišťovny nevymáhají dlužné pojistné do výše 50 korun a nevyměřují penále do sta korun za jeden kalendářní rok. Čtěte také: Jak na vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).