Hlavní navigace

Od roku 2016 se vrací jednoduché účetnictví a mění se jednotky účetnictví

4. 5. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: www.isifa.com
Zákon o účetnictví přináší nová pravidla. Malým a středním podnikům se v mnohém uleví. Vrátí se i jednoduché účetnictví. Koho se úlevy dotknou?

Od roku 2016 čeká účetní řada změn. Zásadně se změní zákon o účetnictví. Zavede se nová kategorizace účetních jednotek, upraví vedení jednoduchého účetnictví a přibudou i nové povinnosti. Přinášíme stručný nástin očekávaných změn. Pro začátek se zaměříme zejména na oblast kategorizace účetních jednotek a nových povinností v souvislosti s nimi. Každá firma by měla mít jasno, za jakou jednotku bude považována. 

Zelená malým a středním podnikům

Zákon o účetnictví má být novelizován sněmovním tiskem číslo 398, který je momentálně ve fázi druhého čtení. Předpokládaná účinnost tohoto předpisu je 1. ledna 2016. Mezi nejdůležitější změny patří kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin, definice subjektu veřejného zájmu, zavedení nové terminologie, úprava jednoduchého účetnictví a povinnost sestavovat zprávu o platbách vládám.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Účetní čekají od roku 2016 další změny. 

Do zákona se tak od roku 2016 zřejmě dostanou nové pojmy, které kategorizují účetní jednotky s rozlišením podniků. Jedná se o mikro, malé, střední a velké podniky. Rozlišení, do které kategorie podnik patří, je velmi podstatné. Kupříkladu podniky v kategorii mikro a malé budou osvobozeny od povinnosti zveřejňování výkazu zisku a ztráty. Podle předsedy Komory certifikovaných účetních Libora Vaška se zavede povinnost sestavování výkazu peněžních toků pro velké podniky, pozmění vybraná účetní pravidla, ale také navrátí jednoduché účetnictví. Více v článku: Nový pojem mikropodnik a nové účetní výkazy. Zákon o účetnictví se změní

Jedním ze záměrů Evropské komise je uznat ústřední úlohu malých a středních podniků, zkvalitnit celkový přístup k podnikání a zakotvit do tvorby politiky, a to od regulace až po veřejnou službu, zásadu „zelenou malým a středním podnikům“ v rámci hospodářství Evropské unie. Cílem Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst je snížit administrativní zátěž a zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední podniky, a podpořit jejich internacionalizaci. V souladu s těmito záměry byla připravována i novela zákona o účetnictví.

Nová kategorizace

Jednotlivé členské státy Evropské unie mnohou povolit účetním jednotkám určitá zjednodušení či přímo osvobození z některých povinností, které se jinak bez výhrady týkají středních a velkých účetních jednotek, včetně subjektů veřejného zájmu. Zejména se jedná o uvádění údajů a informací v účetní závěrce a zveřejňování účetních závěrek, sestavování a zveřejňování výročních zpráv, ověřování účetních závěrek a výročních zpráv auditorem. 

K hlavním věcným úpravám zákona o účetnictví patří zejména:

 • zavedení kategorizace účetních jednotek – budou rozlišovány kategorie účetních jednotek – mikro účetní jednotka, malá účetní jednotka, střední účetní jednotka a velká účetní jednotka. Začlenění jednotky do dané kategorie bude závislé na dosažení či překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií. Jedná se o hodnotu aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců k rozvahovému dni. 
 • zavedení kategorizace konsolidačních skupin – nově se budou rozlišovat konsolidační skupiny. Zařazení do příslušné konsolidační skupiny bude opět závislé na dosažení či překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií (obdobně jako u kategorizace účetních jednotek). 
 • stanovení „subjektu veřejného zájmu – subjekt veřejného zájmu aktuálně definuje zákon o auditorech. Nově bude definice obsažena přímo v zákoně o účetnictví.

Kategorizace účetních jednotek

Účetní jednotky budou nově rozděleny do čtyř kategorií. Mikro, malá, střední a velká jednotka.

Mikro účetní jednotka - k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě ze tří kriterií. 

 • aktiva celkem 9 000 000 Kč,
 • čistý obrat 18 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 10.

Malá účetní jednotka - k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě ze tří kriterií:

 • aktiva celkem 100 000 000 Kč,
 • čistý obrat 200 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 50.

Střední účetní jednotka - k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň dvě ze tří kriterií: 

 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

Velká účetní jednotka - k rozvahovému dni překračuje alespoň dvě ze tří kriterií:

 • aktiva celkem 500 000 000 Kč,
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců během účetního období 250.

Velkou účetní jednotkou bude vždy subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka (organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a zdravotní pojišťovny).

Kategorizace konsolidačních skupin

Na zavedení kategorizace účetních jednotek navazuje kategorizace konsolidačních skupin. Budou rozlišovány na:

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

 • malé konsolidační skupiny (nemusí povinně sestavovat konsolidovanou účetní závěrku),
 • ostatní konsolidační skupiny (povinně sestavují povinně konsolidovanou účetní závěrku).

Malou skupinou účetních jednotek přitom bude skupina, která je složená z konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek a která na konsolidovaném základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň dvě ze tří hraničních hodnot:

 • aktiva celkem 100 000 000 Kč,
 • čistý obrat 200 000 000 Kč,
 • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Subjekt veřejného zájmu

Subjektem veřejného zájmu bude v souladu s novelizovaným zákonem o účetnictví účetní jednotka, která je: 

 • a) uvedena v § 19a odst. 1 zákona o účetnictví, tj. účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu), použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie (dále jen „mezinárodní účetní standardy“).
 • b) bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,
 • c) pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,
 • d) penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, nebo
 • e) zdravotní pojišťovnou podle zákona upravujícího resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).