Hlavní navigace

Nemáte ještě plán čerpání dovolených? Po 30. červnu riskujete nemalé potíže

4. 6. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Zaměstnavatelé mají poslední měsíc na plánování dovolené převedené z roku 2011. Po 30. červnu již o této dovolené nerozhodují. Mohou tím ohrozit i chod firmy.

Počínaje lednem 2012 byl novelizován zákoník práce. Výrazné změny zaznamenala oblast čerpání řádných dovolených. Nově musí být dovolená vyčerpána za období, kdy na ni vznikl nárok, nejpozději do 31. 12. roku následujícího. Dovolená se podle nových podmínek již neproplácí. Potíže by ale mohlo přinést nastávající datum, a to 30. června. Nejpozději tento den má zaměstnavatel určit čerpání dovolené převedené z roku 2011. Pokud tak neučiní, může se připravit na nemalé potíže se zajištěním prázdninového provozu.

Čtěte také: Kolik týdnů dovolené si živnostníci dopřávají? Zjistili jsme za vás

Nezapomeňte na písemný rozvrh čerpání dovolených

Zaměstnavatel je povinen v souladu s novelizovaným § 217 zákoníku práce určit dobu čerpání dovolené podle písemného rozvrhu čerpání tak, aby dovolená mohla byt vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, za který náleží. Přitom je nutné přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Oprávněným zájmem zaměstnance jsou kupříkladu školní prázdniny dětí, uzavření mateřské školy v době prázdnin apod. Nově se při sestavení rozvrhu čerpání dovolených vyžaduje mimo souhlas s odbory také souhlas s radou zaměstnanců, v případě, že je sestavena.

Jestliže se dovolená poskytuje v několika částech, musí alespoň jedna z nich činit nejméně 2 týdny vcelku (pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak). Ovšem určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem. Mohou se ovšem vzájemně dohodnout na kratší době.

Čtěte také: Jak se dotknou Kalouskova opatření zaměstnanců?

Podstatné změny v čerpání dovolené od roku 2012

V samotném čerpání dovolené mohou podle § 218 zákoníku práce bránit naléhavé provozní důvody zaměstnavatele (tím může být prakticky cokoliv) nebo překážky na straně zaměstnance (mateřská, rodičovská dovolená a nově i pracovní neschopnost zaměstnance). Dovolená však musí být, pokud v čerpání nebrání překážky na straně zaměstnance, vyčerpána nejpozději do 31. 12. roku následujícího. Žádnou (tedy ani původně převáděnou nadstandardní) dovolenou již nelze podle nových podmínek proplatit. Jediným případem, kdy se dovolená proplácí, je skončení zaměstnání.

Čtěte také: Evidence pracovní doby podle nových pravidel

Dovolenou tedy určuje vždy zaměstnavatel, a to písemným rozvrhem čerpání dovolených. Výjimkou z tohoto pravidla je čerpání dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel je povinen žádosti zaměstnankyně o dovolenou vyhovět. Nově však musí akceptovat i písemné oznámení zaměstnance o čerpání dovolené převedené z minulého roku, pokud do stanoveného data neurčí čerpání dovolené zaměstnavatel sám. 

Datum 30. června se blíží. Předběhněte zaměstnance

V případě, že zaměstnavatel neurčí čerpání takzvané staré dovolené do 30. 6., rozhoduje o jejím čerpání zaměstnanec. Jde ale jen o rozhodnutí, nikoliv o samotné čerpání. To je zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zaměstnanec má tedy od roku 2012 k dispozici mnohem delší dobu na dočerpání zbylé dovolené. V předchozích letech rozhodovalo datum 30. 10., kdy se stará dovolená dočerpávala zpravidla v průběhu Vánoc. Od roku 2012 toto období zahrnuje také období letních prázdnin. 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Zaměstnavatel by proto měl na blížící se 30. červen pamatovat, předběhnout zaměstnance a určit čerpání dovolených sám. Pokud tak neučiní, může se lehce stát, že velká část zaměstnanců s nečerpanou loňskou dovolenou si sama určí čerpání v některém z atraktivních letních termínů. A to by mohlo mít vážný dopad na zajištění firemního provozu.

Čtěte také: Nová úprava přesčasů udělala z pracovníků levnou námezdní sílu

Jestliže nebude dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti, na mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené bezprostředně po skončení těchto překážek v práci. Zjednodušeně řečeno, zaměstnanec po skončení překážky do práce nenastoupí a ihned začne čerpat starou dovolenou.

účto únor klímová

Nezapomeňte vypracovat písemný plán dovolených a s ním alespoň 14 dnů předem zaměstnance seznámit. O dovolené z roku 2011 rozhoduje zaměstnavatel pouze, pokud ji do 30. 6. naplánuje. Po této době již čerpání dovolené určuje zaměstnanec písemným oznámením, opět alespoň 14 dnů předem. Dovolená z roku 2011 již nemůže být v roce 2013 čerpána. Může být pouze proplacena při skončení pracovního poměru. 

Čtěte také: Bude konečně zavedena zkrácená pracovní doba, tzv. kurzarbeit? Zjistili jsme

V souladu se zákonem o inspekci se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba správního deliktu na úseku dovolené tím, že poruší stanovené povinnosti vztahující se k délce dovolené za kalendářní rok, k dovolené za odpracované dny, k dodatkové dovolené nebo další dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu. Za přestupek nebo delikt může být udělena pokuta až do výše 200 000 korun.

Shrnutí důležitých změn v oblasti čerpání dovolené od roku 2012:

  • Dovolená má být vyčerpána za rok, za který náleží, nejpozději však do 31. 12. roku následujícího.
  • Nerozlišuje se standardní a nadstandardní dovolená.
  • Změnilo se datum, kdy o nečerpané a nenaplánované dovolené z předchozího roku rozhoduje zaměstnanec z 1. 11. na 1. 7. (ovšem písemným oznámením alespoň 14 dnů předem).
  • Dovolená se neproplácí, s výjimkou ukončení zaměstnání.
  • Za čerpání dovolené převedené do roku následujícího po 31. 12. hrozí nemalý postih (dovolená nezaniká, ale její čerpání by bylo porušením zákoníku práce).
  • Překážkou na straně zaměstnance je nově i pracovní neschopnost zaměstnance.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).