Hlavní navigace

25 změn u zahraničních cestovních náhrad v roce 2023

15. 11. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Tradičně rostou zahraniční cestovní náhrady. Vyhláška mění od roku 2023 sazby stravného v pětadvaceti zemích světa.

S účinností od 1. ledna 2023 vyjde v nejbližších dnech ve Sbírce zákonů vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného. Mění se sazby stravného v pětadvaceti zemích, včetně členských států Evropské unie.

Co se dozvíte v článku
  1. Stravné je každoročněstanoveno vyhláškou
  2. Zahraniční stravné pro státní i podnikatelskou sféru
  3. Poskytnutí zálohy na stravné zaměstnanci
  4. Stravné je možné i snížit
  5. Sazby stravného pro rok 2023
  6. Co jste se v článku dozvěděli?

Stravné je každoročněstanoveno vyhláškou

Cílem vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.

Nárok na zahraniční stravné při pracovních cestách je zakotven v zákoníku práce. Ovšem konkrétní sazby se každoročně mění. Naposled byly stanoveny vyhláškou platnou pouze pro rok 2022. Není sice vyloučeno stanovení sazeb pro delší období, avšak každoroční vydávání vyhlášek umožňuje s kratší odezvou reagovat na případné silné výkyvy devizových kurzů nebo při radikální změně meziročních indexů spotřebitelských cen v zahraničí.

Zahraniční stravné pro státní i podnikatelskou sféru

Pro státní zaměstnance (zaměstnavatelem je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace) jsou sazby zahraničního stravného uvedené ve vyhlášce závazné. V souladu s ustanovením § 179 zákoníku práce však mohou být navýšeny pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou. Výjimkou je speciální úprava této oblasti pro některé vybrané osoby dle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Ostatní zaměstnavatelé (podnikatelská sféra) mohou svým zaměstnancům sazby stanovené vyhláškou dokonce snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Na druhou stranu ale mohou stanovené sazby také zvýšit a tím své zaměstnance vybavit částkami vyššími, než určuje vyhláška pro zahraniční stravování. Tyto částky budou do výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného daňově uznatelné. Nadlimitní částka se stane součástí mzdy zaměstnance (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění).

Poskytnutí zálohy na stravné zaměstnanci

Vyhláška uvádí pouze cizí měny, tj. eura, americké dolary, anglické libry a švýcarské franky, které se dají běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách, aby tak nevznikaly zaměstnavatelům potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty. Ovšem v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákoníku práce se mohou vzájemně dohodnout na poskytnutí zálohy v české měně nebo v jiné cizí měně, než která je uvedena ve vyhlášce. Tedy fakticky v jakékoliv měně. Pro přepočet se v takovém případě použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.

Stravné je možné i snížit

Pro zahraniční stravné nadále platí jeho závazné snížení. V praxi je zaveden pojem „krácení“, zákoník práce jej však nepoužívá. Jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší mu v takovém případě zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:

  • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
  • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
  • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Zaměstnanci může být vyplaceno i kapesné, které není třeba zaměstnavateli následně nijak vyúčtovat. Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz § 170 odst. 3 zákoníku práce). Kapesné se počítá před jeho případným snížením při poskytnutí bezplatného jídla.

Content First

Sazby stravného pro rok 2023

Ministerstvo financí je zmocněno a zároveň povinno od 1. ledna roku 2023 stanovit výši základních sazeb zahraničního stravného, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Částky stanovené vyhláškou mají za úkol pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. V uvedených oblastech jde většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, zpravidla pouze hotelových restaurací, kde se lze bezpečně stravovat.

Pro rok 2023 byla navržena úprava sazeb u 25 položek. Návrh vyhlášky tentokrát prošel připomínkovým řízením beze změn. Změny sazeb jsou zobrazeny v následující tabulce.

Země Měnový kód Rok 2023 Rok 2022
Arménie EUR 40 35
Austrálie a Oceánie USD 65 60
Bahamy USD 60 55
Brazílie USD 60 55
Dánsko EUR 60 55
Egypt EUR 45 35
Finsko EUR 55 50
Guinea EUR 50 45
Irák EUR 45 40
Izrael USD 60  55
Jordánsko EUR 50  45
Karibik – ostrovní státy USD 60 55
Korejská republika EUR 55 50
Kuba EUR 60 55
Mali EUR 50 45
Maroko EUR 45 40
Moldavsko EUR 45 40
Myanmar USD 55 50
Nový Zéland USD 65 60
Paraguay USD 50 45
Polsko EUR 45 40
Senegal EUR 55 50
Švédsko EUR 60 55
Tunisko EUR 50 45
Uruguay USD 55 50

Co jste se v článku dozvěděli?

Jak se stanoví sazby zahraničních cestovních náhrad?
Jsou každoročněstanoveny vyhláškou. Cílem vyhlášky je zajistit vysílaným zaměstnancům na zahraniční pracovní cesty přiměřenou finanční kompenzaci stanovením základních sazeb stravného pro každou zemi po zohlednění odlišné cenové hladiny v různých destinacích.
Je možné zahraniční stravné zaměstnanci snížit?
Mimo snížení při poskytnutí bezplatného jídla na pracovní cestě může zaměstnavatel z podnikatelské sféry sazby stanovené vyhláškou snížit podle § 170 odst. 2 zákoníku práce až o 25 %, případně o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Na druhou stranu lze stanovené sazby také zvýšit a tím své zaměstnance vybavit částkami vyššími, než určuje vyhláška pro zahraniční stravování.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).